Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 32 (2023)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Predstave trenerjev mladih atletov o pomembnih značilnostih trenerja in učinkovitih trenerskih vedenjih

Lea Železnik, Branko Škof in Saša Cecić Erpič

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 142  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 17. januar 2023

pdf https://doi.org/10.20419/2023.32.569  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Trener in njegova ravnanja imajo velik vpliv na otroke v najbolj občutljivih obdobjih njihovega razvoja. Od trenerskih vedenj je v veliki meri odvisna kakovost otrokovega razvoja na telesnem, kognitivnem, socialnem, psihološkem in emocionalnem področju. Namen naše raziskave je bil opredeliti lik slovenskega trenerja mladih športnikov z vidika značajskih lastnosti ter učinkovitih trenerskih vedenj, ki otrokom omogočajo uživanje v varnem ukvarjanju s športno dejavnostjo. V vzorec smo vključili osem atletskih trenerjev, ki se ukvarjajo z otroško vadbo, in jih intervjuvali z uporabo polstrukturiranega intervjuja preko Zooma. Trenerji so odgovarjali na štiri sklope vprašanj. Vsa so se nanašala na skupino atletov, starih od 9 do 11 let. Vsebino intervjujev smo dobesedno prepisali in jo obdelali s kvalitativno vsebinsko analizo. Misli smo najprej odprto kodirali, nato pa smo sorodne združili v kategorije in jih opisali. Potrdili smo velik pomen trenerjevega značaja in lastnosti, kot so prijaznost, iskrenost, toplina itd. Trenerjev značaj je po mnenju slovenskih atletskih trenerjev tudi ključni dejavnik kakovosti odnosa trener-športnik. Čeprav je atletika individualni šport, trenerji prepoznavajo velik pomen skupine, sklepanja prijateljstev, medsebojne pomoči in vzajemnega spoštovanja. Kljub temu da ima trener predvsem v obdobju otrokovega razvoja zelo pomembno vlogo, imajo velik vpliv na povezanost skupine, samozavest vadečih in njihovo motivacijo tudi vrstniki. Ker velja pri otrocih užitek za najpomembnejši motiv pri ukvarjanju s športom, je ustrezno, da trenerji poudarjajo usmerjenost k izvedbi naloge, in sicer na način, da spodbujajo lastno primerjavo, napredek, učenje ter vlaganje truda.

Ključne besede: šport otrok, trenerji, skupinska klima, medosebni odnosi, motivacija, ciljna orientacija


Citiraj:
Železnik, L., Škof, B. in Cecić Erpič, S. (2023). Predstave trenerjev mladih atletov o pomembnih značilnostih trenerja in učinkovitih trenerskih vedenjih [Perceptions of young athletes' coaches about important characteristics of a coach and his effective behaviours]. Psihološka obzorja, 32, 1–11. https://doi.org/10.20419/2023.32.569


Seznam literature v članku


American Sport Education Program. (2007). Five tools of an effective coach: Excerpt from ASEP Coaching Youth Sport Series. Human Kinetics, Coach Education Center. http://www.asep.com/news/ShowArticle.cfm?ID=111

Ames, C. (1992). Achievement goals, motivational climate, and motivational processes. V G. Roberts (ur.), Motivation in sport and exercise (str. 161–176). Human Kinetics.

Amorose, A. J. (2007). Coaching effectiveness: Exploring the relationship between coaching behavior and self-determined motivation. V M. S. Hagger in N. L. D. Chatzisarantis (ur.), Intrinsic motivation and self-determination in exercise and sport (str. 209–228). Human Kinetics. CrossRef

Aşçi, F. H., Kelecek, S. in Altintaş, A. (2015). The role of personality characteristics of athletes in coach-athlete relationships. Perceptual and Motor Skills: Exercise and Sport, 121(2), 399–411. CrossRef

Bačanac, L. (2016). Lik trenerja mladih športnikov in načini njegovega delovanja [The character of young athletes' coach and his ways of functioning]. V B. Škof in N. Bratina (ur.), Šport po meri otrok in mladostnikov (2. izd., str. 149–163). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.

