Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 29 (2020)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Merske značilnosti slovenskega prevoda Lestvic za ocenjevanje nadarjenosti GRS-S

Žan Lep in Valentin Bucik

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 71  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 21. december 2020

pdf https://doi.org/10.20419/2020.29.524  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Postopek prepoznavanja nadarjenih je strokovno zahtevno opravilo, delo z nadarjenimi učenci pa v domačem in mednarodnem okolju prepoznano kot izjemno pomembno. Slovenski Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi je tudi v tujini prepoznan kot primer dobre prakse, trenutno pa poteka njegova prenova. Vzporedno s pripravo prenovljenega Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi bi morali psihologi zagotoviti tudi metodološko ustrezne pripomočke za učiteljevo oceno nadarjenosti učencev. Ker so v šolskem okolju prav učitelji ključni pri identifikaciji nadarjenih učencev, v članku opisujeva postopek prevoda in priredbe Lestvic za ocenjevanje nadarjenosti GRS-S (Pfeiffer in Jarosewich, 2003), ki jih za ocenjevanje na področjih intelektualnih sposobnosti, učne učinkovitosti, ustvarjalnosti, umetniških talentov, vodstvenih sposobnosti in motivacije lahko uporabljajo učitelji ali drugi mentorji. Poleg preverjanja merskih značilnosti sva zbrala še mnenja ocenjevalcev in izvedla konvergentno preverjanje veljavnosti z obstoječimi Ocenjevalnimi lestvicami za oceno nadarjenosti učenca (OLNAD07). V študiji je sodelovalo 36 učiteljev razrednega pouka iz vse Slovenije, ki so skupaj ocenili 175 učencev četrtega razreda osnovne šole. Rezultati kažejo na ustrezne psihometrične značilnosti prevedenih lestvic (visoka notranja skladnost, kriterijska veljavnost, ustrezna faktorska struktura) in ustrezno konvergentno veljavnost pri primerjavi z OLNAD07. Do slednjih so učitelji precej kritični, predlagane lestvice GRS-S pa ocenjujejo kot primernejši pripomoček za ocenjevanje nadarjenosti. V zaključku predlagava izvedbo standardizacijske študije pri večjem vzorcu in morebitno vpeljavo lestvic v postopek identifikacije nadarjenih.

Ključne besede: Lestvice za ocenjevanje nadarjenosti – GRS, nadarjeni, osnovnošolci, merske značilnosti, veljavnost


Citiraj:
Lep, Ž. in Bucik, V. (2020). Merske značilnosti slovenskega prevoda Lestvic za ocenjevanje nadarjenosti GRS-S [Psychometric characteristics of the Slovene translation of the Gifted Rating Scales (GRS-S)]. Psihološka obzorja, 29, 170–182. https://doi.org/10.20419/2020.29.524


Seznam literature v članku


Beretta, A., Pfeiffer, S. in Zanetti, M. A. (2014, september). Validation of Italian version of Gifted Rating Scales- School Form: Preliminary data. Predstavljeno na 14. International ECHA Conference, Ljubljana. http://echa2014.mib.si/programme/contributions/65/

Bezić, T. in Deutsch, T. (2011). Analiza uresničevanja Koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ, ob koncu šol. leta 2009/2010: Poročilo o raziskavi [Analysis of Concept implementation: Recognizing and working with gfited students in primary schools at the end of 2009/2010 school year: Research report]. Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Bezić, T., Žagar, D., Artač, J. in Nagy, M. (2009). Operacionalizacija Koncepta odkrivanja in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli [Operationalization of the Concept of discovering and working with gifted students in a nine-year elementary school]. Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Boben, D. (2006). Identifikacija po Konceptu in pripomočki zanjo [Concept-based identification and instruments for it]. V T. Bezić, A. Blažič, D. Boben, M. Brinar Huš, M. Marovt, M. Nagy in D. Žagar (ur.), Odkrivanje nadarjenih učencev in vzgojno-izobraževalno delo z njimi [Discovering talented students and educational work with them] (str. 54–69). Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Brown, S. W., Renzulli, J. S., Gubbins, E. J., Siegle, D., Zhang, W. in Chen, C. H. (2005). Assumptions underlying the identification of gifted and talented students. Gifted Child Quarterly, 49(1), 68–79. CrossRef

Cseh, A. (2011). Programmes of talent identification and talent management in Slovenia. V J. G. Győri (ur.), International horizons of talent support: Vol. 1. Best practices within and out of the European Union (str. 166–182). Genius Konyvek 18.

