Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 23 (2014)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Napovedniki zadovoljstva v partnerskem odnosu pri moških in ženskah

Gaja Zager Kocjan in Andreja Avsec

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 1260  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 12. junij 2014

pdf https://doi.org/10.20419/2014.23.398  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: V raziskavi nas je zanimalo, ali se moški in ženske razlikujejo v tem, kaj jim je pomembno v partnerskem odnosu, in od česa je odvisno njihovo zadovoljstvo v tem odnosu. Predhodne raziskave le redko poročajo o pomembnih razlikah med spoloma v različnih napovednikih partnerskega zadovoljstva. Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi v naši raziskavi, kjer smo med napovednike zadovoljstva vključili navezanost v odnosu, samospoštovanje in partnerjevo socialno oporo. V raziskavi je sodelovalo 200 udeležencev (od tega 63,5 % žensk), ki so izpolnili vprašalnik Doživljanje odnosov z bližnjimi ECR-RS, Vprašalnik kakovosti odnosa QRI, Lestvico zadovoljstva s partnerskim odnosom RSS ter enopostavčno mero samospoštovanja. Pri obeh spolih je bil pomemben pozitiven napovednik zadovoljstva s partnerskim odnosom samospoštovanje, pomembni negativni napovedniki pa so bili izogibanje in anksioznost v odnosu ter konfliktnost odnosa. Med spoloma ni bilo statistično pomembnih razlik. Naši rezultati so skladni z ugotovitvami predhodnih raziskav, ki le redko poročajo o večjih razlikah med spoloma v različnih napovednikih.

Ključne besede: zadovoljstvo v partnerskem odnosu, razlike med spoloma, socialna opora, navezanost, samospoštovanje


Citiraj:
Zager Kocjan, G. in Avsec, A. (2014). Napovedniki zadovoljstva v partnerskem odnosu pri moških in ženskah [Predictors of relationship satisfaction for men and women]. Psihološka obzorja, 23, 31–40. https://doi.org/10.20419/2014.23.398


Seznam literature v članku


Acitelli, L. K. (1992). Gender differences in relationship awareness and marital satisfaction among young married couples. Personality and Social Psychology Bulletin, 18, 102–110. CrossRef

Acitelli, L. K. in Antonucci, T. C. (1994). Gender differences in the link between marital support and satisfaction in older couples. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 688–698. CrossRef

Aron, A. in Henkemeyer, L. (1995). Marital satisfaction and passionate love. Journal of Social and Personal Relationships, 12, 139–146. CrossRef

Baumeister, R. F. in Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497–529. CrossRef

Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I. in Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier life-styles? Psychological Science in the Public Interest, 4, 1–44. CrossRef

Bradbury, T. N., Fincham, F. D. in Beach, S. R. H. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction. Journal of Marriage and Family, 62, 964–980. CrossRef

Busby, D. M., Christensen, C., Crane, D. R. in Larson, J. H. (1995). A revision of the Dyadic Adjustment Scale for use with distressed and nondistressed couples: Construct hierarchy and multidimensional scales. Journal of Marital and Family Therapy, 21, 289–308.CrossRef

Buunk, B. P. in VanYperen, N. W. (1989). Social comparison, equality and relationship satisfaction: Gender differences over a ten-year period. Social Justice Research, 3, 157–180. CrossRef

Campbell, L., Simpson, J. A., Boldry, J. in Kashy, D. A. (2005). Perceptions of conflict and support in romantic relationships: The role of attachment anxiety. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 510–531. CrossRef

Cummins, R. A. (1996). The domains of life satisfaction: An attempt to order chaos. Social Indicators Research, 38, 303–328. CrossRef

Cutrona, C. E. (1998). Social support as determinants of marital quality: The interplay of negative and supportive behaviors. V G. R. Pierce, B. R. Sarrason in I. G. Sarrason (ur.), Handbook of social support and the family (str. 173–194). New York: Plenum Press.

Dandurand, C. in Lafontaine, M.-F. (2013). Intimacy and couple satisfaction: The moderating role of romantic attachment. The International Journal of Psychological Studies, 5, 74–90. CrossRef

Davis, K. E. in Todd, M. J. (1982). Friendship and love relationships. V K. E. Davis in T. O. Mitchell (ur.), Advances in descriptive psychology: Vol. 2. (str. 79–112). Greenwich, CT, ZDA: JAI Press.

