Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 29 (2020)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


“Rad bi bil bolj ...” Ali lahko namerno spremenimo svoje osebnostne lastnosti?

Gaja Zager Kocjan in Maruša Kekec

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 372  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 17. avgust 2020

pdf https://doi.org/10.20419/2020.29.522  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: V prispevku smo pregledali in kritično ovrednotili novejše raziskave s področja psihologije osebnosti, ki se osredotočajo na razumevanje in empirično preučevanje posameznikovega lastnega prizadevanja oziroma samoregulacije pri spreminjanju osebnostnih lastnosti. Raziskovalne članke za ta pregled literature smo iskali s pomočjo podatkovnih baz, vključenih v zbirko EBSCOhost, ter v bazah Web of Science, ScienceDirect in Scopus, in sicer pod ključnimi besednimi zvezami “namerne spremembe osebnosti” ali “hotene spremembe osebnosti”. Pregled 25 znanstvenih člankov, objavljenih med letoma 2012 in 2020, je pokazal, da si večina posameznikov želi spremeniti nekatere svoje osebnostne lastnosti ter da jih v razmeroma kratkem času dejansko lahko namerno spremenijo na podlagi specifičnih ciljev in načrta ter lastnega aktivnega prizadevanja za spremembo. Avtorji večinoma razumejo namerne spremembe osebnosti kot proces, ki poteka “od spodaj navzgor”, pri čemer glavni mehanizem predstavlja sprememba aktualnega vedenja, mišljenja in čustvovanja, ki se sčasoma manifestira v dolgotrajni spremembi osebnostnih lastnosti. Razvitih in preliminarno preizkušenih je bilo več intervencij za spodbujanje namernih sprememb osebnosti. Čeprav prve raziskave s tega področja kažejo obetavne rezultate, jim je skupnih več pomanjkljivosti. Mednje sodi zanašanje na metodo samoocenjevanja, majhnost in homogenost vzorcev ter razmeroma ozko časovno okno za spremljanje stabilnosti sprememb. Kljub nekaterim omejitvam izsledki prvih raziskav kažejo, da je namerno spreminjanje osebnosti v želeni smeri mogoče in ima lahko za posameznika ugodne posledice.

Ključne besede: namerne spremembe osebnosti, vseživljenjski osebnostni razvoj, velikih pet, intervencije


Citiraj:
Zager Kocjan, G. in Kekec, M. (2020). “Rad bi bil bolj ...” Ali lahko namerno spremenimo svoje osebnostne lastnosti? [“I want to be more ...” Can we intentionally change our personality traits?]. Psihološka obzorja, 29, 143–157. https://doi.org/10.20419/2020.29.522


Seznam literature v članku


Allan, J. A., Leeson, P. in Martin, L. S. (2014). Who wants to change their personality and what do they want to change? International Coaching Psychology Review, 9(1), 8–21.

Allan, J., Leeson, P., De Fruyt, F. in Martin, S. (2018). Application of a 10 week coaching program designed to facilitate volitional personality change: Overall effects on personality and the impact of targeting. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 16(1), 80–94.

Allemand, M. in Flückiger, C. (2017). Changing personality traits: Some considerations from psychotherapy process-outcome research for intervention efforts on intentional personality change. Journal of Psychotherapy Integration, 27(4), 476–494. CrossRef

Allemand, M., Hill, P. L. in Lehmann, R. (2015). Divorce and personality development across middle adulthood. Personal Relationships, 22(1), 122–137. CrossRef

Allport, G. W. (1961). Pattern and growth in personality. Holt, Reinhart & Winston.

Asadi, S., Dehaj, H. M. in Robinson, O. (2020). Personality change goals and plans as predictors of longitudinal trait change in young adults: A replication with an Iranian sample. Journal of Research in Personality, 85, 103912. CrossRef

Back, M. D., Baumert, A., Denissen, J. J. A., Hartung, F. M., Penke, L., Schmukle, S. C., Schönbrodt, F. D., Schröder‐Abé, M., Vollmann, M., Wagner, J. in Wrzus, C. (2011). PERSOC: A unified framework for understanding the dynamic interplay of personality and social relationships. European Journal of Personality, 25, 90–107. CrossRef

Baranski, E., Gray, J., Morse, P. in Dunlop, W. (2020). From desire to development? A multi-sample, idiographic examination of volitional personality change. Journal of Research in Personality, 85, 103910–103922. CrossRef

Baranski, E. N., Morse, P. J. in Dunlop, W. L. (2017). Lay conceptions of volitional personality change: From strategies pursued to stories told. Journal of Personality, 85 (3), 285–299. CrossRef

