Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 31 (2022)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Primerjalna študija odzivov študentov v prvem in drugem valu pandemije COVID-19

Neža Podlogar in Mojca Juriševič

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 82  |  flagNapisan v angleščini.  |  Objavljeno: 16. september 2022

pdf https://doi.org/10.20419/2022.31.555  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Pandemija COVID-19 je imela učinek tudi v univerzitetnem okolju, kjer je študij prvič potekal na daljavo. V pričujoči raziskavi nas je zanimalo, kako so se študenti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani čustveno in kognitivno odzvali na spremenjene izredne razmere. V prvem valu pandemije je sodelovalo 291 študentov, v drugem pa 382 študentov. Namen študije je bil preučiti njihove poglede na študij na daljavo v izredni situaciji, psihosocialno izkušnjo celotne situacije, učne strategije, ki so jih uporabljali pri učenju na daljavo in pozitivnost. Čeprav je bila splošna psihosocialna izkušnja in pozitivnost študentov v prvem in drugem valu pandemije primerljiva, jim je študij na daljavo v izredni situaciji bolj ustrezal v drugem valu. V drugem valu so študentje poročali o manj težavah z organizacijo časa in prostora, načrtovanjem študijskega dela, poglobljenim študijskim delom in kakovostjo izdelkov, več težav pa so imeli s koncentracijo ter komunikacijo s sošolci. Učne strategije so uporabljali v podobni meri. Razlike so se pojavile v rabi dveh učnih strategij: v drugem valu so študenti v manjši meri uporabljali strategije upravljanja s časom, pogosteje kot študenti v prvem valu pa so uporabljali strategije iskanja pomoči. Ugotovitve raziskave prispevajo k boljšemu razumevanju različnih izkušenj študentov v različnih obdobjih pandemije in nudijo visokošolskim učiteljem in sodelavcem možnost, da se osredotočijo na kritične elemente pri iskanju načinov za podporo študentom med študijem na daljavo v izredni situaciji pandemije.

Ključne besede: študij na daljavo v izredni situaciji, pandemija, samoregulacija, pozitivnost, visoko šolstvo


Citiraj:
Podlogar, N. in Juriševič, M. (2022). A comparative study of university students’ responses in the first and second COVID-19 pandemic waves. Psihološka obzorja, 31, 472–481. https://doi.org/10.20419/2022.31.555


Seznam literature v članku


Alessandri, G., Caprara, G. V., & Tisak, J. (2012). The unique contribution of positive orientation to optimal functioning: Further explorations. European Psychologist, 17(1), 44–54. CrossRef

Allen, R., Kannangara, C., Vyas, M., & Carson, J. (2022). European university students' mental health during Covid‑19: Exploring attitudes towards Covid‑19 and governmental response. Current Psychology, 1–14. CrossRef

Aristovnik, A., Keržič, D., Ravšelj, D., Tomaževič, N., & Umek, L. (2020). Impacts of the COVID-19 pan-demic on life of higher education students: A global perspective. Sustainability, 12(20), Article 8438. CrossRef

Barbaranelli, C., Paciello, M., Biagioli, V., Fida, R., & Tramontano, C. (2019). Positivity and behaviour: The mediating role of self-efficacy in organisational and educational settings. Journal of Happiness Stud-ies, 20, 707–727. CrossRef

Barnard, L., Lan, W. Y., To, Y. M., Paton, V. O., & Lai, S. L. (2009). Measuring self-regulation in online and blended learning environments. The Internet and Higher Education, 12(1), 1–6. CrossRef

Biwer, F., Wiradhany, W., oude Egbrink, M., Hospers, H., Wasenitz, S., Jansen, W., & de Bruin, A. (2021). Changes and adaptations: How university students self-regulate their online learning during the COVID-19 pan-demic. Frontiers in Psychology, 12, Article 642593. CrossRef

Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., Lambert, S. R., Al-Freih, M., Pete, J., Olcott, D., Jr., Rodes, V., Aranciaga, I., Bali, M., Alvarez, A. V., Jr., Roberts, J., Pazurek, A., Raf-faghelli, J. E., Panagiotou, N., de Coëtlogon, P., . . . Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the inter-ruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1–126.

Bradley, R. L., Browne, B. L., & Kelley, H. M. (2017). Examining the influence of self-efficacy and self-regulation in online learning (EJ1162424). College Student Journal, 51(4), 518–530.

