Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 21 (2012), Številka 2

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Prilagoditvene spretnosti

Staša Stropnik in Jana Kodrič

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 104  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 3. februar 2013

pdf https://doi.org/10.20419/2012.21.362  |  Citati: CrossRef (1)

Povzetek: Prilagoditvene spretnosti predstavljajo konceptualne, socialne in praktične spretnosti, ki se jih ljudje naučimo, da lahko delujemo v vsakodnevnem življenju. Vključujejo posameznikovo sposobnost zadovoljevanja vsakodnevnih potreb ob upoštevanju zahtev okolja. Dobro razvite prilagoditvene spretnosti se kažejo pri posameznikovi neodvisnosti v različnih okoljih, nizke prilagoditvene spretnosti pa se povezujejo s posameznikovo nesamostojnostjo in večjo potrebo po nadzoru in pomoči pri vsakodnevnih nalogah. Pogosto se ocenjevanje prilagoditvenih spretnosti povezuje z ocenjevanjem motnje v duševnem razvoju, saj diagnoza motnja v duševnem razvoju poleg nižjih dosežkov pri standardiziranih preizkusih spoznavnih sposobnosti vključuje tudi pomembne primanjkljaje prilagoditvenih spretnostih. Ocenjevanje prilagoditvenih spretnosti je del standardne ocenjevalne baterije pri otrocih in odraslih, ki imajo različne težave, motnje ali zmanjšane zmožnosti, ki vplivajo na njihovo vsakodnevno funkcioniranje. V prispevku so predstavljeni tudi psihometrični pripomočki, ki se najpogosteje uporabljajo za ocenjevanje prilagoditvenih spretnosti in značilnosti prilagoditvenih spretnosti pri posameznih kliničnih skupinah.

Ključne besede: prilagoditvene spretnosti, motnje v duševnem razvoju, ocenjevanje


Citiraj:
Stropnik, S. in Kodrič, J. (2012). Prilagoditvene spretnosti [Adaptive skills]. Psihološka obzorja, 21(2), 41–50. https://doi.org/10.20419/2012.21.362


Seznam literature v članku


Ainsworth, M. D. S. in Bowlby, J. (1991). An ethological approach to personality development. American Psychologist, 46(4), 333–341. CrossRef

Allen-Meares, P. (2008). Assessing the adaptive behavior of youths: Multicultural responsivity. Social Work, 53(4), 307–316. CrossRef

Als, H., Butler, S., Kosta, S. in McAnulty, G. (2005). The assessment of preterm infants' behavior (APIB): Furthering the understanding and measurement of neurodevelopmental competence in preterm and full-term infants. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 11, 94–102. CrossRef

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). (2012). Definition of intellectual disability. Pridobljeno na spletni strani http://www.aaidd.org/content_100.cfm?navID=21 dne 10.1.2012.

Barkley, R. A. (2005). Attention deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment (3. izd.). New York: The Guilford Press.

Barkley, R. A., Fischer, M., Edelbrock, C. S. in Smallish, L. (1990). The adolescent outcome of hyperactive children diagnosed by research criteria: An 8-year prospective follow-up study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29(4), 546–557. CrossRef

Bölte, S. in Poustka, F. (2002). The relation between general cognitive level and adaptive behavior domains in individuals with autism with and without co-morbid mental retardation. Child Psychiatry and Human Development, 33(2), 165–172. CrossRef

Bornstein, M. H., Giusti, Z., Leach, D. B. in Venuti, P. (2005). Maternal reports of adaptive behaviours in young children: Urban-rural and gender comparisons in Italy and United States. Infant and Child Development, 14(4), 403–424. CrossRef

Borthwick-Duffy, S. (2006). Adaptive behavior. V J. W. Jacobson, J. A. Mulick in J. Rojahn, J. (ur.), Handbook of intellectual and developmental disabilities (str. 279–293). New York: Springer Science.

Carr, A. (2006). The handbook of child and adolescent clinical psychology: A contextual approach (2. izd.). London: Routledge.

Carr, A. in O'Reilly (2007). Lifespan development and the family lifecycle. V A. Carr, G. O'Reilly, P. Noonan Walsh in J. Mcevoy (ur.), The handbook of intellectual disability and clinical psychology practice (str. 50–91). London: Routledge.

Child, I. L. (1954). Socialization. V L. Gardner (ur), Handbook of social psychology (str. 655–692). Oxford: Addison-Wesley Publishing Co.

