Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 29 (2020)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Kognitivno-vedenjska terapija depresivne motnje pri otrocih in mladostnikih

Simona Sanda in Tinkara Smeh

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 233  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 27. marec 2020

pdf https://doi.org/10.20419/2020.29.506  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Kognitivno-vedenjska terapija (KVT) se je uveljavila kot priznana terapevtska metoda za zdravljenje depresivne motnje pri otrocih in mladostnikih. Članek je pregled kognitivno-vedenjske terapije depresivne motnje pri tej populaciji. Predstavlja nekaj osnovnih teoretičnih izhodišč z opisom simptomov v različnih razvojnih obdobjih, opis kognitivno-vedenjskega modela, na katerem slonijo terapevtske usmeritve, opis terapevtskega načrta in ciljev, posameznih ključnih in učinkovitih terapevtskih tehnik, ki se uporabljajo v KVT pri otrocih in mladostnikih, s poudarkom na depresivni motnji. Vključena je problematika ocene samomorilnega vedenja pri otrocih in mladostnikih. Glede na to, da dandanes vemo več o depresivni motnji pri otrocih in mladostnikih kot v preteklosti in se zavedamo dejstva, da le-ta ni redka, je pomembno, da smo seznanjeni s teoretično in praktično kognitivno-vedenjsko paradigmo, na osnovi katere lahko gradimo svoje lastne strokovne izkušnje in terapevtske uspehe.

Ključne besede: otrok, mladostnik, depresivna motnja, kognitivno-vedenjska terapija


Citiraj:
Sanda, S. in Smeh, T. (2020). Kognitivno-vedenjska terapija depresivne motnje pri otrocih in mladostnikih [Cognitive-behavioral therapy of depressive disorder in children and adolescents]. Psihološka obzorja, 29, 9–20. https://doi.org/10.20419/2020.29.506


Seznam literature v članku


Achenbach, T. M. in Rescorla, L. A. (2017). Navodila za uporabo Achenbachovega sistema empirično utemeljenega ocenjevanja: integriran sistem ocenjevanja na osnovi ocen več ocenjevalcev. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Attwood, T., Callesen, K. in Møller Nielsen, A. (2008). The CAT-kit: Cognitive Affective Training. Arlington, Future Horizons.

Barrera, A. Z., Torres, L. D. in Muñoz, R. F. (2007). Prevention of depression: The state of the science at the beginning of the 21st century. International Review of Psychiatry, 19(6), 655–670. CrossRef

Beck, A. T. (1976). Cognitive Therapy and Emotional Disorders. New York: International Universities Press.

Beck, A. T. in Steer, R. A. (2013). Priročnik: Beckova lestvica samomorilnih misli BSS [Manual: Beck scale for suicide ideation BSS]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva.

Beck, J. S. (1995). Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: Guilford Press.

Briere, J. (2000). Vprašalnik travmatiziranosti za otroke: VTMT: priročnik [Trauma symptom checklist for children]. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva.

Dudley, C., D. (1997). Treating Depressed Children. Oakland: New Harbinger Publications.

Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A Research Note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(5), 581–586. CrossRef

Harrington, R. in Saleem, Y. (2006). Cognitive behavioral therapy after deliberate self-harm in adolescence. V R. A. King in A. Apter (ur.), Suicide in Children and Adolescents (str. 251–270). Cambridge: University Press. CrossRef

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2005). Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene: MKB-10: deseta revizija. Ljubljana: IVZ RS.

Kendall, P. C., Stark, K. D. in Adam, T. (1990). Cognitive deficit or cognitive distortion in childhood depression. Journal of Abnormal Child Psychology, 18(3), 255–270. CrossRef

Konec Juričič, N., Roškar, S. in Jelenko Roth, P. (2016). Prepoznavanje in obravnava depresije in samomorilnosti pri pacientih v ambulanti družinskega zdravnika, Priročnik za strokovnjake na primarni zdravstveni ravni. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Kovacs, M. (1981). Rating scales to assess depression in school aged children. Acta Paedopsychiatrica, 46(5-6), 305–315.

Joiner, T. E. in Rudd, M. D. (2000). Intensity and duration of suicidal crises vary as a function of previous suicide attempts and negative life events. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(5), 909–916. CrossRef

Lewinsohn, P. in Hoberman, H. (1982). Depression. V A. Bellack, M. Hersen in A. Kazdin (ur.), International Handbook of Behavior Modification and Therapy (str. 397–431). New York: Plenum. CrossRef

Rehm, L. (1977). A self-control model of depression. Behavior Therapy, 8(5), 787–804. CrossRef

Rudd, M. D. (2004). Cognitive therapy for suicidality: An integrative, comprehensive, and practical approach to conceptualization. Journal of Contemporary Psychotherapy, 34(1), 59–72. CrossRef

Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On depression, development and death. San Francisco: Freeman.

Stallard P. (2002). Think Good - Feel Good: A Cognitive Behaviour Workbook for Children and Young People. England: John Wiley & Sons, Ltd.

Stark, K. D., Hargrave, J., Sander, J., Custer, G., Schnoebelen, S., Simpson, J. in Molnar, J. (2006). Treatment of Childhood Depression: The ACTION treatment program. V P. H. C. Kendall (ur.), Child & Adolescent Therapy: Cognitive Behavioral Procedures (str. 169–217). New York: The Guilford Press.

Tomori, M. (1999). Duševne motnje v razvojnem obdobju. V M. Tomori in S. Ziherl (ur.), Psihiatrija (str. 317–353). Litterapicta: Ljubljana.

Verduyn, C., Rogers, J. in Wood, A. (2009). Depression: Cognitive Behavior Therapy With Children and Young People. New York: Routledge. CrossRef

Weersing, R. V. in Brent, D. A. (2006). Cognitive Behavioral Therapy for Depression in Youth. Child and Adolescent Psychiatric Clinic of North America, 15(4), 939–957. CrossRef

Wenzel, A. in Beck, A. T. (2008). A cognitive model of suicidal behavior: Theory and treatment. Applied and Preventive Psychology, 12(4), 189–201. CrossRef

White, J. (2014). Practice guidelines for working with children and youth at risk for suicide in community mental health settings. Bristish Columbia: Ministry of Children and Family Development.

Živčić Bećirović, I. (2004). Kognitivno-vedenjska obravnava depresije otrok in mladostnikov. V N. Anić (ur.), Prispevki iz vedenjsko kognitivne terapije - zbornik 1 (str. 226–237). Ljubljana: Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije.


« Nazaj na Letnik 29 (2020)