Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 32 (2023)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Ali se počutijo kot policisti? Policijska kultura med zasebnimi varnostniki

Kaja Prislan, Anže Mihelič in Andrej Sotlar

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 160  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 17. januar 2023

pdf https://doi.org/10.20419/2023.32.570  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Policijska poklicna kultura lahko rezultira v številnih težavah, ki se lahko kažejo v raznovrstnih neželenih posledicah, kot na primer prekomerni uporabi sile ali družinskem nasilju. Tovrstna poklicna kultura se izoblikuje zaradi različnih okoliščin, s katerimi se policisti srečujejo pri svojem delu: neprestana izpostavljenost nevarnosti, visoka avtoriteta, možnost uporabe sile, pravica do avtonomnega odločanja v postopkih in delovanje v strogo hierarhičnem okolju. Ker zasebni varnostniki delujejo tudi na javnih površinah in pogosto v javnem interesu ter imajo možnost izvrševanja ukrepov, ki v nekaterih primerih dosegajo tudi policijska pooblastila, so pretekle raziskave ugotavljale, ali med zasebnimi varnostniki vlada kultura, podobna policijski. Cilj prispevka je skozi pripovedni pregled literature ugotoviti podobnosti in razlike med policijsko poklicno kulturo in poklicno kulturo med zasebnimi varnostniki. Iskanje literature je bilo izvedeno po vnaprej določeni strategiji. Določene so bile ključne besede, vključitveni kriteriji, metode iskanja in bibliografske zbirke, ki so bile pregledane. Identificirana literatura je bila analizirana z deskriptivno in primerjalno metodo. Ugotovitve nakazujejo, da kljub obstoju razlik v naravi dela, stališčih in vrednotah med varnostniki in policisti obstaja bistveno več sorodnih okoliščin in dejavnikov, ki nakazujejo na podobnosti v poklicnih kulturah.

Ključne besede: stres na delovnem mestu, policijska poklicna kultura, poklicna kultura, zasebno varovanje, zasebni varnostniki


Citiraj:
Prislan, K., Mihelič, A. in Sotlar, A. (2023). Ali se počutijo kot policisti? Policijska kultura med zasebnimi varnostniki [Do they feel like cops? Police culture among private security guards]. Psihološka obzorja, 32, 12–22. https://doi.org/10.20419/2023.32.570


Seznam literature v članku


Aiello, M. F. (2020). Influential women? Policing styles in online recruitment materials. Police Quarterly, 23(1), 3–24. CrossRef

Bartol, C. R. in Bartol, A. M. (2004). Introduction to forensic psychology: Research and application (1. izd.). Sage Publications.

Bloor, G. in Dawson, P. (1994). Understanding professional culture in organizational context. Organization Studies, 15(2), 275–295. CrossRef

Bottoms, A. E. in Tankebe, J. (2017). Police legitimacy and the authority of the state. Hart Publishing.

Broderick, J. (1986). Police in the time of change. Waveland Press.

Button, M. (2003). Private security and the policing of quasi-public space. International Journal of the Sociology of Law, 31(3), 227–237. CrossRef

Button, M. (2008). Doing security critical reflections and an agenda for change. Palgrave Macmillan. CrossRef

Button, M. in Park, H. (2009). Security officers and the policing of private space in South Korea: Profile, powers and occupational hazards. Policing and Society, 19(3), 247–262. CrossRef

Chan, J. (1996). Changing police culture. British Journal of Criminology, 36(1), 109–134. CrossRef

Chan, J. (2007). Police stress and occuational culture. V M. O'Neill, M. Marks in A.-M. Singh (ur.), Police occupational culture: New debates and directions (str. 129–151). Elsevier.

Demirkol, I. C. in Nalla, M. K. (2020). Police culture: An empirical appraisal of the phenomenon. Criminology and Criminal Justice, 20(3), 319–338. CrossRef

DeWitt, E. (2021). Concord police officer accused of domestic violence, witness tampering. Concord Monitor. https://www.concordmonitor.com/Concord-Police-Officer-Bryan-Croft-arrested-on-domestic-violence-charges-38487605

Dvojmoč, M. in Sotlar, A. (2018). Profesionalizacija zasebnega varstva v Sloveniji [Professionalization of private security in Slovenia]. Varstvoslovje, 20(3), 358–380.

