Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 29 (2020)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Psihološki vidiki proceduralne bolečini pri otroku in uporaba kognitivno-vedenjskega pristopa

Martina Bürger Lazar in Mateja Sever

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 134  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 27. marec 2020

pdf https://doi.org/10.20419/2020.29.509  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Zdravstveni posegi so lahko za otroka zelo stresna izkušnja. Negativne izkušnje s pogostimi bolečimi posegi lahko povzročijo pomembnejše dolgoročne psihološke posledice. Zato je poleg farmakološke priprave otroka na zdravstvene posege pomembna tudi uporaba različnih kognitivno-vedenjskih tehnik, ki pomagajo blažiti distres in jakost zaznane bolečine. Ni pa standardne metode, ki bi bila za vse otroke enako primerna. Izbira le-te mora temeljiti ne le na invazivnosti in trajanju samega posega, temveč tudi na poznavanju dejavnikov, ki vplivajo na doživljanje bolečine, ter na osebnih značilnostih otroka. Izsledki raziskav, v katerih so proučevali učinkovitost različnih psiholoških pristopov pri pripravi otrok na (boleče) zdravstvene posege, do sedaj najbolj potrjujejo učinkovitost kognitivno-vedenjskih ukrepov in nagovarjajo k njihovi uporabi v klinični praksi.

Ključne besede: proceduralna bolečina, otrok, psihološki vidiki bolečine, kognitivno-vedenjski ukrepi


Citiraj:
Bürger Lazar, M. in Sever, M. (2020). Psihološki vidiki proceduralne bolečini pri otroku in uporaba kognitivno-vedenjskega pristopa [Psychological aspects of paediatric procedural pain and implementation of cognitive-behavioural approach]. Psihološka obzorja, 29, 42–51. https://doi.org/10.20419/2020.29.509


Seznam literature v članku


Accardi, M. C. in Milling, L. S. (2009). The effectiveness of hypnosis for reducing procedure-related pain in children and adolescents: A comprehensive methodological review. Journal of Behavioral Medicine, 32, 328–339. CrossRef

American Academy of Pediatrics, Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health in American Pain Society,Task Force on Pain in Infants, Children, and Adolescents (2001). The assessment and management of acute pain in infants, children, and adolescents. Pediatrics, 108, 793–797. CrossRef

Birnie, K. A., Chambers, C. T., Taddio, A., McMurtry, C. M., Noel, M., Pillai Riddell, R. in Shah, V. (2015). Psychological Interventions for vaccine injections in children and adolescents, systematic review of randomized and quasi-randomized controlled trials, Clinical Journal of Pain, 31 (Suppl 10), S72–S89. CrossRef

Birnie, K. A., Noel, M., Parker, J. A., Chambers, C. T., Uman, L. S., Kisely, S. R. in McGrath, P. J. (2014). Systematic review of psychological interventions of distraction and hypnosis for needlerelated pain and distress in children and dolescents. Journal of Pediatric Psychology, 39(8), 783–808. CrossRef

Birnie, K. A., Noel, M., Chambers, C. T., Lindsay, S., Uman, L. S. in Parker, J. A. (2018). Psychological interventions for needle‐related procedural pain and distress in children and adolescents, Cochrane Systematic Review - Intervention. CrossRef

Blount, R. L., Cohen, L. L., Frank, N. C., Bachanas, P. J., Smith A. J., Manimala, M. R. in Pate, J. T. (1997). The Child-Adult Medical Procedure Interaction Scale-Revised: an assessment of validity. Journal of Pediatric Psychology, 22(1), 73–88. CrossRef

Blount, R. L., Piira, T., Cohen, L. L. in Cheng, P. S. (2006). Pediatric procedural pain. Behavior Modification, 30(24), 24–49. CrossRef

Blount, R. L., Simons, L. E., Devine, K. A., Jaaniste, T., Cohen, L. L., Chambers, C. T. in Hayutin, L. G. (2008). Evidence-based assessment of coping and stress in pediatric psychology. Journal of Pediatric Psychology, 33(9), 1021–1045. CrossRef

Blount, R. L., Zermpsky, W. T., Jaaniste, T., Evans, S., Cohen, L. L., Devine, K. A. in Zeltzer, L. K. (2009). Management of pediatric pain and distress. V M. C. Roberts in R. C. Steele (ur.), Handbook of pediatric psychology (str. 171–188). New York: The Guilford Press.

