Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 32 (2023)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Manjšinski stres LGBT+ mladih v okviru vzgoje in izobraževanja: integrativni pregled literature

Nika Ferbežar in Marko Gavriloski Tretjak

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 278  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 27. julij 2023

pdf https://doi.org/10.20419/2023.32.577  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: LGBT+ osebe v šolskem prostoru poleg splošnih oblik stresa značilnih za vse učenke_ce doživljajo tudi manjšinski stres. Model manjšinskega stresa predstavlja generalne procese stresa in procese manjšinskega stresa. Ravno slednji pa zaznamujejo življenja LGBT+ oseb, saj so osnovani na spolu in spolni usmerjenosti, ki so v okviru tega modela označeni kot distalni procesi manjšinskega stresa. Iz teh izhajajo proksimalni procesi, ki nastanejo kot odziv na distalne stresorje. Z namenom razumevanja teh procesov, predstavitve relevantne tuje literature o manjšinskem stresu LGBT+ oseb v okviru vzgoje in izobraževanja ter možnosti oblikovanja temeljev za empirično raziskovanje tega področja v slovenskem področju, smo s pregledom literature identificirale_i situacije, ki za LGBT+ osebe v kontekstu šolskega prostora predstavljajo vir manjšinskega stresa. V končno analizo je vključenih 57 gradiv iz podatkovnih baz Scopus in Web of Science. V dotičnem prispevku jih predstavljamo zgolj 21, saj so ostale zaradi obravnave povezane teme rezilientnosti opisane v ločenem prispevku. Izbrane raziskave naslavljajo manjšinski stres LGBT+ oseb in vključujejo mlade LGBT+ osebe in/ali za vzgojno-izobraževalni prostor relevantna tematska področja. Vsa gradiva so bila pregledana s programom Nvivo in obdelana s kvalitativno tematsko analizo. Nekateri rezultati kažejo, da lahko šolski prostor za LGBT+ osebe predstavlja osrednji vir distalnih (nasilje, diskriminacije, mikroagresije, predsodki, stereotipi) in proksimalnih (ponotranjena stigma, pričakovana zavrnitev, upravljanje s stigmo) manjšinskih stresorjev. Ti imajo številne negativne vplive na življenje in zdravje LGBT+ učenk_cev, kar nakazuje na potrebo po spremembah, s katerimi bi bilo mogoče zmanjšati ravni manjšinskega stresa in LGBT+ osebam zagotoviti varno ter spoštljivo vzgojno-izobraževalno izkušnjo.

Ključne besede: manjšinski stres, LGBT+ mladi, vzgojno-izobraževalni sistem, integrativni pregled literature


Citiraj:
Ferbežar, N. in Gavriloski Tretjak, M. (2023). Manjšinski stres LGBT+ mladih v okviru vzgoje in izobraževanja: integrativni pregled literature [Minority stress of LGBT+ youth in the context of education: integrative literature review]. Psihološka obzorja, 32, 94–107. https://doi.org/10.20419/2023.32.577


Seznam literature v članku


Austin, A., Craig, S. L., D'Souza, S. in McInroy, L. B. (2022). Suicidality among transgender youth: Elucidating the role of interpersonal risk factors. Journal of Interpersonal Violence, 37(5–6), 1–23. CrossRef

Bockting, W. O., Miner, M. H., Swinburne Romine, R. E., Hamilton, A. in Coleman, E. (2013). Stigma, mental health, and resilience in an online sample of the US transgender population. American Journal of Public Health, 103(5), 943–951. CrossRef

Bry, L. J., Mustanski, B., Garofalo, R. in Burns, M. N. (2018). Resilience to discrimination and rejection among young sexual minority males and transgender females: A qualitative study on coping with minority stress. Journal of Homosexuality, 65(1), 1435–1456. CrossRef

Chang, T. K. in Chung, Y. B. (2015). Transgender microaggressions: Complexity of the heterogeneity of transgender identities. Journal of LGBT Issues in Counseling, 9(3), 217–234. CrossRef

