Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 27 (2018)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Pomen vrednot za subjektivno blagostanje študentov iz Češke in Malte

Alena Slezackova, Carmel Cefai, Eliska Cejkova in Stepanka Gassmann

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 187  |  flagNapisan v angleščini.  |  Objavljeno: 18. junij 2018

pdf https://doi.org/10.20419/2018.27.483  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Z medkulturno raziskavo smo želeli raziskati stopnjo subjektivnega blagostanja in hierarhijo vrednot pri študentih iz Češke in Malte. Zanimala nas je tudi povezanost med vrednotami ter kognitivno in čustveno komponento subjektivnega blagostanja. V vzorec (N = 280, starost 18 do 30 let, M = 21,9 let, SD = 2,5) smo vključili 165 čeških in 115 malteških študentov, ki so izpolnili Lestvico zadovoljstva z življenjem, Lestvico srečnosti in Vprašalnik ovrednotenja področij življenja. Rezultati so pokazali, da se češki in malteški vzorec nista pomembno razlikovala v stopnji izraženosti zadovoljstva z življenjem in sreči. Pokazale pa so se pomembne razlike med vzorcema v hierarhiji vrednot in njihovi povezanosti s subjektivnim blagostanjem. Raziskava je pokazala, da se kulture lahko razlikujejo v pomembnosti, ki jo pripisujejo posameznim vrednotam, ter da lahko kognitivno in čustveno komponento subjektivnega blagostanja napovedujemo z različnimi spremenljivkami glede na posamezno kulturo.

Ključne besede: vrednote, subjektivno blagostanje, zadovoljstvo z življenjem, študenti


Citiraj:
Slezackova, A., Cefai, C., Cejkova, E. in Gassmann, S. (2018). The role of life values in subjective well-being among Czech and Maltese university students. Psihološka obzorja, 27, 35–47. https://doi.org/10.20419/2018.27.483


Seznam literature v članku


Argyle, M. (2009). The psychology of happiness. New York, NY, USA: Routledge.

Arnett, J. J. (2004). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. New York, NY, USA: Oxford University Press.

Baetz M., Bowen R., & Jones G. (2006). How spiritual values and worship attendance relate to psychiatric disorders in the Canadian population. Canadian Journal of Psychiatry, 51, 654–661. CrossRef

Biswas-Diener, R., & Diener, E. (2001). Making the best of a bad situation: Satisfaction in the slums of Calcutta. Social Indicators Research, 55, 329–352. CrossRef

Brdar, I., Rijavec, M., & Miljković, D. (2009). Life goals and well-being: Are extrinsic aspirations always detrimental to well-being? Psychological Topics, 18(2), 317–334.

Brislin, R. W. (1983). Cross-cultural research in psychology. Annual Review of Psychology, 34, 363–400. CrossRef

Cassar-Pullicino, J. (1992). Studies in Maltese folklore. Msida, Malta: Malta University Press.

Cefai, C., & Camilleri, L. (2009). Healthy students, healthy lives: The health of Maltese university students. Msida, Malta: European Centre for Educational Resilience and Socio-Emotional Health, University of Malta.

Cefai, C., & Camilleri, L. (2015). A healthy start: Promoting mental health and wellbeing in the early primary school years. Emotional and Behaviour Difficulties, 20(2), 133–152. CrossRef

Cefai, C., & Galea, N. (2016) Children's worlds: The subjective wellbeing of Maltese children. Msida, Malta: European Centre for Educational Resilience and Socio-Emotional Health, University of Malta.

Chen, C., Jose, P. E., Sheldon, K. M., Singelis, T. M., Cheung, W.L., Tiliouine, H. ... Sims, C. (2011). Sociocultural differences in self-construal and subjective well-being: A test of four cultural models. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(5), 832–855. CrossRef

Cheng, C., Cheung, M. W. L., Montasem, A., and 44 members of the International Network of Well-Being Studies (2016). Explaining differences in subjective well-being across 33 nations using multilevel models: Universal personality, cultural relativity, and national income. Journal of Personality, 84(1), 46–58. CrossRef

Deci, E. L., & Ryan, M. R. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11, 227–268. CrossRef

Delle Fave, A., Brdar, I., Freire, T., Vella-Brodrick, D., & Wissing, M. P. (2011). The eudaimonic and hedonic components of happiness: Qualitative and quantitative findings. Social Indicators Research, 100(2), 185–207. CrossRef

