Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 31 (2022)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Upor ob prepričevanju v povezavi z osebnostjo

Maruša Cizl in Bojan Musil

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 278  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 13. april 2022

pdf https://doi.org/10.20419/2022.31.547  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Namen raziskave je preveriti, kako se izraženost osebnostnih lastnosti povezuje z uporom ob prepričevanju. Preverjali smo tudi, ali osebnostne lastnosti napovedujejo pojav učinka bumeranga, kako se upor ob prepričevanju in sprememba moči odnosa do začetnega stališča povezujeta s starostjo in spolom ter kako na povezanost med spremenljivkami vpliva izbira socialno bolj ali manj zaželenega začetnega stališča. V raziskavo je bilo vključenih 567 oseb, starih od 18 do 86 let. Udeleženci so na podlagi izhodiščnega besedila (Heinzeve dileme) izbrali eno od dveh ponujenih stališč (tj. izhodiščno stališče) in izpolnili osebnostni vprašalnik. Glede na izhodiščno stališče so bili nato izpostavljeni prepričevalnemu sporočilu, na koncu pa smo preverili še spremembo stališča ter spremembo odnosa do stališča (če se stališče ni spremenilo). Rezultati so pokazali, da je pri osebah, ki so izbrale socialno bolj zaželeno stališče in si nato premislile, bolj izražena sprejemljivost kot pri osebah, ki so se uspešno uprle prepričevanju, ekstravertnost pa se je izkazala za statistično značilen napovednik učinka bumeranga. Posamezniki, ki so se odločili za socialno manj zaželeno stališče in so se uspešno uprli prepričevanju, so v povprečju starejši od tistih, ki so se prepričevanju uspešno uprli na podlagi socialno bolj zaželenega stališča. V prihodnjih raziskavah bi bilo smiselno vključiti še kontrolo izrabe samoregulacijskih virov.

Ključne besede: upor ob prepričevanju, učinek bumeranga, moralne dileme, osebnost, sprejemljivost


Citiraj:
Cizl, M. in Musil, B. (2022). Upor ob prepričevanju v povezavi z osebnostjo [Resistance to persuasion and relation to personality traits]. Psihološka obzorja, 31, 22–32. https://doi.org/10.20419/2022.31.547


Seznam literature v članku


Avsec, A. in Sočan, G. (2007). Vprašalnik petih velikih faktorjev BFI [Big five inventory BFI]. V A. Avsec (ur.), Psihodiagnostika osebnosti [The psychodiagnostics of personality] (str. 171-178). Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.

Blankenship, K. L., Wegener, D. T. in Murray, R. A. (2015). Values, inter-attitudinal structure, and attitude change: Value accessibility can increase a related attitude's resistance to change. Personality and Social Psychology Bulletin, 41 (12), 1739–1750. CrossRef

Burkley, E. (2008). The role of self-control in resistance to persuasion. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(3), 419–431. CrossRef

Butrus, N. in Witenberg, R. T. (2012). Some personality predictors of tolerance to human diversity: The roles of openness, agreeableness, and empathy. Australian Psychologist, 48(4), 290–298. CrossRef

Chen, F. S., Minson J. A., Schöne, M. in Heinrichs, M. (2013). In the eye of the beholder: Eye contact increases resistance to persuasion. Psychological Science, 24(11), 2254–2261. CrossRef

Cole, D. A., Maxwell, S. E., Arvey, R. in Salas, E. (1994). How the power of MANOVA can both increase and decrease as a function of the intercorrelations among the dependent variables. Psychological Bulletin, 115(3), 465–474. CrossRef

Costa, P. T., Jr. in McCrae, R. R. (1988). From catalog to classification: Murray's needs and the five-factor model. Journal of Personality and Social Psychology, 55(2), 258–265. CrossRef

Costa, P. T., Jr., McCrae, R. R. in Dye, D. A. (1991). Facet scales for agreeableness and conscientiousness: A revision of the NEO Personality Inventory. Personality and Individual Differences, 12, 887–898. CrossRef

