Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 26 (2017)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Vpliv učiteljevih navodil na učno uspešnost dijakov pri učenju z e-učbeniki

Anja Poznič in Sonja Pečjak

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 128  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 14. december 2017

pdf https://doi.org/10.20419/2017.26.474  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: E-izobraževanje, e-učenje in e-učbeniki so pojmi, povezani s sodobnim šolanjem. Interaktivni e-učbeniki predstavljajo učni vir, iz katerega se lahko učenci učinkovito učijo. Učenci, spretni v uporabi tehnologije, niso nujno spretni tudi pri učenju s tehnologijo, ampak pri tem potrebujejo usmeritve. V raziskavi smo s pomočjo eksperimenta preverjali vpliv učiteljevih navodil na učno uspešnost učencev pri učenju z interaktivnim e-učbenikom. V raziskavi je sodelovalo 83 dijakov 1. letnikov dveh gimnazij, od tega 45 v eksperimentalni (ES) in 38 v kontrolni skupini (KS). Dijaki ES, ki so prejeli učiteljeva navodila, kako uporabljati multimedijske in interaktivne elemente e-učbenika, so bili v primerjavi z dijaki KS, ki takšnih navodil niso prejeli, učno uspešnejši. Dijaki ES so se po učenju iz e-učbenika zaznavali kot nekoliko kompetentnejši ter so v nekoliko večji meri uporabljali multimedijske in interaktivne elemente tega učbenika kot njihovi vrstniki iz KS. Raziskava je pokazala, da je samostojno učenje dijakov iz e-učbenika lahko uspešnejše, če jih učitelj s pomočjo navodil seznani, kako ga uporabljati.

Ključne besede: elektronski učbeniki, učiteljeva navodila, dijaki, učna uspešnost


Citiraj:
Poznič, A. in Pečjak, S. (2017). Vpliv učiteljevih navodil na učno uspešnost dijakov pri učenju z e-učbeniki [The effect of the teacher's instructions on the academic achievement of high school students in learning with e-textbooks]. Psihološka obzorja, 26, 101–110. https://doi.org/10.20419/2017.26.474


Seznam literature v članku


Anderson, L.W. in Krathwohl, D. R. (ur.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Boston, MA, ZDA: Allyn and Bacon.

Anderson, T., Rourke, L., Garrison, R. in Archer, W. (2001). Assessing teaching presence in a computer conferencing context. Journal of Asynchronous Learning Networks, 5(2), 1–17.

Ballera, M., Lukandu, I. A. in Radwan, A. (2014). Improving learning throughput in e-learning using interactive-cognitive based assessment. The International Journal of E-Learning and Educational Technologies in the Digital Media, 1(1), 32–49. CrossRef

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social-cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ, ZDA: Prentice Hall.

Belland, B. R. (2017). Instructional scaffolding in STEM education: Strategies and efficacy evidence. Pridobljeno s https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-02565-0.pdf CrossRef

Berg, S. A., Hoffmann, K. in Dawson, D. (2010). Not on the same page: Undergraduates' information retrieval in electronic and print books. The Journal of Academic Librarianship, 36(6), 518–525. CrossRef

Cakir, R. in Solak, E. (2014). Exploring the factors influencing e-learning of Turkish EFL learners through TAM. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(3), 79–87.

Cho, M. H. in Summers, J. (2012). Factor validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) in Asynchronous Online Learning Environments (AOLE). Journal of Interactive Learning Research, 23(1), 5–28.

Costley, J. in Lange, C. (2016). The effects of instructor control of online learning environments on satisfaction and perceived learning. The Electronic Journal of e-Learning, 14(3), 169–180.

Costley, J. in Lange, C. (2017). The mediating effects of germane cognitive load on the relationship between instructional design and students' future behavioral intention. The Electronic Journal of e-Learning, 15(2), 174–187.

Credé, M. in Phillips, L. A. (2011). A meta-analytic review of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire. Learning and Individual Differences, 21(4), 337–346. CrossRef

Daniel, D. B. in Woody, W. D. (2012). E-textbooks at what cost? Performance and use of electronic vs. print texts. Computers & Education, 62, 18–23. CrossRef

Dobler, E. (2015). E-textbooks: A personalized learning experience or digital distraction? Journal of Adolescent & Adult Literacy, 58(6), 482–491. CrossRef

Driscoll, M. P. (2005). Psychology of learning for instruction: Pearson new international edition. Harlow, Združeno kraljestvo: Pearson Education.