Bačanac, L., Petrović, N. in Manojlović, N. (2011). Psihološke osnove treniranja mladih sportista [Psychological basis of youth athletes' training]. Republički Zavod za sport.

Bačanac, L. in Škof, B. (2016). Vzgojne naloge in ravnanja trenerjev/učiteljev pri delu z mladimi v športu [Educational duties and behaviour of coaches/teachers, working with youths in sport]. V B. Škof in N. Bratina (ur.), Šport po meri otrok in mladostnikov (2. izd., str. 165–221). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.

Becker, A. J. (2009). It's not what they do, It's how they do it: Athlete experiences of great coaching. International Journal of Sports Science & Coaching, 4(1), 92–119. CrossRef

Camire, M., Trudel, P. in Forneris, T. (2014). Examining how model youth sport coaches learn to facilitate positive youth development. Physical Education & Sport Pedagogy, 19(1), 1–17. CrossRef

Carron, A. V., Eys, M. A. in Burke S. M. (2007). Team cohesion: Nature, correlates, and development. V S. Jowett in D. Lavalee (ur.), Social psychology in sport (str. 91–102). Human Kinetics. CrossRef

Choi, D.-W., Cho, M.-H. in Kim, Y.-K. (2011). Youth sport coaches' qualities for successful coaching. World Leisure Journal, 47(2), 14–22. CrossRef

Coatsworth, J. D. in Conroy, D. E. (2006). Enhancing the self-esteem of youth swimmers through coach training: Gender and age effects. Psychology of Sport and Exercise, 7(2), 173–192. CrossRef

Côté, J. in Sedgwick, W. A. (2003). Effective behaviors of expert rowing coaches: A qualitative investigation of Canadian athletes and coaches. International Sports Journal, 7(1), 62–77.

Coutinho, P., Ribeiro, J., da Silva, S. M., Fonseca, A. M. in Mesquita, I. (2021). The influence of parents, coaches, and peers in the long-term development of highly skilled and less skilled volleyball players. Frontiers in Psychology, 12, članek 667542. CrossRef

Daniels, A. M. (2007). Cooperation versus competition: Is there really such an issue? New Directions for Youth Development, 115, 43–56. CrossRef

Falcão, W. R., Bloom, G. A. in Sabiston, C. M. (2020). The impact of humanistic coach training on youth athletes' development through sport. International Journal of Sports Science & Coaching, 15(5-6), 610–620. CrossRef

Frost, J. L. (2009). Characteristics contributing to the success of a sports coach. The Sport Journal, 12(1).

Gardner, L. A., Magee, C. A. in Vella, S. A. (2017). Enjoyment and behavioral intention predict organized youth sport participation and dropout. Journal of Physical Activity & Health, 14(11), 861–865. CrossRef

Hansen, B., Gilbert, W. in Hamel, T. (2003). Successful coaches' views on motivation and motivational strategies. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 74(8), 44–48. CrossRef

Hwang, S., Machida, M. in Choi, Y. (2017). The effect of peer interaction on sport confidence and achievement goal orientation in youth sport. Social Behavior and Personality, 45(6), 1007–1018. CrossRef

Jowett, S. (2007). Interdependence analysis and the 3+1Cs in the coach-athlete relationship. V S. Jowett in D. Lavalee (ur.), Social psychology in sport (str. 15–28). Human Kinetics. CrossRef

Jowett, S. in Poczwardowski, A. (2007). Understanding the coach-athlete relationship. V S. Jowett in D. Lavalee (ur.), Social psychology in sport (str. 3–14). Human Kinetics. CrossRef

Kajtna, T. in Barić, R. (2009). Psychological characteristics of coaches of successful and less successful athletes in team and individual sports. Review of Psychology, 16(1), 47–56.

Kajtna, T. in Jeromen, T. (2013). Šport z bistro glavo: Utrinki iz športne psihologije za mlade športnike [Doing sport with brains: Highlights of sport psychology for young athletes] (2., dopolnjena izd.).