Bleidorn, W. (2015). What accounts for personality maturation in early adulthood? Current Directions in Psychological Science, 24, 245–252. CrossRef

Bleidorn, W., Hill, P. L., Back, M. D., Denissen, J. J., Hennecke, M., Hopwood, C. J., Jokela, M., Kandler, C., Lucas, R. E., Luhmann, M., Orth, U., Wagner, J., Wrzus, C., Zimmermann, J. in Roberts, B. (2019). The policy relevance of personality traits. American Psychologist, 74(9) , 1056–1067. CrossRef

Bleidorn, W., Hopwood, C. J. in Lucas, R. E. (2018). Life events and personality trait change. Journal of Personality, 86, 83–96. CrossRef

Bleidorn, W., Kandler, C., Riemann, R., Spinath, F. M. in Angleitner, A. (2009). Patterns and sources of adult personality development: Growth curve analyses of the NEO-PI-R scales in a longitudinal twin study. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 142–155. CrossRef

Briley, D. A. in Tucker-Drob, E. M. (2014). Genetic and environmental continuity in personality development: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 140, 1303–1331. CrossRef

Chapman, B. P., Hampson, S. in Clarkin, J. (2014). Personality-informed interventions for healthy aging: Conclusions from a National Institute on Aging work group. Developmental Psychology, 50 (5), 1426–1441. CrossRef

Cramer, A. O., Van der Sluis, S., Noordhof, A., Wichers, M., Geschwind, N., Aggen, S. H., Kendler, K. S. in Borsboom, D. (2012). Dimensions of normal personality as networks in search of equilibrium: You can't like parties if you don't like people. European Journal of Personality, 26 (4), 414–431. CrossRef

Csikszentmihalyi, M. in Larson, R. (1987). Validity and reliability of the experience-sampling method. Journal of Nervous and Mental Disease, 175 (9), 526–536. CrossRef

Denissen, J. J. A. in Penke, L. (2008). Motivational individual reaction norms underlying the five-factor model of personality: First steps towards a theorybased conceptual framework. Journal of Research in Personality, 42, 1285–1302. CrossRef

Dunlop, P. D., Telford, A. D. in Morrison, D. L. (2012). Not too little, but not too much: The perceived desirability of responses to personality items. Journal of Research in Personality, 46 (1), 8–18. CrossRef

Fleeson, W. (2001). Toward a structure-and process-integrated view of personality: Traits as density distributions of states. Journal of Personality and Social Psychology, 80 (6), 1011–1027. CrossRef

Geukes, K., van Zalk, M. in Back, M. D. (2018). Understanding personality development: An integrative state process model. International Journal of Behavioral Development, 42 (1), 43–51. CrossRef

Gligorović, M. in Buha, N. (2013). Inhibitorna kontrola kao činilac problema u ponašanju kod dece sa lakom intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 12 (2), 149–162.

Goldberg, L. R. (1990). An alternative "description of personality": The big five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216–1229. CrossRef

Gollwitzer, P. M. in Brandstätter, V. (1997). Implementation intentions and effective goal pursuit. Journal of Personality and Social Psychology, 73 (1), 186–199. CrossRef

Hennecke, M., Bleidorn, W., Denissen, J. J. in Wood, D. (2014). A three‐part framework for self‐regulated personality development across adulthood. European Journal of Personality, 28 (3), 289–299. CrossRef

Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94 (3), 319–340. CrossRef

Hudson, N. W., Briley, D. A., Chopik, W. J. in Derringer, J. (2019a). You have to follow through: Attaining behavioral change goals predicts volitional personality change. Journal of Personality & Social Psychology, 117 (4), 839–857. CrossRef

Hudson, N. W., Derringer, J. in Briley, D. A. (2019b). Do people know how they've changed? A longitudinal investigation of volitional personality change and participants' retrospective perceptions thereof. Journal of Research in Personality, 83, 103879. CrossRef

Hudson, N. W. in Fraley, R. C. (2015). Volitional personality trait change: Can people choose to change their personality traits? Journal of Personality and Social Psychology, 109(3), 490–507. CrossRef

Hudson, N. W., in Fraley, R. C. (2016a). Changing for the better? Longitudinal associations between volitional personality change and psychological well-being. Personality and Social Psychology Bulletin, 42(5), 603–615. CrossRef

Hudson, N. W., in Fraley, R. C. (2016b). Do people's desires to change their personality traits vary with age? An examination of trait change goals across adulthood. Social Psychological and Personality Science, 7(8), 847–856. CrossRef