Ebied, M. M. A. in Rahman, S. A. A. (2015). The effect of interactive e-book on students' achievement at Najran University in computer in education course. Journal of Education and Practice, 6(19), 71–82.

Gagné, R. M. in Medsker, K. L. (1996). The conditions of learning: Training applications. Fort Worth, TX, ZDA: Harcourt Brace College Publishers.

Gegenfurtner, A., Lehtinen. E. in Säljö, R. (2011). Expertise differences in the comprehension of visualizations: A meta-analysis of eye-tracking research in professional domains. Education Psychology Review, 23(4), 523–552. CrossRef

Hilpert, J. C., Stempien, J., van der Hoeven Kraft, K. J. in Husman, J. (2013). Evidence for the latent factor structure of the MSLQ: A new conceptualization of an established questionnaire. SAGE Open. Pridobljeno s http://sgo.sagepub.com/content/3/4/2158244013510305 CrossRef

Hwang, G. H., Chen, B. in Huang, C. W. (2016). Development and effectiveness analysis of a personalized ubiquitous multidevice certification tutoring system based on Bloom's taxonomy of educational objectives. Educational Technology & Society, 19(1), 223–236.

Ivanišin, M. (2009). Nekateri strukturni in kulturni problemi pri uvajanju e-izobraževanja z nakazanimi rešitvami [Some structural and cultural problems and soulutions concerning e-education and its implementation]. Sodobna pedagogika, 60(2), 84–95.

Jones, T. in Brown, C. (2011). Reading engagement: A comparison between e-books and traditional print books in an elementary classroom. International Journal of Instruction, 4(2), 5–22.

Kreuh, N., Kač, L. in Mohorčič, G. (2011). Izhodišča za izdelavo e-učbenikov [Framework for the design of electronic textbooks]. Ljubljana, Slovenija: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Lawanto, O., Santoso, H. B., Goodridge, W. in Lawanto, K. N. (2014). Task value, self-regulated learning, and performance in a web-intensive undergraduate engineering course: How are they related? MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 10(1), 97–111.

Leow, F. T. in Neo, M. (2014). Interactive multimedia learning: Innovating classroom education in a Malaysian University. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(2), 99–110.

Lipovec, A., Senekovič, J. in Repolusk, S. (2014). Načini uporabe i-učbenika [How to use an i-textbook]. V I. Pesek, B. Zmazek in V. Milekšič (ur.), Slovenski i-učbeniki [Sloevian i-textbooks] (str. 117−143). Ljubljana, Slovenija: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Luik, P. in Mikk, J. (2008). What is important in electronic textbooks for students of different achievement levels? Computer & Education, 50(4), 1483−1494. CrossRef

Martin, F., Klein, J. in Sullivan, H. (2004). Effects of instructional events in computer based instruction. V M. Simonson in M. Crawford (ur.), 27th annual proceedings of selected research and development papers (str. 631–639). Chicago, IL, ZDA: Association for educational communications and technology conference. Pridobljeno s strani http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED484984.pdf

Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning. New York, NY, ZDA: Cambridge University Press. CrossRef

Mayer, R. E. (2013). Učenje s tehnologijo [Learning with technology]. V H. Dumont, D. Istance in F. Benavides (ur.), O naravi učenja: uporaba raziskav za navdih prakse [On the nature of learning: using research for inspiration in praxis] (str. 163−181). Ljubljana, Slovenija: Zavod RS za šolstvo.

Mayer, R. E., Mathias, A. in Wetzell, K. (2002). Fostering understanding of multimedia messages through pre-training: Evidence for a two-stage theory of mental model construction. Journal of Experimental Psychology Application, 8(3), 147–154. CrossRef

Mbarek, R. in El Gharbi, J. E. (2013). A meta-analysis of e-learning effectiveness antecedent. International Journal of Innovation and Applied Studies, 3(1), 48−58.