Kalkan, N. (2020). Opinions of parents on fencing trainers whose children are fencing athletes: Qualitative study. Journal of Educational Issues, 6(2), 190–203. CrossRef

Kremer, J. in Moran, A. P. (2008). Pure sport. Routledge, Taylor & Francis Group.

Lisinskiene, A. (2018). The effect of a 6-month coach educational program on strengthening coach-athlete interpersonal relationships in individual youth sport. Sports, 6(3). CrossRef

Moore, E. W. G. in Weiller-Abels, K. (2020). Psychosocial climates differentially predict 12- to 14-year-old competitive soccer players' goal orientations. Women in Sport and Physical Activity Journal, 28(2), 111–118. CrossRef

Mossman, G. J., Robertson, C., Wiliamson, B. in Cronin, L. (2021). Coaches, parents, or peers: Who has the greatest influence on sports participants˙s life skills development? Journal of Sports Sciences, 39(21), 2475–2484. CrossRef

Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. Psychological Review, 91(3), 328–346. CrossRef

Papaioannou, A. in Goudas, M. (1999). Motivational climate of the physical education class. V Y. V. Auweele, F. B. Stuart Biddle in M. D. Roland Seiler (ur.), Psychology for physical educators (str. 51–68). Human Kinetics.

Parker, K., Czech, D., Burdette, T., Stewart, J., Biber, D., Easton, L., Pecinovsky, C., Carson, S. in McDaniel, T. (2012). The preferred coaching styles of generation Z athletes: A qualitative study. Journal of Coaching Education, 5(2), 5–23. CrossRef

Poczwardovski, A., Barott, J. E. in Henschen, K. P. (2002). The athlete and coach: Their relationship and its meaning. Results of an interpretative study. International Journal of Sport Psychology, 33, 116–140.

Price, M. S. in Weiss, M. R. (2013). Relationships among coach leadership, peer leadership, and adolescent athletes' psychosocial and team outcomes: A test of transformational leadership theory. Journal of Applied Sport Psychology, 25, 265–279. CrossRef

Rottensteiner, C., Konttinen, N. in Laakso, L. (2015). Sustained participation in youth sports related to coach-athlete relationship and coach-created motivational climate. International Sport Coaching Journal, 2(1), 29–38. CrossRef

Sarrazin, P. in Famose, J.-P. (1999). Children's goals and motivation in physical education. V Y. V. Auweele, F. B. Stuart Biddle in M. D. Roland Seiler (ur.), Psychology for physical educators (str. 27–50). Human Kinetics.

Vazou, S., Ntoumanis, N. in Duda, J. L. (2006). Predicting young athletes' motivational indices as a function of their perceptions of the coach- and peer-created climate. Psychology of Sport and Exercise, 7, 215–233. CrossRef

Vella, S., Oades, L. G. in Crowe, T. (2011). The role of the coach in facilitating positive youth development: Moving from theory to practice. Journal of Applied Sport Psychology, 23(1), 33–48. CrossRef

Weiss, M. R., Moehnke, H. J. in Kipp, L. E. (2021). A united front: Coach and teammate motivational climate and team cohesion among female adolescent athletes. International Journal of Sports Science and Coaching, 16(4), 875–885. CrossRef

Wekesser, M. M., Harris, B. S., Langdon, J. in Wilson, C. H. (2021). Coaches' impact on youth athletes' intentions to continue sport participation: The mediational influence of the coach-athlete relationship. International Journal of Sports Science & Coaching, 16(3), 490–499. CrossRef

West, L. (2016). Coach-athlete communication: Coaching style, leadership characteristics, and psychological outcomes [Masters of Education in Human Movement, Sport, and Leisure Studies Graduate Project, Bowling Green State University]. ScholarWorks@BGSU. https://scholarworks.bgsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=hmsls_mastersprojects

Zomermaand, K. L. (2010). The views and roles of coaches in the development of youth athlete motivation: A qualitative approach. Pamukkale Journal of Sport Science, 1(3), 11–23.


« Nazaj na Letnik 32 (2023)