Hudson, N. W., Fraley, R. C., Chopik, W. J. in Briley, D. A. (2020). Change goals robustly predict trait growth: A mega-analysis of a dozen intensive longitudinal studies examining volitional change. Social Psychological and Personality Science, 11(6), 723–732. CrossRef

Hudson, N. W. in Roberts, B. W. (2014). Goals to change personality traits: Concurrent links between personality traits, daily behavior, and goals to change oneself. Journal of Research in Personality, 53, 68–83. CrossRef

Hudson, N. W., Roberts, B. W. in Lodi-Smith, J. (2012). Personality trait development and social investment in work. Journal of Research in Personality, 46, 334–344. CrossRef

Jackson, J. J., Hill, P. L., Payne, B. R., Roberts, B. W. in Stine-Morrow, E. A. (2012). Can an old dog learn (and want to experience) new tricks? Cognitive training increases openness to experience in older adults. Psychology and Aging, 27(2), 286–292. CrossRef

John, O. P., Donahue, E. M. in Kentle, R. L. (1991). The Big Five Inventory--Versions 4a and 54. University of California, Berkeley, Institute of Personality and Social Research. CrossRef

Kiecolt, K. J. (1994). Stress and the decision to change oneself: A theoretical model. Social Psychology Quarterly, 57, 49–63. CrossRef

Krasner, M. S., Epstein, R. M., Beckman, H., Suchman, A. L., Chapman, B., Mooney, C. J. in Quill, T. E. (2009). Association of an educational program in mindful communication with burnout, empathy, and attitudes among primary care physicians. Jama, 302(12), 1284–1293. CrossRef

Lang, F. R. in Heckhausen, J. (2001). Perceived control over development and subjective well-being: Differential benefits across adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 509–523. CrossRef

Lehnart, J., Neyer, F. J. in Eccles, J. (2010). Long-term effects of social investment: The case of partnering in young adulthood. Journal of Personality, 78, 639–670. CrossRef

Lejuez, C. W., Hopko, D. R., Acierno, R., Daughters, S. B. in Pagoto, S. L. (2011). Ten year revision of the brief behavioral activation treatment for depression: Revised treatment manual. Behavior Modification, 35(2), 111–161. CrossRef

Logan, G. D., Schachar, R. J. in Tannock, R. (1997). Impulsivity and inhibitory control. Psychological Science, 8(1), 60–64. CrossRef

London, M. in Smither, J. W. (1995). Can multi-source feedback change perceptions of goal accomplishment self-evaluations, and performance-related outcomes? Theory-based applications and directions for research. Personnel Psychology, 48, 803–839. CrossRef

Lüdtke, O., Roberts, B. W., Trautwein, U. in Nagy, G. (2011). A random walk down university avenue: Life paths, life events, and personality trait change at the transition to university life. Journal of Personality and Social Psychology, 101(3), 620–637. CrossRef

Magidson, J. F., Roberts, B. W., Collado-Rodriguez, A. in Lejuez, C. W. (2014). Theory-driven intervention for changing personality: Expectancy value theory, behavioral activation, and conscientiousness. Developmental Psychology, 50(5), 1442–1450. CrossRef

Martin, L. S., Oades, L. G. in Caputi, P. (2012). What is personality change coaching and why is it important? International Coaching Psychology Review, 7(2), 185–193.

Martin, L. S., Oades, L. G. in Caputi, P. (2014a). A step-wise process of intentional personality change coaching. International Coaching Psychology Review, 9(2), 181–195.

Martin, L. S., Oades, L. G. in Caputi, P. (2014b). Intentional personality change coaching: A randomised controlled trial of participant selected personality facet change using the Five-Factor Model of Personality. International Coaching Psychology Review, 9(2), 195–209.

Martin, L. S., Oades, L. G. in Caputi, P. (2015). Clients' experiences of intentional personality change coaching. International Coaching Psychology Review, 10(1), 94–108.

Martin-Allan, J., Leeson, P. in Martin, L. S. (2019). Intentional personality change coaching: A four-year longitudinal study. International Coaching Psychology Review, 14(2), 44–56.

Massey-Abernathy, A. R. in Robinson, D. N. (2019). Personality promotion: The impact of coaching and behavioral activation on facet level personality change and health outcomes. Current Psychology, 1–12. CrossRef

McCrae, R. R. in Costa, P. T. (1985). The NEO PI/FFI Personality Inventory manual. Psychological Assessment Resources.

McCrae, R. R. in Costa, P. T. (2008). The five-factor theory of personality. V O. P. John, R. W. Robins in L. A. Pervin (ur.), Handbook of personality: Theory and research (3. izd., str. 150–181). Guilford Press.