Ferrari, R. (2015). Writing narrative style literature reviews. Medical Writing, 24(4), 230–235. CrossRef

Frank, J., Lambert, E. G. in Qureshi, H. (2017). Examining police officer work stress using the job demands-resources model. Journal of Contemporary Criminal Justice, 33(4), 348–367. CrossRef

Gant, L. in Schaible, L. (2021). The impact of policing styles on officers' willingness to make referrals into pre-arrest diversion initiatives. Police Practice and Research, 23(1), 20–133. CrossRef

Geller, W. A. in Toch, H. (1959). Police violence: Understanding and controlling police abuse of force. Yale University Press.

Gilbert, A. C. (2021). Chatam County Police captain being investigated for domestic violence. Savannah Morning News. https://eu.savannahnow.com/story/news/2020/12/09/chatham-county-police-captain-being-investigated-domestic-violence/3862812001/

Graham, A., Haner, M., Sloan, M. M., Cullen, F. T., Kulig, T. C. in Jonson, C. L. (2020). Race and worrying about police brutality: The hidden injuries of minority status in America. Victims and Offenders, 15(5), 549–573. CrossRef

Gutschmidt, D. in Vera, A. (2020). Dimensions of police culture - A quantitative analysis. Policing, 43(6), 963–977. CrossRef

Habersaat, S., Abdellaoui, S. H. in Wolf, J. M. (2021). Social desirability, stress and health in police officers: Preliminary results. Policing, 44(2), 213–229. CrossRef

Herbert, S. (1998). Police culture reconsidered. Criminology, 36(2), 343–369. CrossRef

Hollifield, C. A., Kosicki, G. M. in Becker, L. B. (2001). Organizational vs. professional culture in the newsroom: Television news directors' and newspaper editors' hiring decisions. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 45(1), 92–117. CrossRef

Johnson, L. (1991). On the front lines: Police stress and family well-being: Hearing before the Select Committee on Children, Youth, and Families. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED338997.pdf

Lobnikar, B., Sotlar, A. in Meško, G. (2013). Razvoj policijske dejavnosti v Srednji in Vzhodni Evropi [Development of policing in Central and Eastern Europe]. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 64(1), 5–18.

Loyens, K. (2009). Occupational culture in policing reviewed: A comparison of values in the public and private police. International Journal of Public Management, 32(6), 461–490. CrossRef

Manning, P. K. (2007). Dialectic of organizational and occupational culture. V M. O'Neill, M. Marks in A.-M. Singh (ur.), Police occupational culture: New debates and directions (str. 47–84). Elsevier.

Manzo, J. (2004). The folk devil happens to be our best customer: Security officers' orientations to "youth" in three Canadian shopping malls. International Journal of the Sociology of Law, 32(3), 243–261. CrossRef

Meško, G., Nalla, M. in Sotlar, A. (2005). Policisti in zasebni varnostniki - veliki in mali bratje [Police and private security officers - big and little brothers]. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 56(2), 147–162.

Meško, G., Sotlar, A. in Kury, H. (2007). Polizei und private Sicherheitsdienste in Slowenien: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung [Police and private security services in Slovenia: Results of an empirical study]. Kriminalistik, 61(1), 31–40.

Michael, D. F. (2002). A sense of security? The ideology and accountability of private security officers. London School of Economics.

Micucci, A. (1998). A typology of private policing operational styles. Journal of Criminal Justice, 26(1), 41–51. CrossRef

Modic, M., Lobnikar, B. in Dvojmoč, M. (2014). Policijska dejavnost v Sloveniji: Analiza procesov transformacije, pluralizacije in privatizacije [Policing in Slovenia: An analysis of the processes of transformation, pluralization, and privatization]. Varstvoslovje, 16(3), 217–241.

Mopas, M. S. in Stenning, P. C. (2001). Tools of the trade: The symbolic power of private security - An exploratory study. Policing and Society, 11(1), 67–97. CrossRef

Muir, W. (1977). Police: Streetcorner politicians (1st ed.). University of Chicago Press.

Nalla, M. K. in Gurinskaya, A. (2020). Private police and security governance: Mapping emerging trends and future directions. Journal of Contemporary Criminal Justice, 36(1), 101–109. CrossRef

Nwokeoma, B. N., Ede, M. O., Nwosu, N., Ikechukwu-Illomuanya, A., Ogba, F. N., Ugwoezuonu, A. U., Offordile, E. E., Agu, P. U., Amoke, C., Eze, C. O., Nnamani, O., Nwafor, B., Omeke, F. C., Omeje, G. N., Vita-Agundu, U. C., Onuh, E. A., Okorie, C. O., Ede, K. R., Nwadike, N. in Tusconi, M. (2019). Impact of rational emotive occupational health coaching on work-related stress management among staff of Nigeria police force. Medicine (Baltimore), 98(37), članek e16724. CrossRef

Ott, S. J. (1989). The organizational culture perspective. Dorsey Press.