Bürger Lazar, M. in Anžič, J. (2005). Prepoznavanje in ocena bolečine pri otroku z rakom [Recognition and assessment of paediatric cancer pain]. V A. Gregorič (ur.), XV. srečanje pediatrov v Mariboru z mednarodno udeležbo. Zbornik predavanj. Maribor: Splošna bolnišnica Maribor.

Bürger Lazar, M. (2016). Pomagati otroku zmanjšati strah in bolečino med zdravstvenim posegom: vodnik za starše [Help your child reduce fear and pain during a medical interventions: A guide for parents]. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Združenje za pediatrijo: Zbornica-zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji.

Bürger Lazar, M. (2010). Psihološki vidiki in priprava otroka na zdravstvene posege [Psychological aspects and interventions in pediatric procedural pain]. Slovenska Pediatrija, 17, 101–106.

Carr, A. (2016). The handbook of child and adolescent clinical psychology: A contextual approach, 3. izd. London in New York: Routledge. CrossRef

Chambers, C. T., Taddio, A., Stinson, J., Campbell-Yeo, M., Halperin, S. in Parker, J. A. (2013). It doesn't have to hurt: Strategies for helping children with shots and needles - A YouTube video for parents. Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=KgBwVSYqfps

Coakley, R. in Wihak, T. (2017). Evidence-based psychological interventions for the management of pediatric chronic pain: New directions in research and clinical practice. Children (Basel), 4(9), 1–18. CrossRef

Cohen, L. L., Lemanek, K., Blount, R. L., Dahlquist, L. M., Lim, C. S., Palermo, T. M., … Weiss, K. E. (2008). Evidence-based assessment of pediatric pain. Journal of Pediatric Psychology, 33(9), 939–955. CrossRef

Fogel Keck, J., Gerkensmeyer, J. E., Joyce, B. A. in Schade, J. G. (1996). Reliability and validity of the faces and word descriptor scales to measure procedural pain. Journal of Pediatric Nursing, 11(6), 368–374. CrossRef

Franck, L. S., Greenberg, C. S. in Stevens, B. (2000). Pain assessment in infants and children. Pediatric Clinics of North America, 47(3), 487–512. CrossRef

Gerick, S. M. (2008). Pain management in children: Developmental considerations and mind-body therapies. Southern Medical Journal, 98(3), 295–302. CrossRef

Gold, J. I., Kim, S. H., Kant, A. J., Joseph, M. H. in Rizzo, A. S. (2006). Effectiveness of virtual reality for pediatric pain distraction during IV placement. CyberPsychology & Behavior, 9(2), 207–212. CrossRef

Hamilton, A. in Zeltzer, L. (1995). Psychological approaches to procedural pain. V A. A. Green, M. P. W. Platt in A. R. Lloyd-Thomas (ur.), Stress and pain in infancy and childhood (str. 601–618). Clinical Paediatrics 3(3). London: Bailliere Tindall.

Hester, N. O. (1995). Assessment of Acute Pain. V A. A. Green, M. P. W. Platt, A. R. Lloyd-Thomas (ur.), Stress and pain in infancy and childhood (str. 561–577). Clinical Paediatrics, 3(3). London: Bailliere Tindall.

Kodrič, J. (2013). Psihološki pristopi k zobozdravstveni oskrbi otrok. Zobozdravstveni vestnik, 68, 96–103.

Križnik Novšak, A. (2007). Vedenjske tehnike. V Anič, N. in Janjušević, P. (ur.), Izbrane teme iz vedenjsko kognitivne terapije - Zbornik 2 [Selected Topics in Behavioural- Cognitive Therapy] (str. 79–96). Ljubljana: Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo.

Kuttner, L. (2012). Pediatric hypnosis: Pre-, peri-, and post-anesthesia. Pediatric Anesthesia, 22, 573–577. CrossRef

Liossi, C. in Franck, L. S. (2003). Psychological interventions for acute pediatric pain. V P. E. Macintyre, S. M. Walker in D. J. Rowbotham, (ur.), Clinical pain management: Acute pain (2. izdaja) (str. 308–323). London: Hodder Arnold. CrossRef

McGrath, P. J., Beyer, J., Cleelad, C., Eland, J., McGrath, P. A. in Portenoy, R. (1990). Report of the subcomittee on assesment and methodologic issues in the management of pain in childhood cancer. Pediatrics, 86 (Suppl. 2), 814–817.

McGrath, P. J. in Frager, G. (1996). Psychological barriers to optimal pain management in infants and children. The Clinical Journal of Pain, 12, 135–141. CrossRef

McGrath, P. J. in Unruh, A. M. (1987). Pain in children and adolescents. Amsterdam, New York, Oxford: Elsevier.

