Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 26 (2017)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Struktura konstrukta čuječnosti: zavedanje doživljanja in sprejemanje doživljanja

Mihael Černetič

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 350  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 15. maj 2017

pdf https://doi.org/10.20419/2017.26.465  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Čuječnost je v zadnjih dveh desetletjih v psihologiji in sorodnih vedah doživela močan razmah, vendar se je razmeroma malo raziskav osredotočilo na sestavo samega konstrukta. Namen prispevka je predstaviti, medsebojno primerjati ter kritično ovrednotiti različne vrste modelov konstrukta čuječnosti. Enodimenzionalni modeli opredeljujejo čuječnost kot zgolj posameznikovo zavedanje svojega trenutnega doživljanja. Dvodimenzionalni modeli čuječnosti vključujejo zavedanje trenutnega doživljanja ter sprejemanje tega doživljanja. V večdimenzionalnih modelih pa je čuječnost pojmovana kot konstrukt s tremi ali več faktorji. Problem enodimenzionalnih modelov je, da ne opredeljujejo kvalitete zavedanja, saj je lahko v določenih primerih posameznikovo samozavedanje tudi kontraproduktivno (npr. pretirano samokritično). Pri multidimenzionalnih modelih sta problematična precejšnje vsebinsko prekrivanje faktorjev ter vključitev pojavov, ki morda niso del same čuječnosti. Kot najustreznejši se tako izkažejo dvodimenzionalni modeli, ki najbolj jedrnato in hkrati dovolj kompleksno zajamejo vsebino konstrukta.

Ključne besede: čuječnost, zavedanje, sprejemanje, nepresojanje, faktorska struktura


Citiraj:
Černetič, M. (2017). Struktura konstrukta čuječnosti: zavedanje doživljanja in sprejemanje doživljanja [The structure of the mindfulness construct: Awareness and acceptance of experience]. Psihološka obzorja, 26, 41–51. https://doi.org/10.20419/2017.26.465


Seznam literature v članku


Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J. in Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13, 27–45. CrossRef

Baer, R. A., Smith, G. T. in Allen, K. B. (2004). Assessment of mindfulness by self-report: The Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Assessment, 11, 191–206. CrossRef

Baer, R. A., Smith, G. T., Lykins, E., Button, D., Krietemeyer, J., Sauer, S., Walsh, E., Duggan, D. in Williams, J. M. G. (2008). Construct validity of the Five Facet Mindfulness Questionnaire in meditating and nonmeditating samples. Assessment, 15, 329–342. CrossRef

Bergomi, C., Tschacher, W. in Kupper, Z. (2013). Measuring mindfulness: First steps towards the development of a comprehensive mindfulness scale. Mindfulness, 4, 18–32. CrossRef

Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J. … Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11, 230–241. CrossRef

Breslin, F. C., Zack, M. in McMain, S. (2002). An information-processing analysis of mindfulness: Implications for relapse prevention in the treatment of substance abuse. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 275–299. CrossRef

Brown, K. W. in Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822–848. CrossRef

Brown, K. W. in Ryan, R. M. (2004). Perils and promise in defining and measuring mindfulness: Observations from experience. Clinical Psychology: Science and Practice, 11, 242–248. CrossRef

Buchheld, N., Grossman, P. in Walach, H. (2001). Measuring mindfulness in insight meditation (vipassana) and meditation-based psychotherapy: The development of the Freiburg Mindfulness Inventory (FMI). Journal for Meditation and Meditation Research, 1, 11–34.

Cardaciotto, L. (2005). Assessing mindfulness: The development of a bi-dimensional measure of awareness and acceptance (neobjavljena doktorska disertacija). Drexel University, Filadelfija, ZDA. Dostopno na http://dspace.library.drexel.edu/retrieve/4264/Cardaciotto_LeeAnn.pdf

Cardaciotto, L., Herbert, J. D., Forman, E. M., Moitra, E. in Farrow, V. (2008). The assessment of present-moment awareness and acceptance: The Philadelphia Mindfulness Scale. Assessment, 15, 204–223. CrossRef

Chiesa, A. (2013). The difficulty of defining mindfulness: Current thought and critical issues. Mindfulness, 4, 255–268. CrossRef

Cohen, R. J. in Calamari, J. E. (2004). Thought-focused attention and obsessive-compulsive symptoms: An evaluation of cognitive self-consciousness in a nonclinical sample. Cognitive Therapy and Research, 28, 457–471. CrossRef

Csikszentmihalyi, M. (2000). Flow. V A. Kazdin (ur.), Encyclopedia of psychology, Vol. 3 (str. 381–382). Washington, DC, ZDA: American Psychological Association, Oxford University Press.

