Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 27 (2018)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Pilotna raziskava psihometričnih lastnosti vprašalnikov SF-36v2 in ESRD-SCL-TM za merjenje z zdravjem povezane kakovosti življenja bolnikov po presaditvi ledvice

Bernarda Logar Zakrajšek, Andrej Bren, Gregor Sočan in Jernej Pajek

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 363  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 12. februar 2018

pdf https://doi.org/10.20419/2018.27.479  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Namen pričujoče raziskave je bil preveriti psihometrične lastnosti slovenskih priredb vprašalnikov za merjenje z zdravjem povezane kakovosti življenja SF-36v2® in ESRD-SCL-TM na vzorcu bolnikov po presaditvi ledvice. Oseminpetdeset stabilnih bolnikov iz edinega slovenskega centra za presaditev ledvice je na vprašalnika odgovarjalo dvakrat v razmiku 14–21 dni. Sočasno smo pri bolnikih izmerili zdravstvene kazalce, ki se povezujejo z delovanjem presajene ledvice in splošnim zdravstvenim stanjem. Rezultati kažejo dobro notranjo zanesljivost posameznih lestvic obeh vprašalnikov. Zanesljivost v času je bila zadovoljiva za vprašalnik ESRD-SCL-TM, ne pa tudi za vprašalnik SF-36v2®. Lestvice obeh vprašalnikov, ki merijo sorodne konstrukte, smiselno korelirajo med seboj ter s pričakovanimi demografskimi (spol, izobrazba) in zdravstvenimi spremenljivkami (hemoglobin, kreatinin, število zdravil). Slovenski verziji vprašalnikov SF-36v2® in ESRD-SCL-TM imata zadovoljive merske lastnosti (z izjemo stabilnosti v času pri vprašalniku SF-36v2®) za merjenje z zdravjem povezane kakovosti življenja pri bolnikih po presaditvi ledvice.

Ključne besede: z zdravjem povezana kakovost življenja, presaditev ledvice, SF-36v2®, ESRD-SCL-TM, sestava testa


Citiraj:
Logar Zakrajšek, B, Bren, A., Sočan, G. in Pajek, J. (2018). Pilotna raziskava psihometričnih lastnosti vprašalnikov SF-36v2 in ESRD-SCL-TM za merjenje z zdravjem povezane kakovosti življenja bolnikov po presaditvi ledvice [A pilot study of psychometric characteristics of questionnaires SF-36v2 and ESRD-SCL-TM measuring health related quality of life in kidney transplant recipients]. Psihološka obzorja, 27, 1–11. https://doi.org/10.20419/2018.27.479


Seznam literature v članku


Aaronson, N. K., Muller, M., Cohen, P. D. A., Essink-Bot, M. L., Fekkes, M., Sanderman, R., … Verrips, E. (1998). Translation, validation, and norming of the Dutch language version of the SF-36SF-36v2 Health Survey in community and chronic disease populations. Journal of Clinical Epidemiology, 51(11), 1055–1068. CrossRef

Avramovic, M. in Stefanovic, V. (2012). Health-related quality of life in different stages of renal failure. Artificial Organs, 36(7), 581–589. CrossRef

Barotfi, S., Molnar, M. Z., Almasi, C., Kovacs, A. Z., Remport, A., Szeifert, L., … Mucsi, I. (2006). Validation of the kidney disease quality of life-Short Form questionnaire in kidney transplant patients. Journal of Psychosomatic Research, 60(5), 495–504. CrossRef

Bjorner, J. B., Damsgaard, M. T., Watt, T. in Groenvold, M. (1998). Tests of data quality, scaling assumptions, and reliability of the Danish SF-36. Journal of Clinical Epidemiology, 51(11), 1001–1011. CrossRef

Bottomley, A., Jones, D. in Claassens, L. (2009). Patient-reported outcomes: Assessment and current perspectives of the guidelines of the Food and Drug Administration and the reflection paper of the European Medicines Agency. European Journal of Cancer, 45(3), 347–353. CrossRef

Bregant, T., Neubauer, D. in Derganc, M. (2012). Kakovost življenja mladostnikov, ki so v obdobju novorojenčka utrpeli hipoksično-ishemično encefalopatijo [Quality of life in adolescents followed after neonatal hypoxic-ishaemic encephalopathy]. Zdravniški vestnik, 81(5), 383–392.

Brejc, T. (2006). Vpliv zaznav zdravja in zloma kolka na strategije obvladovalnega vedenja starih rehabilitandov [Effects of illness and hip fracture perceptions on coping strategies of elderly rehabilitation clients]. Psihološka obzorja, 15(2), 67–88.