Diagnostic and statistical manual of the mental disorders (4. izd. - text revision, DSM-IV-TR) (1994). Washington, DC: APA.

Ditterline, J. in Oakland, T. (2009). Relationships between adaptive behavior and impairment. V S. Goldstain in J. A. Naglieri (ur.), Assessing impairment: From theory to practice (str. 31–49). New York: Springer publishing company.

Duijn, G., Dijkxhoorn, Y., Scholte, E. M. in Berckelaer-Onnes, I. A. (2010). The development of adaptive skills in young people with Down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 45, 943–954. CrossRef

Dykens, E. M., Hodapp, R. M. in Evans, D. (2006). Profiles and development of adaptive behavior in children with Down syndrome. Down's Syndrome, Research and Practice, 9(3), 45–50. CrossRef

Fenton, G., D'Ardia, C., Valente, D., Vecchio, I. D., Fabrizi, A. in Bernabei, P. (2003). Vineland adaptive behavior profiles in children with autism and moderate to severe developmental delay. Autism, 7, 269–287. CrossRef

Fidler, D. J., Hepburn, S. in Rogers, S. (2006). Early learning and adaptive behavior in toddlers with Down syndrome: Evidence for an emerging behavioral phenotype? Down Syndrome Research and Practice, 9(3), 37–44. CrossRef

Gabriels, R. L., Ivers, B. J., Hill, D. E., Agnew, J. A. in McNeill, J. (2007). Stability of adaptive behaviors in middle-school children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 1, 291–303. CrossRef

Harman, J. in Smith-Bonahue, T. (2010). The Bayley III Adaptive Behavior Scale. V Weiss, L. G., Oakland, T. in Alyward, G. (ur.), Bayley-III: Clinical use and interpretation (str. 177–200). London: Elsevier. CrossRef

Harman, J. L., Smith-Bonahue, T. M. in Oakland, T. (2010). Assessment of adaptive behavior development in young children. V T. Oakland in E. Mpofu (ur.), Rehabilitation and Health Assessment: Applying ICF Guidelines (str. 333–352). New York: Springer.

Harrison, P. L. in Boan, C. H. (2000). Assessment of adaptive behavior. In B. A. Bracken (ur.), Psychoeducational assessment of preschool children (str. 124–144). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Harrison, P. L. in Oakland, T. (2008). Adaptive behavior assessment system (2. izd.). Los Angeles: Western Psychological Services.

Jacobson, J. W. in Ackerman, L. (1990). Differences in adaptive functioning among people with autism or mental retardation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 20(2), 205–219. CrossRef

Kanne, S. M., Gerber, A. J., Quirmbach, L. M., Sparrow, S. S., Cicchetti, D. V. in Saulnier, C. A. (2011). The role of adaptive behavior in autism spectrum disorders: Implications for functional outcome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41(8), 1007–1018. CrossRef

Keith, T. Z., Fehrmann, P. G., Harrison, P. L. in Pottebaum, S. M. (1987). The relation between adaptive behavior and intelligence: Testing alternative explanations. Journal of School Psychology, 25, 31–43. CrossRef

Kodrič, J. (2010). Psihološko ocenjevanje otrok z motnjo v duševnem razvoju. 3. posvet na temo usmerjanje otrok z Downovim sindromom – strokovno gradivo [Psychological assessment of children with intellectual disabilities: 3rd meeting concerning educational councelling for children with Down Syndrome – professional literature]. Ljubljana: Sožitje, Sekcija za Downov sindrom.

Luckasson, R., Borthwick-Duffy, S., Buntinx, W. H. E., Coulter, D. L., Craig, E. M., Reeve, A., ... Tasse, M. J. (2002). Mental retardation: Definition, classification, and systems of supports (10. izd.). Washington, DC: American Association on Mental Retardation.

McCarver, R. B. in Campbell, V. A. (1987). Future developments in the concept and application of adaptive behavior. The Journal of Special Education, 21(1), 197–207. CrossRef

Nuovo, S. F. in Buono, S. (2007). Psychiatric syndromes comorbid with mental retardation: Differences in cognitive and adaptive skills. Journal of Psychiatric Research, 41(9), 795–800. CrossRef

O'Reilly, M., Sigafoos, J., Lancioni, G. E., Green, V. A., Olive, M. in Canella, H. (2007). Applied behavior analysis. V A. Carr, G. O'Reilly, P. Noonan Walsh in J. Mcevoy (ur.), The handbook of intellectual disability and clinical psychology practice (str. 253–280). London: Routledge.