Chang, C. C., Lu, H. Y., Chang, Y. P., Tsai, C. S. in Yen, C. F. (2022). Perceived attitudes of family and peers toward same-sex marriage as a distal sexual minority stressor for gay and bisexual men in Taiwan. BMC Public Health, 22(1), 1–8. CrossRef

Chavanduka, T. M., Gamarel, K. E., Todd, K. P. in Stephenson, R. (2021). Responses to the gender minority stress and resilience scales among transgender and nonbinary youth. Journal of LGBT Youth, 18(2), 135–154. CrossRef

Chodzen, G., Hidalgo, M. A., Chen, D. in Garofalo, R. (2019). Minority stress factors associated with depression and anxiety among transgender and gender-nonconforming youth. Journal of Adolescent Health, 64(4), 467–471.CrossRef

Day, J. K., Fish, J. N., Grossman, A. H. in Russell, S. T. (2019). Gay-straight alliances, inclusive policy, and school climate: LGBTQ youths' experiences of social support and bullying. Journal of Research on Adolescence, 30(S2), 418–430. CrossRef

Denton, F. N., Rostosky, S. S. in Danner, F. (2014). Stigma-related stressors, coping self-efficacy, and physical health in lesbian, gay, and bisexual individuals. Journal of Counseling Psychology, 61(3), 383–391. CrossRef

Dewaele, A., Van Houtte, M., Cox, N. in Vincke, J. (2013). From coming out to visibility management-A new perspective on coping with minority stressors in LGB youth in Flanders. Journal of Homosexuality, 60(5), 685–710. CrossRef

Edwards, K. M. in Sylaska, K. M. (2013). The perpetration of intimate partner violence among LGBTQ college youth: The role of minority stress. Journal of Youth and Adolescence, 42(11), 1721–1731. CrossRef

Ellis, S. J., McNeil, J. in Bailey, L. (2014). Gender, stage of transition and situational avoidance: A UK study of trans people's experiences. Sexual and Relationship Therapy, 29(3), 351–364. CrossRef

Farmer, G. W., Jabson, J. M., Bucholz, K. K. in Bowen, D. J. (2013). A population-based study of cardiovascular disease risk in sexual-minority women. American Journal of Public Health, 103(10), 1845–1850. CrossRef

Feinstein, B. A., Goldfried, M. R. in Davila, J. (2012). The relationship between experiences of discrimination and mental health among lesbians and gay men: An examination of internalized homonegativity and rejection sensitivity as potential mechanisms. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80(5), 917–927. CrossRef

Feinstein, B. A., Wadsworth, L. P., Davila, J. in Goldfried, M. R. (2014). Do parental acceptance and family support moderate associations between dimensions of minority stress and depressive symptoms among lesbians and gay men? Professional Psychology: Research and Practice, 45(4), 239–246. CrossRef

Ferbežar, N. in Gavriloski, M. (2023). Rezilientnost LGBTQ+ mladih v okviru vzgoje in izobraževanja: integrativni pregled literature. Teorija in praksa, 60(1), 151–169. CrossRef

Ferbežar, N., Marovič, M. in Gavriloski, M. (2021). Vzgojno-izobraževalne ustanove in izzivi mladih LGBTIQA+ oseb med pandemijo covida-19 [Educational institutions and challenges that LGBTIQA+ youth faced during covid-19 pandemic]. Sodobna pedagogika, 72(138), 188–202.

Flenar, D. J., Tucker, C. M. in Williams, J. L. (2017). Sexual minority stress, coping, and physical health indicators. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 24, 223–233. CrossRef

Flores, A. R., Hatzenbuehler, M. L. in Gates, G. J. (2018). Identifying psychological responses of stigmatized groups to referendums. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(15), 3816–3821. CrossRef

Frost, D. M., Lehavot, K. in Meyer, I. H. (2015). Minority stress and physical health among sexual minority individuals. Journal of Behavioral Medicine, 38(1), 1–8. CrossRef

Glazzard, J. in Stones, S. (2021). Running scared? A critical analysis of LGBTQ+ inclusion policy in schools. Frontiers in Sociology, 6(64), 1–5. CrossRef

Goldenberg, T., Kahle, E. M. in Stephenson, R. (2020). Stigma, resilience, and health care use among transgender and other gender diverse youth in the United States. Transgender Health, 5(3), 173–181. CrossRef