Danovitch, G. M. (2010). Options for patients with end-stage renal disease. V G. Danovitch (ur.), Handbook of Kidney Transplantation (5. izd., str. 1–18). Philadelphia, PA, ZDA: Lippincott Williams & Wilkins.

Fiebiger, W., Mitterbauer, C. in Oberbauer, R. (2004). Health-related quality of life outcomes after kidney transplantation. Health and Quality of Life Outcomes, 2, 2. CrossRef

Finkelstein, F. O., Wuerth, D. in Finkelstein, S. H. (2009). Health related quality of life and the CKD patient: Challenges for the nephrology community. Kidney International, 76(9), 946–952. CrossRef

Franke, G. H., Reimer, J., Kohnle, M., Luetkes, P., Maehner, N. in Heemann, U. (1999). Quality of life in end-stage renal disease patients after successful kidney transplantation: Development of the ESRD symptom checklist - Transplantation module. Nephron, 83(1), 31–39. CrossRef

Fukuhara, S., Bito, S., Green, J., Hsiao, A. in Kurokawa, K. (1998). Translation, adaptation, and validation of the SF-36 Health Survey for use in Japan. Journal of Clinical Epidemiology, 51(11), 1037–1044. CrossRef

Gentile, S., Beauger, D., Speyer, E., Jouve, E., Dussol, B., Jacquelinet, C. in Briançon, S. (2013). Factors associated with health-related quality of life in renal transplant recipients: Results of a national survey in France. Health and Quality of Life Outcomes, 11(1), 88. CrossRef

Glover, C., Banks, P., Carson, A., Martin, C.R. in Duffy, T. (2011). Understanding and assessing the impact of end-stage renal disease on quality of life: A systematic review of the content validity of self-administered instruments used to assess health-related quality of life in end-stage renal disease. Patient, 4(1), 19−30. CrossRef

Gómez-Besteiro, M. I., Santiago-Pérez, M. I., Alonso-Hernández, Á., Valdés-Conedo, F. in Rebollo-Alvarez, P. (2004). Validity and reliability of the SF-36 questionnaire in patients on the waiting list for a kidney transplant and transplant patients. American Journal of Nephrology, 24, 346–351. CrossRef

Hays, R. D., Kallich, J. D., Mapes, D. L., Coons, S. J. in Carter, W. B. (1994). Development of The Kidney Disease Quality of Life (KDQOL) instrument. Quality of Life Research : An International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care and Rehabilitation, 3(5), 329–338. CrossRef

Keown, P. (2001). Improving quality of life - the new target for transplantation. Transplantation, 72(12 Suppl), S67–74.

Kveder, R. (2014). Pristop k bolniku z ledvično boleznijo [Approaching patients with a kidney disease]. V J. Lindič, D. Kovač, R. Kveder, M. Malovrh, J. Pajek, A. Aleš Rigler in A. Škoberne (ur.), Bolezni ledvic [Kidney disease] (str. 21–27). Ljubljana, Slovenija: Slovensko zdravniško društvo; Slovensko nefrološko društvo; Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za nefrologijo.

Laupacis, A., Pus, N., Muirhead, N., Wong, C., Ferguson, B. in Keown, P. (1993). Disease-specific questionnaire for patients with a renal transplant. Nephron, 64(2), 226–231. CrossRef

Logar, B. (2005). Psihosocialni vidiki transplantacije ledvic [Psychosocial aspects of renal transplantation]. V A. Kandus, J. Buturović-Ponikvar in A. Bren (ur.), Presaditev Ledvic [Renal transplantation] (str. 149–155). Ljubljana, Slovenija: Klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za nefrologijo.

Marn-Vukadinović, D. in Jamnik, H. (2011). Validation of the short form-36 health survey supported with isokinetic strength testing after sport knee injury. Journal of Sport Rehabilitation, 20(3), 261–276. CrossRef

Maslić Sersić, D. in Vuletić, G. (2006). Psychometric evaluation and establishing norms of Croatian SF-36 health survey: Framework for subjective health research. Croatian Medical Journal, 47(1), 95–102.

Maruish, M. (2011). User's manual for the SF-36 Health Survey (3rd Ed.). Lincoln, RI, ZDA: QualityMetric.

