Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 31 (2022)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Transformacijsko vodenje slovaških učiteljev v primerjavi z vodenjem slovaških managerjev

Lenka Ďuricová in Beata Žitniaková Gurgová

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 63  |  flagNapisan v angleščini.  |  Objavljeno: 16. september 2022

pdf https://doi.org/10.20419/2022.31.561  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Izhajajoč iz potreb po reformi slovaškega šolskega sistema je smiselno učitelje upoštevati tudi v vlogi potencialnih vodij, katerih naloga znotraj šolskega sistema je prispevanje k pozitivnim spremembam. Članek predstavlja analizo razlig v transformativnem slogu vodenja med slovaškimi srednješolskimi učitelji ter slovaškimi vodji (managerji). Vzorec, ki smo ga sestavili s kombinacijo namenskega izbora in dostopnosti, je vključeval srednješolske učitelje (n =142) in vodje na različnih nivojih, ki so prihajali iz podjetij v proizvodnjem sektorju (n = 117). Podatke smo zbirali s slovaško različico Lestvice vodstvenih praks (LPI; Leadership Practices Inventory; Kouzes in Posner, 2017). Vseh pet dimenzij lestvice je bilo ustrezno notranje skladnih pri obeh skupinah udeležencev (Cronbachove α med 0,65 in 0,84). Rezultati primerjav vodstvenih slogov z uporabi LPI kažejo na statistično značine razlike v prid slovaškim učiteljem v primerjavi s slovaškimi vodji pri vseh dimenzijah z izjemo dimenzije Omogočanje delovanja drugih. O rezultatih razpravljamo v odnosu do spola udeležencev, njihovih delovnih izkušenj in značilnosti dela. Omejitve predstavljene raziskave lahko iščemo predvsem v velikosti vzorca udeležencev, njegovemu izboru in rabi samoocenjevalnih lestvic.

Ključne besede: transformacijsko vodenje, vodstvene prakse, učitelji, managerji


Citiraj:
Ďuricová, L. in Žitniaková Gurgová, B. (2022). Transformational leadership in Slovak teachers compared to Slovak managers. Psihološka obzorja, 31, 532–539. https://doi.org/10.20419/2022.31.561


Seznam literature v članku


Balcerek, E. B. (1999). Principals' effective leadership practice in high performing and inadequately performing schools (Order No. 9973430) [Doctoral dissertation, The University of Tennessee, Knoxville]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Bennis, W., & Nanus, B. (2007). Leaders: The strategies for taking charge. Harper Collins.

Buelens, M. (Ed.). (2011). Organisational behaviour (4th ed). McGraw-Hill.

Burns, J. M. (1978). Leadership. Harper & Row.

Clisbee, M. A. (2004). Leadership style: Do male and female school superintendents lead differently? (Order No. 3122967) [Doctoral Dissertation, University of Massachusetts-Lowell]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Dababneh, A. N., Arabyat, R., Suifan, T., & Wahbeh, N. (2021). The mediating effect of transformational leadership on the relationship between personality traits and job satisfaction in the educational sector in Jordan. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 32(2), 229–251. CrossRef

Díaz, E. R. (2018). Leadership self-efficacy: A study of male and female MBA students in Mexico. Advancing Women in Leadership Journal, 38, 27–34.

Elmore, R. F. (2007). School reform from the inside out. Harvard Education Press.

English, F. W. (Ed.). (2006). Encyclopedia of educational leadership and administration (Vols. 1–2). SAGE Publications. CrossRef

Felfe, J., & Schyns, B. (2010). Followers' personality and the perception of transformational leadership: Further evidence for the similarity hypothesis. British Journal of Management, 21(2), 393–410. CrossRef

Fullan, M. (2005). Leadership and sustainability. Corwin Press.

Garrett-Staib, J., & Burkman, A. (2015). Leadership practices of Texas female superintendents. Advancing Women in Leadership Journal, 35, 160–165.

Hall, G. E., & Hord, S. M. (2006). Implementing change: Patterns, principles, and potholes. Pearson Education.

Hargreaves, A., & Fink, D. (2004). The seven principles of sustainable leadership. Educational Leadership: Journal of the Department of Supervision and Curriculum Development, N.E.A, 61(7), 8–13.

Hu, J., Wang, Z., Liden, R. C., & Sun, J. (2012). The influence of leader core self-evaluation on follower reports of transformational leadership. The Leadership Quarterly, 23(5), 860–868. CrossRef

Judge, T. A., & Bono, J. E. (2000). Five-factor model of personality and transformational leadership. Journal of Applied Psychology, 85(5), 751–765. CrossRef

Kaliská, L. (2019). Bibliometric analysis of "transformative leadership in education" in Web of Science Core Collection. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), ICERI 2019 proceedings (pp. 9789–9798). IATED Academy. CrossRef

Khoo, H. S., & Burch, G. S. J. (2008). The 'dark side' of leadership personality and transformational leadership: An exploratory study. Personality and Individual Differences, 44(1), 86–97. CrossRef

Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2017). The leadership challenge: How to make extraordinary things happen in organizations. Wiley.

Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2002). The leadership challenge (3rd ed.). Jossey-Bass.

Leithwood, K. (1994). Leadership for school restructuring. Educational Administration Quarterly, 30(4), 498–518. CrossRef

Leithwood, K., & Jantzi, D. (1990). Transformational leadership: How principals can help reform school cultures. School Effectiveness and School Improvement, 1(4), 249–280. CrossRef

Lopez-Perry, C. (2020). Transformational leadership and the big five personality traits of counselor educators. Journal of Counselor Leadership and Advocacy, 7(2), 132–146. CrossRef

Lukas, J., & Smolík, J. (2008). Psychologie vůdcovství. Lídři a uplatňování moci [Psychology of leadership. Leaders and the exercise of power]. Computer Press.

Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. (2012). Educational administration: Concepts and practice. Cengage Learning.

Lussier, R. N., & Achua, C. F. (2007). Leadership: Theory, application, skill development. South-Western College.

Middleton, R., Jones, K., & Martin, M. (2021). The impact and translation of postgraduate leadership education on practice in healthcare. Collegian, 28, 89–96. CrossRef

Míka, V. T. (2006). Základy manažmentu. Vybrané prednášky pre študentov externého štúdia [Basics of management. Selected lectures for students of external studies]. Žilinská univerzita.

Ndiritu, A. W., Mbugua, J. M., & Ndiritu, C. N. (2019). Lessons for school principals from transformational leadership characteristics. Journal of Education and Practice, 10(12), 44–51.

Pašková, L. (2019). Efektívne líderstvo v škole [Effective school leadership]. Pedagogická revue, 66(3), 78–87. https://www.statpedu.sk/files/sk/publikacna-cinnost/casopisy/pedagogicka-revue/2018/pedagogicka-revue-3-2019.pdf

Pedraza Melo, N. A., Lavín Verástegui, J., Delgado Rivas, G., & Bernal González, I. (2015). Prácticas de liderazgo de empresas comerciales en Tamaulipas [Business management practices in Tamaulipas, México]. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 23(1), 251–265. CrossRef

Posner, B. (2016). Investigating the reliability and validity of the leadership practices inventory. Administrative Sciences, 6(4), Article 17. CrossRef

Procházka, J., & Vaculík, M. (2015). Transformační vedení: "Normativní" psychologická teorie efektivního vedení lidí [Transformational leadership: "Normative" psychological theory of effective people leadership]. Československá psychologie, 59(2), 137–149.

Prokopenko, J., & Kubr, M. (1996). Vzdělávání a rozvoj manažerů [Management development]. Grada.

Resick, C. J., Whitman, D. S., Weingarden, S. M., & Hiller, N. J. (2009). The bright-side and dark-side of CEO personality. Examining core self-evaluations, narcissism, transformational leadership, and strategic influence. Journal of Applied Psychology, 94(6), 1365–1381. CrossRef

Rosenberg, N. A. O. (2013). Transformational principal leadership and teacher morale (Order No. 3596742) [Disertation Theses, Walden University, College of Education]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Rubin, R. S., Munz, D. C., & Bommer, W. H. (2005). Leading from within: The effects of emotion recognition and personality on transformational leadership behavior. Academy of Management Journal, 48(5), 845–858. CrossRef

Saka, C. (2018). A study of the relationship between teachers' perceptions of principals' transformational leadership practices and teacher morale in elementary schools in Southern Ontario [Master's thesis, University of Windsor]. Electronic Theses and Dissertations. https://scholar.uwindsor.ca/etd/7567

Schultz, B. J. (2003). What makes a good leader? AORN Journal, 78(1), 9–11. CrossRef

Sollárová, E., Poliach, V., Pašková, L., Heinzová, Z., & Žitniaková Gurgová, B. (2019). Kompetenčné modely líderstva v edukačnom prostredí [Competence leadership models in the educational environment]. In J. Procházka, T. Kratochvíl, & M. Vaculík (Eds.), Psychologie práce a organizace 2019 [Proceedings from the 18th international conference] (pp. 225–234). Masaryk University.

Srisaen, K., Somprach, K., Sombatteera, S., Srisomjak, S., & Thana, A. (2014). Leadership practices of secondary school principals: A cross-national comparison of Thailand U.S. principals. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112, 847–852. CrossRef

Stoll, L., & Fink, D. (1996). Changing our schools. Linking school effectiveness and school improvement. Open University Press.

Stone, C. M. (2003). A study of the relationship between principals' leadership behaviors and the school culture as perceived by the teachers (ED575279) [Doctoral Dissertation, The University of Mississippi - Oxford]. ERIC. https://eric.ed.gov/?id=ED575279

Tyson, S., & Jackson, T. (1997). Organizační chování [Organizational behavior]. Grada.

Waite, R., & McKinney, N. S. (2015). Findings from a study of aspiring nursing student leaders. Nurse Education Today, 35, 1307–1311. CrossRef

York-Barr, J., & Duke, K. (2004). What do we know about teacher leadership? Findings from two decades of scholarship. Review of Educational Research, 74(3), 255–316. CrossRef


« Nazaj na Letnik 31 (2022)