Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 31 (2022)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Travma iz otroštva kot dejavnik samomorilnega vedenja tekom življenja pri odraslih otrocih staršev s škodljivo rabo alkohola

Martina Šrajner, Nuša Zadravec Šedivy in Vita Poštuvan

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 309  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 11. marec 2022

pdf https://doi.org/10.20419/2022.31.546  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Slovenija predstavlja t. i. »mokro kulturo«, kjer je alkohol splošno sprejet. Najpogosteje zaradi škodljivega pitja posameznika trpi njegova družina, predvsem otroci, ki predstavljajo ranljivo skupino s povečanim tveganjem za duševne in telesne težave. Namen pričujoče raziskave je bil preveriti, ali prihaja do razlik v težavah v duševnem zdravju, v različnih oblikah samomorilnega vedenja in v pogostosti pojavljanja travme v otroštvu med posamezniki, ki so odraščali ob staršu s škodljivo rabo alkohola, in posamezniki, ki niso odraščali ob staršu s škodljivo rabo alkohola. Hkrati je bil namen preveriti odnos med samomorilnim vedenjem odraslih otrok staršev s škodljivo rabo alkohola in pogostostjo pojavljanja travm iz otroštva ter proučiti morebitne napovednike samomorilnega vedenja tekom življenja pri odraslih otrocih staršev s škodljivo rabo alkohola. Vzorec je zajemal 216 udeležencev; 106 posameznikov je bilo uvrščenih v skupino odraslih otrok staršev s škodljivo rabo alkohola, preostalih 110 pa v primerjalno skupino. Odrasli otroci staršev s škodljivo rabo alkohola so v primerjavi s primerjalno skupino pogosteje poročali o poskusu samomora v preteklosti ter o pogostejšem doživljanju fizične in čustvene zlorabe ter zanemarjanja. Ugotovljena je bila pozitivna povezava med čustvenim zanemarjanjem in občutkom, da je oseba drugim v breme, in sicer pri odraslih otrocih staršev s škodljivo rabo alkohola. Doživljanje travme v otroštvu se je izkazalo kot najpomembnejši napovednik poskusa samomora v preteklosti pri odraslih otrocih staršev s škodljivo rabo alkohola, medtem ko je misli o smrti najmočneje napovedoval občutek, da oseba drugim predstavlja breme. Na splošno rezultati nakazujejo, da travma, doživeta v otroštvu, lahko pomembno prispeva k poskusu samomora pri odraslih otrocih staršev s škodljivo rabo alkohola.

Ključne besede: odrasli otroci staršev s škodljivo rabo alkohola, samomorilno vedenje, zloraba, zanemarjanje


Citiraj:
Šrajner, M., Zadravec Šedivy, N. in Poštuvan, V. (2022). Travma iz otroštva kot dejavnik samomorilnega vedenja tekom življenja pri odraslih otrocih staršev s škodljivo rabo alkohola [Childhood trauma as a predictor of suicidal behaviour in life of adult children of parents with harmful alcohol consumption]. Psihološka obzorja, 31, 8–21. https://doi.org/10.20419/2022.31.546


Seznam literature v članku


Alonzo, D., Thompson, R. G., Stohl, M. in Hasin, D. (2014). The influence of parental divorce and alcohol abuse on adult offspring risk of lifetime suicide attempt in the United States. American Journal of Orthopsychiatry, 84(3), 316–320. CrossRef

Anda, R. F., Whitfield, C. L., Felitti, V. J., Chapman, D., Edwards, V. J., Dube, S. R. in Williamson, D. F. (2002). Adverse childhood experiences, alcoholic parents, and later risk of alcoholism and depression. Psychiatric Services, 53(8), 1001–1009. CrossRef

Astivia, O. L. O. in Zumbo, B. D. (2019). Heteroskedasticity in multiple regression analysis: What it is, how to detect it and how to solve it with applications in R and SPSS. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 24, članek 1.