McGhee, R., in Kozma, R. (2001). New teacher and student roles in the technology-supported classroom. A paper presented at the Annual meeting of the American Educational Research Association, April 2001, Seattle, WA, ZDA. Pridobljeno s strani http://www.cehd.umn.edu/carei/publications/documents/newrolestechnology.pdf

Nishizaki, D. M. (2015). The effects of tablets on learning: Does studying from a tablet computer affect student learning differently across educational levels. Senior thesis, Claremont McKenna College, Claremont, CA, ZDA. Pridobljeno s strani http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/1011

Nú-ez, J. C., Cerezo, R., Bernardo, A., Rosário, P., Valle, A., Fernández, E. in Suárez, N. (2011). Implementation of training programs in self-regulated learning strategies in Moodle format: Results of a experience in higher education. Psicothema, 23(2), 274–281.

Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T. in McKeachie, W. J. (1991). A manual for the use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Ann Arbor, MI, ZDA: University of Michigan. Pridobljeno s strani http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED338122.pdf

Poznič, A. (2016). Vpliv učiteljevih navodil na učno uspešnost dijakov pri učenju z elektronskimi učbeniki (neobjavljeno magistrsko delo) [The effect of the teacher's instructions on the academic achievement of high school students in learning with electronic textbooks (unpublished MA thesis)]. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija.

Poznič, A. in Pečjak, S. (2017). Značilnosti dijakov v povezavi z njihovo učno uspešnostjo pri e-učenju. [Characteristics of students and learning environment in connection with e-learning success]. Pedagoška obzorja, 32(1), 111–125.

Rebetez, C., Betrancourt, M., Sangin, M. in Dillenbourg, P. (2010). Learning from animation enabled by collaboration. Instructional Science, 38(5), 471–485. CrossRef

Rockinson-Szapkiw, A. J., Courduff, J., Carter, K. in Bennett, D. (2013). Electronic versus traditional print textbooks: A comparison study on the influence of university students' learning. Computers & Education, 63, 259–266. CrossRef

Rutar Leban, T. in Milekšič, V. (2016). Evalvacijska študija pilotnih projektov uporabe e-učbenikov v osnovnih šolah in gimnazijah [An evaluation study of the pilot projects of the use of e-textbooks in primary schools and secondary schools]. V A. Sambolić Beganović in A. Čuk (ur.), Kaj nam prinaša e-Šolska torba II: Primeri obetavnih praks in evalvacija projekta [What is an e-schoolbag bringing to us: Good practices and project eveluation] (str. 175–205), Ljubljana, Slovenija: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Shih, C.-C. in Gamon, J. A. (2002). Relationships among learning strategies, patterns, styles, and achievement in web-based courses. Journal of Agricultural Education, 43(4), 1–11. CrossRef

Song, H. D. in Kang, T. (2012). Evaluating the impacts of ICT use: A multi-level analysis with hierarchical linear modeling. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(4), 132–140.

Uluyol, Ç. in Şahin, S. (2014). Elementary school teachers' ICT use in the classroom and their motivators for using ICT. British Journal of Educational Technology, 47(1), 65–75. CrossRef

van der Stel, M. in Veenman, M. V. J. (2010). Development of metacognitive skillfulness: A longitudinal study. Learning and Individual Differences, 20(3), 220–224. CrossRef

Van Horne, S., Russell, J. E. in Schuh, K. L. (2016). The adoption of mark-up tools in an interactive e-textbook reader. Educational Technology Research and Development, 64(3), 407–433. CrossRef

Wells, C. L. (2012). Do students using electronic books display different reading comprehension and motivation levels than students using traditional print books? Doctoral dissertation, Liberty University, Lynchburg, VA, ZDA. Pridobljeno s strani http://digitalcommons.liberty.edu/doctoral/623/

Wu, H. C., Chang, C. Y., Chen, C. L. D., Yeh, T. K. in Liu, C. C. (2010). Comparison of earth science achievement between animation-based and graphic-based testing designs. Research in Science Education, 40(5), 639–673. CrossRef

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory Into Practice, 41(2), 64–70. CrossRef


« Nazaj na Letnik 26 (2017)