Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 26 (2017)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Šolska klima pri medvrstniškem nasilju: zaznave opazovalcev in aktivnih udeležencev

Sonja Pečjak in Tina Pirc

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 272  |  flagNapisan v angleščini.  |  Objavljeno: 28. september 2017

pdf https://doi.org/10.20419/2017.26.470  |  Citati: CrossRef (1)

Povzetek: Medvrstniško nasilje (MVN) je pojav, prisoten v vseh šolah. Pri omejevanju MVN ima šola kot institucija pomembno vlogo. Glavni cilj naše študije je bil ugotoviti, kako posamezne skupine učencev glede na vlogo v MVN (aktivni udeleženci: nasilneži, žrtve, žrtve-nasilneži in neaktivni udeleženci: opazovalci) zaznavajo šolsko klimo v povezavi z medvrstniškim nasiljem. V raziskavi je sodelovalo 414 učencev iz 18 osnovnih in srednjih šol. Uporabili smo Vprašalnik šolske klime pri medvstniškem nasilju (SCBS, Cornell, 2012), ki meri pojavnost različnih oblik MVN ter tri dimenzije šolske klime (dopuščanje nasilja, dopuščanje agresivnih stališč in spodbujanje iskanja pomoči). Rezultati so pokazali, da aktivni udeleženci MVN poročajo o pogostejši prisotnosti verbalnega in odnosnega nasilja (v 54 in 40 %) ter o pomembno manjši pogostosti pojavljanja fizičnega in spletnega nasilja (14 %). V zaznavah dimenzij šolske klime smo med skupinami učencev našli največje razlike pri dopuščanju agresivnih stališč učencev in iskanju pomoči. Ugotovili smo, da v zaznavah obeh dimenzij obstaja precejšnja podobnost med skupinama nasilnežev in nasilnežev-žrtev ter med skupinama žrtev in opazovalcev. Prvi dve skupini v pomembno večji meri zaznavata, da šolsko okolje dopušča agresivnost kot način afirmacije med vrstniki in v šoli nasploh ter da niti učitelji niti vrstniki ne zaustavljajo nasilja in da zato pri njih ni smiselno iskati pomoči. Rezultati potrjujejo obstoj povezanosti učenčevih zaznav šolske klime pri MVN in njihovega vedenja (vlog) pri tem nasilju.

Ključne besede: medvrstniško nasilje, zaznana šolska klima, nasilneži, žrtve, opazovalci


Citiraj:
Pečjak, S. in Pirc, T. (2017). School climate in peer bullying: observers' and active participants' perceptions. Psihološka obzorja, 26, 74–82. https://doi.org/10.20419/2017.26.470


Seznam literature v članku


Adair, V., Dixon, R. S., Moore, D. W., & Sutherland, C. M. (2000). Ask your mother not to make yummy sandwiches: Bullying in New Zealand secondary schools. New Zealand Journal of Educational Studies, 35(2), 207–221.

Ajzen, I., & Madden, T. J. (1986). Prediction of goal-oriented behavior: Attitudes, intention and perceived behavioral control. Journal of Experimental Social Psychology, 22, 453–474. CrossRef

Bandyopadhyay, S., Cornell, D. G., & Konold, T. R. (2009). Validity of three school climate scales from the School Climate Bullying Survey. School Psychology Review, 38(3), 338–355.

Bauman, S., & Del Rio, A. (2006). Preservice teachers' response to bullying scenarios: Comparing physical, verbal, and relational bullying. Journal of Educational Psychology, 98(1), 219–231. CrossRef

Benitez, J. L., & Justicia, F. (2006). Bullying: Description and analysis of the phenomenon. Granada, Spain: University of Granada.

Berger, K. (2007). Update on bullying at school: Science forgotten? Developmental Review, 27, 90–126. CrossRef

Bradshaw, C., Sawyer, A., & O'Brennan, L. (2007). Bullying and peer victimization at school: perceptual differences between students and school stuff. School Psychology Review, 35, 361–383.

Bronfenbrenner, U. (Ed.) (2004). Making human beings human: Bioecological perspectives on human development. Thousand Oaks, CA, USA: Sage.

Cohen, J., McCabe, E. M., Michelli, N. M., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and teacher education. Teachers College Record, 111, 180–213.