Green, A. E., Price, M. N. in Dorison, S. H. (2022). Cumulative minority stress and suicide risk among LGBTQ youth. American Journal of Community Psychology, 69(1–2), 157–168. CrossRef

Grossman, A. H., Park, J. Y., Frank, J. A. in Russell, S. T. (2021). Parental responses to transgender and gender nonconforming youth: Associations with parent support, parental abuse, and youths' psychological adjustment. Journal of Homosexuality, 68(8), 1260–1277. CrossRef

Hatchel, T., Valido, A., De Pedro, K. T., Huang, Y. in Espelage, D. L. (2019). Minority stress among transgender adolescents: The role of peer victimization, school belonging, and ethnicity. Journal of Child and Family Studies, 28(9), 2467–2476. CrossRef

Hatzenbuehler, M. L. in Pachankis, J. E. (2016). Stigma and minority stress as social determinants of health among lesbian, gay, bisexual, and transgender youth: Research evidence and clinical implications. Pediatric Clinics, 63(6), 985–997. CrossRef

Hendricks, M. L. in Testa, R. J. (2012). A conceptual framework for clinical work with transgender and gender nonconforming clients: An adaptation of the Minority Stress Model. Professional Psychology: Research and Practice, 43(5), 460–467. CrossRef

Herman, J. L. (2013). Gendered restrooms and minority stress: The public regulation of gender and its impact on transgender people's lives. Journal of Public Management & Social Policy, 19(1), 65–80.

Hinds, Z., Herbitter, C., Bryant, W. T., Newberger, N. G. in Livingston, N. A. (2022). Hazardous substance use among sexual and gender minority adults: A deeper look into distal minority stressors. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 1–9. CrossRef

Jadva, V., Guasp, A., Bradlow, J. H., Bower-Brown, S. in Foley, S. (2021). Predictors of self-harm and suicide in LGBT youth: The role of gender, socio-economic status, bullying and school experience. Journal of Public Health, 45(1), 102–108. CrossRef

Johns, M. M., Zamantakis, A., Andrzejewski, J., Boyce, L., Rasberry, C. N. in Jayne, P. E. (2021). Minority stress, coping, and transgender youth in schools-Results from the resilience and transgender youth study. Journal of School Health, 91(11), 883–893. CrossRef

Katz-Wise, S. L., Mereish, E. H. in Woulfe, J. (2017). Associations of bisexual-specific minority stress and health among cisgender and transgender adults with bisexual orientation. The Journal of Sex Research, 54(7), 899–910. CrossRef

Koletnik, L. J. (2019). Vsakdanje življenje transspolnih oseb v Sloveniji [Everyday life of transgender people in Slovenia]. Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija.

Komidar, K. in Mandeljc, S. (2009). Homoseksualnost skozi analizo učnih načrtov, šolskih učbenikov in šolske prakse [Homosexuality through the analysis of curricula, textbooks, and school practice]. Sodobna pedagogika, 4, 164–181.

Kuhar, R. in Švab, A. (2014). Raziskava o pravni podinformiranosti LGBT skupnosti in vsakdanjem življenju gejev in lezbijk: Raziskovalno poročilo [Legal research of underinformed LGBT communities and everyday life of gays and lesbians]. Mirovni inštitut.

Kung, K. T. (2023). Autistic traits, gender minority stress, and mental health in transgender and non-binary adults. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1–9. CrossRef

Lattanner, M. R., Pachankis, J. E. in Hatzenbuehler, M. L. (2022). Mechanisms linking distal minority stress and depressive symptoms in a longitudinal, population-based study of gay and bisexual men: A test and extension of the psychological mediation framework. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 90(8), 638–646. CrossRef

Lefevor, G. T., Skidmore, S. J., McGraw, J. S., Davis, E. B. in Mansfield, T. R. (2021). Religiousness and minority stress in conservatively religious sexual minorities: Lessons from Latter-day Saints. The International Journal for the Psychology of Religion, 32(4), 289–305. CrossRef

Magić, J. (2012). Homofobija na naši šoli? Poročilo o izkušnjah srednješolskih učiteljev in učiteljic s homofobijo v šolskem prostoru v Sloveniji [Homophobia at our school? A report on the experiences of secondary school teachers with homophobia in the school environment in Slovenia]. Društvo informacijski center Legebitra.

