Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 30 (2021)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Sistematični pregled dejavnikov učinkovitosti računalniškega kognitivnega treninga pri otrocih z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo

Sara Mičič, Vojko Kavčič in Karin Bakračevič

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 149  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 7. maj 2021

pdf https://doi.org/10.20419/2021.30.535  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Računalniški kognitivni treningi (RKT) za otroke z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) so namenjeni premagovanju specifičnih primanjkljajev in zmanjševanju simptomov, povezanih z motnjo pozornosti. Tovrstni treningi postajajo vse bolj razširjeni in raziskani, vendar še ni povsem jasno, kako učinkovito vplivajo na generalizirane funkcionalne primanjkljaje, kot so pomanjkanje pozornosti, impulzivnost, pomanjkanje inhibicije na področju vedenja ter primanjkljaji na področju načrtovanja in organizacije. Primanjkljaji na področju izvršilnih sposobnosti, kamor spadajo tudi primanjkljaji na področju delovnega spomina, predstavljajo pomemben del ADHD in morda predstavljajo tudi osnovo za ostale simptome ADHD kamor spadajo težave na področju pozornosti, motivacije, aktivnosti in težave na področju vedenja. Zato v literaturi pogosto zasledimo RKT izvršilnih sposobnosti in delovnega spomina, ki predpostavljajo, da lahko s pomočjo njihovega izboljšanja zmanjšamo simptome ADHD. Namen pričujočega prispevka je pregledati in kritično ovrednotiti raziskave s področja RKT za otroke z ADHD in ugotoviti, ali so se tovrstni treningi v predhodnih raziskavah pokazali kot učinkoviti pri premagovanju primanjkljajev, ki so najpogostejši pri otrocih z ADHD, ter kateri tip RKT se v predhodnih raziskavah kaže kot učinkovit. Raziskovalne članke za ta prispevek smo iskali s pomočjo podatkovnih baz, vključenih v skupino EBSCOhost, in v bazah Science Direct ter Web of Science. Raziskave kažejo, da ima RKT potencialno pozitiven učinek na kognitivne sposobnosti otrok z ADHD. Nekatere študije so pokazale tudi pozitiven učinek na zmanjšanje disfunkcionalnega in impulzivnega vedenja. Vendar pa študije niso povsem enotne v obsegu vpliva RKT na tovrstne simptome, prav tako se razlikujejo v uporabljenem tipu RKT.

Ključne besede: motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD), računalniški kognitivni trening (RKT), izvršilne sposobnosti, delovni spomin, otroci


Citiraj:
Mičič, S., Kavčič, V. in Bakračevič, K. (2021). Sistematični pregled dejavnikov učinkovitosti računalniškega kognitivnega treninga pri otrocih z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo [A systematic review of efficacy of computer-based cognitive training in children with attention deficit and hyperactivity disorder]. Psihološka obzorja, 30, 62–78. https://doi.org/10.20419/2021.30.535


Seznam literature v članku


Astle, D. E. in Scerif, G. (2011). Interactions between attention and visual short-term memory (VSTM): What can be learnt from individual and developmental differences? Neuropsychologia, 49, 1435–1445. CrossRef

Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4(11), 417–423. CrossRef

Baddeley, A. D. in Hitch, G. (1974). Working memory. Psychology of Learning and Motivation, 8, 47–89. CrossRef

Baltes, P. B. (1987). Theoretical propositions of life-span developmental psychology: On the dynamics of growth and decline. Developmental Psychology, 23(5), 611–626. CrossRef

Barkley, R. A. (2018). Attention-deficit hyperactivity disorder: A Handbook for diagnosis & treatment (4. izd.) . The Guilford Press.

Beck, S. J., Hanson, C. A., Puffenberger, S. S., Benninger, K. L. in Benninger, W. B. (2010). A controlled trial of working memory training for children and adolescents with ADHD. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 39(6), 825–836. CrossRef

Biederman, J., Monuteaux, M. C., Doyle, A. E., Seidman, L. J., Wilens, T. E., Ferrero, F., Morgan, C. L. in Faraone, S. V. (2004). Impact of executive function deficits and attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) on academic outcomes in children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(5), 757–766. CrossRef

Bikic, A., Leckman, J. F., Christensen, T. Ø., Bilenberg, N. in Dalsgaard, S. (2018). Attention and executive functions computer training for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): Results from a randomized, controlled trial. European Child & Adolescent Psychiatry, 27(12), 1563–1574. CrossRef