Paskiewicz, T. L. (2009). A comparison of adaptive behavior skills and IQ in three populations: Children with learning disabilities, mental retardation and autism (neobjavljena doktorska disertacija). Temple university, Philadelphia, Pennsylvania.

Perry, A., Flanagan, H. E., Dunn Geier, J. in Freeman, N. L. (2009). Brief report: Vineland adaptive behavior scales young children with autism spectrum disorders at different cognitive levels. Journal of Autism and Developmental Disorders, 39, 1066–1078. CrossRef

Platt, L. O., Kamphaus, R. W., Cole, R. W. in Smith, C. L. (1991). Relationship between adaptive behavior and intelligence: Aditional evidence. Psychological Reports, 68, 139–145. CrossRef

Ray-Subramanian, C. E., Huai, N. in Ellis Weismer, S. (2011). Brief report: Adaptive behavior and cognitive skills for toddlers on the autism spectrum. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41(5), 679-684. CrossRef

Reva, K. K. in Bardos A. N. (2010). Assessing adaptive skills in a pediatric population. V A. Davis (ur.), The handbook of pediatric neuropsychology (str. 245–249). New York: Springer.

Rodrique, J., Morgan, S. in Gefiken, G. (1991). A comparative evaluation of adaptive behavior in children and adolescents with autism, Down's syndrome and normal development. Journal of Autism and Developmental Disorders, 21, 187–196. CrossRef

Roizen, N. J., Blondis T. A., Irwin, M. in Stein M. (1994). Adaptive functioning in children with attention-deficit hyperactivity disorder. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 148(11), 1137–1142. CrossRef

Schalock, R. L., Borthwick-Duffy, S. A., Bradley, V. J., Buntinx, W. H. E., Coulter, D. L., Craig, E. M., ... Yeager, M. H. (2010). Intellectual disability: Definition, classification, and systems of supports (11. izd.). Washington, DC: American Association of Intellectual and Developmental Disability.

Sorrels, B. (2012). The foundations of learning framework – a model for school readiness. Journal of Zero to Three, 33(1), 10–16.

Sparrow, S. S., Cicchetti, D. V. in Balla, D. A. (2005). Vineland Adaptive Behavior Scales (2.izd.). Minneapolis, MN: Pearson Assessments.

Stein, M. A., Szumowski, E., Blondis, T. A. in Roizen, N. J. (1995). Adaptive skills dysfunction in ADD and ADHD children. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 36(4), 663–670. CrossRef

Tassé, M. J. in Craig, E. M. (1999). Critical issues in the cross-cultural assessment of adaptive behaviour. V R. L. Schalock (ur.), Adaptive behaviour and its measurement: Implications for the field of mental retardation (str. 15–42). Washington, DC: American Association of Intellectual and Developmental Disability.

Taverna, L., Bornstein, M. H., Putnick, D. L. in Axia, G. (2011). Adaptive behaviors in young children: A unique cultural comparison in Italy. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(3), 445–465. CrossRef

Tomanik, S. S., Pearson, D. A., Loveland, K. A., Lane, D. M. in Shaw, J. B. (2007). Improving the reliability of autism diagnoses: Examining utility of adaptive behavior. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 921–928. CrossRef

Vig, S. in Jedrysek, E. (1995). Adaptive behavior of young urban children with developmental disabilities. Mental Retardation, 33(2), 90–98.

Volkmar, F. R., Sparrow, S., Goudreau, D., Cicchetti, D., Paul, R. in Cohen, D. (1987). Social deficits in autism: An operational approach using the Vineland Adaptive Behavior Scales. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 26, 156–161. CrossRef

Volkmar, F. R., Carter, A., Sparrow, S. in Cicchetti, D. (1993). Quantifying social development in autism. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 32, 627–632. CrossRef

Zetlin, A. in Morrison, G. (1998). Adaptation through the life span. V J. Burack, R. Hodapp in E. Zigler (ur.), Handbook of mental retardation and development (str. 481–503). Cambridge: Cambridge University Press.

Wang, H. Y., Huang, T. H. in Lo, S. K. (2011). Motor ability and adaptive function in children with attention deficit hyperactivity disorder. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 27(10), 446–452. CrossRef


Citati prek sistema CrossRef (1)

Razvojne spremembe v intelektualnem delovanju pri osebah z motnjo v duševnem razvoju
       Urška Žerak, Robert Masten
       Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 2018
       https://doi.org/10.20419/2018.27.480


« Nazaj na Letnik 21 (2012), Številka 2