Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 29 (2020)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Agresivno vedenje v procesu dolgotrajne rehabilitacije po pridobljeni možganski poškodbi: pregled izkušenj iz prakse

Maša Šemrov

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 104  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 23. april 2020

pdf https://doi.org/10.20419/2020.29.513  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Agresivno vedenje posameznika s pridobljeno možgansko poškodbo (PMP) pogosto ovira pri uspešnem vračanju v okolje, pri čemer se vzroki za pojavljanje in oblike agresivnega vedenja med posamezniki s PMP razlikujejo. V prispevku predstavljamo tiste posledice PMP, za katere v procesu dolgotrajne rehabilitacije opažamo, da se povezujejo s pojavljanjem agresivnega vedenja in ovirajo njegovo obravnavo. Izpostavljamo predvsem težave z inhibicijo odziva, zmanjšanim uvidom, sprejemanjem lastnega stanja in z njim povezanimi čustvenimi težavami ter osebnostne in vedenjske spremembe. Pri obravnavi agresivnega vedenja v procesu dolgotrajne rehabilitacije uporabljamo individualno prilagojen pristop, ki nudi podporo in posamezniku s PMP omogoča razvijanje bolj učinkovitih načinov spoprijemanja z lastnimi zmanjšanimi zmožnostmi. Napredki so omejeni na konkretne situacije, zato ni verjetno, da se agresivno vedenje ne bi več pojavljalo. Kljub temu pa poznavanje problematike lahko pripomore k zmanjševanju tako pojavnosti agresivnega vedenja kot tudi vpliva na življenje posameznika s PMP.

Ključne besede: pridobljena možganska poškodba, agresivnost, rehabilitacija, obravnava agresivnega vedenja


Citiraj:
Šemrov, M. (2020). Agresivno vedenje v procesu dolgotrajne rehabilitacije po pridobljeni možganski poškodbi: pregled izkušenj iz prakse [Aggressive behaviour in the process of long-term rehabilitation after acquired brain injury: Review of practice]. Psihološka obzorja, 29, 69–74. https://doi.org/10.20419/2020.29.513


Seznam literature v članku


Anson, K. in Ponsford, J. (2006). Coping and emotional adjustment following traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 21(3), 248–259. CrossRef

Arciniegas, D. B. in McAllister, T. W. (2008). Neurobehavioral management of traumatic brain injury in the critical care setting. Critical Care Clinics, 24(4), 737–765. CrossRef

Belchev, Z., Levy, N., Berman, I., Levinzon, H., Hoofien, D. in Gilboa, A. (2017). Psychological traits predict impaired awareness of deficits independently of neuropsychological factors in chronic traumatic brain injury. British Journal of Clinical Psychology, 56(3), 213–234. CrossRef

Carroll E. in Coetzer, R. (2011). Identity, grief and self-awareness after traumatic brain injury. Neuropsychological Rehabilitation: An International Journal, 21(3), 289–305. CrossRef

Cattran, C., Oddy, M. in Wood, R. (2011). The development of a measure of emotional regulation following acquired brain injury. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 33(6), 672–679. CrossRef

Cooper-Evans, S., Alderman, N., Knight, C. in Oddy, M. (2008). Self-esteem as a predictor of psychological distress after severe acquired brain injury: An exploratory study. Neuropsychological Rehabilitation, 18(5–6), 607–626. CrossRef

Čižman Štaba, U. in Sagadin, M. (2016). Nezgodna možganska poškodba [Traumatic brain injury]. V D. S. Kovačič (ur.), Psihologija v rehabilitaciji oseb s telesno in povezano duševno zmanjšano zmožnostjo (str. 127–137) [Psychology in rehabilitation of individuals with physical and related mental impairment (pp. 127–137) ]. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča.

Dimoska-Di Marco, A., McDonald, S., Kelly, M., Tate, R. in Johnstone, S. (2011). A meta-analysis of response inhibition and Stroop interference control deficits in adults with traumatic brain injury (TBI). Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 33(4), 471–485. CrossRef

Grabljevec, K. (2009). Nezgodne možganske poškodbe v prihodnosti: Zaščita ali reparacija [Traumatic brain injuries in the future: Protection or reparation]. Rehabilitacija, 8(supl. 1), 14–17.

Grabljevec, K. (2011). Z dokazi podprta rehabilitacija bolnikov po možganski poškodbi [Evidence based rehabilitation of patients after traumatic brain injury]. Rehabilitacija, 10(1), 111–115.

Hart, T., Sherer, M., Whyte, J., Polansky, M. in Novack, T. A. (2004). Awareness of behavioral, cognitive, and physical deficits in acute traumatic brain injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85(9), 1450–1456. CrossRef

Izaute, M., Durozard, C., Aldigier, E., Teissedre, F., Perreve, A. in Gerbaud, L. (2008). Perceived social support and locus of control after a traumatic brain injury. Brain Injury, 22(10), 758–764. CrossRef

Jakopec, Z. (2010). Psihološki dejavniki v poklicni rehabilitaciji oseb po nezgodni možganski poškodbi [Psychological factors in vocational rehabilitation following traumatic brain injury]. Rehabilitacija, 9(1), 58–65.