Miller, T. J., Baranski, E. N., Dunlop, W. L. in Ozer, D. J. (2019). Striving for change: The prevalence and correlates of personality change goals. Journal of Research in Personality, 80, 10–16. CrossRef

Moher D., Liberati A., Tetzlaff J., Altman D. G. in The PRISMA Group (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7), 264–269. CrossRef

Nelis, D., Kotsou, I., Quoidbach, J., Hansenne, M., Weytens, F., Dupuis, P. in Mikolajczak, M. (2011). Increasing emotional competence improves psychological and physical well-being, social relationships, and employability. Emotion, 11(2), 354–366. CrossRef

Paulhus, D. L. in Vazire, S. (2007). The self-report method. V R. W. Robins, R. C. Fraley in R. F. Krueger (ur.), Handbook of research methods in personality psychology (str. 224 –239). Guilford Press.

Piedmont, R. L. (2001). Cracking the plaster cast: Big Five personality change during intensive outpatient counseling. Journal of Research in Personality, 35(4), 500–520. CrossRef

Polivy, J. in Herman, C. P. (2002). If at first you don't succeed: False hopes of self-change. American Psychologist, 57(9), 677–689. CrossRef

Quintus, M., Egloff, B. in Wrzus, C. (2017). Predictors of volitional personality change in younger and older adults: Response surface analyses signify the complementary perspectives of the self and knowledgeable others. Journal of Research in Personality, 70, 214–228. CrossRef

Roberts, B. W., Kuncel, N. R., Shiner, R., Caspi, A. in Goldberg, L. R. (2007). The power of personality: The comparative validity of personality traits, socioeconomic status, and cognitive ability for predicting important life outcomes. Perspectives on Psychological Science, 2, 313–345. CrossRef

Roberts, B. W., Luo, J., Briley, D. A., Chow, P. I., Su, R. in Hill, P. L. (2017). A systematic review of personality trait change through intervention. Psychological Bulletin, 143, 117–141. CrossRef

Roberts, B. W. in Mroczek, D. (2008). Personality trait change in adultdood. Current Directions in Psychological Science, 17, 31–35. CrossRef

Roberts, B. W., Walton, K. E. in Viechtbauer, W. (2006). Patterns of mean-level change in personality traits across the life course: A metaanalysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 132, 1–25. CrossRef

Roberts, B. W. in Wood, D. (2006). Personality development in the context of the neo-socioanalytic model of personality. V D. K. Mroczek in T. D. Little (ur.), Handbook of personality development (str. 11–39). Lawrence Erlbaum Associates.

Robinson, O. C., Noftle, E. E., Guo, J., Asadi, S. in Zhang, X. (2015). Goals and plans for Big Five personality trait change in young adults. Journal of Research in Personality, 59, 31–43. CrossRef

Sander, J., Schmiedek, F., Brose, A., Wagner, G. G. in Specht, J. (2017). Long‐term effects of an extensive cognitive training on personality development. Journal of Personality, 85(4), 454–463. CrossRef

Schimmack, U. (2012). The ironic effect of significant results on the credibility of multiple-study articles. Psychological Methods, 17, 551–566. CrossRef

Sedlmeier, P., Eberth, J., Schwarz, M., Zimmermann, D., Haarig, F., Jaeger, S. in Kunze, S. (2012). The psychological effects of meditation: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 138(6), 1139–1171. CrossRef

Specht, J., Bleidorn, W., Denissen, J. J., Hennecke, M., Hutteman, R., Kandler, C., Luhmann, M., Orth, U., Reitz, A. K. in Zimmermann, J. (2014). What drives adult personality development? A comparison of theoretical perspectives and empirical evidence. European Journal of Personality, 28(3), 216–230. CrossRef

Stieger, M., Nißen, M., Rüegger, D., Kowatsch, T., Flückiger, C. in Allemand, M. (2018). PEACH, a smartphone-and conversational agent-based coaching intervention for intentional personality change: study protocol of a randomized, wait-list controlled trial. BMC Psychology, 6(1), 43–58. CrossRef

Verbruggen, F., McLaren, I. P. in Chambers, C. D. (2014). Banishing the control homunculi in studies of action control and behavior change. Perspectives on Psychological Science, 9(5), 497–524. CrossRef

Wrzus, C. in Roberts, B. W. (2017). Processes of personality development in adulthood: The TESSERA framework. Personality and Social Psychology Review, 21(3), 253–277. CrossRef


« Nazaj na Letnik 29 (2020)