Deci, E. L. in Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268. CrossRef

DeHart, T., Pelham, B. in Murray, S. (2004). Implicit dependency regulation: Self-esteem, relationship closeness, and implicit evaluations of close others. Social Cognition, 22, 126–146. CrossRef

Del Giudice, M. (2011). Sex differences in romantic attachment: A meta-analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 37, 193–214. CrossRef

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542–575. CrossRef

Diener, E., Scollon, C. N. in Lucas, R. E. (2004). The evolving concept of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness. V P.T. Costa in I.C. Siegler (ur.), Advances in cell aging and gerontology: Vol. 15. (str. 187–220). Amsterdam: Elsevier.

Doherty, W. J. in Jacobson, N. S. (1982). Marriage and the family. V B. B. Wolman (ur.), Handbook of developmental psychology (str. 667–679). Englewood Cliffs, NJ, ZDA: Prentice-Hall.

Erol, R. in Orth, U. (2013). Actor and partner effects of self-esteem on relationship satisfaction and the mediating role of secure attachment between the partners. Journal of Research in Personality, 47, 26–35. CrossRef

Feeney, J. A. in Noller, P. (1990). Attachment styles as a predictor of adult romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 281–291. CrossRef

Fincham, F. D. in Beach, S. R. H. (2006). Relationship satisfaction. V A. L. Vangelisti in D. Perlman (ur.), The Cambridge Handbook of Personal Relationships (str. 579–594). Cambridge, VB: Cambridge University Press.

Fincham, F. D. in Bradbury, T. N. (1990). The psychology of marriage: Basic issues and applications. New York, NY, ZDA: Guilford Press.

Fowers, B. J. (1991). His and her marriage: A multivariate study of gender and marital satisfaction. Sex Roles, 24, 209–221. CrossRef

Fraley, R. C., Heffernan, M. E., Vicary, A. M. in Brumbaugh, C. C. (2011). The Experiences in Close Relationships-Relationship Structures Questionnaire: A method for assessing attachment orientations across relationships. Psychological Assessment, 23, 615–625. CrossRef

Funk, J. L. in Rogge, R. D. (2007). Testing the ruler with item response theory: Increasing precision of measurement for relationship satisfaction with the Couples Satisfaction Index. Journal of Family Psychology, 21, 572–583. CrossRef

Gaultiere, B. (1995). Relationship Satisfaction Survey. Sneto 10. maja 2010 s http://www.newhopenow.org/selfhelp/relationship.html

Gosling, S. D., Vazier, S., Srivastava, S. in John, O. P. (2004). Should we trust web-based studies? A comparative analysis of six preconceptions about internet questionnaires. American Psychologis, 59, 93–104. CrossRef

Graham, J. M., Diebels, K. J. in Barnow, Z. B. (2011). The reliability of relationship satisfaction: A reliability generalization meta-analysis. Journal of Family Psychology, 25, 39–48. CrossRef

Guštin, K. (2008). Pričakovanja partnerjev o starševski vlogi v času nosečnosti v povezavi s partnerski odnosom (neobjavljeno diplomsko delo). Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija.

Hendrick, C., Hendrick, S. S. in Alder, N. L. (1988). Romantic relationships: Love, satisfaction, and staying together. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 980–988. CrossRef

Hendrick, S. S. (1988). A generic measure of relationship satisfaction. Journal of Marriage and Family, 50, 93–98. CrossRef

Huston, T. L. in Vangelisti, A. L. (1991). Socioemotional behavior and satisfaction in marital relationships: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 721–733. CrossRef

Hyde, J. S. (2005). The Gender Similarities Hypothesis. American Psychologist, 60, 581–592. CrossRef

Julien, D. in Markman, H. J. (1991). Social support and social networks as determinants of individual and marital outcomes. Journal of Social and Personal Relationships, 8, 549–568. CrossRef

Krantz, J. H. in Dalal, R. (2000). Validity of web-based psychological research. V M. H. Birnbaum (ur.), Psychological experiments on the Internet (str. 35–60). San Diego, CA, ZDA: Academic Press.

Lewis, R. in Spanier, G. (1979). Theorizing about the quality and stability of marriage. V W. R. Burr, R. Hill, F. I. Nye in I. Reiss (ur.), Contemporary Theories about the Family: Vol. 2. (str. 268–294). New York: Free Press.