Maljevac, S. in Magić, J. (2009). Pedri raus!: Homofobično nasilje v šolah [No place for faggots! Homophobic violence in schools]. Sodobna pedagogika, 60(4), 90–104.

McDanal, R., Schleider, J. L., Fox, K. R. in Eaton, N. R. (2021). Loneliness in gender-diverse and sexual orientation-diverse adolescents: Measurement invariance analyses and between-group comparisons. Assessment, 30(3), 706–727. CrossRef

Mendoza-Denton, R., Downey, G., Purdie, V. J., Davis, A. in Pietrzak, J. (2002). Sensitivity to status-based rejection: Implications for African American students' college experience. Journal of Personality and Social Psychology, 83(4), 896–918. CrossRef

Mereish, E. H., Katz-Wise, S. L. in Woulfe, J. (2017). Bisexual-specific minority stressors, psychological distress, and suicidality in bisexual individuals: The mediating role of loneliness. Prevention science, 18(6), 716–725. CrossRef

Meyer, I. H. (1995). Minority stress and mental health in gay men. Journal of Health and Socialn Behavior, 36(1), 38–56. CrossRef

Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 674–697. CrossRef

Meyer, I. H. (2013). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 1(S), 3–26. CrossRef

Meyer, I. H. (2015). Resilience in the study of minority stress and health of sexual and gender minorities. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 2(3), 209–213. CrossRef

Meyer, I. H., Russell, S. T., Hammack, P. L., Frost, D. M. in Wilson, B. D. (2021). Minority stress, distress, and suicide attempts in three cohorts of sexual minority adults: A US probability sample. PLoS ONE, 16(3), članek e0246827. CrossRef

Meza Lazaro, Y. in Bacio, G. A. (2021). Determinants of mental health outcomes among transgender Latinas: Minority stress and resilience processes. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 1–11. CrossRef

Murchison, G. R., Agénor, M., Reisner, S. L. in Watson, R. J. (2019). School restroom and locker room restrictions and sexual assault risk among transgender youth. Pediatrics, 143(6), 1–10. CrossRef

Nadal, K. L., Whitman, C. N., Davis, L. S., Erazo, T. in Davidoff, K. C. (2016). Microaggressions toward lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and genderqueer people: A review of the literature. The Journal of Sex Research, 53(4-5), 488–508. CrossRef

Nastran Ule, M. (1999). Zakaj ta knjiga? [Why this book?] V M. Nastran Ule (ur.), Predsodki in diskriminacije: Izbrane socialno-psihološke študije [Prejudice and discrimination: Selected social-psychological studies] (str. 7–13). Znanstveno in publicistično središče.

Pace, A., Barber, M., Ziplow, J., Hranilovich, J. A. in Kaiser, E. A. (2021). Gender minority stress, psychiatric comorbidities, and the experience of migraine in transgender and gender-diverse individuals: A narrative review. Current Pain and Headache Reports, 25, 1–9. CrossRef

Pachankis, J. E. (2007). The psychological implications of concealing a stigma: A cognitive-affective-behavioral model. Psychological bulletin, 133(2), 328–345. CrossRef

Page, M. J., McKenzie, J. E., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hrobjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372(71), 1–11. CrossRef

Perger, N., Muršec, S. in Štefanec, V. (2018). Vsakdanje življenje mladih LGBT+ oseb v Sloveniji, ali: »To, da imam svoje jebene pravice!«: Raziskovalno poročilo [Everyday life of young LGBT+ people in Slovenia, or: "To have my fucking rights!": Research report]. Društvo parada ponosa.