Bajt, M., Jeriček Klanšček, H. in Britovšek, K. (2015). Duševno zdravje na delovnem mestu [Mental health in workplace]. Nacionalni inštitut za javno zdravje. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dz_na_delovnem_mestu.pdf

Baykova, M. A. in Merinov, A. V. (2018). Influence of parental alcoholism on suicidal and personality-psychological characteristics of offspring. I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald, 26(4), 547–558. CrossRef

Bazrafshan, M. R., Sharif, F., Molazem, Z. in Mani, A. (2016). The effect of paternal addiction on adolescent suicide attempts: A qualitative study. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction, 5(3), članek e22588. CrossRef

Behr Gomes Jardim, G., Novelo, M., Spanemberg, L., von Gunten, A., Engroff, P., Nogueira, E. L. in Cataldo Neto, A. (2018). Influence of childhood abuse and neglect subtypes on late-life suicide risk beyond depression. Child Abuse & Neglect, 80, 249–256. CrossRef

Bernstein, D. P., Stein, J. A., Newcomb, M. D., Walker, E., Pogge, D., Ahluvalia, T., Stokes, J., Handelsman, L., Medrano, M., Desmond, D. in Zule, W. (2003). Development and validation of a brief screening version of the Childhood Trauma Questionnaire. Child Abuse & Neglect, 27(2), 169–190. CrossRef

Carroll, J. J. in Robinson, B. E. (2000). Depression and parentification among adults as related to parental workaholism and alcoholism. The Family Journal, 8(4), 360–367. CrossRef

Christoffersen, M. N. in Soothill, K. (2003). The long-term consequences of parental alcohol abuse: A cohort study of children in Denmark. Journal of Substance Abuse Treatment, 25(2), 107–116. CrossRef

Conner, K. R., Bossarte, R. M., Lu, N., Kaukeinen, K., Chan, G., Wyman, P., Tu, X. M., Goldston, D. B., Houston, R. J., Bucholz, K. K. in Hesselbrock, V. M. (2014). Parent and child psychopathology and suicide attempts among children of parents with alcohol use disorder. Archives of Suicide Research, 18(2), 117–130. CrossRef

Černelič-Bizjak, M. in Jug, V. (2016, May 20–21). Family environmental factors: The role of childhood trauma and parental bonding in drug use disorder [prispevek na konferenci]. International conference: Comprehensive approach for the treatment and social and economic reintegration of illicit drug users, Izola, Slovenija.

Díaz, R., Gual, A., García, M., Anrnau, J., Pascual, F., Cañuelo, B., Rubio, G., de Dios, Y., Fernández-Eire, M. C., Valdés, R. in Garbayo, I. (2008). Children of alcoholics in Spain: From risk to pathology. Results from the ALFIL program. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 43(1), 1–10. CrossRef

Dube, S. R., Anda, R. F., Felitti, V. J., Chapman, D. P., Williamson, D. F. in Giles, W. H. (2001). Childhood abuse, household dysfunction, and the risk of attempted suicide throughout the life span: Findings from the Adverse Childhood Experiences Study. The Journal of the American Medical Association, 286(24), 3089–3096. CrossRef

Fuller-Thomson, E., Katz, R. B., Phan, V. T., Liddycoat, J. P. M. in Brennenstuhl, S. (2013). The long arm of parent addictions: The association with adult children's depression in a population-based study. Psychiatry Research, 210(1), 95–101. CrossRef

Gasior, K. (2014). Diversifying childhood experiences of adult children of alcoholics. Alcoholism and Drug Addiction, 27(4), 289–304. CrossRef

Glowinski, A. L., Jacob, T., Bucholz, K. K., Scherrer, J. F., True, W. in Heath, A. C. (2004). Paternal alcohol dependence and offspring suicidal behaviors in a children-of-twins study. Drug and Alcohol Dependence, 76(7), 69–77. CrossRef

Hall, C. W. in Webster, E. (2007). Risk factors among adult children of alcoholics. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 3(4), 494–511. CrossRef

Hodgins, D. C., Maticka-Tyndale, E., El-Guebaly, N. in West, M. (1993). The CAST-6: Development of a short-form of the Children of Alcoholics Screening Test. Addictive Behaviors, 18(3), 337–345. CrossRef

Hovnik Keršmanc, M., Radoš Krnel, S., Lavtar, D., Roškar, M. in Vardič, D. (2021). Raba alkohola. V M. Zaletel, D. Vardič in M. Hladnik (ur.), Zdravstveni statistični letopis Slovenije 2019 [Health statistics yearbook of Slovenia 2019]. Nacionalni inštitut za javno zdravje. https://www.nijz.si/sl/publikacije/zdravstveni-statisticni-letopis-2019

Hovnik Keršmanc, M., Rant Hafner, S. in Zorko, M. (2015). Alkohol in nosečnost [Alcohol and pregnancy]. V Ž. Novak Antolič, K. Kogovšek, N. Rotovnik Kozjek in D. Mlakar-Mastnak (ur.), Klinična prehrana v nosečnosti: Univerzitetni učbenik [Clinical nutrition in pregnancy: University textbook] (str. 342–357). Center za razvoj poučevanja, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. http://www.infomosa.si/doc/KPN.pdf