Cook, C. R., Williams, K. R., Guerra, N. G., Kim, T. E., & Sadek, S. (2010). Predictors of bullying and victimization in childhood and adolescence: A meta-analytic investigation. School Psychology Quarterly, 25(2), 65–83. CrossRef

Cornell, D. (2012). The school climate bullying survey (SCBS): Description and research summary. Retrieved from http://curry.virginia.edu/uploads/resourceLibrary/School_Climate_Bullying_Survey_Description_for_Distribution_5-22-12.pdf

Cornell, D. G., & Brockenbrough, K. (2004). Identification of bullies and victims: A comparison of methods. Journal of School Violence, 3(2–3), 63–87. CrossRef

Cornell, D. & Sheras, P. (2003). School Climate Bullying Survey. Charlottesville, VA, USA: University of Virginia,Virginia Youth Violence Project.

Craig, K., Bell, D., & Leschied, A. (2011). Preservice teachers' knowledge and attitudes regarding school-based bullying. Canadian Journal of Education, 34(2), 21–33.

Craig, W. M., Pepler, D., Connolly, J., & Henderson, K. (2001). Dvelopmental context of peer harassment in early adolescence. In J. Juvonen & S. Graham (Eds.), Peer harassment in the school: The plight of the vulneable and victimized (pp. 242–262). New York, NY, USA: The Guilford Press.

Davis, S., & Nixon, C. (2011). What students say about bullying. Educational Leadership, 69(1), 18–23.

Denny, S., Peterson, E. R., Stuart, J., Utter, J., Bullen, P., Flemming, T., Ameratunga, S., Clark, T., & Milfont, T. (2015). Bystanders intervention, bullying, and victimization: A multilevel analysis of New Zealand high school. Journal of School Violence, 14(3), 245–272. CrossRef

Eliot, M., Cornell, D., Gregory, A., & Fan, X. (2008). Supportive school climate and student willingness to seek help for bullying and threats of violence. Journal of School Psychology, 48(6), 533–553. CrossRef

Fekkes, M., Pijpers, F. I., & Verloove-Vanhorick, S. P. (2005). Bullying: Who, what, when and where? Involvement of children, teachers and parents in bullying behavior. Health Educational Research, 20(1), 81–90. CrossRef

Goldstein, S. E., Young, A., & Bold, C. (2008). Relational aggression at school: Associations with school safety and social climate. Journal of Youth and Adolescence, 37(6), 641–654. CrossRef

Gottfredson, G. D., Gottfredson, D. C., Payne, A. A., & Gottfredson, N. C. (2005). School climate predictors of school disorder: Results from a national study of delinquency prevention in schools. Journal of Research in Crime and Delinquency, 42(4), 414–444. CrossRef

Gregory, A., Cornell, D., Fan, X., Sheras, P., Shih, T. H., & Huang, F. (2010). Authoritative school discipline: High school practices associated with lower bullying and victimization. Journal of Educational Psychology, 102(2), 483–496. CrossRef

Hong, J. S., & Espelage, D. L. (2012). A review of research on bullying and peer victimization in school: An ecological system analysis. Aggression and Violent Behavior, 17(4), 311–322. CrossRef

Hunter, S. C., & Boyle, J. M. (2004). Appraisal and coping strategy use in victims of school bullying. British Journal of Educational Psychology, 74(1), 83–107. CrossRef

Kessel Schneider, S., O'Donnell, L., Sueve, A., & Coulter, R. W. S. (2012). Cyberbullying, school bullying, and psychological distress: A regional census of high school students. Research and Practice, 102(1), 171–178. CrossRef

Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Reese, H. H. (2012). Cyber bullying among college students: Evidence from multiple domains of college life. In L. A. Wankel & C. Wankel (Eds.), Misbehavior Online in Higher Education (pp. 293–321). Bingley, United Kingdom: Emerald. CrossRef

Lacey, A., & Cornell, D. (2011). The impact of bullying climate on schoolwide academic performance. Paper presented at the American Psychological Association Annual Convention, Washington, DC, USA.

Marsh. H. W., Nagengast, B., Morin, A. J., Parada, R. H., Craven, R. G., & Hamilton, L. R. (2011). Construct validity of the multidimensional structure of bullying and victimization: An application of exploratory structural equation modeling. Journal of Educational Psychology, 103(3), 701–732. CrossRef

Muthén L. K., & Muthén, B. O. (1998–2010). Mplus user's guide (6th ed.). Los Angeles, CA, USA: Muthén & Muthén.

Olweus, D. (1993). Victimization by peers: Antecedents and long-term outcomes. In K. H. Rubin & J. B. Asendorpf (Eds.), Social withdrawal, inhibition, and shyness in childhood (pp. 315–41). Hillsdale, NJ, USA: LEA.

Olweus, D. (1995). Trpinčenje med učenci, kaj vemo in kaj lahko naredimo [Bullying at school: What we know and what we can do]. Ljubljana, Slovenia: Zavod RS za šolstvo.