Delle Fave, A., Brdar, I., Wissing, M. P., Araujo, U., Castro Solano, A., Freire, T., Hernández-Pozo, M. d. R., Jose, P., Martos, T., Nafstad, H. E., Nakamura, J., Singh, K., Soosai-Nathan, L. (2016). Lay definitions of happiness across nations: The primacy of inner harmony and relational connectedness. Frontiers in Psychology, 7 (30). CrossRef

Diener, E. (1994). Assessing subjective well-being: Progress and opportunities. Social Indicators Research, 31(2), 103–157. CrossRef

Diener, E., Emmons, R. A., Larson, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71–75. CrossRef

Diener, E., Helliwell, J. F., & Kahneman, D. (Eds.) (2010). International differences in well-being. New York, NY, USA: Oxford University Press. CrossRef

Diener, E., & Lucas, R. E. (2000). Subjective emotional well-being. In M. Levis & J. M. Haviland, Handbook of Emotions (pp. 325–337). New York, NY, USA: Guilford.

Diener, E., Ng, W., Harter, J., & Arora, R. (2010). Wealth and happiness across the world: Material prosperity predicts life evaluation, whereas psychosocial prosperity predicts positive feeling. Journal of Personality and Social Psychology, 99, 52–61. CrossRef

Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, culture, and subjective well-being: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual Review of Psychology, 54, 403–425. CrossRef

Diener, E., & Seligman, M. E. P. (2002). Very happy people. Psychological Science, 13, 81–84. CrossRef

Diener, E., & Tov, W. (2009). Well-being on planet Earth. Psychological Topics, 18(2), 213–219.

Easterlin, R. A. (2009). Lost in transition: Life satisfaction on the road to capitalism. Journal of Economic Behavior and Organization, 71(2), 130–145. CrossRef

Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology, 53, 109–132. CrossRef

Eid, M., & Larsen, R. (Eds.) (2008). The science of subjective well-being. New York, NY, USA: Guilford.

Feather, N. T. (1988). Values, valences, and course enrolment: Testing the role of personal values within an expectancy-value framework. Journal of Educational Psychology, 80(3), 381–391. CrossRef

Feather, N. T. (2010). Values, valences, expectations, and actions. Journal of Social Issues, 48(2), 109–124. CrossRef

Ford, B. Q., Dmitrieva, J. O., Heller, D., Chentsova-Dutton, Y., Grossmann, I., Tamir, M., … Mauss, I. B. (2015). Culture shapes whether the pursuit of happiness predicts higher or lower well-being. Journal of Experimental Psychology: General, 144(6), 1053–1062. CrossRef

Fordyce, M. W. (1988). A review of research on the happiness measures: A sixty second index of happiness and mental health. Social Indicators Research, 20, 63–89. CrossRef

Frost, K. M., & Frost, C. (2000). Romanian and American life aspirations in relation to psychological well-being. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31, 726–751. CrossRef

Gannon, N., & Ranzijn, R. (2005). Does emotional intelligence predict unique variance in life satisfaction beyond IQ and personality? Personality and Individual Differences, 38(6), 1353–1364. CrossRef

Hamplová, D. (2013). Náboženství v České společnosti na prahu 3. tisíciletí [Religion in the Czech society at the threshold of the 3rd millennium]. Praha, Czech Republic: Karolinum.

Hayes, N., & Joseph, S. (2003). Big 5 correlates of three measures of subjective well-being. Personality and Individual Differences, 34, 723–727. CrossRef

Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2017). World Happiness Report 2017. New York, NY, USA: Sustainable Development Solutions Network.

Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. Second Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Huta, V., & Ryan, R. M. (2010). Pursuing pleasure or virtue: The differential and overlapping well-being benefits of hedonic and eudaimonic motives. Journal of Happiness Studies, 11(6), 735–762. CrossRef

Inglehart, R. (1990). Culture shift in advanced industrial society. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press.

Jeffrey, K., Wheatley, H., & Abdallah, S. (2016). The Happy Planet Index 2016: A global index of sustainable wellbeing. London, United Kingdom: New Economics Foundation.