Lloyd, S. A. (1987). Conflict in premarital relationships: Differential perception of males and females. Family Relations, 38, 290–294. CrossRef

Lloyd, S. A., Cate, R. M. in Henton, J. (1984). Predicting premarital relationship stability: A methodological refinement. Journal of Marriage and Family, 46, 71–76. CrossRef

Locke, H. J. in Wallace, M. (1959). Short marital adjustment and prediction test: Reliability and validity. Marriage and Family Living, 21, 251–255. CrossRef

Mallard, A. G. C., Lance, C. in Michalos, A. C. (1997). Culture as a moderator of overall life satisfaction-life facet satisfaction relationships. Social Indicators Research, 40, 259–284. CrossRef

Meunier, V. in Baker, W. (2012). Positive couple relationships: The evidence for long-lasting relationship satisfaction and happiness. V S. Roffey (ur.), Positive Relationships: Evidence Based Practice across the World (str. 73–89). New York, NY, ZDA: Springer Science + Business Media.

Murray, S. L., Rose, P., Bellavia, G. M., Holmes, J. G. in Kusche, A. G. (2002). When rejection stings: How self-esteem constrains relationship-enhancement process. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 556–573. CrossRef

Norton, R. (1983). Measuring marital quality: A critical look at the dependent variable. Journal of Marriage and Family, 45, 141–151. CrossRef

Orth, U., Trzesniewski, K. H. in Robins, R. W. (2010). Self-esteem development from young adulthood to old age: A cohort-sequential longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 98, 645–658. CrossRef

Pasch, L. A. in Bradbury, T. N. (1998). Social support, conflict, and the development of marital dysfunction. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 219–230. CrossRef

Pasch, L. A., Bradbury, T. N. in Davila, J. (1997). Gender, negative affectivity, and observed social support in marital interaction. Personal Relationships, 4, 36–378. CrossRef

Pierce, G. R., Sarason, I. G. in Sarason, B. R. (1991). General and relationship-based perceptions of social support: Are two constructs better than one? Journal of Personality and Social Psychology, 61, 1028–1039. CrossRef

Reis, H. T. in Collins, N. (2000). Measuring relationship properties and interactions relevant to social support. V S. Cohen, L. G. Underwood in B. H. Gottlieb (ur.), Social support measurement and intervention: A guide for health and social scientists (str. 136–192). New York, NY, ZDA: Oxford University Press.

Robins, R. W., Hendin, H. M. in Trzesniewski, K. H. (2001). Measuring global self-esteem: Construct validation of a single-item measure and the Rosenberg self-esteem scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 151–161. CrossRef

Roehling, P. V. in Bultman, M. (2002). Does absence make the heart grow fonder: Work-related travel and marital satisfaction. Sex Roles: A Journal of Research, 46, 273–287. CrossRef

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ, ZDA: Princeton University Press.

Saavedra, M. C., Rogee, R. D. in Chapman, K. E. (2010). Clarifying links between attachment and relationship quality: Hostile conflict and mindfulness as moderators. Journal of Family Psychology, 24, 380–390. CrossRef

Sanderson, C. A. in Cantor, N. (2001). The association of intimacy goals and marital satisfaction: A test of four mediational models hypotheses. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 1567–1577. CrossRef

Sanderson, B. in Kurdek, L. A. (1993). Predicting relationship satisfaction and relationship commitment from interdependence, individual differences, and problem-solving variables: Race and gender as possible moderator variables in a sample of dating heterosexual couples. Family Relations, 42, 263–267. CrossRef

Sciangula A. in Morry, M. M. (2009). Self-esteem and perceived regard: How I see myself affects my relationship satisfaction. The Journal of Social Psychology, 149, 143–158. CrossRef

Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and Family, 38, 15–28. CrossRef

Spanier, G. B. in Lewis, R. A. (1980). Marital quality: A review of the seventies. Journal of Marriage and Family, 42, 96–110. CrossRef

Verhofstadt, L. L., Buysse, A., Rosseel, Y. in Peene, O. J. (2006). Confirming the three-factor structure of the quality of relationships inventory within couples. Psychological Assessment, 18, 15–21. CrossRef

Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA, ZDA: MIT Press.

White, K. M., Speisman, J. C., Jackson, D., Bartis, S. in Costos, D. (1986). Intimacy maturity and its correlates in young married couples. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 152–162. CrossRef

White, L. in Edwards, J. N. (1990). Emptying the nest and parental well being: An analysis of national panel data. American Sociological Review, 55, 235–242. CrossRef

Wright, C. I. in Busby, D. M. (1997). Relationship satisfaction: Impact and consequences for women's emotional health and treatment. Contemporary Family Therapy, 19, 443–460. CrossRef

Žnidaršič, S. (2010). Povezava med samospoštovanjem in zadovoljstvom s partnerskim odnosom pri študentih (neobjavljeno diplomsko delo). Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija.


« Nazaj na Letnik 23 (2014)