Pearce, N., Cross, D., Monks, H., Waters, S., & Falconer, S. (2011). Current evidence of best practice in whole-school bullying intervention and its potential to inform cyberbullying interventions. Australian Journal of Guidance and Counseling, 21(1), 1–21. CrossRef

Pečjak, S. (2015). Medvrstniško nasilje v šoli [Peer bullying at school]. Ljubljana, Slovenia: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani.

Pečjak, S., & Pirc, T. (2015). Predictors and forms of intervention in peer bullying: Preservice teachers vs. teachers. The New Educational Review, 39(1), 264–276.

Pečjak, S., & Pirc, T. (2017). Bullying and perceived school climate: Victims' and bullies' perspective. Studia psychologica, 59(1), 22–33. CrossRef

Polak, A., Smrtnik Vitulić, H., & Vošnjak, Š. (2011). Doživljanje različnih vlog v situacijah vrstniškega nasilja [Experiencing different roles in situations of bullying]. Socialna pedagogika, 15(3), 205–222.

Posnic, K., & Košir, K. (2016). Medvrstniško nasilje, kot ga zaznavajo učitelji in učenci osnovne šole (Bullying in Basic School: the Perspectives of Teachers and Pupils). Revija za elementarno izobrazevanje, 9(3), 5.

Rigby, K. (2016). Bullying in Australian schools: Multiple perceptions of bullying. Paper presented at National Centre against Bullying Conference, 28th-29th July 2016, Melbourne. Retrived from http//www.kenrigby.net

Rigby, K., & Bagshaw, D. (2003). Prospects of adolescent students collaborating with teachers in addressing issues of bullying and conflict in schools. Educational Psychology, 23(5), 535–546. CrossRef

Salmivalli, C., & Voeten, M. (2004). Connections between attitudes, group norms, and behaviour in bullying situations. International Journal of Behavioral Development, 28(3), 246–258. CrossRef

Skumavc, G. (2016). Spletno nadlegovanje in učenci s posebnimi potrebami [Cyberbullying in students with special needs] (unpublished master's thesis). Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenia.

Smith, P. K., Ananiadou, K., & Cowie, H. (2003). Intervention to reduce school bullying. Canadian Journal of Psychiatry, 48(9), 295–303. CrossRef

Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), 376–385. CrossRef

Smith, P. K., Talamelli, L., Cowie, H., Naylor, P., & Chauhan, P. (2004). Profiles of non-victims, escaped victimis, continuing victims, and new victims in school bullying. British Journal of Educational Psychology, 74(4), 565–581. CrossRef

Stormshak, E., Bierman, K., Bruschi, C., Dodge, K., & Coie, J. (1999). The relation between behaviour and peer preference in different classroom contexts. Child Development, 70(1), 169–182. CrossRef

Sullivan, K. (2011). The anti-bullying handbook. London: Oxford University Press. CrossRef

Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: A systematic and meta-analytic review. Journal of Experimental Criminology, 7(1), 27–56. CrossRef

U.S. Department of Education (2015). Student report of bullying and cyber-bullying: Results from the 2013 school crime supplement to the national crime victimization survey. Washington, DC, USA: Author.

Waasdorp, T. E., & Bradshaw, C. P. (2011). Examining student responses to frequent bullying: a latent class approach. Journal of Educational Psychology, 103(2), 336–352. CrossRef

Waasdorp, T. E., Pas, E. T., O'Brennan, L. M., & Bradshaw, C. P. (2011). A multilevel perspective on the climate of bullying: Discrepancies among students, school staff, and parents. Journal of School Violence, 10(2), 115–132. CrossRef

Wang, J., Iannotti, R. J., & Nansel, T. R. (2009). School bullying among adolescents in the United States: Physical, verbal, relational, and cyber. Journal of Adolescent Health, 45(4), 368–375. CrossRef

Wong, D. S., Lok, D. P., Wing Lo, T., & Ma, S. K. (2008). School bullying among Hong Kong Chinese primary schoolchildren. Youth Society, 40(1), 35–54. CrossRef

World Health Organization (2004). School mobbing: Bullying and violence against children. Retrieved from http://www.acosoescolar.com/inicio/inicio.html


Citati prek sistema CrossRef (1)

Patterns of Dating Aggression and Victimization in Relation to School Environment Factors Among Middle School Students
       Terri N. Sullivan, Elizabeth A. Goncy, Rachel C. Garthe, Megan M. Carlson, Kathryn L. Behrhorst ...
       Youth & Society, 2019
       https://doi.org/10.1177/0044118X19844884


« Nazaj na Letnik 26 (2017)