Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 23 (2014)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Analiza notranje strukture slovenske oblike Vprašalnika o sprejemanju bolečine (CPAQ)

Barbara Horvat, Helena Jamnik, Gaj Vidmar, Gregor Sočan in Majda Mramor

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 196  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 16. november 2014

pdf https://doi.org/10.20419/2014.23.410  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: V procesu sprejemanja kronične bolečine se omenja psihološki koncept sprejemanja, ki vključuje izpostavljenost bolečini, ki jo posameznik doživi brez poskusov izogibanja ali nadzora, ter vztrajanje v telesni aktivnosti navkljub prisotnosti bolečine. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča (URI – Soča) izvajamo program, v katerem celostno obravnavamo paciente s kronično razširjeno bolečino, kjer se prav tako soočamo s pomenom sprejemanja. Za merjenje koncepta sprejemanja uporabljamo Vprašalnik sprejemanja kronične bolečine (CPAQ, Chronic Pain Acceptance Questionnaire; McCracken idr., 2004), ki smo ga prevzeli iz angleško govorečega prostora. Namen naše študije je bil za ta instrument preveriti konstruktno veljavnost (prileganje dvofaktorskega modela – delitev 20 postavk v lestvici Pripravljenost na bolečino in Vključenost v aktivnost) ter zanesljivost z vidika notranje skladnosti in ponovnega merjenja. V študijo smo vključili 241 udeležencev, ki so bili med marcem 2011 in julijem 2013 pregledani v ambulanti za rehabilitacijo oseb s kronično nerakavo bolečino na URI – Soča. Vsi udeleženci so izpolnili CPAQ. Tako konfirmatorna faktorska analiza kot analiza postavk sta pokazali na neustreznost postavke 16, ki bi jo bilo v prihodnje smiselno opustiti ali preoblikovati. V splošnem se je zanesljivost z vidika notranje skladnosti (obeh lestvic in skupnega dosežka) in vidika ponovnega merjenja izkazala kot ustrezna predvsem za raziskovalne namene.

Ključne besede: kronična bolečina, spoprijemanje, vprašalniki, prevod, zanesljivost


Citiraj:
Horvat, B., Jamnik, H., Vidmar, G., Sočan, G. in Mramor, M. (2014). Analiza notranje strukture slovenske oblike Vprašalnika o sprejemanju bolečine (CPAQ) [Construct validity and reliability of the slovenian version of the Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ)]. Psihološka obzorja, 23, 102–109. https://doi.org/10.20419/2014.23.410


Seznam literature v članku


Bernini, O., Pennato, T., Cosci, F. in Berrocal, C. (2010). The psychometric properties of the Chronic Pain Acceptance Questionnaire in Italian patients with chronic pain. Journal of Health Psychology, 15(8), 1236–1245. CrossRef

Church, A. T. in Burke, P. J. (1994). Exploratory and confirmatory tests of the Big Five and Tellegen's three- and four-dimensional models. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 93–114. CrossRef

Costa, J. in Pinto-Gouveia, J. (2011). Acceptance of pain, self-compassion and psychopathology: Using the Chronic Pain Acceptance Questionnaire to identify patients' subgroups. Clinical Psychology and Psychotherapy, 18, 292–302. CrossRef

Fish, R. A., McGuire, B., Hogan, M., Morrison, T. G. in Stewart, I. (2010). Validation of the Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ) in an internet sample and development and preliminary validation of the CPAQ-8. Pain, 149(3), 435–443. CrossRef

Dahl, J. C., Wilson, K. G. in Nilson, A. (2004). Acceptance and commitment therapy and the treatment of persons at risk for long-term disability resulting from stress and pain symptoms: a preliminary randomized trial. Behaviour Therapy, 35, 785–801. CrossRef

Gatchel, R. J. in Turk, D. C. (1996). Psychological Approaches to Pain Management: A Practitioner's Handbook. New York: Guilford Publications.