Černetič, M. (2011). Kjer je bil id, tam naj bo... čuječnost: Nepresojajoče zavedanje in psihoterapija [Where id was, there shall... mindfulness be: Nonjudgmental awareness and psychotherapy]. Kairos, 5(3/4), 23–34.

Černetič, M. (2016). The relationship between anxiety and mindfulness: The role of mindfulness facets, implicit anxiety, and the problem of measuring anxiety by self-report. Psihologija, 49, 169–183. CrossRef

Dimidjian, S. in Linehan, M. M. (2003). Defining an agenda for future research on the clinical application of mindfulness practice. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 166–171. CrossRef

Eysenck, H. J. (1967). The biological basis of personality. Springfield, IL, ZDA: Thomas.

Fenigstein, A., Scheier, M. F. in Buss, A. H. (1975). Public and private self-consciousness: Assessment and theory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43, 522–527. CrossRef

Gu, J., Strauss, C., Crane, C., Barnhofer, T., Karl, A., Cavanagh, K. in Kuyken, W. (2016). Examining the factor structure of the 39-item and 15-item versions of the Five Facet Mindfulness Questionnaire before and after mindfulness-based cognitive therapy for people with recurrent depression. Psychological Assessment, 28, 791–802. CrossRef

Hanh, T. N. (1997). Das Wunder der Achtsamkeit: Einführung in die Meditation [The miracle of mindfulness: Introduction to meditation]. Zürich, Švica: Theseus.

Hayes, A. M. in Feldman, G. (2004). Clarifying the construct of mindfulness in the context of emotion regulation and the process of change in therapy. Clinical psychology: Science and practice, 11, 255–262. CrossRef

Hayes, S. C. (1994). Content, context, and the types of psychological acceptance. V S. C. Hayes, N. S. Jacobson, V. M. Follette in M. J. Dougher (ur.), Acceptance and change: Content and context in psychotherapy (str. 13–32). Reno, NV, ZDA: Context Press.

Hayes, S. C. (2002). Acceptance, mindfulness, and science. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 101–106. CrossRef

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A. in Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44, 1–25. CrossRef

Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M. in Strosahl, K. (1996). Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 1152–1168. CrossRef

Herbert, J. D. in Cardaciotto, L. (2005). An acceptance and mindfulness-based perspective on social anxiety disorder. V L. Roemer in S. M. Orsillo (ur.), Acceptance and mindfulness-based approaches to anxiety: Conceptualizations and treatment (str. 189–212). New York, NY, ZDA: Springer.

Hofmann, S. G. in Asmundson, G. J. G. (2008). Acceptance and mindfulness-based therapy: New wave or old hat? Clinical Psychology Review, 28, 1–16. CrossRef

Hsieh, P.-J., Colas, J. T. in Kanwisher, N. (2011). Pop-out without awareness: Unseen feature singletons capture attention only when top-down attention is available. Psychological Science, 22, 1220–1226. CrossRef

Ingram, R. E. (1990). Self-focused attention in clinical disorders: Review and a conceptual model. Psychological Bulletin, 107, 156–176. CrossRef

Keng, S.-L., Smoski, M. J. in Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. Clinical Psychology Review, 31, 1041–1056. CrossRef

Kohls, N., Sauer, S. in Walach, H. (2009). Facets of mindfulness – Results of an online study investigating the Freiburg mindfulness inventory. Personality and Individual Differences, 46, 224–230. CrossRef

Kollman, D. M., Brown, T. A. in Barlow, D. H. (2009). The construct validity of acceptance: A multitrait-multimethod investigation. Behavior Therapy, 40, 205–218. CrossRef

Lau, M. A., Bishop, S. R., Segal, Z. V., Buis, T., Anderson, N. D., Carlson, L., Shapiro, S., Carmody, J., Abbey, S. in Devins, G. (2006). The Toronto Mindfulness Scale: Development and validation. Journal of Clinical Psychology, 62, 1445–1467. CrossRef

Lau, M. A. in McMain, S. F. (2005). Integrating mindfulness meditation with cognitive and behavioural therapies: The challenge of combining acceptance- and change-based strategies. Canadian Journal of Psychiatry, 50, 863–869.