Mingardi, G., Cornalba, L., Cortinovis, E., Ruggiata, R., Mosconi, P. in Apolone, G. (1999). Health-related quality of life in dialysis patients: A report from an Italian study using the SF-36 Health Survey: DIA-QOL Group. Nephrology, Dialysis, Transplantation, 14, 1503–1510. CrossRef

Ortega, T., Valdés, C., Rebollo, P. in Ortega, F. (2007). Evaluation of reliability and validity of Spanish version of the end-stage renal disease symptom checklist-transplantation module. Transplantation, 84(11), 1428–1435. CrossRef

Painter, P., Krasnoff, J. B., Kuskowski, M., Frassetto, L. in Johansen, K. (2012). Effects of modality change on health-related quality of life. Hemodialysis International: International Symposium on Home Hemodialysis, 16(3), 377–386. CrossRef

Parfrey, P. S., Vavasour, H., Bullock, M., Henry, S., Harnett, J. D. in Gault, M. H. (1989). Development of a health questionnaire specific for end-stage renal disease. Nephron, 52(1), 20–28. CrossRef

Rainer, J. P., Thompson, C. H. in Lambros, H. (2010). Psychological and psychosocial aspects of the solid organ transplant experience: A practice review. Psychotherapy, 47(3), 403–412. CrossRef

Rebollo, P., Ortega, F., Baltar, J. M., Badia, X., Alvarez-Ude, F., Diaz-Corte, C., … Alvarez-Grande, J. (2000). Health related quality of life (HRQOL) of kidney transplanted patients: Variables that influence it. Clinical Transplantation, 14(3), 199–207. CrossRef

Revicki, D. A., Osoba, D., Fairclough, D., Barofsky, I., Berzon, R., Leidy, N. K. in Rothman, M. (2001). Recommendations on health-related quality of life research to support labeling and promotional claims in the United States. Quality of Life Research, 9, 887–900. CrossRef

Rutar, M. (2007). Kvaliteta življenja in subjektivno blagostanje pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo [Quality of life and subjective wellbeing of patients with infalmmatory bowel disease] (neobjavljeno diplomsko delo). Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija.

Sonc, M., Vidmar, G. in Hlebš, S. (2010). Zanesljivost in veljavnost v slovenščino prevedenega vprašalnika o težavah zaradi fibromialgije [Reliability and validity of the slovenian translation of the fibromyalgia impact questionnaire]. Rehabilitacija, 9(1), 23–29.

Soni, R. K., Weisbord, S. D. in Unruh, M. L. (2010). Health-related quality of life outcomes in chronic kidney disease. Current Opinion in Nephrology and Hypertension, 19, 153–159. CrossRef

Stavem, K. in Ganss, R. (2006). Reliability and validity of the ESRD Symptom Checklist – Transplantation Module in Norwegian kidney transplant recipients. BMC Nephrology, 7, 17. CrossRef

Statistični urad Republike Slovenije (2016). Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi, starosti in spolu, Slovenija, letno. Ljubljana, Slovenija: avtor. Pridobljeno s: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05G2002S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_soc_ekon_preb/01_05G20_izobrazba/&lang=2

Svetičič, J. (2010). Preplet med depresivnostjo in nekaterimi indikatorji telesnega zdravja starostnikov v domu za starejše občane [Interplay among depression and physical health indicators of elders in residential care institutions] (neobjavljeno magistrsko delo). Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija.

Terwee, C. B., Bot, S.D.M., de Boer, M. R., van der Windt, D. V. A. M., Knol, D.L. Dekker, J. Bouter, L. M., de Vet, H. C. W. (2007). Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaire. Journal of Clinical Epidemiology, 60, 34–42. CrossRef

Tonelli, M., Wiebe, N., Knoll, G., Bello, A., Browne, S., Jadhav, D., Klarenbach, S. in Gill, J. (2011). Systematic review: Kidney transplantation compared with dialysis in clinically relevant outcomes. American Journal of Transplantation, 11(10), 2093–2109. CrossRef

Valderrábano, F., Jofre, R. in López-Gómez, J. M. (2001). Quality of life in end-stage renal disease patients. American Journal of Kidney Diseases, 38(3), 443–464. CrossRef

Wainwright, S. P. (1999). Psychosocial recovery from adult kidney transplantation: A literature review. Journal of Clinical Nursing, 8(3), 233–245. CrossRef

Žabjek, S. (2009). Kvaliteta življenja bolnikov s Parkinsonovo boleznijo [Quality of life in patients with Parkinson's disease] (Neobjavljeno diplomsko delo). Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija.


« Nazaj na Letnik 27 (2018)