Borella, E., Carretti, B., Riboldi, F. in De Beni, R. (2010). Working memory training in older adults: Evidence of transfer and maintenance effects. Psychology and Aging, 25(4), 767–778. CrossRef

Burgess, G. C., Depue, B. E., Ruzic, L., Willcutt, E. G., Du, Y. P. in Banich, M. T. (2010). Attentional control activation relates to working memory in attention-deficit/hyperactivity disorder. Biological Psychiatry, 67(7), 632–640. CrossRef

Chacko, A., Bedard, A. C., Marks, D. J., Feirsen N., Uderman, J. Z., Chimiklis, A., Rajwan, E., Cornwell, M., Anderson, L., Zwilling, A. in Ramon, M. (2014). A randomized clinical trial of Cogmed Working Memory Training in school-age children with ADHD: A replication in a diverse sample using a control condition. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55(3), 247–255. CrossRef

Cortese, S., Ferrin, M., Brandeis, D., Buitelaar, J., Daley, D., Dittmann, R. W., Holtmann, M., Santosh, P., Stevenson, J., Stringaris, A., Zuddas, A. in Sonuga-Barke, E. J. S. (2015). Cognitive training for attention-deficit/hyperactivity disorder: Meta-analysis of clinical and neuropsychological outcomes from randomized controlled trials. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 54(3), 164–174. CrossRef

Dovis, S., Van der Oord, S., Wiers, R. W. in Prins, P. J. M. (2012). Can motivation normalize working memory and task persistence in children with attention-deficit/hyperactivity disorder? The effects of money and computer-gaming. Journal of Abnormal Child Psychology, 40(5), 669–681. CrossRef

Dovis, S., Van der Oord, S., Wiers, R. W. in Prins, P. J. M. (2015). Improving executive functioning in children with ADHD: Training multiple executive functions within the context of a computer game. A randomized double-blind placebo controlled trial. PLoS One, 10(4), članek e0121651. CrossRef

Durston, S., van Belle, J. in de Zeeuw, P. (2011). Differentiating frontostriatal and fronto-cerebellar circuits in attention-deficit/hyperactivity disorder. Biological Psychiatry, 69(12), 1178–1184. CrossRef

Egeland, J., Aarlien, A. K. in Saunes, B. K. (2013). Few effects of far transfer of working memory training in ADHD: A randomized controlled trial. PLoS One, 8(10), članek e75660. CrossRef

Forslund, T., Brocki, K., Bohlin, G., Granqvist P. in Eninger, L. (2016). The heterogeneity of attention deficit/hyperactivity disorder symptoms and conduct problems: Cognitive inhibiton, emotional regulation, emotionality, and disorganized attachment. British Journal of Developmental Psychology, 34(3), 371–387. CrossRef

Gray, S. A., Chaban, P., Martinussen, R., Goldberg, R., Gotlieb, H., Kronitz, R., Hockenberry, M. in Tannock, R. (2012). Effects of a computerized working memory training program on working memory, attention, and academics in adolescents with severe LD and comorbid ADHD: A randomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(12), 1277–1284. CrossRef

Green, C. T., Long, D. L., Green, D., Iosif, A. M., Dixon, J. F., Miller, M. R., Fassbender, C. in Schweitzer, J. B. (2012). Will working memory training generalize to improve off-task behavior in children with attention-deficit/hyperactivity disorder? Neurotherapeutics, 9(3), 639–648. CrossRef

Hovik, K. T., Saunes, B. K., Aarlien, A. K. in Egeland, J. (2013). RCT of working memory training in ADHD: Long-term near-transfer effects. PLoS One, 8(12), članek e80561. CrossRef

Hudoklin, M. in Magajna, L. (2019). Kognitivni in psihosocialni profili učencev s specifičnimi motnjami učenja (SUT), motnjo aktivnosti in pozornosti (ADHD) in sopojavljanjem SUT in ADHD [Cognitive and psychosocial profiles of pupils with specific learning disabilities, attention deficit/hyperactivity disorder, and their comorbidity]. V P. Janjušević (ur.), Komorbidnost psihosocialnih motenj pri otrocih in mladostnikih [Comorbidity of psychosocial disorders in children and adolescents] (str. 36–50). Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

Jakobson, A. in Kikas, E. (2007). Cognitive functioning in children with and without attention-deficit/hyperactivity disorder with and without comorbid learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 40(3), 194–202. CrossRef

