Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 32 (2023)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Odnos med depresivnostjo, naučeno nemočjo, spolom in šolskim uspehom pri mladostnicah in mladostnikih

Daša Jehart, Urška Fekonja in Luka Komidar

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 333  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 22. februar 2023

pdf https://doi.org/10.20419/2023.32.571  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: V raziskavi smo proučevali povezanost naučene nemoči in depresivnosti pri mladostnikih in mladostnicah z njihovim spolom ter učnim uspehom. Zanimal nas je tudi odnos med naučeno nemočjo in depresivnostjo ter pri katerih šolskih predmetih se mladostniki in mladostnice počutijo najbolj nemočne. V vzorec je bilo vključenih 297 dijakov in dijakinj, starih med 16 in 18 let. Za ocenjevanje depresivnosti smo uporabili Lestvico depresivnosti (CESD), naučeno nemoč pa smo ocenili z Vprašalnikom odpornosti na naučeno nemoč (CCQ). Oblikovali smo tudi kratek vprašalnik za učitelje razrednike in učiteljice razredničarke, s katerim smo pridobili podatke o zaznani naučeni nemoči ter pogostosti pojavljanja takšnih vedenj pri vsakem mladostniku in mladostnici posebej. Rezultati so pokazali, da obstaja statistično značilen pozitiven odnos med depresivnostjo in naučeno nemočjo pri mladostnikih in mladostnicah. Mladostnice so v večji meri poročale o simptomih depresivnosti in vedenjih naučene nemoči kot mladostniki, za učno bolj uspešne mladostnike in mladostnice pa je bila značilna nižja raven depresivnosti kot za učno neuspešne. Učno neuspešni mladostniki so v povprečju izražali več naučene nemoči kot učno uspešni mladostniki, medtem ko je bil pri mladostnicah učinek učnega uspeha ravno obraten. Obenem so rezultati pokazali, da mladostniki in mladostnice največ naučene nemoči doživljajo pri slovenščini, fiziki in matematiki, sledijo jim nemščina, kemija, biologija in angleščina. Najmanj nemočne pa se počutijo pri glasbi, zgodovini, športni vzgoji, likovni vzgoji in geografiji. Glede na to, da mladostniki in mladostnice v šolskem okolju preživijo velik del svojega časa, je pomembno izpostaviti vlogo učiteljev in strokovnih delavcev, ki bi jih bilo smiselno opolnomočiti za prepoznavanje in preventivno delovanje pri preprečevanju razvoja depresivne simptomatike in naučene nemoči pri njihovih dijakih.

Ključne besede: depresivnost, naučena nemoč, mladostniki, učni uspeh, razlike med spoloma


Citiraj:
Jehart, D., Fekonja, U. in Komidar, L. (2023). Odnos med depresivnostjo, naučeno nemočjo, spolom in šolskim uspehom pri mladostnicah in mladostnikih [Relationship between depressiveness, learned helplessness, gender and academic achievement in adolescents]. Psihološka obzorja, 32, 23–31. https://doi.org/10.20419/2023.32.571


Seznam literature v članku


Abela, J. R. Z. in Sarin, S. (2002). Cognitive vulnerability to hopelessness depression: A chain is only as strong as its weakest link. Cognitive Therapy and Research, 26(6), 811–829. CrossRef

Abramson, L. Y., Seligman, M. E. in Teasdale, J. D. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87(1), 49–74. CrossRef

Beck, A. T. (1967). Depression: Causes and treatment. University of Pennsylvania Press.

Carleton, R. N., Thibodeau, M. A., Teale, M. J. N., Welch, P. G., Abrams, M. P., Robinson, T. in Asmundson, G. J. G. (2013). The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale: A review with a theoretical and empirical examination of item content and factor structure. PLoS ONE, 8(3), članek e58067. CrossRef

De Meyer, J., Tallir, I. B., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Aelterman, N., Van den Berghe, L., Speleers, L. in Haerens, L. (2014). Does observed controlling teaching behaviour relate to students' motivation in physical education? Journal of Educational Psychology, 106(2), 541–554. CrossRef

DeRoma, V. M., Leach, J. B. in Leverett, J. P. (2009). The relationship between depression and college academic performance. College Student Journal, 43(2), 325–334.

