Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 26 (2017)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Veljavnost in zanesljivost Lestvice akademske motivacije na vzorcu slovenskih študentov

Melita Puklek Levpušček in Anja Podlesek

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 320  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 2. februar 2017

pdf https://doi.org/10.20419/2017.26.461  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: V pričujoči študiji sva ugotavljali konstruktno veljavnost ter zanesljivost Lestvice akademske motivacije, verzije za študente (Academic Motivation Scale, AMS-C 28, Vallerand idr., 1992) ter njeno povezanost s spolom, prepričanostjo v pravilno izbiro študija in poklicnimi cilji. AMS temelji na teoriji samodoločenosti, ki opredeljuje različne vrste motivacije na kontinuumu od amotivacije prek različnih vrst zunanje motivacije do notranje (povsem samodoločujoče) motivacije. Meri torej večdimenzionalni motivacijski konstrukt in vsebuje sedem lestvic. V validacijskem vzorcu je sodelovalo 324 študentov različnih smeri študija na Univerzi v Ljubljani. Z večskupinsko konfirmatorno faktorsko analizo sva potrdili sprejemljivo prileganje 7-faktorske strukture slovenskim podatkom in mersko invariantnost pripomočka glede na spol. Najvišje so bile korelacije med tremi faktorji notranje motivacije in med tremi faktorji zunanje motivacije. Trenutna prepričanost v pravilno izbiro študija je bila pozitivno povezana z vsemi tremi faktorji notranje motivacije in identificiranim uravnavanjem ter negativno povezana z amotivacijo. Ekstrinzični poklicni cilji so se nizko do zmerno visoko povezovali s faktorji zunanje motivacije, intrinzični poklicni cilji pa s tremi faktorji notranje motivacije, identificiranim in introjiciranim uravnavanjem ter negativno z amotivacijo. Študentke so imele na lestvicah želje po obvladovanju, identificiranega in introjiciranega uravnavanja višje dosežke od študentov. Lestvica AMS-C 28 ima ustrezno konstruktno in konvergentno veljavnost ter zanesljivost v slovenskem okolju.

Ključne besede: motivacija za študij, vprašalniki, validacija, poklicni cilji, študenti


Citiraj:
Puklek Levpušček, M. in Podlesek, A. (2017). Veljavnost in zanesljivost Lestvice akademske motivacije na vzorcu slovenskih študentov [Validity and reliability of the Academic Motivation Scale in a sample of Slovenian students]. Psihološka obzorja, 26, 10–20. https://doi.org/10.20419/2017.26.461


Seznam literature v članku


Blanchard, S., Vrignaud, P., Lallemand, N., Dosnon, O. in Wach, M. (1997). Validation de l'echelle de motivation en éducation auprѐs de lycéens Franҫais [Validation of the Academic Motivation Scale among high school students]. L'Orientation Scolaire et Professionnelle, 26, 33–56.

Carbonneau, N., Vallerand, R. J. in Lafreniѐre, M.-A. K. (2012). Toward a tripartite model of intrinsic motivation. Journal of Personality, 80, 1147–1177. CrossRef

Cokley, K. O., Bernard, N., Cunningham, D in Motoike, J. (2001). A psychometric investigation of the academic motivation scale using a United States sample. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34, 109–119.

Deci, E. L. (1975). Intrinsic motivation. New York, NY, ZDA: Plenum. CrossRef

Deci, E. L. in Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York, NY, ZDA: Plenum. CrossRef

Deci, E. L. in Ryan, R. M. (2002). The paradox of achievement: The harder you push, the worse it gets. V J. Aronson (ur.), Improving academic achievement (str. 61–87). Amsterdam, Nizozemska: Academic Press.

Fairchild, A. J., Horsta, S. J., Finneya, S. J. in Barron, K. E. (2005). Evaluating existing and new validity evidence for the Academic Motivation Scale. Contemporary Educational Psychology, 30, 331–358. CrossRef

Guay, F., Morin, A. J. S., Litalien, D., Valois, P. in Vallerand, R. J. (2015). Application of exploratory structural equation modeling to evaluate the Academic Motivation Scale. The Journal of Experimental Education, 83, 51–82. CrossRef

Harter, S. (1981). A new self-report scale of intrinsic vs. extrinsic orientation in the classroom: Motivational and informational components. Developmental Psychology, 17, 300–312. CrossRef

Hooper, D., Coughlan, J. in Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53–60.

Hu, L. in Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A multidisciplinary Journal, 6(1), 1–55. CrossRef

Muthén, L. K. in Muthén, B. O. (1998-2010). Mplus user's guide (6. izd.). Los Angeles, CA, ZDA: Muthén & Muthén.

Ryan, R. M. in Deci, E. L. (2000a). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist, 55, 68–78. CrossRef

Ryan, R. M. in Deci, E. L. (2000b). Intrinsic and extrinsic motivation: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67. CrossRef

Seibert, S. E., Kraimer, M. L., Holtom, B. C. in Pierotti, A. J. (2013). Even the best laid plans sometimes go askew: Career self-management processes, career shocks, and the decision to pursue graduate education. Journal of Applied Psychology, 98(1), 169–182. CrossRef

Ten Berge, J. M. F. in Sočan, G. (2004). The greatest lower bound to the reliability of a test and the hypothesis of unidimensionality. Psychometrika, 69(4), 613–625. CrossRef

Vallerand, R. J., Blais, M. R., Brière, N. M. in Pelletier, L. G. (1989). Construction et validation de l′Échelle de Motivation en Éducation [Construction and validation of The Academic Motivation Scale]. Revue Canadienne des Sciences du Comportement, 21, 323–349. CrossRef

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Senécal, C. B. in Vallières, E. F. (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and Psychological Measurement, 52, 1003–1017. CrossRef

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Senécal, C. B. in Vallières, E. F. (1993). On the assessment of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education: Evidence on the concurrent and construct validity of the Academic Motivation Scale. Educational and Psychological Measurement, 53, 159–172. CrossRef


« Nazaj na Letnik 26 (2017)