McMurtry, C. M., McGrath, P. J. in Chambers, C. T. (2006). Reassurance can hurt: Parental behavior and painful medical procedures. Journal of Pediatrics, 148(4), 560–561. CrossRef

Noel, M., Petter, M., Parker, J. A. in Chambers, C. T. (2012). Cognitive behavioral therapy for pediatric chronic pain: The problem, research, and practice. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 26(2), 143–156. CrossRef

Palermo, T. M. in Wilson, A. C. (2009). eHealth applications in pediatric psychology. V M. C. Roberts in R. C. Steele (ur.), Handbook of pediatric psychology (str. 227–237). Fourth Edition. New York: The Guilford Press.

Pastirk, S. (2004). Predstavitev nekaterih tehnik kognitivne terapije. V Anič, N. (ur.), Prispevki iz kognitivno-vedenjske terapije - Zbornik 1 [Articles in Behavioural- Cognitive Therapy] (str. 14–25). Ljubljana: Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše.

Payne, S. in Walker, J. (2002). Psihologija v zdravstveni negi. Ljubljana: Educy.

Penner, L. A., Cline, R. J. W., Albrecht, T. L., Harper, F. W. K., Peterson, A. M., Taub, J. M. in Ruckdeschel, J. C. (2008). Parents' empathic responses and pain and distress in pediatric patients. Basic and Applied Social Psychology, 30(2), 102–113. CrossRef

Ross, D. M. in Ross, S. A. (1988). Childhood pain. Current issues, research, and management. Baltimore-Munich: Urban & Schwarzenberg.

Schechter, N. L., Zempsky, W. T., Cohen, L. L., McGrath, P. J., McMurtry, C. M. in Bright, N. S. (2007). Pain reduction during pediatric immunizations: Evidence-based review and recommendations. Pediatrics, 119(5), e1184–1198. CrossRef

Shields, B. J., Cohen, D. M., Harbeck-Weber, C., Powers, J. D. in Smith, G. A. (2003). Pediatric pain measurement using a visual analogue scale: A comparison of two teaching methods. Clinical Pediatrics, 42(3), 227–234. CrossRef

Slifer, K. J., Tucker, C. L. in Dahlquist, L. M. (2002). Helping children and caregivers cope with repeated invasive procedures: How are we doing? Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 9(2), 131–152. CrossRef

Snell, C. M. S. in DeMaso, D. R. (2010). Adaptation and coping in chronic childhood physical illness. V D. R. Shaw in D. R. De Maso, (ur.), Textboook of pediatric psychosomatic medicine (str. 21–32). London: American Psychiatric Publishing.

Spirito, A. in Kazak, A. E. (2006). Effective and emerging treatments in pediatric psychology. Oxford: University Press. CrossRef

Taddio, A., Hogan, M. E., Gerges, S., Girgis, A., Moyer, P., Wang, L., … Ipp, M. (2012). Addressing parental concerns about ain during childhood vaccination: Is there enough time to include pain management in the ambulatory setting? Clinical Journal of Pain, 28, 238–242. CrossRef

Treadwell, M. J., Franck, L. S. in Vichinski, E. (2002). Using quality improvement strategies to enhance pediatric pain assessment. International Journal for Quality in Health Care, 14(1), 39–47. CrossRef

Uman, L. S., Birnie, K. A., Noel, M., Parker, J. A., Chambers, C. T., McGrath, P. J. in Kisely, S. R. (2013). Psychological interventions for needlerelated procedural pain and distress in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews, 10. CrossRef

Uman, L. S., Chambers, C. T., McGrath, P. J. in Kisely, S. (2006). Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents. Cochrane Database Systematic Reviews, 4. CrossRef

Weisman, S. J., Bernstein, B. in Schechter, N. L. (1998). Consequences of inadequate analgesia during painful procedures in children. Archives of Diseases in Pediatric and Adolescent Medicine, 152, 147–149. CrossRef

WHO (1998). Cancer pain relief and palliative care in children. Switzerland, England, USA: WHO and International Association for the Study of Pain.

Wilson-Smith, E. M. (2011). Procedural pain management in neonates, infants and children. Reviews in Pain, 5(3), 4–12. CrossRef

Wong, D. in Baker, C. (1988). Pain in children: comparison of assessment scales. Pediatric Nursing, 14(1), 9–17.

Young, K. D. (2005). Pediatric procedural pain. Annals of Emergency Medicine, 45(2), 160–171. CrossRef


« Nazaj na Letnik 29 (2020)