Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 29 (2020)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Anksiozne motnje pri otrocih in mladostnikih

Bernarda Dobnik Renko

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 324  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 27. marec 2020

pdf https://doi.org/10.20419/2020.29.505  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Anksioznost je ena izmed najpogostejših duševnih motenj v otroštvu in mladostništvu. Če se anksioznih motenj ne zdravi, se simptomi sčasoma stopnjujejo in nadaljujejo v kasnejša razvojna obdobja. Pri zdravljenju je ključna čim zgodnejša obravnava, saj je za osebe z nezdravljeno anksiozno motnjo značilna manjša učna učinkovitost, opustitev šolanja in socialna izolacija. Učinkovita metoda zdravljenja je kognitivno-vedenjska terapija, glavna načela smo povzeli v tem članku.

Ključne besede: anksiozne motnje, kognitivno-vedenjska terapija, otroci, mladostniki


Citiraj:
Dobnik Renko, B. (2020). Anksiozne motnje pri otrocih in mladostnikih [Anxiety disorders in children and adolescents]. Psihološka obzorja, 29, 1–8. https://doi.org/10.20419/2020.29.505


Seznam literature v članku


Achenbach, T. M., McConaughy, S. H. in Howell, C. T. (1987). Child/adolescent behavioral and emotional problems: Implications of cross-informant correlations for situational specifity. Psychological Bulletin, 101, 213–232. CrossRef

Bandura, A. (1977). Social learning theory. New York: Prentice Hall.

Barlow, D. H. (2000). Unraveling the mysteries of anxiety and its disorders from the perspective of emotion theory. American Psychologist, 55, 1247–1263. CrossRef

Barrios, B. A. in Hartmann, D. P. (1997). Fears and anxieties. V E. J. Mash in L. G. Terdal (Ur.), Assessment of childhood disorders 3rd Ed. (str. 230–327). New York: Guilford Press.

Benjamin, R. S., Costello, E. J. in Warren M. (1990). Anxiety disorders in a pediatric sample. Journal of Anxiety Disorders, 4, 293–316. CrossRef

Bögels, S. M., Sijbers, G. F. V. M. in Voncken, M. J. (2006). Mindfulness and task concentration training for social phobia: A pilot study. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quaterly, 20(1), 33–44. CrossRef

Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. Developmental Psychology, 22, 723–742. CrossRef

Carr, A. (2016). The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology: A Contextual Approach. London: Routledge. CrossRef

Chorpita, B. F. in Barlow, D. H. (1998). The development of anxiety: The role of control in the early environment. Psychological Bulletin, 124(1), 3–21. CrossRef

Chorpita, B. F. (2007). Modular cognitive - behavioral therapy for childhood anxiety disorders. New York: Guilford Press.

Crescentini, C., Capurso, V., Furlan, S. in Fabbro, F. (2016). Mindfulness-Oriented Meditation for Primary School Children: Effects on Attention and Psychological Well-Being. Frontiers in Psychology, 7, 805. CrossRef

Creswell, C. in Cartwright-Hatton, S. (2007). Family treatment of child anxiety: Outcomes, limitations, and future directions. Clinical Child and Family Psychology, 10, 232–252. CrossRef

Gray, J. A. in McNaughton, N. (1996). The neuropsychology of anxiety: Reprise. V D. A. Hope (Ur.), Nebraska Symposium of Motivation, 1995: Perspectives on anxiety, panic and fear (str. 61–134). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

Greene, R. W. (2018) Transforming School Discipline: Shifting from power and control to collaboration and problem solving. Childhood Education, 94, 22–27. CrossRef

Hudson, J. L., Rapee, R. M., Lyneham, H. J., McLellan, L. F., Wuthrich, V. M. in Schniering, C. A. (2015). Comparing outcomes for children with different anxiety disorders following cognitive behavioural therapy. Behaviour Research and Therapy, 72, 30–37. CrossRef

James, A. C., James, G., Cowdrey, F. A., Soler, A. in Choke, A. (2013). Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews, (6). CrossRef

Kearney, C. A. and A. M. Albano (2000). Therapist's guide to school refusal behavior. San Antonio, TX: The Psychological Corporation. Kearney, C. A. (2008). School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clinical Psychology Review, 28(3), 451–471. CrossRef

Kendall, P. C. (1994).Treating anxiety disorders in children: Results of a randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62(1), 100–110. CrossRef

Kendall, P. C. (2006). Child and adolescent therapy: Cognitive - behavioral procedures. New York: Guilford Press.

Kendall, P. C., Choudhury, M., Hudson, J. in Webb, A. (2002). "The C.A.T. Project" Manual for the Cognitive-Behavioral Treatment of Anxious Adolescents. Workbook Publishing, Admore.

Kendall, P. C. in Treadwell, K. R. H. (1996). Cognitive-behavioral treatment for childhood anxiety disorders. V E. D. Hibbs in P. S. Jensen (Ur.), Psychosocial treatments for child and adolescent disorders: Empirically based strategies for clinical practice (str. 23–41). American Psychological Association. CrossRef

King, N. J. in Bernstein, G. A. (2001). School refusal in children and adolescents: a review of the past 10 years. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40(2), 197–205. CrossRef

Last, C. G., Strauss, C. C. in Francis, G. (1987). Comorbidity among childhood anxiety disorders. Journal of Nervous and Mental Disease, 175, 726–730. CrossRef

Manassis, K., Mendlowitz, S. L., Scapillato, D., Avery, D., Fiksenbaum, L., Freire, M., … in Owens, M. (2002). Group and individual cognitive-behavioral therapy for childhood anxiety disorders: A randomized trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 41(12), 1423–1430. CrossRef

McKinnon, A., Keers, R., Coleman, J. R., Lester, K. J., Roberts, S., Arendt, K., Bögels, S. M., Cooper, P., Creswell, C., Hartman, C. A. … in Hudson, J. L. (2018). The impact of treatment delivery format on response to cognitive behaviour therapy for preadolescent children with anxiety disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 59, 763–772. CrossRef

Ollendick, T. H., King, N. J. in Yule, W. (Ur.) (1994). International handbook of phobic and anxiety disorders in children and adolescents: Issues in clinical child psychology. New York: Plenum Press. CrossRef

Pine, D. S. in Klein, R. G. (2015). Anxiety disorders. V A. Thapar, , D. S. Pine, J. F. Leckman, S. Scott, M. Snowling in E. Taylor (Ur.) Rutter's child and adolescent psychiatry, 6th ed. (str. 822–840). Oxford: Wiley.

Raggi, V., Felton, J., Berghorst, L., Loffredo, H. in Samson, J. (2018). Exposure Therapy for Treating Anxiety in Children and Adolescents: A Comprehensive Guide. Oakland: New Harbinger Publications.

Rapee, R. M. (2000). Group treatment of children with anxiety disorders: outcome and predictors of treatment response. Australian Journal of Psychology, 52, 125–130. CrossRef

Reinecke, M., Dattilio, F. in Freeman, A. (2003). Cognitive Therapy with Children and Adolescents: A Casebook for Clinical Practice. New York: Guilford.

Van Doorn, M. E. M., Jansen, M., Bodden, D. H. M., Lichtwarck-Aschoff, A. in Granic, I. (2017). A randomized controlled effectiveness study comparing manualized cognitive behavioral therapy (CBT) with treatment-as-usual for clinically anxious children. Journal of Clinical Trials, 7(5), 1–9. CrossRef


« Nazaj na Letnik 29 (2020)