Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 27 (2018)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Psihosocialne značilnosti učencev kot napovedniki različnih oblik medvrstniške viktimizacije in nasilnega vedenja

Katja Košir, Tina Pivec, Lucia Klasinc, Tanja Špes in Marina Horvat

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 422  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 16. december 2018

pdf https://doi.org/10.20419/2018.27.494  |  Citati: CrossRef (2)

Povzetek: Sodobne razlage medvrstniškega nasilja kot enega ključnih vidikov, ki prispeva k razvoju dinamike medvrstniškega nasilja, predpostavljajo psihosocialne značilnosti učencev. Namen raziskave je bil preveriti zaznano oporo vrstnikov in učiteljev, socialno samopodobo, prijateljske odnose in zaznano priljubljenost kot napovednike telesne, besedne in odnosne viktimizacije ter izvajanja telesnega, besednega in odnosnega nasilja ter morebitno moderatorsko vlogo spola v tem odnosu. Ob tem smo želele preučiti tudi, ali zaznana opora učiteljev pojasnjuje dodaten delež variance v viktimizaciji in nasilnem vedenju, ki ga ni mogoče pojasniti s psihosocialnimi značilnostmi učencev. V raziskavi je sodelovalo 1905 učencev (49,9 % fantov) z 22 osnovnih šol. Za merjenje nasilja in viktimizacije so bile uporabljene tako mere samoporočanja kot mere vrstniških nominacij, psihosocialne značilnosti učencev so bile operacionalizirane bodisi kot samoocena bodisi kot mere vrstniških nominacij (prijateljstvo, priljubljenost). Rezultati so pokazali, da so napovedniki podobni za različne oblike viktimizacije; enako velja tudi za različne oblike nasilja. Zaznana opora vrstnikov in socialna samopodoba napovedujeta vse tri oblike viktimizacije. Starost učencev, s strani vrstnikov zaznana priljubljenost ter zaznana opora učiteljev napovedujejo vse tri oblike izvajanja nasilja. Spol učencev se kaže kot moderator odnosov med zaznano oporo učiteljev ter med besedno viktimizacijo ter med telesnim in besednim nasiljem; zaznana opora učiteljev je tako varovalni dejavnik proti besedni viktimizaciji le za dekleta ter proti izvajanju besednega in telesnega nasilja le za fante. Fantje, ki zaznavajo manj opore vrstnikov in ki imajo nižjo socialno samopodobo, poročajo o več telesne viktimizacije; dekleta, ki jih vrstniki zaznavajo kot bolj priljubljene v razredu, poročajo o več besedne viktimizacije.

Ključne besede: viktimizacija, medvrstniško nasilje, vrstniški odnosi, odnosi z učitelji, samopodoba


Citiraj:
Košir, K., Pivec, T., Klasinc, L., Špes, T. in Horvat, M. (2018). Psihosocialne značilnosti učencev kot napovedniki različnih oblik medvrstniške viktimizacije in nasilnega vedenja [Students' psychosocial characteristics as predictors of different forms of victimization and bullying]. Psihološka obzorja, 27, 171–186. https://doi.org/10.20419/2018.27.494


Seznam literature v članku


Aiken, L. S. in West, S. G. (1991). Multiple regression: Testing and interpreting interactions. Newbury Park, CA, ZDA: Sage Publications.

Boulton, M., Trueman, M., Chau, C., Whitehand, C. in Amatya, K. (1999). Concurrent and longitudinal links between friendship and peer victimization: Implications for befriending interventions. Journal of Adolescence, 22, 461–466. CrossRef

Bouman, T., van der Meulen, M., Goossens, F. A., Olthof, T., Vermande, M. M. in Aleva, E. A. (2012). Peer and self-reports of victimization and bullying: Their differential association with internalizing problems and social adjustment. Journal of School Psychology, 50(6), 759–774. CrossRef

Bradshaw, C. P., Sawyer, A. L. in O'Brennan, L. M. (2009). A social disorganization perspective on bullying-related attitudes and behaviors: The influence of school context. American Journal of Community Psychology, 43, 204–220. CrossRef

Card, N. A., Stucky, B. D., Sawalani, G. M. in Little, T. D. (2008). Direct and indirect aggression during childhood and adolescence: A metaanalytic review of intercorrelations, gender differences, and relations to maladjustment. Child Development, 79, 1185–1229. CrossRef

Cassidy, T. (2009). Bullying and victimisation in school children: The role of social identity, problem-solving style, and family and school context. Social Psychology of Education, 12, 63–76. CrossRef

Cillessen, A. H. N. in Rose, A. J. (2005). Understanding popularity in the peer system. Current Directions in Psychological Science, 14(2), 102–105. CrossRef

Cook, C., Williams, K. R., Guerra, N. G., Kim, T. in Sadek, S. (2010). Predictors of bullying and victimization in childhood and adolescence: A meta-analytic investigation. School Psychology Quarterly, 25, 65–83. CrossRef

Crick, N. R. in Grotpeter, J. K. (1995). Relational aggression, gender, and social-psychological adjustment. Child Development, 66, 710–722. CrossRef

De Bruyn, E. H., Cillessen, A. H. N. in Wissink, I. B. (2010). Associations of peer acceptance and perceived popularity with bullying and victimization in early adolescence. Journal of Early Adolescence, 30, 543–566. CrossRef

Demaray, M. K. in Malecki, C. K. (2003). Perceptions of the frequency and importance of social support by students classified as victims, bullies, and bully/victims in an urban middle school. School Psychology Review, 32(3), 471–489.