Brissette, I., Scheier, M. F., & Carver, C. S. (2002). The role of optimism in social network development, coping, and psychological adjustment during a life transition. Journal of Personality and Social Psychol-ogy, 82(1), 102–111. CrossRef

Caprara, V. C., Alessandri, G., Eisenberg, N., Kupfer, A., Steca, P., Caprara, M. G., Yamaguchi, S., Fukuza-wa, A., & Abela, J. (2012). The Positivity Scale. Psychological Assessment, 24(3), 701–712. CrossRef

Carter, R. A., Rice, M., Yang, S., & Jackson, H. A. (2020). Self-regulated learning in online learning envi-ronments: Strategies for remote learning. Information and Learning Sciences, 121(5/6), 321–329. CrossRef

Cochran, J. D., Baker, H. M., Benson, D., & Rhea, W. (2016). Business student perceptions of online learn-ing: Using focus groups for richer understanding of student perspectives. Organization Management Jour-nal, 13(3), 149–166. CrossRef

Dörrenbächer, L., & Perels, F. (2016). Self-regulated learning profiles in college students: Their relationship to achievement, personality, and the effectiveness of an intervention to foster self-regulated learning. Learning and Individual Differences, 51, 229–241. CrossRef

Eisenberg, N., Smith, C. L., Sadovsky, A., & Spinrad, T. (2004). Effortful control: Relations with emotion regulation, adjustment, and socialization in childhood. In R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.), Handbook of self-regulation: Research, theory and applications (pp. 259–282). The Guilford Press.

Eom, S. B., & Ashill, N. (2016). The determinants of students' perceived learning outcomes and satisfaction in university online education: An update. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 14(2), 185–215. CrossRef

Evans, J. R., & Mathur, A. (2018). The value of online surveys: A look back and a look ahead. Internet Research, 28(4), 854–887. CrossRef

Flores, M. A., Barros, A., Simão, A. M. V., Pereira, D., Flores, P., Fernandes, E., Costa, L., & Ferreira, P. C. (2022). Portuguese higher education students' adaptation to online teaching and learning in times of the COVID-19 pandemic: Personal and contextual factors. Higher Education, 83, 1389–1408. CrossRef

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2006). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative re-search. Aldine Transaction.

Gonzales, T., de la Rubia, M. A., Hincz, K. P., Comas-Lopez, M., Subirats, L., Fort, S., & Sacha, G. M. (2020). Influence of COVID-19 confinement on students' performance in higher education. PLoS ONE, 15(10), Article e0239490. CrossRef

Guszkowska, M., & Dąbrowska-Zimakowska, A. (2022). Coping with stress during the second wave of the COVID-19 pandemic by Polish university students: Strategies, structure, and relation to psychological well-being. Psychology Research and Behavior Management, 15, 339–352. CrossRef

Hamza, C. A., Ewing, L., Heath, N. L., & Goldstein, A. L. (2020). When social isolation is nothing new: A longitudinal study psychological distress during COVID-19 among university students with and without preex-isting mental health concerns. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 62(1), 20–30. CrossRef

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review.

Holzer, J., Lüftenegger, M., Käser, U., Korlat, S., Pelikan, E., Schultze-Krumbholz, A., Spiel, C., Wachs, S., & Schober, B. (2021). Students' basic needs and well-being during the COVID-19 pandemic: A two-country study of basic psychological need satisfaction, intrinsic learning motivation, positive emotion and the moderat-ing role of self-regulated learning. International Journal of Psychology, 56(6), 843–852. CrossRef

Hong, J. C., Lee, Y. F., & Ye, J. H. (2021). Procrastination predicts online self-regulated learning and online learning ineffectiveness during the coronavirus lockdown. Personality and Individual Differences, 174, Article 110673. CrossRef

Jenaabadi, H., Ahani, M. A., & Sabaghi, F. (2015). Examining the relationship of optimism and emotion reg-ulation strategies with general health among students of University of Sistan and Baluchestan. Health, 7(7), 865–872. CrossRef

Li, H. Y., Cao, H., Leung, D. Y. P., & Mak, Y. W. (2020). The psychological impacts of a COVID-19 out-break on college students in China: A longitudinal study. International Journal of Environmental Re-search and Public Health, 17(11), Article 3933. CrossRef

