Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 31 (2022)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Raziskovanje trajnosti učiteljskega poklica: tematska analiza gledišča učiteljev

Elinor Schad, Katalin Niklasson in Oliva Gronowitz

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 135  |  flagNapisan v angleščini.  |  Objavljeno: 16. september 2022

pdf https://doi.org/10.20419/2022.31.562  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Pomanjkanje učiteljev in njihova fluktuacija je na Švedskem vse večji problem, vseeno pa so organizacijski dejavniki, ki prispevajo k omenjenima problemoma, slabo poznani. Pričujoča študija raziskuje izkušnje učiteljev z organizacijskimi procesi in poskuša identificirati pomembne delovne zahteve ter vire, povezane s poklicno trajnostjo učiteljev. V petih fokusnih skupinah smo uporabili polstrukturirane intervjuje. V študiji je skupaj sodelovalo 44 učiteljev (33 žensk in 11 moških), ki delujejo na jugu Švedske. Vsebino intervjujev smo analizirali z uporabo tematske analize in identificirali tri ključne teme, ki ilustrirajo vidike zaznav učiteljev: ovire, kultura ter vodenje. Izsledki kažejo, da so se udeleženci soočali s slabo organizacijsko strukturo, ki učinkuje tako na njihovo strokovno delo kot na zasebno življenje. Rezultati prispevajo h globjemu razumevanju dejavnikov, ki vplivajo na poklicno trajnost učiteljev na Švedskem.

Ključne besede: fokusne skupine, Švedska, poklicna trajnost, učitelji, blagostanje, delovni pogoji


Citiraj:
Schad, E., Niklasson, K. in Gronowitz, O. (2022). Exploring the sustainability of the teaching profession: A thematic analysis of teachers' perspectives. Psihološka obzorja, 31, 540–549. https://doi.org/10.20419/2022.31.562


Seznam literature v članku


Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309–328. CrossRef

Bandura, C. T., Kavussanu, M., & Ong, C. W. (2019). Authentic leadership and task cohesion: The mediating role of trust and team sacrifice. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 23(3–4), 185–194. CrossRef

Banerjee, S., & Mehta, P. (2016). Determining the antecedents of job stress and their impact on job performance: A study among faculty members. IUP Journal of Organizational Behavior, 15(2), 7–24.

Boone, H. N., Jr., & Boone, D. A. (2007). Problems faced by high school agricultural education teachers. Journal of Agricultural Education, 48(2), 36–45. CrossRef

Boström, M., Björklund, C., Bergström, G., Nybergh, L., Schäfer Elinder, L., Stigmar, K., Wåhlin, C., Jensen, I., & Kwak, L. (2020). Health and work environment among female and male Swedish elementary school teachers – A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1), Article 227. CrossRef

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. CrossRef

Canrinus, E. T., Helms-Lorenz, M., Beijaard, D., Buitink, J., & Hofman, A. (2012). Self-efficacy, job satisfaction, motivation, and commitment: Exploring the relationships between indicators of teachers' professional identity. European Journal of Psychology of Education, 27, 115–132. CrossRef

Check, J., & Schutt, R. (2012). Qualitative methods: Observing, participating, listening. In J. Check & R. Schutt (Eds.), Research methods in education (pp. 187–212). SAGE Publications. CrossRef

Cheng, H. G., & Phillips, M. R. (2014). Secondary analysis of existing data: Opportunities and implementation. Shanghai Archives of Psychiatry, 26(6), 371–375.

De Carlo, A., Girardi, D., Falco, A., Dal Corso, L., & Di Sipio, A. (2019). When does work interfere with teachers' private life? An application of the job demands-resources model. Frontiers in Psychology, 10, Article 1121. CrossRef

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86(3), 499–512. CrossRef

Derks, D., Duin, D., Tims, M., & Bakker, A. B. (2015). Smartphone use and work-home interference: The moderating role of social norms and employee work engagement. Journal of Occupational & Organizational Psychology, 88(1), 155–177. CrossRef

Evers, A. T., Yamkovenko, B., & Van Amersfoort, D. (2017). How to keep teachers healthy and growing: The influence of job demands and resources. European Journal of Training and Development, 41(8), 670–686. CrossRef

Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. International Journal of Qualitative Methods, 5, 80–92. CrossRef

García, E., & Weiss, E. (2019). The teacher shortage is real, large and growing, and worse than we thought. Economic Policy Institute.

Hartnell, C. A., Ou, A. Y., Kinicki, A. J., Choi, D., & Karam, E. P. (2019). A meta-analytic test of organizational culture's association with elements of an organization's system and its relative predictive validity on organizational outcomes. Journal of Applied Psychology, 104(6), 832–850. CrossRef

Helms-Lorenz, M., Van de Grift, W., & Maulana, R. (2016). Longitudinal effects of induction on teaching skills and attrition rates of beginning teachers. School Effectiveness and School Improvement, 27(2), 178–204. CrossRef

Herman, K. C., Hickmon-Rosa, J., & Reinke, W. M. (2018). Empirically derived profiles of teacher stress, burnout, self-efficacy, and coping and associated student outcomes. Journal of Positive Behavior Interventions, 20(2), 90–100. CrossRef

Holmberg, I., & Tyrstrup, M. (2010). Well then – What now? An everyday approach to managerial leadership. Leadership, 6(4), 353–372. CrossRef

Ingersoll, R., Merrill, L., & May, H. (2012). Retaining teachers: How preparation matters. Educational Leadership, 69(8), 30–34.