Hovnik Keršmanc, M., Zorko, M. in Macur, M. (2015). Alkohol [Alcohol]. V H. Koprivnikar, M. Zorko, A. Drev, M. Hovnik Keršmanc, I. Kvaternik in M. Macur (ur.), Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe [Tobacco, alcohol and illicit drug use in Slovenian population and inequalities and combinations of use] (str. 69–111). Nacionalni inštitut za javno zdravje. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/uporaba_tobaka_alkohola_in_drog.pdf

Iacopetti, C., Londi, I., Patussi, V., Sirigatti, S. in Cosci, F. (2019). Life events, coping styles, and psychological well-being in children living with parents who harmfully consume alcohol. Clinical Psychology & Psychotherapy, 26(2), 157–166. CrossRef

Jakubczyk, A., Klimkiewicz, A., Krasowska, A., Kopera, M., Sławińska-Ceran, A., Brower, K. J. in Wojnar, M. (2014). History of sexual abuse and suicide attempts in alcohol-dependent patients. Child Abuse & Neglect, 38(9), 1560–1568. CrossRef

Joiner, T. E. (2005). Why people die by suicide. Harvard University Press.

Jokinen, T., Alexander, E. C., Manikam, L., Huq, T., Patil, P., Benjumea, D., Das, I. in Davidson, L. L. (2021). A systematic review of household and family alcohol use and adolescent behavioural outcomes in low- and middle-income countries. Child Psychiatry & Human Development, 52, 554–570. CrossRef

Kuhar, M., Jeriček Klanšček, H., Zager Kocjan, G., Hočevar, A., Drglin, Z. in Mešl, N. (2020). Obremenjujoče izkušnje v otroštvu in posledice v odraslosti [Adverse childhood experiences and consequences in adulthood]. Univerza v Ljubljani; Nacionalni inštitut za javno zdravje. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/oio_v_otrostvu_in_posledice_v_odraslosti_-_kratka_strokovna_publikacija_2020_hq.pdf

Lee, H. (2010). Relationships among parental alcoholism, sense of belonging, resilience and depressive symptoms in Korean people [doktorska disertacija, Univerza Michigana]. Deep Blue Documents. https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/77732/mizbean_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lovrečič, B. in Lovrečič, M. (2014). Tvegana in škodljiva raba alkohola predstavljata velik zdravstveni problem [Risky and harmful alcohol use are a major health problem]. V M. Zorko, T. Hočevar, A. Tančič Grum, V. Kerstin Petrič, S. Radoš Krnel, M. Lovrečič in B. Lovrečič (ur.), Alkohol v Sloveniji [Alcohol in Slovenia] (str. 38–54). Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje. (7. september 2021). Svetovni dan preprečevanja samomora: V letu 2020 blag upad števila samomorov [World suicide prevention day: A slight decline in suicides in 2020]. https://www.nijz.si/sl/svetovni-dan-preprecevanja-samomora-v-letu-2020-blag-upad-stevila-samomorov

Nock, M. K., Borges, G., Bromet, E. J., Cha, C. B., Kessler, R. C. in Lee, S. (2008). Suicide and suicidal behavior. Epidemiologic Reviews, 30(30), 133–154. CrossRef

Ohannessian, C. M., Hesselbrock, V. M., Kramer, J., Kuperman, S., Bucholz, K. K., Schuckit, M. A. in Nurnberger, J. I., Jr. (2004). The relationship between parental alcoholism and adolescent psychopathology: A systematic examination of parental comorbid psychopathology. Journal of Abnormal Child Psychology, 32(5), 519–533. CrossRef

Oravecz, R. (2002). Otroci odvisnikov [Children of alcoholics]. Psihološka obzorja [Horizons of Psychology], 11(3), 95–107. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2002_3/oravecz.pdf

Park, S. in Schepp, K. G. (2014). A systematic review of research on children of alcoholics: Their inherent resilience and vulnerability. Journal of Child and Family Studies, 24(5), 1222–1231. CrossRef

Paykel, E. S., Myers, J. K., Lindenthal, J. J. in Tanner, J. (1974). Suicidal feelings in the general population: A prevalence study. The British Journal of Psychiatry, 124, 460–469. CrossRef

Perko, A. (2013). Pijan od življenja. Premagati alkohol in spet zaživeti [Drunk on life. To overcome alcohol and live again]. Mladinska knjiga.

