Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 27 (2018)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Dan v življenju starejših odraslih: kaj jih osrečuje?

Tina Kavčič in Andreja Avsec

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 311  |  flagNapisan v angleščini.  |  Objavljeno: 7. september 2018

pdf https://doi.org/10.20419/2018.27.485  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Namen pričujoče študije je raziskati, kako slovenski starejši odrasli (N = 84; 51 žensk in 33 moških, starih od 65 do 91 let) preživljajo svoj čas in kaj doživljajo preko naključnega dneva. Poleg tega je bil cilj preučiti tudi morebiten prispevek teh dejavnosti in njihovega doživljanja na subjektivno blagostanje starejših. Z uporabo Metode obnovitve dneva so udeleženci poročali, koliko časa v preteklem dnevu so se vključevali v posamezne dejavnosti, ocenili raven hedonskih (prisotnost pozitivnega in odsotnost negativnega čustvovanja) in eudaimonskih (smisel, osredotočenost, koristnost) izkušenj med vsako dejavnostjo ter ovrednotili splošno zadovoljstvo s tem dnevom. Udeleženci so nato poročali tudi o svojem splošnem čustvenem, psihološkem in socialnem blagostanju. Rezultati so pokazali ogromne medosebne razlike tako v rabi časa kot tudi v subjektivnem doživljanju različnih dejavnosti. Na splošno so se določene dejavnosti povezovale z blagostanjem starejših odraslih, čeprav rezultati nakazujejo, da je subjektivno doživljanje dejavnosti pomembnejše kot dejavnosti same.

Ključne besede: pozna odraslost, metoda obnovitve dneva, eudaimonske izkušnje, hedonske izkušnje, blagostanje


Citiraj:
Kavčič, T. in Avsec, A. (2018). A day in the lives of older adults: what makes them happy? Psihološka obzorja, 27, 51–60. https://doi.org/10.20419/2018.27.485


Seznam literature v članku


Achat, H., Kawachi, I., Spiro, A., DeMolles, D. A., & Sparrow, D. (2000). Optimism and depression as predictors of physical and mental health functioning: The Normative Aging Study. Annals of Behavioral Medicine, 22(2), 127–130. CrossRef

Butler, R. N. (1987). Ageism. In G. L. Maddox (Ed.), The encyclopedia of aging (pp. 38–39). New York, NY, USA: Springer.

Depp, C. A., Schkade, D. A., Thompson, W. K., & Jeste, D. V. (2010). Age, affective experience, and television use. American Journal of Preventive Medicine, 39(2), 173–178. CrossRef

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542–575. CrossRef

Diener, E., Kesebir, P., & Lucas, R. (2008). Benefits of accounts of well-being—for societies and for psychological science. Applied Psychology, 57(s1), 37–53. CrossRef

Diener, E., & Tay, L. (2014). Review of The Day Reconstruction Method (DRM). Social Indicators Research, 116(1), 255–267. CrossRef

Eurostat (2003). Time use at different stages of life: Results from 13 European countries. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5817325/KS-CC-03-001-EN.PDF/75b40b96-710d-CrossRef

Folkman, S. (1997). Positive psychological states and coping with severe stress. Social Science & Medicine, 45, 1207–1221. CrossRef

Gauthier, A. H., & Smeeding, T. M. (2003). Time use at older ages: Cross-national differences. Research on Aging, 25(3), 247–274. CrossRef

Grimm, C., Kemp, S., & Jose, P. E. (2015). Orientations to happiness and the experience of everyday activities. The Journal of Positive Psychology, 10(3), 207–218. CrossRef

Heo, J., Lee, Y., Kim, B., & Chun, S. (2012). Contribution of relaxation on the subjective well-being of older adults. Activities, Adaptation & Aging, 36(1), 1–10. CrossRef

Herero, V. G., & Extremera, N. (2010). Daily life activities as mediators of the relationship between personality variables and subjective well-being among older adults. Personality and Individual Differences, 49, 124–129. CrossRef

Herzog, A., Franks, M. M., Markus, H. R., & Holmberg, D. (1998). Activities and well-being in older age: Effects of self-concept and educational attainment. Psychology and Aging, 13(2), 179–185. CrossRef

Kahneman, D., Krueger, A. B., Schkade, D. A., Schwarz, N., & Stone, A. A. (2004a). The Day Reconstruction Method (DRM): Instrument Documentation. Retrieved from http://www.academia.edu/download/39604078/The_Day_Reconstruction_Method_drm_Inst20151102-4520-qpcnzk.pdf

Kahneman, D., Krueger, A. B., Schkade, D. A., Schwarz, N., & Stone, A. A. (2004b). A survey method for characterizing daily life experience: The Day Reconstruction Method. Science, 306(5702), 1776–1780. CrossRef

Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 121–140. CrossRef

Keyes, C. L. M. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior, 43, 207–222. CrossRef

Keyes, C. L. M. (2009). Mental Health Continuum – Long Form. In J. Magyae-Moe (Ed.), Therapist's guide to positive psychological interventions (pp. 30–33). San Diego, CA, USA: Elsevier Academic Press.