Joshanloo, M., & Ghaedi, G. (2009). Value priorities as predictors of hedonic and eudaimonic aspects of well-being. Personality and Individual Differences, 47(4), 294–298. CrossRef

Kasser, T. (2000). Two versions of the American dream: Which goals and values make for a high quality of life? In E. Diener & D. R. Rahtz. (Eds). Advances in Quality of Life Theory and Research: Social Indicators Research Series, Vol 4. (3–12). Dordrecht: Springer. CrossRef

Kasser, T., & Ryan, R. M. (1993). A dark side of the American dream: Correlates of financial success as a central life aspiration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 410–422. CrossRef

Kasser, T., & Ryan, R. M. (1996). Further examining the American dream: Well-being correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 281–288. CrossRef

Kasser, T. & Ryan, R. M. (2001). Be careful what you wish for: Optimal functioning and the relative attainment of intrinsic and extrinsic goals. In P. Schmuck & K. Sheldon (Eds.), Life Goals and Well-Being (pp.116–131). Göttingen, Germany: Hogrefe.

King, D. B., & DeCicco, T. L. (2009). A viable model and self-report measure of spiritual intelligence. International Journal of Transpersonal Studies, 28, 68–85. CrossRef

Klicperova, M., Feierabend, I. K., & Hofstetter, C. R. (1997). In the search for a post-communist syndrome: A theoretical framework and empirical assessment. Journal of Community and Applied Social Psychology, 7, 39–52. CrossRef

Klingemann, H. D., Fuchs, D., & Zielonka, J. (Eds.) (2006). Democracy and political culture in Eastern Europe. New York, NY, USA: Routledge.

Knoop, H. H., & Delle Fave, A. (Eds.) (2013). Well-being and cultures: Perspectives from positive psychology. Dordrecht, The Netherlands: Springer. CrossRef

Leurent, B., Nazareth, I., Bellón-Saame-o, J., Geerlings, M. I., Maaroos, H., Saldivia, S., Švab, I., Torres González, F., Xavier, M., & King, M. (2013). Spiritual and religious beliefs as risk factors for the onset of major depression: An international cohort study. Psychological Medicine, 43(10), 2109–2120. CrossRef

Lewis, A., Shevlin, M., Smékal, V. & Dorahy, V. (1999). Factor structure and reliability of a Czech translation of the Satisfaction with Life Scale among Czech university students. Studia Psychologica, 41, 239–244.

Mathews, G. (2012). Happiness, culture, and context. International Journal of Wellbeing, 2(4), 299–312. CrossRef

Meisenberg, G., & Woodley, M. A. (2015). Gender differences in subjective well-being and their relationships with gender equality. Journal of Happiness Studies, 16, 1539–1555. CrossRef

Myers, D. G. (2000). The funds, friends and faith of happy people. American Psychologist, 55, 55–56. CrossRef

Myers, D. G., & Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological Science, 6(1), 10. CrossRef

New Economics Foundation (2012). Happy Planet Index: 2012 Report: A global index of sustainable well-being. London, United Kingdom: Author. Retrieved from http://www.happyplanetindex.org/

Oishi, S., Diener, E., Suh, E., & Lucas, R. E. (1999). Value as a moderator in subjective well-being. Journal of Personality, 67(1), 157–184. CrossRef

Pavot, W., & Diener, E. (2008). The Satisfaction with Life Scale and the emerging construct of life satisfaction. The Journal of Positive Psychology, 3, 137–152. CrossRef

Pavot, W., & Diener, E. (2013). Happiness experienced: The science of subjective well-being. In S. David, I. Boniwell, & A. C. Ayers (Eds.), The Oxford handbook of happiness (pp. 134–151). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. CrossRef

Pavot, W., Diener, E., & Fujita, F. (1990). Extraversion and happiness. Personality and Individual Differences, 11, 1299–1306. CrossRef

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York, NY, USA: Free Press.

Ryan, R. M., Chirkov, V. I., Little, T. D., Sheldon, K. M., Timoshina, E., & Deci, E. L. (1999). The American dream in Russia: Extrinsic aspirations and well-being in two cultures. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(12), 1509–1524. CrossRef

Ryan, R. M., Sheldon, K. M., Kasser, T., & Deci, E. L. (1996). All goals were not created equal: The relation of goal content and regulatory styles to mental health. In J. A. Bargh & P. M. Gollwitzer (Eds.), The psychology of action: Linking cognition and motivation to behavior (pp. 7–26). New York, NY, USA: Guilford Press.