James, A. I. W. in Young, A. W. (2013). Clinical correlates of verbal aggression, physical aggression and inappropriate sexual behaviour after brain injury. Brain Injury, 27(10), 1162–1172. CrossRef

Kelly, G., Brown, S., Todd, J. in Kremer, P. (2008). Challenging behaviour profiles of people with acquired brain injury living in community settings. Brain Injury, 22(6), 457–470. CrossRef

Kreutzer, J. S., Marwitz, J. H., Sima, A. P., Mills, A., Hsu, N. H. in Lukow, H. R. II (2018). Efficacy of the resilience and ajustment intervention after traumatic brain injury: A randomized controlled trial. Brain Injury, 32(8), 963–971. CrossRef

McDonald, S., Hunt, C., Henry, J. D., Dimoska, A. in Bornhofen, C. (2010). Angry responses to emotional events: The role of impaired control and drive in people with severe traumatic brain injury. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 32(8), 855–864. CrossRef

McDonald, S., Tate, R, Togher, L., Bornhofen, C., Long, E., Gertler, P. in Bowen, R. (2008). Social skills treatment for people with severe, chronic acquired brain injuries: A multicenter trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 89, 1648–1659. CrossRef

Merc, R. in Šemrov, M. (2013). Pristop k vedenjskim težavam pri delu z osebami z možgansko poškodbo [Approach to behavioural problems in brain injury]. Defektologica slovenica: Revija defektologov in specialnih pedagogov Slovenije, 21(1), 7–23.

Miller, L. A., Collins, R. L. in Kent, T. A. (2008). Language and the modulation of impulsive aggression. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 20(3), 261–273. CrossRef

Pearce, B., Cartwright, J., Cocks, N. in Whitworth, A. (2016). Inhibitory control and traumatic brain injury: The association between executive control processes and social communication deficits. Brain Injury, 30(13–14), 1708–1717. CrossRef

Radonjič Miholič, V. (2005). Zakaj lahko poškodba glave ovira kakovost življenja? [Why brain injury can impede quality of life?] V V. Košorok in K. Grabljevec (ur.), XVI. dnevi rehabilitacijske medicine: Poškodba glave - vpliv celovite nevrorehabilitacijske obravnave na funkcijski izid (str. 197–207) [XVI. Days of rehabilitation medicine: Head injury - the impact of comprehensive neurorehabilitation treatment on functional outcome (pp. 197–207) ]. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo.

Rees, L., Marshall, S., Hartridge, C., Mackie, D. in Weiser, M. (2007). Cognitive interventions post acquired brain injury. Brain Injury, 21(2), 161–200. CrossRef

Ridderinkhof, K. R., van den Wildenberg, W. P. M., Segalowitz, S. J. in Carter, C. S. (2004). Neurocognitive mechanisms of cognitive control: The role of prefrontal cortex in action selection, response inhibition, performance monitoring, and reward-based learning. Brain and Cognition, 56(2), 129–140. CrossRef

Starovasnik Žagavec, B. (2012). Nevropsihološka diagnostika sposobnosti prepoznavanja in celostnega združevanja informacij - možnosti za ocenjevanje, trening in kognitivno nevrorehabilitacijo [Neuropsychological assessment of recognition ability and complex integration of information - possibilities for assessment, training and cognitive rehabilitation]. Rehabilitacija, 11(supl. 1), 24–29.

Tateno, A., Jorge, R. E. in Robinson, R. G. (2003). Clinical correlates of aggressive behaviour after traumatic brain injury. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 15(2), 155–160. CrossRef

Todd, J., Loewy, J., Kelly, G., in Simpson, G. (2004). Managing challenging behaviours: Getting interventions to work in nonspecialised community settings. Brain Impairment, 5(1), 42–52. CrossRef

Vaishnavi, S., Rao, V. in Fann, J. R. (2009). Neuropsychiatric problems after traumatic brain injury: Unraveling the silent epidemic. Psychosomatics, 50(3), 198–205. CrossRef

Vidergar, S. in Šemrov, M. (2018). Integracija in inkluzija v procesu rehabilitacije oseb po pridobljeni možganski poškodbi [Integration and inclusion in the rehabilitation of persons with acquired brain injury]. Iskanja, 36(57), 75–81.

Whiting, D. L., Deane, F. P., Simpson, G. K., McLeod, H. J. in Ciarrochi, J. (2015). Cognitive and psychological flexibility after a traumatic brain injury and the implications for treatment in acceptance-based therapies: A conceptual review. Neuropsychological Rehabilitation, 27(2), 263–299. CrossRef

Wood, R. L. in Alderman, N. (2011). Applications of operant learning theory to the management of challenging behavior after traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 26(3), 202–211. CrossRef

Wood, R. L. in Thomas, R. H. (2013). Impulsive and episodic disorders of aggressive behaviour following traumatic brain injury. Brain Injury, 27(3), 253–261. CrossRef


« Nazaj na Letnik 29 (2020)