Mosanya, M. (2020). Buffering academic stress during the COVID-19 pandemic related social isolation: Grit and growth mindset as protective factors against the impact of loneliness. International Journal of Applied Positive Psychology, 6(2), 159–174. CrossRef

Mudenda, S., Zulu, A., Phiri, M. N., Ngazimbi, M., Mufwambi, W., Kasanga, M., & Banda, M. (2020). Im-pact of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on college and university students: A global health and education problem. Aquademia, 4(2), Article ep20026. CrossRef

Mukhtar, K., Javed, K., Arooj, M., & Sethi, A. (2020). Advantages, limitations and recommendations for online learning during COVID-19 pandemic era. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(COVID19-S4), 27–31. CrossRef

Reed, D. (2016). Coping with occupational stress: The role of optimism and coping flexibility. Psychology Research Behaviour Management, 71(9), 71–79. CrossRef

Ristić Dedić, Z. (2020). Pilot istraživanje učeničkih potreba i suočavanja s izazovima online nastave u ožujku 2020. godine (Preliminarno izvješće) [Pilot survey of student needs and coping with the challeng-es of online learning in March 2020 (Preliminary report)]. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Robson, K., & Mills, A. J. (2022). Teaching, fast and slow: Student perceptions of emergency remote educa-tion. Journal of Marketing Education, 44(2), 203–216. CrossRef

Sahu, P. (2020). Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): Impact on education and mental health of students and academic staff. Cureus, 12(4), Article e7541. CrossRef

Schunk, D. H., & Greene, J. A. (2018). Historical, contemporary, and future perspectives on self-regulated learning and performance. In D. H. Schunk & J. A. Greene (Eds.), Handbook of self-regulation of learn-ing and performance (2nd ed., pp. 1–15). Routledge. CrossRef

Singh, S., & Sagar, R. (2021). A critical look at online survey or questionnaire-based research studies during COVID-19. Asian Journal of Psychiatry, 65, Article 102850. CrossRef

Son, C., Hegde, S., Smith, A., Wang, X., & Sasangohar, F. (2020). Effects of COVID-19 on college students' mental health in the United States: Interview survey study. Journal of Medical Internet Research, 22(9), Article e21279. CrossRef

Tho, N. D., Trang, N. T. M., & Gregory, S. (2020). Positivity and quality of college life of business students: The mediating role of learning approaches. Studies in Educational Evaluation, 66, Article 100908. CrossRef

Usher, E. L., & Schunk, D. H. (2018). Social cognitive theoretical perspective of self-regulation. In D. H. Schunk & J. A. Greene (Eds.), Handbook of self-regulation of learning and performance (2nd ed., pp.19–35). Routledge. CrossRef

Vergara-Rodríguez, D., Antón-Sancho, Á., & Fernández-Arias, P. (2022). Variables influencing professors' ad-aptation to digital learning environments during the COVID-19 pandemic. International Journal of Envi-ronmental Research and Public Health, 19(6), Article 3732. CrossRef

Wandler, J., & Imbriale, W. (2017). Promoting undergraduate student self-regulation in online learning envi-ronments. Online Learning, 21(2). CrossRef

Wang, X., Hegde, S., Son, C., Keller, B., Smith, A., & Sasangohar, F. (2020). Investigating mental health of US college students during the COVID-19 pandemic: Cross-sectional survey study. Journal of Medical Internet Research, 22(9), Article e22817. CrossRef

Yıldırım, M., & Güler, A. (2021). Positivity explains how COVID-19 perceived risk increases death distress and reduces happiness. Personality and Individual Differences, 168, Article 110347. CrossRef

Zimmerman, B. J. (2005). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. P. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation: Research, theory and applications (pp. 13–39). Academic Press.

Zimmerman, B. J. (2013). From cognitive modeling to self-regulation: A social cognitive career path. Educational Psychologist, 48(3), 135–147. CrossRef

Žerak, U., Podlogar, N., Lišić, A., Lavrih, L., Fricelj, N., & Juriševič, M. (2021). Značilnosti učne samoregu-lacije študentov pri študiju na daljavo med epidemijo covida-19 [The characteristics of students' learning self-regulation in distance learning during the COVID-19 epidemic]. Sodobna pedagogika, 72, 234–251.


« Nazaj na Letnik 31 (2022)