Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 27 (2018)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Razvojne spremembe v intelektualnem delovanju pri osebah z motnjo v duševnem razvoju

Urška Žerak in Robert Masten

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 377  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 17. marec 2018

pdf https://doi.org/10.20419/2018.27.480  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Namen pričujoče raziskave je bila retrospektivna vzdolžna analiza sprememb v intelektualnem delovanju pri posameznikih z motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR), ki so oz. so bili vključeni v Center za usposabljanje, delo in varstvo (v nadaljevanju CUDV) Dolfke Boštjančič Draga. Razvoj posameznikov z MDR se razlikuje od razvoja posameznikov s tipičnim razvojem, saj pri teh posameznikih pogosteje opazimo regresije in nihanja v razvoju. Odvisen je od tipa in obsega osnovne motnje v duševnem razvoju ter komorbidnih zdravstvenih in psihopatoloških stanj. V raziskavo je bilo vključenih 30 posameznikov z zmerno (21) in težjo (9) MDR, ki so bili preizkušani v treh različnih časovnih obdobjih s pripomočkom za merjenje intelektualnih sposobnosti (Valentine test inteligentnosti) z namenom pridobitve vpogleda v razvojne trende spoznavnih sposobnosti proučevane skupine. Skupinska analiza je pokazala statistično značilno izboljšanje dosežkov na merjenem konstruktu med prvim in drugim obdobjem in doslednost med drugim in tretjim preizkušanjem. Dosežki so v času ostali relativno stabilni. Rezultati nakazujejo, da intelektualni razvoj pri posameznikih z MDR poteka po vzporednem modelu razvoja, ki predvideva progresivne spremembe na področju intelektualnega delovanja do 20. leta, nato sledi obdobje doslednosti in upad okoli 60. leta. Predstavljene so tudi omejitve raziskave ter predlogi za nadaljnje raziskovanje.

Ključne besede: motnje v duševnem razvoju, inteligentnost, razvoj, vzdolžne študije


Citiraj:
Žerak, U. in Masten, R. (2018). Razvojne spremembe v intelektualnem delovanju pri osebah z motnjo v duševnem razvoju [Developmental changes in intellectual ability in persons with intellectual disability]. Psihološka obzorja, 27, 12–19. https://doi.org/10.20419/2018.27.480


Seznam literature v članku


AAIDD (2013). Definition of Intellectual Disability, Frequently Asked Questions on Intellectual Disability and the AAIDD definition. Pridobljeno s strani http://www.aaidd.org

APA (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC, ZDA: Author.

Bužan, V. (1994). Intelektualni razvoj otrok z zmerno in težjo MDR [Intellectual development of children with moderate and severe intellectual disability] (neobjavljeno magistrsko delo). Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija.

Carr, A. in O'Reilly, G. (2007a). Diagnosis, classification and epidemiology. V A. Carr, G. O'Reilly, P. N. Walsh in J. McEvoy (ur.), The Handbook of Intellectual Disability and Clinical Psychology Practice (str. 3–49). London, Združeno kraljestvo: Routledge.

Carr, A. in O'Reilly, G. (2007b). Lifespan development and the family cycle. V A. Carr, G. O'Reilly, P. N. Walsh in J. McEvoy (ur.), The Handbook of Intellectual Disability and Clinical Psychology Practice (str. 50–91). London, Združeno kraljestvo: Routledge.

Carr, J. (1988). Six weeks to twenty-one years old: A longitudinal study of children with Down's syndrome and their families. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 29(4), 407–431. CrossRef

Carr, J. (2005). Stability and change in cognitive ability over the life span: A comparison of populations with and without Down's syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 49(12), 915–928. CrossRef

Carr, J. (2012). Six weeks to 45 years: A longitudinal study of a population with Down syndrome. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 25, 414–422. CrossRef

Dykens, E. M., Hodapp, R. M., Walsh, K. in Nash, L. J. (1992). Profiles, correlates, and trajectories of intelligence in Prader-Willi syndrome. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 31, 1125–1130. CrossRef

Facon, B. (2008). A cross-sectional test of the similar trajectory hypothesis among adults with mental retardation. Research in Developmental Disabilities, 29, 29–44. CrossRef

Fisher, M. in Zeaman, D. (1970). Growth and decline of retardate intelligence. International Review of Research in Mental Retardation, 4, 151–189. CrossRef