Sagiv, L., & Schwartz, S. H. (2000). Value priorities and subjective well-being: Direct relations and congruity effects. European Journal of Social Psychology, 30, 177–198. CrossRef

Salbot, V., & Flešková, M. (2008). Value orientation of university students and personal values related to the domain of education value. The New Educational Review, 16(3), 227–241.

Sanfey, P., & Teksoz, U. (2007). Does transition make you happy? Economic of Transition, 15(4), 707–731. CrossRef

Sawatzky, R., Ratner, P. A., & Chiu, L. (2005). A meta-analysis of the relationship between spirituality and quality of life. Social Indicators Research, 72, 153–188. CrossRef

Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). CrossRef

Schwartz, S. H., & Sagiv, L. (1995). Identifying culture-specifics in the content and structure of values. Journal of Cross-Cultural Psychology, 26(1), 92–116. CrossRef

Schmuck, P., Kasser, T., & Ryan, R. M. (2000). The relationship of well-being to intrinsic and extrinsic goals in Germany and the U.S. Social Indicators Research, 50, 225–241. CrossRef

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York, NY, USA: Free Press.

Sheldon, K. M. (2005). Positive value change during college: Normative trends and individual differences. Journal of Research in Personality, 39, 209–233. CrossRef

Sheldon, K. M., & Kasser, T. (1998). Pursuing personal goals: Skills enable progress, but not all progress is beneficial. Personality and Social Psychology Bulletin, 24(12), 1319–1331. CrossRef

Slezackova, A., & Gregussova, D. (2012). Hope, gratitude, meaningfulness and well-being in Czech students. The 6th European Conference on Positive Psychology, Moscow, Russia, May 2012.

Slezackova, A., & Janstova, E. (2016). Vztah spirituální inteligence a duševního zdraví: Význam nalézání osobního smyslu a duchovní praxe [Spiritual intelligence and positive mental helath: The value of personal meaning production and spiritual practice]. E-psychologie, 10(2), 18–33.

Slezackova, A., & Krafft, A. (2016). Hope: A driving force of optimal human development. In J. Mohan & M. Sehgal (Eds.), Idea of Excellence: Multiple Perspectives (pp. 1–12). Chandigarh, India: Panjab University.

Solcova, I., & Kebza, V. (2013). Circumstances of well-being among Czech college students. In H. H. Knoop & A. Delle Fave (Eds.), Well-being and cultures: Perspectives from positive psychology (pp. 161–170). Dordrecht, The Netherlands: Springer. CrossRef

Tov, W., & Diener, E. (2007). Culture and subjective well-being. In S. Kitayama & D. Cohen (Eds.), Handbook of cultural psychology (pp. 691–713). New York, NY, USA: Guilford.

Uchida, Y., Norasakkunkit, V., & Kitayama, S. (2004). Cultural constructions of happiness: Theory and empirical evidence. Journal of Happiness Studies, 5, 223–239. CrossRef

Uchida, Y., & Ogihara, Y. (2012). Personal or interpersonal construal of happiness: A cultural psychological perspective. International Journal of Wellbeing, 2, 354–369. CrossRef

Urzúa, A., Miranda-Castillo, C., Caqueo-Urízar, A., & Mascayano, F. (2013). Do cultural values affect quality of life evaluation? Social Indicators Research, 114, 1295–1313. CrossRef

Veenhoven, R. (2012). Cross-national differences in happiness: Cultural measurement bias or effect of culture? International Journal of Wellbeing, 2(4), 333–353. CrossRef

Veenhoven, R. (2016). World Database of Happiness, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands. Retrieved from http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl

Veenhoven, R. (2016). Happiness in Czech Republic (CZ). World Database of Happiness, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands. Retrieved from http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl

Veenhoven, R. (2016). Happiness in Malta (MT). World Database of Happiness, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands. Retrieved from http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl

Visser, A., Garssen, B., & Vingerhoets, A. (2010). Spirituality and well-being in cancer patients: A review. Psycho-Oncology, 19, 565–572. CrossRef

Wilson, K., Sandoz, E. K., Kitchens, J., & Roberts, M. (2010). The Valued Living Questionnaire: Defining and measuring valued action within a behavioral framework. The Psychological Record, 60, 249–272. CrossRef

Ye, D., Ng, Y. K., & Lian, Y. (2015). Culture and happiness. Social Indicators Research, 123, 519–547. CrossRef


« Nazaj na Letnik 27 (2018)