Di Stasio, M. R., Savage, R. in Burgos, G. (2016). Social comparison, competition and teacher-student relationships in junior high school classrooms predicts bullying and victimization. Journal of Adolescence, 53, 207–216. CrossRef

Guérin, F., Marsh, H. W. in Famose, J. P. (2003). Construct validation of the Self-Description Questionnaire II with a French sample. European Journal of Psychological Assessment, 19, 142–150. CrossRef

Hodges, E. V. E., Boivin, M., Vitaro, F. in Bukowski, W. (1999). The power of friendship: Protection against an escalating cycle of peer victimization. Developmental Psychology, 35, 94–101. CrossRef

Hox, J. (2010). Multilevel analysis: Techniques and applications. Mahwah, NJ, ZDA: Lawrence Erlbaum. CrossRef

Johnson, D.W., Johnson, R. in Anderson, D. (1983). Social interdependence and classroom climate. Journal of Psychology, 114, 135–142. CrossRef

Karlsson, E., Stickley, A., Lindblad, F., Schwab-Stone, M. in Ruchkin, V. (2014). Risk and protective factors for peer victimization: A 1-year follow-up study of urban American students. European Child & Adolescent Psychiatry, 23(9), 773–781. CrossRef

Kärnä, A., Voeten, M., Little, T. D., Poskiparta, E., Kaljonen, A. in Salmivalli, C. (2011). A large-scale evaluation of the KiVa antibullying program: Grades 4–6. Child Development, 82, 311–330. CrossRef

Khoury-Kassabri, M., Benbenishty, R., Astor, R. A. in Zeira, A. (2004). The contributions of community, family, and school variables to student victimization. American Journal of Community Psychology, 34, 187–204. CrossRef

Kochenderfer-Ladd, B. in Pelletier, M. E. (2008). Teachers' views and beliefs about bullying: Influences on classroom management strategies and students' coping with peer victimization. Journal of School Psychology, 46, 431–453. CrossRef

Košir, K., Horvat, M., Aram, U. in Jurinec, N. (2016). Is being gifted always an advantage? Peer relations and self-concept of gifted students. High Ability Studies, 27, 129–148. CrossRef

Košir, K., Klasinc, L, Pivec, T., Špes, T., Cankar, G. in Horvat, M. Predictors of self-reported and peer-reported victimization and bullying behavior in early adolescents. The role of school, classroom and individual factors. Oddano v publikacijo.

Košir, K. in Pečjak, S. (2007). Dejavniki, ki se povezujejo s socialno sprejetostjo v različnih obdobjih šolanja. Psihološka obzorja, 16, 49–73.

Košir, K. in Tement, S. (2014). Teacher-student relationship and academic achievement: A cross-lagged longitudinal study on three different age groups. European Journal of Psychology of Education, 29, 409–428. CrossRef

LaFontana, K. M. in Cillessen, A. H. N. (1999). Children's interpersonal perceptions as a function of sociometric and peer percieved popularity. The Journal of Genetic Psychology, 160, 225–241. CrossRef

Lennings, C. J. in Lawer, J. R. (1992). Self-concept: A study of Marsh's self description questionnaire (SDQ-2). Social Behavior and Personality, 20, 243–246. CrossRef

Ma, X. (2002). Bullying in middle school: Individual and school characteristics of victims and offenders, school effectiveness and school improvement. An International Journal of Research, Policy and Practice, 13, 63–89.

Marsh, H. W. (1992). Self Description Questionnaire (SDQ) II: A theoretical and empirical basis for the measurement of multiple dimensions of adolescent self-concept: An interim test manual and a research monograph. Novi Južni Wales, Avstralija: University of Western Sydney, Faculty of Education.

Marsh, H. W., Nagengast, B., Morin, A. J., Parada, R. H., Craven, R. G. in Hamilton, L. R. (2011). Construct validity of the multidimensional structure of bullying and victimization: An application of exploratory structural equation modeling. Journal of Educational Psychology, 103(3), 701–732. CrossRef

Menesini, E. in Salmivalli, C. (2017). Bullying in schools: The state of knowledge and effective interventions. Psychology, Health & Medicine, 22, 240–253. CrossRef

Nansel, T. R., Overpeck, M., Pilla, R. S., Ruan, J. W., Simons-Morton, B. in Scheidt, P. (2001). Bullying behaviors among US youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment. Journal of the American Medical Association, 285, 2094–2100. CrossRef

Nocentini, A., Menesini, E. in Salmivalli, C. (2013). Level and change of bullying behavior during high school: A multilevel growth curve analysis. Journal of Adolescence, 36, 495–505. CrossRef

Olthof, T., Goossens, F. A., Vermande, M. M., Aleva, E. A. in van der Maulen, M. (2011). Bullying as strategic behavior: Relations with desired and acquired dominance in the peer group. Journal of School Psychology, 49, 339–359. CrossRef

Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Malden, MA: Blackwell.