Goodman, J. F. in Cameron, J. (1978). The meaning of IQ constancy in young retarded children. The Journal of Genetic Psychology, 132, 109–119. CrossRef

Hall, S. S., Burns, D. D. in Lightbody, A. A. (2008). Longitudinal changes in intellectual development in children with fragile X syndrome. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 927–939. CrossRef

Hodapp, R. M., Burack, J. A. in Zigler, E. (1998). Developmental approaches to mental retardation: A short introduction. V J. A. Burack, R. M. Hodapp in E. Zigler (ur.), Handbook of mental retardation and development (str. 3–19). Cambridge, Združeno kraljestvo: Cambridge University Press.

Kaufman, A. S., Reynolds, C. R. in McLean, J. E. (1989). Age and WAIS-R intelligence in national sample of adults in the 20-74 year age range: A cross-sectional analysis with educational level controlled. Intelligence, 13(3), 235–253. CrossRef

Keogh, B. K., Bernheimer, L. P. in Guthrie, D. (1997). Stability and change over time in cognitive level of children with delays. American Journal on Mental Retardation, 101(4), 365–373.

Kodrič, J. (2010). Psihološko ocenjevanje otrok z motnjo v duševnem razvoju [Psychological assessment of children with intellectual disability]. V B. D. Jurišić in A. Šelih (ur.), 3. posvet na temo Usmerjanje otrok z Downovim sindromom in drugih otrok z motnjo v duševnem razvoju [3rd meeting concerning educational councelling for children with Down Syndrome and other children with intellectual disability] (str. 7–20). Ljubljana, Slovenija: Sožitje, Sekcija za Downov sindrom.

Kovačič, D. (2016). Psihologija oseb s telesno in povezano duševno zmanjšano zmožnostjo [Psychology of persons with physical and related mental disability]. Ljubljana, Slovenija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut – Soča.

Kumar, I., Singh, A. R. in Akhtar, S. (2009). Social development of children with mental retardation. Industrial Psychiatry Journal, 18(1), 56–59. CrossRef

Lifshith, H., Weiss, I., Tzuriel, D. in Tzemach, M. (2010). New model of mapping difficulties in solving analogical problems among adolescents and adults with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 32, 326–344. CrossRef

Lifshitz-Vahav, H. (2014). Adults with intellectual disability are accessible to change beyond the limitation of age – from vision to empirical findings. Transylvanian Journal of Psychology, 153–175.

Loveland, K. A. in Tunali-Kotolski, B. (1998). Development of adaptive behavior in persons with mental retardation. V J. A. Burack, R. M. Hodapp in E. Zigler (ur.), Handbook of mental retardation and development (str. 521–562). Cambridge, Združeno kraljestvo: Cambridge University Press.

Moravec Berger, D. (ur.) (2005). Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene: MKB-10: Deseta revizija [International statistical classification of diseases and related health problems: ICD-10: 10th revision]. Ljubljana, Slovenija: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Stropnik, S. in Kodrič, J. (2012). Prilagoditvene spretnosti [Adaptive skills]. Psihološka obzorja, 21(2), 41–50. CrossRef

Svetina, M. (2002). Valentine test inteligentnosti za otroke: Vprašanja prenove [Valentine test of intelligence for children: Revision concerns]. Psihološka obzorja, 11(3), 7–22.

Toličič, I. (1962). Inteligentnosti testi za otroke [Tests of intelligence for children]. Ljubljana: Psihološki inštitut Filozofske fakultete.

Udwin, O. in Kuczynski, A. (2007). Behavioural phenotypes in genetic syndromes associated with intellectual disability. V A. Carr, G. O'Reilly, P. N. Walsh in J. McEvoy (ur.), The Handbook of Intellectual Disability and Clinical Psychology Practice (str. 488–528). London, Združeno kraljestvo: Routledge.

Valentine, C. W. (1953). Intelligence Tests for Children. London: Methuen.

Vig, S. in Jedrysek, E. (1995). Adaptive behavior of young urban children with developmental disabilities. Mental Retardation, 33(2), 90–98.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami /ZUOPP-1/ (2011). Uradni list RS, št. 58 (22. 7. 2011). Pridobljeno s strani https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201158&stevilka=2714


« Nazaj na Letnik 27 (2018)