Post, C., Sarala, R., Gattrell, C. in Prescott, J. E. (2020). Advancing theory with review articles. Journal of Management Studies, 57, 351–376. CrossRef

Price-Feeney, M., Green, A. E. in Dorison, S. H. (2021). Impact of bathroom discrimination on mental health among transgender and nonbinary youth. Journal of Adolescent Health, 68(6), 1142–1147. CrossRef

Robinson, B. A. (2021). "They peed on my shoes": Foregrounding intersectional minority stress in understanding LGBTQ youth homelessness. Journal of LGBT Youth, 91(11), 1–17. CrossRef

Rogers, M. L., Hom, M. A., Janakiraman, R. in Joiner, T. E. (2021). Examination of minority stress pathways to suicidal ideation among sexual minority adults: The moderating role of LGBT community connectedness. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 8(1), 38–47. CrossRef

Rood, B. A., Reisner, S. L., Surace, F. I., Puckett, J. A., Maroney, M. R. in Pantalone, D. W. (2016). Expecting rejection: Understanding the minority stress experiences of transgender and gender-nonconforming individuals. Transgender Health, 1(1), 151–164. CrossRef

Russell, G. M. in Bohan, J. S. (2006). The case of internalized homophobia: Theory and/as practice. Theory & Psychology, 16(3), 343–366. CrossRef

Salerno, J. P., Devadas, J., Pease, M., Nketia, B. in Fish, J. N. (2020). Sexual and gender minority stress amid the COVID-19 pandemic: Implications for LGBTQ young persons' mental health and well-being. Public Health Reports, 135(6), 721–727. CrossRef

Sešek, K. in Margon, E. (2021). Raziskava o stanju v šolah v Sloveniji 2019: LGBT mladi - Prebijmo molk v šolah [Research on the situation in schools in Slovenia 2019: LGBT youth - Let's break the silence in schools]. Društvo informacijski center Legebitra.

Sherman, J., Dyar, C., McDaniel, J., Funderburg, N. T., Rose, K. M., Gorr, M. in Morgan, E. (2022). Sexual minorities are at elevated risk of cardiovascular disease from a younger age than heterosexuals. Journal of Behavioral Medicine, 45, 1–9. CrossRef

Solomon, D. T., Combs, E. M., Allen, K., Roles, S., DiCarlo, S., Reed, O. in Klaver, S. J. (2021). The impact of minority stress and gender identity on PTSD outcomes in sexual minority survivors of interpersonal trauma. Psychology & Sexuality, 12(1–2), 64–78. CrossRef

Sue, D. W. (2010). Microaggressions in everyday life: Race, gender, and sexual orientation. John Wiley & Sons.

Švab, A. in Kuhar, R. (2005). Neznosno udobje zasebnosti: Vsakdanje življenje gejev in lezbijk [The unbearable comfort of privacy: Everyday lives of gays and lesbians]. Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije.

Tavares de Souza, M., Dias da Silva, M. in de Carvalho, R. (2010). Integrative review: What is it? How to do it? Einstein, 8(1), 102–106. CrossRef

Testa, R. J., Habarth, J., Peta, J., Balsam, K. in Bockting, W. (2015). Development of the Gender Minority Stress and Resilience Measure. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 2(1), 65–77. CrossRef

Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. Human Resource Development Review, 4(3), 356-367. CrossRef

Ule, M. (2005). Predsodki kot mikroideologije vsakdanjega življenja [Prejudices as micro-ideologies of everyday life]. V V. Leskovšek (ur.), Mi in oni: Nestrpnost na Slovenskem [Us and them: Intolerance in Slovenia] (str. 21–40). Mirovni inštitut.

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju [Qualitative research in the pedagogical field]. Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Webster, J. in Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare fort he future: Writing a literature review. MIS quarterly, 26(2), 13–23.

Witcomb, G. L., Claes, L., Bouman, W. P., Nixon, E., Motmans, J. in Arcelus, J. (2019). Experiences and psychological wellbeing outcomes associated with bullying in treatment-seeking transgender and gender-diverse youth. LGBT Health, 6(5), 216–226. CrossRef

Woodford, M. R., Kulick, A., Sinco, B. R. in Hong, J. S. (2014). Contemporary heterosexism on campus and psychological distress among LGBQ students: The mediating role of self-acceptance. American Journal of Orthopsychiatry, 84(5), 519–529. CrossRef


« Nazaj na Letnik 32 (2023)