MacKillop, J. in Anderson, E. J. (2007). Further psychometric validation of the Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 29, 289–293. CrossRef

Marlatt, G. A. in Kristeller, J. L. (1999). Mindfulness and meditation. V W. R. Miller (ur.), Integrating spirituality into treatment: Resources for practitioners (str. 67–84). Washington, DC, ZDA: American Psychological Association.

Martin, J. R. (1997). Mindfulness: A proposed common factor. Journal of Psychotherapy Integration, 7, 291–312. CrossRef

Masuda, A., Hayes, S. C., Sackett, C. F. in Twohig, M. P. (2004). Cognitive defusion and self-relevant negative thoughts: Examining the impact of a ninety year old technique. Behaviour Research and Therapy, 42, 477–485. CrossRef

McCrae, R. R. (1993). Moderated analyses of longitudinal personality stability. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 577–585. CrossRef

Mor, N. in Winquist, J. (2002). Self-focused attention and negative affect: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 128, 638–662. CrossRef

Rau, H. K. in Williams, P. G. (2016). Dispositional mindfulness: A critical review of construct validation research. Personality and Individual Differences, 93, 32–43. CrossRef

Segal, Z. V., Williams, J. M. G. in Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York, NY, ZDA: Guilford Press.

Shapiro, S. L., Carlson, L. E., Astin, J. A. in Freedman, B. (2006). Mechanisms of mindfulness. Journal of Clinical Psychology, 62, 373–386. CrossRef

Shapiro, S. L. in Schwartz, G. E. R. (2000). Intentional systemic mindfulness: An integrative model for self-regulation and health. Advances in Mind-Body Medicine, 16(2), 128–134.

Sillifant, B. J. (2007). A conceptual basis for the refinement of an operational definition of mindfulness (neobjavljena magistrska naloga). Massey University, Palmerston North, Nova Zelandija. Dostopno na http://mindfulness.worldsecuresystems.com/publications/pdfs/Unpublished-articles/finished-report1.pdf

Spurr, J. M. in Stopa, L. (2002). Self-focused attention in social phobia and social anxiety. Clinical Psychology Review, 22, 947–975. CrossRef

Tran, U. S., Cebolla, A., Glück, T. M., Soler, J., Garcia-Campayo, J. in von Moy, T. (2014). The serenity of the meditating mind: A cross-cultural psychometric study on a two-factor higher order structure of mindfulness, its effects, and mechanisms related to mental health among experienced meditators. PLoS ONE, 9(10), e110192. CrossRef

Tran, U. S., Glück, T. M. in Nader, I. W. (2013). Investigating the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ): Construction of a short form and evidence of a two-factor higher order structure of mindfulness. Journal of Clinical Psychology, 69, 951–965. CrossRef

Trapnell, P. D. in Campbell, J. D. (1999). Private self-consciousness and the five-factor model of personality: Distinguishing rumination from reflection. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 284–304. CrossRef

Walach, H., Buchheld, N., Buttenmüller, V., Kleinknecht, N. in Schmidt, S. (2006). Measuring mindfulness – the Freiburg Mindfulness Inventory (FMI). Personality and Individual Differences, 40, 1543–1555. CrossRef

Wells, A. (1990). Panic disorder in association with relaxation induced anxiety: An attentional training approach to treatment. Behavior Therapy, 21, 273–280. CrossRef

Wells, A. (2005). Detached mindfulness in cognitive therapy: A metacognitive analysis and ten techniques. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 23, 337–355. CrossRef

Wells, A., Clark, D. M. in Ahmad, S. (1998). How do I look with my minds eye: Perspective taking in social phobic imagery. Behaviour Research and Therapy, 36, 631–634. CrossRef

Zhang, C.-Q., Chung, P.-K. in Si, G. (v tisku). Assessing acceptance in mindfulness with direct-worded items: The development and initial validation of the Athlete Mindfulness Questionnaire. Journal of Sport and Health Science.


« Nazaj na Letnik 26 (2017)