Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 26 (2017)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Socialna sprejetost srednješolcev v razredu in na socialnem omrežju Facebook

Tanja Špes in Katja Košir

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 325  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 28. marec 2017

pdf https://doi.org/10.20419/2017.26.463  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Namen raziskave je bil preučiti odnos med socialno sprejetostjo v razredu in socialno sprejetostjo na Facebooku. Socialno sprejetost smo merili na dva načina, in sicer kot socialno preferenčnost in kot sociometrični položaj. Preverjali smo, ali so intenzivnost uporabe Facebooka, čas, preživet na Facebooku, in socialna preferenčnost v razredu pomembni pozitivni napovedniki socialne preferenčnosti na Facebooku. Dodatno smo preverili, ali se sociometrični položaj v razredu ujema s sociometričnim položajem na Facebooku. Za zbiranje podatkov smo uporabili Lestvico intenzivnosti uporabe Facebooka FBI in dve različici sociometrične preizkušnje; prva se je nanašala na sociometrični položaj učenca v razredu, druga pa na sociometrični položaj učenca na Facebooku. Vzorec je zajemal 188 učencev gimnazije, od tega 117 žensk (57,4 %) in 71 moških (34,8 %), njihova povprečna starost je bila 17,06 leta. Rezultati so pokazali, da je socialna preferenčnost v razredu pomemben napovednik socialne preferenčnosti na Facebooku in da sta sociometrični položaj v razredu in sociometrični položaj na Facebooku zmerno pozitivno povezana. Te ugotovitve so pomembne predvsem za načrtovanje preventivnih ukrepov, vezanih na učence, ki so zavrnjeni v razredu in na spletu, ter na učence, ki so žrtve nasilja.

Ključne besede: socialna sprejetost, razredi, Facebook, srednješolci, sociometrični položaj


Citiraj:
Špes, T. in Košir, K. (2017). Socialna sprejetost srednješolcev v razredu in na socialnem omrežju Facebook [Social acceptance of high school students in classroom and on Facebook]. Psihološka obzorja, 26, 33–40. https://doi.org/10.20419/2017.26.463


Seznam literature v članku


Ahn, J. (2012). Teenagers' experiences with social network sites: Relationships to bridging and bonding social capital. The Information Society: An International Journal, 28, 99–109. CrossRef

Baumeister, R. F. in Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497–529. CrossRef

Bierman, K. (2004). Peer rejection: Developmental processes and intervention strategies. New York, NY, ZDA: The Guilford Press.

Blumler, J. G. in Katz, E. (1974). The uses of mass communication. Newbury Park, CA, ZDA: Sage.

Boyd, D. M. in Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 210–230. CrossRef

Cillessen, A. H. N. (2011). Sociometric methods. V K. H. Rubin, W. M. Bukowski in B. Laursen (ur.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (str. 82–99). New York, NY, ZDA: The Guilford Press.

Cillessen, A. H. N. in Bukowski, W. M. (2000). Conceptualizing and measuring peer acceptance and rejection. V A. H. N. Cillesen in W. M. Bukowski (Ur.), Recent advances inthe measurement of acceptance and rejection in the peer system (str. 3–10). San Francisco, CA, ZDA: Jossey-Bass.

Coie, J. D., Dodge, K. A. in Copottelli, H. (1982). Dimensions and types of social status: A cross-age perspective. Developmental Psychology, 18, 557–570. CrossRef

Ellison, N. B., Steinfeld, C. in Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook "friends:" Social capital and college students' use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 1143–1168. CrossRef

Ernst, C-P. H., Pfeiffer, J. in Rothlauf, F. (2013). The influence of perceived belonging on social network site adoption. Dostopno na http://wi.bwl.uni-mainz.de/publikationen/perceivedBelongingOnSocialNetworkSiteAdoption.pdf

Gifford-Smith, M. E. in Brownell, C. A. (2003). Childhood peer relationships: Social acceptance, friendships, and peer networks. Journal of School Psychology, 41, 235–284. CrossRef

Gross, E. F., Juvonen, J. in Gable, S. L. (2002). Internet use and well-being in adolescence. Journal of Social Issues, 58, 75–90. CrossRef

Indian, M. in Grieve, R. (2014). When Facebook is easier than face-to-face: Social support derived from Facebook in socially anxious individuals. Personality and Individual Differences, 59, 102–106. CrossRef

Jackson, L. D. in Bracken, B. A. (1998). Relationship between student's social status and domain-specific self-concepts. Journal of School Psychology, 36, 233–246. CrossRef

Košir, K. (2013). Socialni odnosi v šoli [Social relations in school]. Maribor, Slovenija: Subkulturni azil.

Košir, K., Horvat, M., Aram, U., Jurinec, N. in Tement, S. (2016). Does being on Facebook make me (feel) accepted in the classroom? The relationships between early adolescents' Facebook usage, classroom peer acceptance and self-concept. Computers in Human Behavior, 62, 375–384. CrossRef

Kraut, R., Kiesler, S., Boneva, B., Cummings, J., Helgeson, V. in Crawford, A. (2002). Internet paradox revisited. Journal of Social Issues, 58, 49–74. CrossRef

Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T. in Scherlis, W. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American Psychologist, 53, 1017–1031. CrossRef

Lee, S. J. (2009). Online communication and adolescent social ties: Who benefits more from Internet use? Journal of Computer-Mediated Communication, 14, 509–531. CrossRef

Nadkarni, A. in Hofmann, S. G. (2012). Why do people use Facebook? Personality and Individual Differences, 52, 243–249. CrossRef

Pečjak, S. in Košir, K. (2002). Poglavja iz pedagoške psihologije: Izbrane teme [Chapters from educational psychology: Selected topics]. Ljubljana, Slovenija: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.

Raacke, J. in Bonds-Raacke, J. (2008). Myspace and Facebook: Applying the uses and gratifications theory to exploring friend-networking sites. CyberPsychology & Behavior, 11, 169–174. CrossRef

RIS (2011). Na Facebooku skoraj 630.000 prebivalcev Slovenije [Almost 630.000 Slovenian users on Facebook]. Dostopno na http://www.ris.org/index.php?fl=2&lact=1&bid=11980&parent=27?

RIS (2013). Na Facebooku skoraj 750.000 slovenskih uporabnikov [Almost 750.000 Slovenian users on Facebook]. Dostopno na http://www.ris.org/db/27/12535/Raziskave/Na_Facebooku_skoraj_750000_slovenskih_uporabnikov/cat=678&p1=276&p2=285&p3=1318&p4=1319&p5=1323&id=1323

Sedghi, A. (2014). Facebook: 10 years of social networking, in numbers. Dostopno na http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/feb/04/facebook-in-numbers-statistics

Valenzuela, S., Park, N. in Kee, K. F. (2009). Is there social capital in a social network site? Facebook use and college students' life satisfaction, trust, and participation. Journal of Computer-Mediated Communication, 14, 875–901. CrossRef

Valkenburg, P. M. in Peter, J. (2007). Online communication and adolescent well-being: testing the stimulation versus the displacement hypothesis. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 1169–1182. CrossRef

Wellman, B., Haase, A. Q.,Witte, J. in Hampton, K. (2001). Does the Internet increase, decrease, or supplement social capital? American Behavioral Scientist, 45, 436–455. CrossRef

Zywica, J. in Danowski, J. (2008). The faces of Facebookers: Investigating social enhancement and social compensation hypotheses; predicting Facebook and offline popularity from sociability and self-esteem, and mapping the meanings of popularity with semantic networks. Journal of Computer-Mediated Communication, 14, 1–34. CrossRef


« Nazaj na Letnik 26 (2017)