Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 31 (2022)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Spremljanje razvoja uravnavanja čustev: Psihološka in pedagoška tematika v vrtcu in osnovni šoli

Luise Hollerer in Astrid Kohl

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 137  |  flagNapisan v angleščini.  |  Objavljeno: 16. september 2022

pdf https://doi.org/10.20419/2022.31.560  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Uravnavanje čustev je opredeljeno kot mejnik v otrokovem čustvenem in socialnem razvoju. Številne psihološke študije so pokazale, da se otroci med seboj razlikujejo v razvoju izražanja, zaznavanja in uravnavanja svojih čustev (Goleman, 2013; Petermann in Gust, 2016; Siegler idr., 2011) in eksplicitnih zaznavnih, na jeziku temelječin in kognitivnih strategijah za dosego kompetenc uravnavanja v zgodnjem otroštvu. V skladu z izsledki mednaronih študij je v vrtcu in prvih razredih osnovne šole pomembno spodbujanje čustvenega razvoja otrok. Pri tem so socialno-občutljivo uravnavanje čustev, uravnavanje jeze in inhibicija averzivnega vedenja pozunanjanja še posebej pomembni za izobraževalno vključenost, šolski uspeh, blagostanje in duševno zdravje. Vse našteto kliče po strokovnjakih v vrtčevskem in šolskem okolje, ki so otroke zmožni spremljati in z njimi delati – tako preventivno kot z intervencijami, če so za otroka značilna vedenja pozunanjanja. Članek se ukvarja z implementacijo čustvenega učenja in uravnavanja čustev na ravni kurikula za poklicno usposabljanje in razpravlja o večnivojskem in sistematičnem pristopku k preventivnim dejavnostim.

Ključne besede: uravnavanje čustev, razvoj otroka, strokovni razvoj, preventive, intervencija


Citiraj:
Hollerer, L. in Kohl, A. (2022). Accompanying the development of emotion regulation: A psychological and pedagogical topic in pre- and primary-school. Psihološka obzorja, 31, 526–531. https://doi.org/10.20419/2022.31.560


Seznam literature v članku


Blair, C. (2002). School readiness: Integrating cognition and emotion in a neurobiological conceptualization of children's functioning at school entry. American Psychologist, 57, 111–127. CrossRef

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. (2012). Lehrplan der Volksschule (BGBl. Nr. 134/1963 in der Fassung BGBl. II Nr. 303/2012 vom 13. September 2012). https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:b89e56f6-7e9d-466d-9747-fa739d2d15e8/lp_vs_gesamt_14055.pdf

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. (2016). Lehrplan der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BGBl. II Nr. 204/2016, vom 27. Juli 2016). https://www.abc.berufsbildendeschulen.at/downloads/lehrplaene-elementarpaedagogik-und-sozialpaedagogik

Carstensen, B., Köller, M., & Klusmann, U. (2019). Förderung sozial-emotionaler Kompetenz von angehenden Lehrkräften: Konzeption und Evaluation eines Trainingsprogramms [Improving prospective teachers' social-emotional competence: Development and evaluation of a training program]. Zeitschrift für Ent-wicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 51(1), 1–15. CrossRef

Cefai, C., Bartolo, P. A., Cavioni, V., & Downes, P. (2018). Strengthening social and emotional educa-tion as a core curricular area across the EU: A review of the international evidence (NESET II report). Publications Office of the European Union. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c7fae112-1529-11e8-9253-01aa75ed71a1

Charlotte Bühler Institut. (2009). Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan für elementare Bild-ungseinrichtungen in Österreich [National educational curriculum for elementary education institutions in Austria]. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. https://www.charlotte-buehler-institut.at/bundeslaenderuebergreifender-bildungsrahmenplan-fuer-elementare-bildungseinrichtungen-in-oesterreich-2/

Denham, S. A. (1998). Emotional development in young children. Guilford.

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A metaanalysis of school-based universal interventions. Child Development, 82(1), 405–432. CrossRef

Entwicklungsverbund Süd-Ost. (2018). Bachelorstudium für das Lehramt Primarstufe: Kirchliche Päda-gogische Hochschule der Diözese Graz-Seckau: Curriculum [Bachelor's degree for primary school teach-ing: Catholic University College of Education Graz]. https://kphgraz.augustinum.at/ausbildung/lehramt-primarstufe/bachelorstudium-lehramt-primarstufe/

Ferreira, M., Martinsone, B., & Talic, S. (2020). Promoting sustainable social emotional learning at school through relationship-centered learning environment, teaching methods and formative assessment. Journal of Teacher Education for Sustainability, 22(1), 21–36. CrossRef

Goleman, D. (2013). Emotionale Intelligenz [Emotional intelligence] (23rd ed.). Deutscher Taschenbuch Verlag.