Paesen, H., Maesschalck, J. in Loyens, K. (2019). Beyond police culture. Policing: An International Journal, 42(5), 814–831. CrossRef

Paoline, E. A. (2003). Taking stock: Toward a richer understanding of police culture. Journal of Criminal Justice, 31(1), 199–214. CrossRef

Paoline, E. A. in Gau, J. M. (2018). Police occupational culture: Testing the Monolithic Model*. Justice Quarterly, 35(4), 670–698. CrossRef

Pomerantz, A. L., Bell, K., Green, K., Foster, S., Carvallo, M. in Schow, P. (2021). "Badge of Honor": Honor ideology, police legitimacy, and perceptions of police violence. Journal of Police and Criminal Psychology, 36, 473–489. CrossRef

Prislan, K. in Lobnikar, B. (2019). Modern trends in policing: Public perceptions of the preferred policing models in Slovenia. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 70(5), 483–500.

Provost, C. (2017). The industry of inequality: Why the world is obsessed with private security. The Guardian. https://www.theguardian.com/inequality/2017/may/12/industry-of-inequality-why-world-is-obsessed-with-private-security

Purvis, D. E. in Blanco, M. (2020). Police sexual violence. California Law Review, 108(5), 1487–1529.

Reiner, R. (1978). The blue-coated worker: A sociological study of police unionism. Cambridge University Press.

Reiner, R. (1992). The politics of the police. Harvester Wheatsheaf.

Rettman, A. (2010). Private guards outnumber policemen in seven EU countries. Euobserver. https://euobserver.com/justice/31501

Rigakos, G. S. (2002). The new parapolice: Risk markets and commodified social control. University of Toronto Press. CrossRef

Roslin, A. (2017). Police wife: The secret epidemic of police domestic violence (2nd ed.). Sugar Hill Books.

Singh, A. M. in Kempa, M. (2007). Reflections on the study of private policing cultures: Key questions, challenges and early leads. V M. O'Neill, M. Marks in A.-M. Singh (ur.), Police occupational culture: New debates and directions (str. 297–320). Elsevier.

Skogan, W. G. in Frydl, K. (2004). Fairness and effectiveness in policing: The evidence. The National Academic Press.

Sotlar, A. in Dvojmoč, M. (2021). Zasebno varovanje in korporativna varnost v času epidemije covida-19 v Sloveniji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 71(1), 79–90.

Stenning, P. C. (2000). Powers and accountability of private police. European Journal on Criminal Policy and Research, 8(3), 325–352. CrossRef

Terpstra, J. (2014). Occupational culture of private security officers in the Netherlands - Comparison with police officers' culture. Policing and Society, 26(1), 37–41. CrossRef

Terpstra, J. in Schaap, D. (2013). Police culture, stress conditions and working styles. European Journal of Criminology, 10(1), 59–73. CrossRef

Thalib, H., Ramadhan, A. in Djanggih, H. (2017). The corruption investigation in the regional police of Riau Islands, Indonesia. Rechtsidee, 4(1), 71–86. CrossRef

U.S. Bureau of Labor Statistics. (2020a). Census of fatal occupational injuries. Injuries, Illnesses, and Fatalities. https://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/cftb0331.htm

U.S. Bureau of Labor Statistics. (2020b). National census of fatal occupational injuries in 2019. https://www.bls.gov/news.release/pdf/cfoi.pdf

van Steden, R., van der Wal, Z. in Lasthuzen, K. (2013). Overlapping values, mutual prejudices: Empirical research into the ethos of police officers and private security guards. Administration & Society, 47(3), 220–243. CrossRef

Wakefield, A. (2008). Private policing: A view from the mall. Public Administration, 86(3), 659–678. CrossRef

Walsh, J. L. (1977). Career styles and police behavior. V D. H. Bayley (ur.), Police and Society (str. 149–175). Sage.

Woodward, J. (2021). VPD officer faces domestic violence charges, prompting concern from critics. CTV News. https://bc.ctvnews.ca/vpd-officer-faces-domestic-violence-charges-prompting-concern-from-critics-1.5258453

Zekavica, R. in Tominc, B. (2010). Policijska diskrecija v kontekstu anglo-ameriškega izročila o vladavini prava [Police discretion in the context of the Anglo-American tradition of the rule of law]. Varstvoslovje, 12(3), 313–325.


« Nazaj na Letnik 32 (2023)