Davidson, J. E. (2009). Contemporary models of giftedness. V L. V. Shavinina (ur.), International handbook on giftedness (str. 81–97). Springer Netherlands. CrossRef

de Cássia Nakano, T. in Siqueira, L. G. G. (2012). Validade de conteúdo da Gifted Rating Scale (versão escolar) para a população brasileira [Content validity of the Gifted Rating Scale (school version) for the Brazilian population]. Avaliaçao Psicologica, 11(1), 123–140.

Ekspertna skupina za delo z nadarjenimi v osnovni in srednji šoli. (2008). Ocenjevalne lestvice nadarjenosti učenca: Izpopolnjena oblika 2007 (OLNAD07) [Rating scales of giftedness in students: Revised version 2007 (OLNAD07)]. Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Erwin, J. O. in Worrell, F. C. (2012). Assessment practices and the underrepresentation of minority students in gifted and talented education. Journal of Psychoeducational Assessment, 30(1), 74–87. CrossRef

Freeman, J., Raffan, J. in Warwick, I. (2010). Worldwide provision to develop gifts and talents: An international survey research report. http://www.joanfreeman.com/pdf/towereport.pdf

Győri, J. G. (2013). Best practices in international talent nurturing and support: Reflections, lessons and questions. V J. G. Győri (ur.), National horizons of talent support:Vol. I. Best practices within and out of the European Union. Genius Konyvek 18.

Heller, K. A. (2004). Identification of gifted and talented students. Psychology Science, 46(3), 302–323.

Heller, K. A., Mönks, F. J., Sternberg, R. J. in Subotnik, R. F. (ur.). (2000). International handbook of giftedness and talent (2nd ed.). Elsevier Science.

Hassan Hemdan Mohamed, A., Mahdi Kazem, A., Pfeiffer, S., Alzubaidi, A.-Q., Abu Elwan, R., Ambosaidi, A., Al-Washahiin, M. in Al-Kharosi, T. (2017). Identification of gifted students in Oman: Gender and grade differences on the Gifted Rating Scales - School Form. Journal for the Education of the Gifted, 40(3), 289–301. CrossRef

Jarosewich, T., Pfeiffer, S. I. in Morris, J. (2002). Identifying gifted students using teacher rating scales: A review of existing instruments. Journal of Psychoeducational Assessment, 20(4), 322–336. CrossRef

Juriševič, M. (2011). Vzgoja in izobraževanje nadarjenih [Education of the gifted]. V J. Krek in M. Metljak (ur.), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji [White Paper on education in the Republic of Slovenia] (str. 329–345). Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Juriševič, M. (2012). Nadarjeni učenci v slovenski šoli [The gifted in Slovenian schools]. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Juriševič, M., Stritih, B., Fabjančič, N. in Gradišek, P. (2012). Pogled na delo z nadarjenimi v slovenskem šolskem prostoru s perspektive psihologov praktikov [Working with gifted in Slovenia from the perspective of psychologists in practice]. V M. Juriševič in B. Stritih (ur.), Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih (str. 119–132). Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Karadağ, F., Karabey, B. in Pfeiffer, S. (2016). Identifying gifted preschoolers in Turkey: The reliability and validity of the Turkish-translated version of the GRS-Preschool/Kindergarten Form. Journal of Education and Training Studies, 4(10), 8–16. CrossRef

Kaufman, J. C. in Sternberg, R. J. (2019) (ur.). The Cambridge handbook of creativity. Cambridge University Press. CrossRef

Lee, D. in Pfeiffer, S. I. (2006). The reliability and validity of a Korean-translated version of the gifted rating scales. Journal of Psychoeducational Assessment, 24(3), 210–224. CrossRef

Li, H., Lee, D., Pfeiffer, S. I., Kamata, A., Kumtepe, A. T. in Rosado, J. (2009). Measurement invariance of the Gifted Rating Scales-School Form across five cultural groups. School Psychology Quarterly, 24(3), 186–198. CrossRef