O'Moore, M. in Kirkham, C. (2001). Self-esteem and its relationship to bullying behaviour. Aggressive Behavior, 27(4), 269–283. CrossRef

Orpinas, P. in Horne, A. M. (2006). Bullying prevention: Creating a positive school climate and developing social competence. Washington, DC, ZDA: American Psychological Association.

Parada, R. (2000). Adolescent Peer Relations Instrument: A theoretical and empirical basis for the measurement of participant roles in bullying and victimisation of adolescence: An interim test manual and a research monograph: A test manual. Penright South, DC, Autstralia: Publication Unit, Self-concept Enhancement and Learning Facilitation (SELF) Research Centre, University of Western Sydney.

Perry, D. G., Kusel, S. J. in Perry, L. C. (1988). Victims of peer aggression. Developmental Psychology, 24(6), 807–814. CrossRef

Peugh, J. L. (2010). A practical guide to multilevel modeling. Journal of School Psychology, 48(1), 85–112. CrossRef

Raudenbush, S.W., Bryk, A.S, & Congdon, R. (2011). HLM 7.00 for Windows [Computer software]. Lincolnwood, IL, ZDA: Scientific Software International.

R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL: https://www.R-project.org/

Rosseel, I. (2012). lavaan: an R package for structural equation modelling and more. Journal of Statistical Software, 48, 1–36. CrossRef

Saarento, S., Boulton, A. J. in Salmivalli, C. (2015). Reducing bullying and victimization: Student- and classroom-level mechanisms of change. Journal of Abnormal Child Psychology, 43, 61–76. CrossRef

Saarento, S., Garandeau, C. F. in Salmivalli, C. (2015). Classroom- and school-level contributions to bullying and victimization: A review. Journal of Community & Applied Social Psychology, 25, 204–218. CrossRef

Saarento, S., Kärnä, A., Hodges, E. V. in Salmivalli, C. (2013). Student-, classroom-, and school-level risk factors for victimization. Journal of School Psychology, 51, 421–434. CrossRef

Sainio, M., Veenstra, R., Huitsing, G. in Salmivalli, C. (2011). Victims and their defenders: A dyadic approach. International Journal of Behavioral Development, 35, 144–151. CrossRef

Salmivalli, C. (2014). Participant roles in bullying: How can peer bystanders be utilized in interventions? Theory Into Practice, 53(4), 286–292. CrossRef

Salmivalli, C., Huttunen, A. in Lagerspetz, K. (1997). Peer networks and bullying in schools. Scandinavian Journal of Psychology, 38, 305–312. CrossRef

Salmivalli, C. in Kaukiainen, A. (2004). »Female aggression« revisited: Variable-and-person-centered approaches to studying gender differences in direct and indirect aggression. Aggressive Behavior, 30, 158–163. CrossRef

Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K. in Kaukiainen, A. (1996). Bullying as a group process: Participant roles and their relations to social status within the group. Aggressive Behavior, 22(1), 1–15. CrossRef

Salmivalli, C. in Peets, K. (2011). Bullies, victims, and bully-victim relationships in middle childhood and early adolescence. V K. H. Rubin, W. M. Bukowski in B. Laursen (ur.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (str. 322–340). New York, NY, ZDA: Guilford Press.

Salmivalli, C., Voeten, M. in Poskiparta, E. (2011). Bystanders matter: Associations between reinforcing, defending, and the frequency of bullying behavior in classrooms. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 40, 668–676. CrossRef

Sanders, C. E. in Phye. G. D. (ur.) (2004). Bullying: Implications for the classroom. San Diego: Elsavier Academic Press.

Vaillancourt, T., Hymel, S. in McDougall, P. (2003). Bullying is power: Implications for school-based intervention strategies. Journal of Applied Social Psychology, 19, 157–176. CrossRef

Veenstra, R., Lindenberg, S., Oldehinkel, A. J., De Winter, A. F., Verhulst, F. C. in Ormel, J. (2005). Bullying and victimization in elementary schools: A comparison of bullies, victims, bully/victims, and uninvolved preadolescents. Developmental Psychology, 41, 672–682. CrossRef


Citati prek sistema CrossRef (2)

Zaznane značilnosti delovnega mesta in čustveno delo kot dejavniki delovne zavzetosti učiteljev
       Katja Košir, Sara Tement, Marina Horvat
       Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 2020
       https://doi.org/10.20419/2020.29.518

Psychosocial characteristics of bullying participants: A person-oriented approach combining self- and peer-report measures
       Tina Pivec, Marina Horvat, Katja Košir
       Children and Youth Services Review, 2023
       https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106720


« Nazaj na Letnik 27 (2018)