Johnstone, S. J., Roodenrys, S., Blackman, R., Johnston, E., Loveday, K., Mantz, S. in Barratt, M. F. (2012). Neurocognitive training for children with and without AD/HD. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 4(1), 11–23. CrossRef

Johnstone, S. J., Roodenrys, S., Phillips, E., Watt, A. J. in Mantz, S. (2010). A pilot study of combined working memory and inhibition training for children with AD/HD. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 2(1), 31–42. CrossRef

Jolles, D. D. in Crone, E. A. (2012). Training the developing brain: A neurocognitive perspective. Frontiers in Human Neuroscience, 6, 76. CrossRef

Jones, M. R., Katz, B., Buschkuehl, M., Jaeggi, S. M. in Shah, P. (2020). Exploring n-back cognitive training for children with ADHD. Journal of Attention Disorders, 24(5), 704–719. CrossRef

Khalili Kermani, F., Reza Mohammadi, M., Yadegari, F., Haresabadi, F., Mehdi Sadeghi, S. in Darouei Haghighi, S. (2016). Working memory training in the form of structured games in children with attention deficit hyperactivity disorder. Iranian Journal of Psychiatry, 11(4), 224–233.

Klingberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory. Trends in Cognitive Sciences, 14(7), 317–324. CrossRef

Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P. J., Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlström, K., Gillberg, C. G., Forssberg, H. in Westerberg, H. (2005). Computerized training of working memory in children with ADHD-A randomized, controlled trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 44(2), 177–186. CrossRef

Klingberg, T., Forssberg, H. in Westerberg, H. (2002). Training of working memory in children with ADHD. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 24(6), 781–791. CrossRef

Kofler, M. J., Rapport, M. D., Bolden, J., Sarver, D. E. in Raiker, J. S. (2010). ADHD and working memory: The impact of central executive deficits and exceeding storage/rehearsal capacity on observed inattentive behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 38(2), 149–161. CrossRef

Kühn, S., Romanowski, A., Schilling, C., Lorenz, R., Mörsen, C., Romanczuk-Seiferth, N., Banaschewski, T., Barbot, A., Barker, G., Büchel, C., Conrod, P., Dalley, J., Flor, H., Garavan, H., Ittermann, B., Mann, K., Martinot, J.-L., Paus, T., Rietschel, M., . . . Gallinat, J. (2011). The neural basis of video gaming. Translational Psychiatry, 1, članek e53. CrossRef

Manly, T., Nimmo-Smith, I., Watson, P., Anderson, V., Turner, A. in Robertson I. H. (2001). The differential assessment of children's attention: The Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch), normative sample and ADHD performance. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42(8), 1065–1081. CrossRef

Matson, J. L., Rieske, R. in Williams, L. W. (2013). The relationship between autism spectrum disorders and attention-deficit/hyperactivity disorder: An overview. Research of Developmental Disabilities, 34(9), 2475–2484. CrossRef

McGrath, L. M., Pennington, B. F., Shanahan, M. A., Santerre-Lemmon, L. E., Barnard, H. D., Willcutt, E. G., DeFries, J. C. in Olson, R. K. (2011). A multiple deficit model of reading disability and attention-deficit/hyperactivity disorder: Searching for shared cognitive deficits. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(5), 547–557. CrossRef

Mezzacappa, E. in Buckner, J. C. (2010). Working memory training for children with attention problems or hyperactivity: A school-based pilot study. School Mental Health: A Multidisciplinary Research and Practice Journal, 2(4), 202–208. CrossRef

Mihevc, N. in Vervega, D. (2019). Sopojavnost duševnih motenj in diferencialno diagnostične dileme pri spektroavtističnih motnjah [Comorbidity of mental disorders and dilemmas of differential diagnostics for autism spectrum disorders]. V P. Janjušević (ur.), Komorbidnost psihosocialnih motenj pri otrocih in mladostnikih [Comorbidity of psychosocial disorders in children and adolescents] (str. 8–35). Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

Mohammadi, M. R., Zarafshan, H., Khaleghi, A., Ahmadi, N., Hooshyari, Z., Mostafavi, S. A., Ahmadi, A., Alavi, S. S., Shakiba, A. in Salmanian, M. (2019). Prevalence of ADHD and its comorbidities in a population-based sample. Journal of Attention Disorders, 1058–1067. CrossRef