Pirc, L. (2016). The relationship between childhood neglect and suicidal ideation through the lens of the interpersonal theory of suicide [magistrsko delo, Univerza v Leidnu]. Leiden University Student Repository.

Podlogar, T., Žiberna, J., Poštuvan, V. in Kerr, D. C. R. (2016). Belongingness and burdensomeness in adolescents: Slovene translation and validation of the Interpersonal Needs Questionnaire. Suicide and Life-Threatening Behavior, 47(3), 336–352. CrossRef

Politakis, V. A., Pregelj, P., Videtič Paska, A. in Zupanc, T. (2017). Association between alcohol abuse, childhood adverse events and suicide. Zdravniški vestnik [Slovenian Medical Journal], 86(9/10), 365–372. CrossRef

Rangarajan, S. (2008). Mediators and moderators of parental alcoholism effects on offspring self-esteem. Alcohol and Alcoholism, 43(4), 481–491. CrossRef

Ribeiro, J. D., Witte, T. K., Van Orden, K. A., Selby, E. A., Gordon, K. H., Bender, T. W. in Joiner, T. E., Jr. (2014). Fearlessness about death: The psychometric properties and construct validity of the revision to the Acquired Capability for Suicide Scale. Psychological Assessment, 26(1), 115–126. CrossRef

Ruben, D. H. (2001). Treating adult children of alcoholics: A behavioral approach. Academic Press.

Rugelj, J. (2015). Pot samouresničevanja [The path of self-actualization]. UMco.

Schönfelder, A., Hallensleben, N., Spangenberg, L., Forkmann, T., Rath, D. in Glaesmer, H. (2019). The role of childhood abuse for suicidality in the context of the interpersonal theory of suicide: An investigation in German psychiatric inpatients with depression. Journal of Affective Disorders, 245, 788–797. CrossRef

Serec, M., Švab, I., Kolšek, M., Švab, V., Moesgen, D. in Klein, M. (2012). Health-related lifestyle, physical and mental health in children of alcoholic parents. Drug and Alcohol Review, 31(7), 861–870. CrossRef

Smith, N. B., Monteith, L. L., Rozek, D. C. in Meuret, A. E. (2018). Childhood abuse, the interpersonal-psychological theory of suicide, and the mediating role of depression. Suicide and Life-Threatening Behavior, 48(5), 559–569. CrossRef

Tančič Grum, A. in Roškar, S. (2021). Opredelitev samomora in z njim povezanih pojmov [Definition of suicide and related concepts]. V S. Roškar in A. Videtič Paska (ur.), Samomor v Sloveniji in svetu: Opredelitev, raziskovanje, preprečevanje in obravnava [Suicide in Slovenia and the world: Definition, research, prevention and treatment] (str. 21–35). Nacionalni inštitut za javno zdravje. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/samomor_v_sloveniji_elektronska_izdaja_25_10_21.pdf

Thompson, M. P., Kingree, J. B. in Lamis, D. (2019). Associations of adverse childhood experiences and suicidal behaviors in adulthood in a U.S. nationally representative sample. Child Care, Health and Development, 45(1), 121–128. CrossRef

Van Orden, K. A., Witte, T. K., Gordon, K. H., Bender, T. W. in Joiner, T. E. (2008). Suicidal desire and the capability for suicide: Tests of the interpersonal-psychological theory of suicidal behavior among adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(1), 72–83. CrossRef

Walsh, C., MacMillan, H. L. in Jamieson, E. (2003). The relationship between parental substance abuse and child maltreatment: Findings from the Ontario Health Supplement. Child Abuse & Neglect, 27(12), 1409–1425. CrossRef

Wasserman, D., Carli, V., Wasserman, C., Apter, A., Balazs, J., Bobes, J., Bracale, R., Brunner, R., Bursztein-Lipsicas, C., Corcoran, P., Cosman, D., Durkee, T., Feldman, D., Gadoros, J., Guillemin, F., Haring, C., Kahn, J. P., Kaess, M., Keeley, H., … Hoven, C. W. (2010). Saving and empowering young lives in Europe (SEYLE): A randomized controlled trial. BMC Public Health, 10, 192. CrossRef

World Health Organization. (2014). Preventing suicide: A global imperative. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/131056/9789241564779_eng.pdf?sequence=1

World Health Organization. (2021). World health statistics 2021: Monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342703/9789240027053-eng.pdf


« Nazaj na Letnik 31 (2022)