Li, H., Lee, D., Pfeiffer, S. I. in Petscher, Y. (2008a). Parent ratings using the Chinese version of the Parent Gifted Rating Scales-School Form: Reliability and validity for Chinese students. Educational and Psychological Measurement, 68(4), 659–675. CrossRef

Li, H., Pfeiffer, S. I., Petscher, Y., Kumtepe, A. T. in Guofang, M. (2008b). Validation of the Gifted Rating Scales-School Form in China. Gifted Child Quarterly, 52(2), 160–169. CrossRef

McClain, M.-C. in Pfeiffer, S. (2012). Identification of gifted students in the United States Today: A look at state definitions, policies, and practices. Journal of Applied School Psychology, 28(1), 59–88. CrossRef

Petscher, Y. in Li, H. (2008). Measurement invariance of the Chinese Gifted Rating Scales. Journal of Psychoeducational Assessment, 26(3), 274–286. CrossRef

Pfeiffer, S. I. in Jarosewich, T. (2003). GRS - Gifted Rating Scales: Manual. Pearson.

Pfeiffer, S. I. in Jarosewich, T. (2007). The Gifted Rating Scales-School Form. Gifted Child Quarterly, 51(1), 39–50. CrossRef

Pfeiffer, S. I. in Petscher, Y. (2008). Identifying young gifted children using the gifted rating scales-preschool/ kindergarten form. Gifted Child Quarterly, 52(1), 19–29. CrossRef

Pfeiffer, S. I., Petscher, Y. in Jarosewich, T. (2007). The gifted rating scales-preschool/kindergarten form: An analysis of the standardization sample based on age, gender, and race. Roeper Review, 29(3), 206–211. CrossRef

Pfeiffer, S. I., Petscher, Y. in Kumtepe, A. (2008). The Gifted Rating Scales-School Form: A validation study based on age, gender, and race. Roeper Review, 30(2), 140–146. CrossRef

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y. in Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879–903. CrossRef

Razpotnik, B. (2018). Prebivalstvo po naseljih, podrobni podatki, Slovenija, 1. januar 2018 [Population by settlements, detailed data, Slovenia, January 1st 2018]. Statistični urad Republike Slovenije. (Pridobljeno 16. 7. 2018 s http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7442)

Rosado, J. I., Pfeiffer, S. I. in Petscher, Y. (2008). The reliability and validity of a Spanish translated version of the Gifted Rating Scales. Gifted and Talented International, 23(1), 105–114. CrossRef

Rosado, J. I., Pfeiffer, S. in Petscher, Y. (2015). Identifying gifted students in Puerto Rico: Validation of a Spanish translation of the Gifted Rating Scales. Gifted Education International, 31(2), 162–175. CrossRef

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. CrossRef

Shore, B. M., Cornell, D. G., Robinson, A. in Ward, V. S. (1991). Recommended practices in gifted education: A critical analysis. Teachers College Press.

Siu, A. F. Y. (2010). The reliability and validity of a Chinese-translated version of the Gifted Rating Scale-Preschool/Kindergarten Form. Journal of Psychoeducational Assessment, 28(3), 249–258. CrossRef

Sternberg, R. J. in Davidson, J. E. (ur.). (2005). Conceptions of giftedness (2nd ed.). Cambridge University Press. CrossRef

Stoeger, H. (2009). The history of giftedness research. V L. V. Shavinina (ur.), International handbook on giftedness (str. 17–38). Springer Netherlands. CrossRef

Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P. in Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education. Psychological Science in the Public Interest, 12(1), 3–54. CrossRef

Yarnell, J. B. in Pfeiffer, S. I. (2015). Internet administration of the paper-and-pencil Gifted Rating Scale. Journal of Psychoeducational Assessment, 33(6), 534–543. CrossRef

Žagar, D. (2012). Metodologija odkrivanja nadarjenih učencev v Sloveniji: Zakaj tako in kaj spremeniti [Methodology of recognizing gifted students in Slovenia: Why this way and what to change]. V M. Juriševič in B. Stritih (ur.), Posvetovanje Vloga psihologa v vzgoji in izobraževanju nadarjenih (str. 19–26). Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Žagar, D., Artač, J., Bezić, T., Nagy, M. in Purgaj, S. (1999). Koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli [Concept of recognizing and working with gifted students in nine-year primary school]. Zavod Republike Slovenije za šolstvo.


« Nazaj na Letnik 29 (2020)