Gatchel, R. J. in Bell, G. (2000). The biopsychosocial approach to spine care and research. Spine, 25(20), 2572. CrossRef

Hansen, G. R. in Streltzer, J. (2005). The psychology of pain. Emergency Medicine Clinics of North America, 23, 339–348. CrossRef

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Wilson, K. G., Bissett, R. T., Pistorello, J., Toermino, D., … McCurry, S. M. (2003). Measuring experiental avoidance: a preliminary test of a working model. The Psychological Record, 54, 553–578.

Hu, L. T. in Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55. CrossRef

Jamnik, H. (2011). Kronična razširjena bolečina. V: M. Kamenik, N. Krčevski-Škvarč in S. Lahajnar (ur.), Zbornik: Vpliv bolečine na družbo (str. 115–116). Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča.

Jamnik, H., Mramor, M., Pirnat, B., Vidmar, J. in Švajger, A. (2011). Interdisciplinarna rehabilitacija oseb s kronično bolečino. V: M. Kamenik, N. Krčevski-Škvarč in S. Lahajnar (ur.), Zbornik: Vpliv bolečine na družbo (str. 117–120). Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča.

Jöreskog, K. G. (1969). A general approach to confirmatory factor analysis. Psychometrika, 34, 183–202. CrossRef

McCracken, L. M. (1998). Acceptance of pain predicts adjustment in persons with chronic pain. Pain, 74, 21–27. CrossRef

McCracken, L. M. (1999). Behavioral constituents of chronic pain acceptance: Results from factor analysis of the Chronic Pain Acceptance Questionnaire. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 13, 93–100.

McCracken, L. M., Spertus, I. L., Janeck, A. S., Sinclair, D. in Wetzel, F. T. (1999). Behavioral dimensions of adjustment in persons with chronic pain: pain related anxiety and acceptance. Pain, 80, 283–289. CrossRef

McCracken, L. M. in Eccleston, C. (2003). Coping or acceptance: what to do about chronic pain? Pain, 105, 197–204. CrossRef

McCracken, L. M., Vowles, K. E. in Eccleston, C. (2004). Acceptance of chronic pain: component analysis and a revised assesment method. Pain, 107, 159–166. CrossRef

Mramor, M. (2013). Uporaba psihosocialnih metod v obravnavi oseb s kronično nerakavo bolečino. V: D. Marn-Vukadinović, M. Štefančič, H. Burger, N. Goljar in M. Moharić (ur.), Kronična nerakava bolečina v vratu : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce (str. 64–69). Ljubljana: URI-Soča.

Muthén, B. O. (1998-2004). Mplus Technical Appendices. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.

Muthén, B. in Asparouhov, T. (2012). Bayesian structural equation modeling: A more flexible representation of substantive theory. Psychological Methods, 17, 313–335. CrossRef

Muthén, L. K. in Muthén, B. O. (1998-2010). Mplus User's Guide (6. izd.). Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.

Nunnally, J. in Bernstein, I. (1994). Psychometric Theory (3. izd.). New York, NY: McGraw-Hill.

Reneman, M. F., Dijkstra, A., Geertzen, J. H. B. in Dijkstra, P. U. (2010). Psychometric properties of Chronic Pain Acceptance Questionnaires: A systematic review. European Journal of Pain, 14, 457–465. CrossRef

Rodero, B., Garcia-Campayo, J., Casanueva, B., Lopez del Hoyo, J., Serrano-Blanco, A. in Luciano, J. V. (2010). Validation of the Spanish version of the Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ) for the assessment of acceptance in fibromyalgija. Health and Quality of Life Outcomes, 8(37), 1–10.

Sočan, G. (2004). Postopki klasične testne teorije. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Stalnacke, B. M. (2011). Life satisfaction in patients with chronic pain – relation to pain intensity, disability, and psychological factors. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 7, 683–689. CrossRef

Summers, J. D., Rapoff, M. A., Varghese, G., Porter, K. in Palmer, R. E. (1991). Psychosocial factors in chronic spinal cord injury pain. Pain, 58, 280–282. CrossRef

Viane, I., Cromber, G., Eccleston, C., Poppe, C., Devulder, J., Van Houdenhove, B. in De Corte, W. (2003). Acceptance of pain is an independent predictor of mental well-being in patients with chronic pain: Empirical evidence and reappraisal. Pain, 106, 65–72. CrossRef


« Nazaj na Letnik 23 (2014)