Nigg, J. T. (2005). Neuropsychologic theory and findings in attention deficit/hyperactivity disorder: The state of the field and salient challenges for the coming decade. Biological Psychiatry, 57(11), 1424–1435. CrossRef

Prins, P. J. M., Dovis, S., Ponsioen, A., Ten Brink, E. in van der Oord, S. (2011). Does a computerized working memory training with game elements enhance motivation and training efficacy in children with ADHD? Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(3), 115–122. CrossRef

Rapport, M. D., Alderson, R. M., Kofler, M. J., Sarver, D. E., Bolden, J. in Sims, V. (2008). Working memory deficits in boys with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): The contribution of central executive and subsystem processes. Journal of Abnormal Child Psychology, 36(6), 825–837. CrossRef

Rapport, M. D., Orban, S. A., Kofler, M. J. in Friedman, L. M. (2013). Do programs designed to train working memory, other executive functions, and attention benefit children with ADHD? A meta-analytic review of cognitive, academic, and behavioral outcomes. Clinical Psychology Review, 33(8), 1237–1252. CrossRef

Roberts, W., Milich, R. in Barkley, R. A. (2018). Primary symptoms, diagnostic criteria, subtyping, and prevalence of ADHD. V R. A. Barkley (ur.), Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis & treatment (4. izd., str. 51–80). The Guilford Press.

Rutledge, K. J., van den Bos, W., McClure, S. M. in Schweitzer, J. B. (2012). Training cognition in ADHD: Current findings, borrowed concepts, and future directions. Neurotherapeutics, 9(3), 542–558. CrossRef

Shalev, L., Tsal, Y. in Mevorach, C. (2007). Computerized progressive attentional training (CPAT) program: Effective direct intervention for children with ADHD. Child Neuropsychology, 13(4), 382–388. CrossRef

Solanto, M. V. (2018). Executive function deficits in adults with ADHD. V R. A. Barkley (ur.), Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis & treatment (4. izd., str. 256–266). The Guilford Press.

Sonuga-Barke, E. (2005). Causal models of attention-deficit/hyperactivity disorder: From common simple deficits to multiple developmental pathways. Biological Psychiatry, 57(11), 1231–1238. CrossRef

Sonuga-Barke, E. (2011). Editorial: ADHD as a reinforcement disorder - Moving from general effects to identifying (six) specific models to test. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(9), 917–918. CrossRef

Sonuga-Barke, E., Brandeis, D., Holtmann, M. in Cortese, S. (2014). Computer-based cognitive training for ADHD: A review of current evidence. Child and Adolescent Psychiatric Clinics, 23(4), 807–824. CrossRef

Steiner, N. J., Sheldrick, R. C., Gotthelf, D. in Perrin, E. C. (2011). Computer-based attention training in the schools for children with attention deficit/hyperactivity disorder: A preliminary trial. Clinical Pediatrics, 50(7), 615–622. CrossRef

van der Donk, M., Hiemstra-Beernink, A. C., Tjeenk-Kalff, A., van der Leij, A. in Lindauer, R. (2015). Cognitive training for children with ADHD: A randomized controlled trial of cogmed working memory training and 'paying attention in class'. Frontiers in Psychology, 6, 1081. CrossRef

van der Oord, S., Ponsioen, A. J. G. B., Geurts, H. M., Ten Brink, E. L. in Prins, P. J. M. (2014). A pilot study of the efficacy of a computerized executive functioning remediation training with game elements for children with ADHD in an outpatient setting: Outcome on parent- and teacher-rated executive functioning and ADHD behavior. Journal of Attention Disorders, 18(8), 699–712. CrossRef

van Dongen-Boomsma, M., Vollebregt, M. A., Buitelaar, J. K. in Slaats-Willemse, D. (2014). Working memory training in young children with ADHD: A randomized placebo-controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55(8), 886–896. CrossRef

Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V. in Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic review. Biological Psychiatry, 57(11), 1336–1346. CrossRef

Willcutt, E. G. in Pennington, B. F. (2000). Psychiatric comorbidity in children and adolescents with reading disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(8), 1039–1048. CrossRef

Willis, S. L. in Schaie, K. W. (2009). Cognitive training and plasticity: Theoretical perspective and methodological consequences. Restorative Neurology and Neuroscience, 27(5), 375–389. CrossRef


« Nazaj na Letnik 30 (2021)