Dux, M. C., Woodard, J. L., Calamari, J. E., Messina, M., Arora, S., Chik, H. in Pontarelli, N. (2008). The moderating role of negative affect on objective verbal memory performance and subjective memory complaints in healthy older adults. Journal of the International Neuropsychological Society, 14(2), 327–336. CrossRef

Dweck, C. S. in Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95(2), 256–273. CrossRef

Fayegh, Y. in Mansor, M. (2010). The relationship between gender, age, depression and academic achievement. Current Research in Psychology, 6(1), 61–66. CrossRef

Filippello, P., Buzzai, C., Costa, S., Orecchio, S. in Sorrenti, L. (2019). Teaching style and academic achievement: The mediating role of learned helplessness and mastery orientation. Psychology in the Schools, 57(1), 5–16. CrossRef

Fröjd, S. A., Nissinena, E. S., Pelkonen, M. U., Marttunen, M. J., Koivisto, A. M. in Kaltiala-Heino, R. (2008). Depression and school performance in middle adolescent boys and girls. Journal of Adolescence, 31(4), 485–498. CrossRef

Ge, X., Natsuaki, M. N. in Conger, R. D. (2006). Trajectories of depressive symptoms and stressful events among male and female adolescents in divorced and non-divorced families. Development and Psychopathology, 18(1), 253–273. CrossRef

Giedd, J. (2015). The amazing teen brain. Scientific American, 312(6), 32–37. CrossRef

Gordeeva, T. O. in Osin, E. N. (2011). Optimistic attributional style as a predictor of well-being and performance in different academic settings. V I. Brdar (ur.), The human pursuit of well-being: A cultural approach (str. 159–174). Springer. CrossRef

Gordon, R. in Gordon, M. (2006). The turned off child: Learned helplessness and school failure. Millennial Mind Pub.

Hankin, B. L. (2006). Adolescent depression: Description, causes, and interventions. Epilepsy and Behaviour, 8(1), 102–114. CrossRef

Houston, D. M. (1994). Gloomy but smarter: The academic consequences of attributional style. British Journal of Social Psychology, 33(4), 433–441. CrossRef

Hu, T., Zhang, D. in Yang, Z. (2015). The relationship between attributional style for negative outcomes and depression: A meta-analysis. Journal of Social and Clinical Psychology, 34(4), 304–321. CrossRef

Humensky, J., Kuwabara, S. A., Fogel, J., Wells, C., Goodwin, B. in Van Voorhees, B. W. (2010). Adolescents with depressive symptoms and their challenges with learning in school. The Journal of School Nursing, 26(5), 377–392. CrossRef

Hyde, J. S., Mezulis, A. H. in Abramson, L. Y. (2008). The ABCs of depression: Integrating affective, biological, and cognitive models to explain the emergence of the gender difference in depression. Psychological Review, 115(2), 291–313. CrossRef

Ingram, R. E. in Siegle, G. J. (2009). Methodological issues in the study of depression. V I. H. Gotlib in C. L. Hammen (ur.), Handbook of depression (str. 69–92). The Guilford Press.

Kovacs, M. in Goldston, D. (1991). Cognitive and social cognitive development of depressed children and adolescents. Journal of the American Academy of Child Adolescent Psychiatry, 30(3), 388–392. CrossRef

Kranjec, E., Košir, K. in Komidar, L. (2016). Dejavniki akademskega odlašanja: Vloga perfekcionizma, anksioznosti in depresivnosti [Factors of academic procrastination: The role of perfectionism, anxiety and depression]. Psihološka obzorja, 25, 51–62. CrossRef

Kuehner, C. (2016). Why is depression more common among women than among men? The Lancet Psychiatry, 4(2), 146–158. CrossRef

Linver, M. R., Davis-Kean, P. in Eccles, J. E. (2002). Influences of gender on academic achievement [prispevek na konferenci]. Biennial meetings of the Society for Research on Adolescence, New Orleans, LA. http://education-webfiles.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/arp/garp/articles/linver02.pdf

Lyubomirsky, S., Layous, K., Chancellor, J. in Nelson, S. K. (2015). Thinking about rumination: The scholarly contributions and intellectual legacy of Susan Nolen-Hoeksema. Annual Review of Clinical Psychology, 11, 1–22. CrossRef

McLeod, D. B. (1992). Research on affect in mathematics education: A reconceptualization. V D. A. Grouws (ur.), Handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of Teachers of Mathematics (str. 575–596). Macmillan Publishing Company.