Götz, T., & Nett, U. (2017). Selbstreguliertes Lernen [Self-regulated learning]. In T. Götz (Ed.), Emotion, Motivation und Selbstreguliertes Lernen [Emotion, motivation and self-regulated learn-ing] (2nd ed). UTB. CrossRef

Gut, J., Reimann, G., & Grob, A. (2012). Kognitive, sprachliche, mathematische und sozial-emotionale Kom-petenzen als Prädikatoren späterer schulischer Leistungen: Können die Leistungen eines Kindes in den IDS des-sen Schulleistungen drei Jahre später vorhersagen? [Cognitive, language, mathematical, and socioemotional skills as predictors of subsequent school performance: Is a child's performance on the Intelligence Development Scales predictive of its school performance three years later?]. Zeitschrift für Pädagogische Psycholo-gie, 26, 213–220. CrossRef

Halberstadt, A., Denham, S., & Dunsmore, J. (2001). Affective social competence. Social Develop-ment, 10(1), 79–119. CrossRef

Hodzic, S., Scharfen, J., Ripoll, P., Holling, H., & Zenasni, F. (2018). How efficient are emotional intelli-gence trainings: A meta-analysis. Emotion Review, 10(2), 138–148. CrossRef

Hohenstein, F., Kleickmann, T., Zimmermann, F., Köller, O., & Möller, J. (2017). Erfassung von pädagog-ischem und psychologischem Wissen in der Lehramtsausbildung: Entwicklung eines Messinstruments [As-sessing pedagogical-psychological knowledge: Construction of a test]. Zeitschrift für Pädagogik, 63(1), 91–113.

Hollerer, L., Schirgi, S., & Paleczek, L. (2021). Entwicklungsaufgabe Emotionsregulation - ein pädagogisch-psychologischer Auftrag [Developmental challenge emotion regulation - A pedagogical-psychological task]. Psychologie in Österreich, 1/2021, 20–27.

Hollerer, L., & Straßegger-Einfalt, R. (2009). Wut und Gewalt im Erlebenskontext von Schülerinnen und Schülern (Handlungsforschung Endbericht) [Anger and violence in the experiential context of students (Action research final report)]. KPH, Institut für Forschung und Entwicklung.

Hwang, Y. S., Bartlett, B., Greben, M., & Hand, K. (2017). A systematic review of mindfulness interventions for in-service teachers: A tool to enhance teacher wellbeing and performance. Teaching and Teacher Educa-tion, 64, 26–42. CrossRef

Jennings, P., & Greenberg, M. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79, 491–525. CrossRef

Jones, D. E., Greenberg, M., & Crowley, M. (2015). Early social-emotional functioning and public health: The relationship between kindergarten social competence and future wellness. American Journal of Public Health, 105(11), 2283–2290. CrossRef

Jones, S. M., Barnes, S. P., Bailey, R., & Doolittle, E. J. (2017). Promoting social and emotional competen-cies in elementary school. The Future of Children, 27(1), 49–72. CrossRef

Jones, S. M., & Kahn, J. (2017). The evidence base for how we learn: Supporting students' social emo-tional and academic development. Aspen Institute, National Commission on Social, Emotional and Aca-demic Development. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED577039.pdf

Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B., & Kißgen, R. (2014). Bindung Im Kindesalter: Diagnostik und Inter-vention [Childhood attachment: Diagnosis and intervention]. Hogrefe.

Klusmann, L., Kunter, M., Voss, T., & Baumert, J. (2012). Berufliche Beanspruchung angehender Lehrkräfte: Die Effekte von Persönlichkeit, pädagogischer Vorerfahrung und professioneller Kompetenz [Emotional exhaus-tion and job satisfaction of beginning teachers: The role of personality, educational experience and professional competence]. Zeitschrift für Psychologie, 26(4), 275–290. CrossRef

Kullig, A., & Petermann, D. (2012). Emotionsregulation im Kindesalter [Emotion regulation in childhood]. Hogrefe.

Macklem, G. L. (2008). Practitioner's guide to emotion regulation in school-aged children. Spring-er.