Eaton, A. A., Visser, P. S., Krosnick, J. A. in Anand, S. (2009). Social power and attitude strength over the life course. Personality and Social Psychology Bulletin, 35, 1646–1660. CrossRef

Evenden, J. L. (1999). Varieties of impulsivity. Psychopharmacology, 146(4), 348–361. CrossRef

Faletič, L. in Avsec, A. (2019). Validacija slovenske oblike Kaufmanovega vprašalnika ustvarjalnih področij [Validation of the Slovene form of Kaufman Domains of Creativity Scale]. Psihološka obzorja, 28, 40–52. CrossRef

Fransen, M. L., Smit, E. G. in Verlegh, P. W. J. (2015). Strategies and motives for resistance to persuasion: An integrative framework. Frontiers in Psychology, 6, članek 1201. CrossRef

Ghumman, A. in Shoaib, M. (2013). Personality traits linked with irrational beliefs: A case of adults, Gujrat-Pakistan. Middle-East Journal of Scientific Research, 16, 496–501.

Hershey, D. A. in Wilson, J. A. (1997). Age differences in performance awareness on a complex financial decision-making task. Experimental Aging Research, 23(3), 257–273. CrossRef

Hirsh, J. B., Kang, S. K. in Bodenhausen, G. V. (2012). Personalized persuasion: Tailoring persuasive appeals to recipients' personality traits. Psychological Science, 23(6), 578–581. CrossRef

Ivcevic, Z. in Brackett, M. A. (2015). Predicting creativity: Interactive effects of openness to experience and emotion regulation ability. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 9(4), 480–487. CrossRef

Jacks, J. Z. in Cameron, K. A. (2003). Strategies for resisting persuasion. Basic and Applied Social Psychology, 25(2), 145–161. CrossRef

Jackson, J. J., Bogg, T., Walton, K. E., Wood, D., Harms, P. D., Lodi-Smith, J., Edmonds, G. W. in Roberts, B. W. (2009). Not all conscientiousness scales change alike: A multimethod, multisample study of age differences in the facets of conscientiousness. Journal of Personality and Social Psychology, 96(2), 446–459. CrossRef

Jenkins, M. in Dragojevic, M. (2011). Explaining the process of resistance to persuasion: A politeness theory-based approach. Communication Research, 40(4), 559–590. CrossRef

John, O. P., Naumann, L. P. in Soto, C. J. (2008). Paradigm shift to the integrative Big-Five trait taxonomy: History, measurement, and conceptual issues. V O. P. John, R. W. Robins in L. A. Pervin (ur.), Handbook of personality: Theory and research (str. 129–131). Guilford Press.

John, O. P. in Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. V O. P. John, R. W. Robins in L. A. Pervin (ur.), Handbook of personality: Theory and research (str. 129-131). Guilford Press.

Judge, T. A., Higgins, C., Thoresen, C. J. in Barrick, M. R. (1999). The Big Five personality traits, general mental ability, and career success across the life span. Personnel Psychology, 52, 621–652. CrossRef

Kim, S. Y., Levine, T. R. in Allen, M. (2014). The intertwined model of reactance for resistance and persuasive boomerang. Communication Research, 44(7), 931–951. CrossRef

Kohlberg, L. (1984). The philosophy of moral development. Harper & Row.

Martin, R., Hewstone, M. in Martin, Y. M. (2003). Resistance to persuasive messages as a function of majority and minority source status. Journal of Experimental Social Psychology, 39, 585–593. CrossRef

Moskowitz, D. S., Suh, E. J. in Desaulniers, J. (1994). Situational influences on gender differences in agency and communion. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 753–761. CrossRef

Petrocelli, J. V., Williams, S. A. in Clarkson, J. J. (2015). The bigger they come, the harder they fall: The paradoxical effect of regulatory depletion on attitude change. Journal of Experimental Social Psychology, 58, 82–94. CrossRef