Merikangas, K. R. in Knight, E. (2009). The epidemiology of depression in adolescents. V S. Nolen-Hoeksema in L. M. Hilt (ur.), Handbook of depression in adolescents (str. 53–74). Routledge, Taylor & Francis Group.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2013). PISA 2012 assessment and analytical framework: Mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). PISA 2018 results: What school life means for students' lives (Vol. 3).

Özgan, H. in Bulut, M. (2017). Investigating university preparatory student›s level of learned helplessness in learning English in terms of different variables. V S. S. Ercetin in N. Potas (ur.), Chaos, complexity and leadership (str. 587–606). Springer.

Patton, G. C., Coffey, C., Romaniuk, H., Mackinnon, A., Carlin, J. B., Degenhardt, L., Olsson, C. A. in Moran, P. (2014). The prognosis of common mental disorders in adolescents: A 14-year prospective cohort study. Lancet, 383(9926), 1404–1411. CrossRef

Pitzer, J. in Skinner, E. (2016). Predictors of changes in students' motivational resilience over the school year. International Journal of Behavioral Development, 41(1), 15–29. CrossRef

Prasetya, B. E. A. (2013). Different level of learned-helplessness among high school students with lower grade and higher grade in Salatiga Indonesia. Satya Widya, 29(1), 15–22. CrossRef

Pušnik, T. (2002). Nekateri indikatorji duševnega zdravja dijakov GESŠ [Some indicators of mental health in secondary school students]. Psihološka obzorja, 11(1), 79–96.

R Core Team. (2019). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. CrossRef

Rudolph, K. D. in Conley, C. S. (2005). The socioemotional costs and benefits of social evaluative concerns: Do girls care too much? Journal of Personality, 73(1), 115–138. CrossRef

Schroder, K. E. E. (2004). Coping competence as predictor and moderator of depression among chronic disease patients. Journal of Behavioral Medicine, 27(2), 123–145. CrossRef

Schroder, K. E. E. in Ollis, C. L. (2013). The Coping Competence Questionnaire: A measure of resilience to helplessness and depression. Motivation and Emotion, 37(2), 286–302. CrossRef

Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On depression, development, and death. W. H. Freeman.

Seligman, M. E. P. (1991). Learned optimism. Houghton Mifflin.

Seligman, M. E., Reivich, K., Jaycox, L. in Gillham, J. (2011). Optimističen otrok: Preizkušen program za varovanje otrok pred depresijo in ustvarjanje odpornosti za vse življenje [The optimistic child: A proven program to safeguard children against depression and build lifelong resilience]. Modrijan.

Sheldon, K. M., Osin, E. N., Gordeeva, T. O., Suchkov, D. D. in Sychev, O. A. (2017). Evaluating optimism: Developing children's version of Optimistic Attributional Style Questionnaire. Cultural-Historical Psychology, 13(2), 50–60. CrossRef

Siegel, J. M. in Brown, J. D. (1988). A prospective study of stressful circumstances, illness symptoms, and depressed mood among adolescents. Developmental Psychology, 24(5), 715–721. CrossRef

Tekavčič-Grad, O. (1999). Preprečevanje samomora in samomorilnega vedenja pri mladih [Prevention of suicide and suicidal behavior among youth]. Psihiatrična klinika.

Tiggemann, M. in Kuring, J. K. (2004). The role of body objectification in disordered eating and depressed mood. British Journal of Clinical Psychology, 43(3), 299–311. CrossRef

Valås, H. (2001). Learned helplessness and psychological adjustment: Effects of age, gender and academic achievement. Scandinavian Journal of Educational Research, 45(1), 71–90. CrossRef

Vesel, J. (2002). Pogostost simptomov depresivnosti med gimnazijci [Frequency of depressive symptoms among grammar school pupils]. Psihološka obzorja, 11(2), 115–129.

Wang, M. T. in Eccles, J. S. (2012). Social support matters: Longitudinal effects of social support on three dimensions of school engagement from middle to high school. Child Development, 83(3), 877–895.CrossRef


« Nazaj na Letnik 32 (2023)