National Council for Accreditation of Teacher Education. (2010). Transforming teacher education through clinical practice: A national strategy to prepare effective teachers: Report of the Blue Ribbon Panel on Clinical Preparation and Partnerships for Improved Student Learning. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED512807.pdf

Petermann, F., & Gust, N. (2016). Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern [Promoting preschooler's emotional competences]. Hogrefe. CrossRef

Petermann, F., & Wiedebusch, S. (2016). Emotionale Kompetenz bei Kindern [Emotional compe-tences in children] (3rd ed.). Hogrefe. CrossRef

Rademacher, A. (2020). Der längsschnittliche Zusammenhang zwischen vorschulischen Selbstregula-tionsfähigkeiten und akademischen Kompetenzen in der Grundschule. Eine systematische Literaturanalyse [The longitudinal relationship between preschoolers' self-regulation skills and early academic competences in elemen-tary school. A systematic literature review]. Zeitschrift für Entwickungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 51(3), 163–180. CrossRef

Reicher, H., & Matischek-Jauk, M. (2018). Sozialemotionales Lernen in der Schule: Konzepte - Potenziale - Evidenzbasierung [Social-emotional learning in school: Concepts - Potentials - Evidence]. In M. Huber & S. Krause (Eds.), Bildung und Emotion [Education and emotion] (pp. 249–268). Springer. CrossRef

Rose-Krasnor, L., & Denham, S. (2009). Social-emotional competence in early childhood. In K. H. Rubin, W. M. Bukowski, & B. Laursen (Eds.), Social, emotional and personality development in context. Hand-book of peer interactions, relationships and groups (pp. 162–179). The Guilford Press.

Saarni, C. (2002). Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen [The development of emotion-al competency in relationships]. In M. von Salisch (Ed.), Emotionale Kompetenz entwickeln: Grundlagen in Kindheit und Jugend [Developing emotional competency: Basics in childhood and youth] (pp. 3-30). Kohlhammer.

Salisch, M. von, & Wübker, M. (2021). Sprache und Emotionswissen [Language and emotion knowledge]. In M. von Salisch, O. Hormann, P. Cloos, K. Koch, & C. Mähler (Eds.), Fühlen Denken Sprechen: Alltag-sintegrierte Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen [Feeling, thinking, speaking] (pp. 33–40). Wax-mann.

Sassu, R., & Roebers, C. (2016). A multidimensional view of children's school readiness. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 48(3), 144–157. CrossRef

Scherer, K. R. (Ed.). (1990). Psychologie der Emotionen [Psychology of emotions]. Hogrefe.

Schmidt, J., Klusmann, U., & Kunter, M. (2016). Wird alles besser? Positive und negative berufliche Ereignisse von Referendarinnen bzw. Referendaren und Lehrkräften im Vergleich [A comparison of daily uplifts and hassles of pre-service and in-service teachers]. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 63(4), 278–291. CrossRef

Schonert-Reichl, K. A., Hanson-Peterson, J., & Hymel, S. (2015). Social and emotional learning and pre-service teacher education. In J. A. Durlak, R. P. Weissberg, C. E. Domitrovich, & T. P. Gullotto (Eds.), Handbook of social and emotional learning: Research and practice (pp. 224–259). Guilford.

Siegler, R., DeLoache, J., & Eisenberg, N. (2011). Entwicklungspsychologie im Kindes- und Ju-gendalter [Developmental psychology of childhood and adolescence]. Spektrum Akademischer Verlag.

Taylor, R. D., Oberle, E., Durlak, J. A., & Weissberg, R. P. (2017). Promoting positive youth development through school-based social and emotional learning interventions: A meta-analysis of follow-up effects. Child Development, 88(4), 1156–1171. CrossRef

Voltmer, K., & Salisch, M. von (2018). Diagnose sozial-emotionaler Kompetenzen in Vorschule und Schule [Diagnosis of social-emotional competencies in pre-school and school]. In W. Schneider & M. Hasselhorn (Eds.), Schuleingangsdiagnostik (pp. 207–222). Hogrefe.

Webster-Stratton, C. (2002). How to promote children's social and emotional competence. SAGE Publication.

Weinert, F. E. (Ed.) (2014). Leistungsmessungen in Schulen [Performance measurement in schools] (3rd ed.). Beltz.

Weissberg, R. (2019). Promoting the social and emotional learning of millions of school children. Perspectives on Psychological Science, 14(1), 65–69. CrossRef


« Nazaj na Letnik 31 (2022)