Pocnet, C., Dupuis, M., Congard, A. in Jopp, D. (2017). Personality and its links to quality of life: Mediating effects of emotion regulation and self-efficacy beliefs. Motivation and Emotion, 41, 196–208. CrossRef

Prislin, R., Boyle, S., Davenport, C., Farley, A., Jacobs, E., Michalak, J., Uehara, K., Zandian, F. in Xu, Y. (2011). On being influenced while trying to persuade: The feedback effect of persuasion outcomes on the persuader. Social Psychological and Personality Science, 2(1), 51–58. CrossRef

Rammstedt, B. in John, O. P. (2005). Kurzversion des Big Five Inventory (BFI-K): Entwicklung und Validierung eines ökonomischen Inventars zur Erfassung der fünf Faktoren der Persönlichkeit [Short version of the Big Five Inventory (BFI-K): Development and validation of an economic inventory for assessment of the five factors of personality]. Diagnostica, 51(4), 195–206. CrossRef

Realo, A., Allik, J. in Vadi, M. (1997). The hierarchical structure of collectivism. Journal of Research in Personality, 31, 93–116. CrossRef

Robertson, T. S. in Rossiter, J. R. (1974). Children and commercial persuasion: An attribution theory analysis. Journal of Consumer Research, 1, 13–20. CrossRef

Rydell, R. J., Hugenberg, K. in McConnell, A. R. (2006). Resistance can be good or bad: How theories of resistance and dissonance affect attitude certainty. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 740–750. CrossRef

Sanz de Acedo Lizarraga, M. L., Sanz de Acedo Baquedano, M. T. in Cardelle-Elawar, M. (2007). Factors that affect decision making: Gender and age differences. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 7(3), 381–391.

Saucier, D. A. in Webster, R. J. (2010). Social vigilantism: Measuring individual differences in belief superiority and resistance to persuasion. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(1), 19–32. CrossRef

Saucier, D. A., Webster, R. J., Hoffman, B. H. in Strain, M. L. (2014). Social vigilantism and reported use of strategies to resist persuasion. Personality and Individual Differences, 70, 120–125. CrossRef

Seemann, E. A., Buboltz, W. C., Thomas, A., Soper, B. in Wilkinson, L. (2005). Normal personality variables and their relationship to psychological reactance. Individual Differences Research, 3(2), 88–98.

Tackett, J. L., Hernández, M. M. in Eisenberg, N. (2019). Agreeableness. V D. P. McAdams, R. L. Shiner in J. L. Tackett (ur.), Handbook of personality development (str. 171-184). The Guilford Press. CrossRef

Tormala, Z. L. in Petty, R. E. (2002). What doesn't kill me makes me stronger: The effects of resisting persuasion on attitude certainty. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 1298-1313. CrossRef

Tormala, Z. L. in Petty, R. E. (2004a). Resistance to persuasion and attitude certainty: The moderating role of elaboration. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(11), 1446–1457. CrossRef

Tormala, Z. L. in Petty, R. E. (2004b). Source credibility and attitude certainty: A metacognitive analysis of resistance to persuasion. Journal of Consumer Psychology, 14(4), 427–442. CrossRef

Wark, G. R. in Krebs, D. L. (1996). Gender and dilemma differences in real-life moral judgment. Developmental Psychology, 32(2), 220–230. CrossRef

Watson, D. in Clark, L. A. (1997). Extraversion and its positive emotional core. V R. Hogan, J. Johnson in S. Briggs (ur.), Handbook of personality psychology (str. 767–793). Academic Press. CrossRef

Wheeler, S. C., Briñol, P. in Hermann, A. D. (2007). Resistance to persuasion as self-regulation: Ego-depletion and its effects on attitude change processes. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 150-156. CrossRef

Zuwerink, J. R. in Devine, P. G. (1996). Attitude importance and resistance to persuasion: It's not just the thought that counts. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 931–944. CrossRef


« Nazaj na Letnik 31 (2022)