James, L. A., & James, L. R. (1989). Integrating work environment perceptions: Explorations into the measurement of meaning. Journal of Applied Psychology, 74(5), 739-751. CrossRef

Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 40(1), 5–22. CrossRef

McIntyre, T. M., McIntyre, S. E., Barr, C. D., Francis, D. J., & Durand, A. C. (2017). Towards a dynamic integrative theory of educator stress. In T. M. McIntyre, S. E. McIntyre, & D. J. Francis (Eds.), Educator stress: An occupational health perspective (pp. 261–289). Springer. CrossRef

Molway, L. (2019). "It's all about coping with the new specifications": Coping professional development – The new CPD. London Review of Education, 17(2), 97–111. CrossRef

Pearson, L. C., & Hall, B. W. (1993). Initial construct validation of the teaching autonomy scale. The Journal of Educational Research, 86(3), 172–178. CrossRef

Podsakoff, N. P., LePine, J. A., & LePine, M. A. (2007). Differential challenge stressor-hindrance stressor relationships with job attitudes, turnover intentions, turnover, and withdrawal behavior: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92(2), 438–454. CrossRef

Schad, E. (2017). No time to talk! Teachers' perceptions of organizational communication: Context and climate. Journal of Educational Management & Administration, 1–22.

Schad, E. (2019). Lacking structures of communication for teachers in Sweden, a focus group study. Lund Psychological Reports, 19(2).

Schad, E., & Johnsson, P. (2019). Well-being and working conditions of teachers in Sweden. Psychology in Russia: State of the Art, 12(4), 23–46. CrossRef

Schonfeld, I., Bianchi, R., & Luehring-Jones, P. (2017). Consequences of job stress for the mental health of teachers. In T. McIntyre, S. McIntyre, & D. Francis (Eds.), Educator stress: An occupational health perspective (pp. 55–75). Springer. CrossRef

Smylie, M. A. (1999). Teacher stress in a time of reform. In R. Vandenberghe & A. M. Huberman (Eds.), Understanding and preventing teacher burnout: A sourcebook of international research and practice (pp. 59–84). Cambridge University Press. CrossRef

Sokmen, Y., & Kilic, D. (2019). The relationship between primary school teachers' self- efficacy, autonomy, job satisfaction, teacher engagement and burnout: A model development study. International Journal of Research in Education and Science, 5 (2), 709–721.

Stake, R. E. (2010). Qualitative research: Studying how things work. Guilford Press.

Statistics Sweden. (2017a). Lärare utanför yrket: Temarapport 2017:02 [Teachers outside the profession: Report 2017:02]. https://www.scb.se/contentassets/121ea989f1614ddd991b687b631edec5/uf0549_2016a01_br_a40br1702.pdf

Statistics Sweden. (2017b). Trender och Prognoser 2017: Befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden med sikte på 2035 [Trends and forecasts 2017: Population, education and labour market in Sweden – Outlook to year 2035]. https://www.scb.se/contentassets/60312e5030114512b5b58a94a4ae25e2/uf0515_2017i35_br_am85br1701.pdf

Statistics Sweden. (2018). Personal i Grundskolan efter Utbildning 2018 [Personnel in elementary school by education 2018].

Tanggaard, L. (2011). Stories about creative teaching and productive learning. European Journal of Teacher Education, 34 (2), 219–232. CrossRef

Taylor, J. L. (2013). The power of resilience: A theoretical model to empower, encourage and retain teachers. Qualitative Report, 18 (7), 1–25. https://eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=EJ1043493

Travis, J., Kaszycki, A., Geden, M., & Bunde, J. (2020). Some stress is good stress: The challenge-hindrance framework, academic self-efficacy, and academic outcomes. Journal of Educational Psychology, 112 (8), 1632–1643. CrossRef

Tyrstrup, M. (2014). I välfärdsproduktionens gränsland: organisatoriska mellanrum i vård, skola och omsorg [In the border areas of welfare production: Organisational in-betweens in healthcare, the school system, and care sector]. Entreprenörskapsforum.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. (2005). United Nations decade of education for sustainable development, 2005–2014: Draft international implementation scheme. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139937

Vangrieken, K., Grosemans, I., Dochy, F., & Kyndt, E. (2017). Teacher autonomy and collaboration: A paradox? Conceptualising and measuring teachers' autonomy and collaborative attitude. Teaching and Teacher Education, 67, 302–315. CrossRef

Vänje, A., & Brännmark, M. (2017). Walking around the pyramids: Managers' shop-floor activities in Lean-inspired organizations. Economic & Industrial Democracy, 38 (3), 495–512. CrossRef

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod [Focus groups: About focused group interviews as a research method]. Studentlitteratur.

Woods, P. A. (2016). Authority, power and distributed leadership. Management in Education, 30(4), 155–160. CrossRef


« Nazaj na Letnik 31 (2022)