Lamont, R. A., Swift, H. J., & Abrams, D. (2015). A review and meta-analysis of age-based stereotype threat: Negative stereotypes, not facts, do the damage. Psychology and Aging, 30(1), 180–193. CrossRef

Lemon, B. W., Bengtson, V. L., & Peterson, J. A. (1972). An exploration of the activity theory of aging: Activity types and life satisfaction among in-movers to a retirement community. Journal of Gerontology, 27(4), 511–523. CrossRef

Levy, B. R., Slade, M. D., Kunkel, S. R., & Kasl, S.V. (2002). Longevity increased by positive self-perceptions of aging. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 261–270. CrossRef

Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131(6), 803–855. CrossRef

Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology, 9(2), 111–131. CrossRef

Maltby, J., Day, L., & Barber, L. (2005). Forgiveness and happiness: The differing contexts of forgiveness using the distinction between hedonic and eudaimonic happiness. Journal of Happiness Studies, 6(1), 1–13. CrossRef

McKenna, K., Broome, K., & Liddle, J. (2007). What older people do: Time use and exploring the link between role participation and life satisfaction in people aged 65 years and over. Australian Occupational Therapy Journal, 54(4), 273–284. CrossRef

McMunn, A., Nazroo, J., Wahrendorf, M., Breeze, E., & Zaninotto, P. (2009). Participation in socially-productive activities, reciprocity and wellbeing in later life: Baseline results in England. Ageing & Society, 29(5), 765–782. CrossRef

Menec, V. H. (2003). The relation between everyday activities and successful aging: A 6-year longitudinal study. The Journals of Gerontology: Series B, 58(2), S74–S82.

Mroczek, D. K., & Kolarz, C. M. (1998). The effect of age on positive and negative affect: A developmental perspective on happiness. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 1333–1349. CrossRef

Nelson, T. D. (Ed.) (2004). Ageism: Stereotyping and prejudice against older persons. Massachusetts, MA: MIT Press.

Oerlemans, W. G., & Bakker, A. B. (2014). Why extraverts are happier: A day reconstruction study. Journal of Research in Personality, 50, 11–22. CrossRef

Oerlemans, W. G., Bakker, A. B., & Veenhoven, R. (2011). Finding the key to happy aging: A day reconstruction study of happiness. The Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 66, 665–674. CrossRef

Ong, A. D., Mroczek, D. K., & Riffin, C. (2011). The health significance of positive emotions in adulthood and later life. Social and Personality Psychology Compass, 5(8), 538–551. CrossRef

Peterson, C., Park, N., & Seligman, M. E. (2005). Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life. Journal of Happiness Studies, 6(1), 25–41. CrossRef

Petrič, M. (2014). Napovedniki Keyesovega modela duševnega zdravja pri starostnikih [Predictors of Keyes' model of mental health in older adults] (Unpublished doctoral dissertation). Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana.

Petrič, M., & Zupančič, M. (2012). Ukvarjanje s prostočasnimi dejavnostmi v pozni odraslosti [Occupation with leisure activity in late adulthood]. Good Quality of Old Age, 15(2), 13–27.

Petrič, M., & Zupančič, M. (2016). Prostočasne dejavnosti in mladostno počutje starejših [Leisure activities and youthful feel-age in elderly adults]. Good Quality of Old Age, 19(3), 20–31.

Pushkar, D., Chaikelson, J., Conway, M., Etezadi, J., Giannopoulus, C., Li, K., & Wrosch, C. (2010). Testing continuity and activity variables as predictors of positive and negative affect in retirement. Journals of Gerontology: Series B, 65(1), 42–49. CrossRef

Reis, H. T., Sheldon, K. M., Gable, S., Roscoe, J., & Ryan, R. M. (2000). Daily well-being: The role of autonomy, competence, and relatedness. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 419–435. CrossRef

Robitschek, C., & Keyes, C. L. (2009). Keyes's model of mental health with personal growth initiative as a parsimonious predictor. Journal of Counseling Psychology, 56, 321–329. CrossRef

Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1987). Human aging: Usual and successful. Science, 237, 143–149. CrossRef

Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1998). Successful aging. New York, NY, USA: Random House.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68–78. CrossRef

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069–1081. CrossRef

Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719–727. CrossRef

Sun, J., Kaufman, S. B., & Smillie, L. D. (2018). Unique associations between big five personality aspects and multiple dimensions of well-being. Journal of Personality, 86(2), 158–172. CrossRef

SURS (2016). Population aged 15 years or more by education, age and sex, Slovenia, annually. Retrieved from http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05G2002E&ti=&path=../Database/Demographics/05_population/20_Socio-economicPopulation/01_05G20_education/&lang=1

Tadic, M., Oerlemans, W. G., Bakker, A. B., & Veenhoven, R. (2013). Daily activities and happiness in later life: The role of work status. Journal of Happiness Studies, 14(5), 1507–1527. CrossRef

Wankel, L. M., & Berger, B. G. (1990). The psychological and social benefits of sport and physical activity. Journal of Leisure Research, 22, 167–182. CrossRef

White, M. P., & Dolan, P. (2009). Accounting for the richness of daily activities. Psychological Science, 20(8), 1000–1008. CrossRef

Zupančič, M., Kavčič, T., & Colnerič, B. (2011). Kakšne so predstave odraslih v Sloveniji o starosti in starejših osebah? [Representations of aging and elderly in Slovene adults]. Good Quality of Old Age, 14(3), 24–39.


« Nazaj na Letnik 27 (2018)