Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 32 (2023)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Psihometrične lastnosti Slovenske priredbe Zuckerman-Kuhlmanovega medkulturnega vprašalnika osebnosti (ZKPQ-50-CC) pri vzorcu mladih na prehodu v odraslost

Timotej Glavač, Žan Lep in Maja Zupančič

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 134  |  flagNapisan v angleščini.  |  Objavljeno: 3. december 2023

pdf https://doi.org/10.20419/2023.32.581  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Namen raziskave je bil validacija slovenske priredbe vprašalnika ZKPQ-50-CC (Aluja idr., 2006). ZKPQ-50-CC je skrajšana in medkulturno validirana različica Zuckerman-Kuhlmanovega vprašalnika osebnosti (ZKPQ; Zuckerman idr., 1988), ki temelji na alternativnem pet faktorskem modelu osebnosti. Naš vzorec je vključeval 2138 mladih na prehodu v odraslost (1534 žensk; Mstarost = 21,28 let; SD = 3,62), ki so izpolnili ZKPQ-50-CC in Inventar pet velikih faktorjev BFI (BFI; John idr., 1991). Rezultati konfirmatorne faktorske analize so pokazali podobnosti z izvirno validacijsko študijo v štirih evropskih državah (Aluja idr., 2006). Da bi izboljšali psihometrične lastnosti lestvic ZKPQ-50-CC, smo odstranili šest postavk z nizkimi faktorskimi utežmi (pod ,30) in še krajši vprašalnik poimenovali ZKPQ-44-CC. Za pet faktorjev (Impulzivno iskanje čutnih spodbud, Nevroticizem-anksioznost, Agresivnost-sovražnost, Družabnost in Aktivnost) prilagojenega pripomočka smo ugotovili sprejemljivo notranjo zanesljivost ter zadovoljivo konvergentno in divergentno veljavnost s faktorji BFI. Tudi časovna stabilnost alternativnih petih faktorjev s ponovljeno meritvijo po dveh letih (n = 168) je bila razmeroma visoka. Kljub nekaterim pomanjkljivostim menimo, da je ZKPQ-44-CC primeren za psihološko raziskovanje v Sloveniji.

Ključne besede: Zuckermanov alternativni pet faktorski model osebnosti, ZKPQ-50-CC, slovenska validacija, veljavnost, notranja zanesljivost, časovna stabilnost


Citiraj:
Glavač, T., Lep, Ž. in Zupančič, M. (2023). Psychometric properties of the Slovenian adaptation of Zuckerman-Kuhlman Cross-Cultural 50 item personality questionnaire (ZKPQ-50-CC) in a sample of emerging adults. Psihološka obzorja, 131–141. https://doi.org/10.20419/2023.32.581


Seznam literature v članku


Allik, J. (2012). National differences in personality. Personality and Individual Differences, 53(2), 114–117. CrossRef

Altman, D. G., & Royston, P. (2006). The cost of dichotomising continuous variables. British Medical Journal, 332, 1080. CrossRef

Aluja, A., Balada, F., Blanco, E., Fibla, J., & Blanch, A. (2019). Twenty candidate genes predicting neuroticism and sensation seeking personality traits: A multivariate analysis association approach. Personality and Individual Differences, 140, 90–102. CrossRef

Aluja, A., & Blanch, A. (2011). The five and seven factors personality models: Differences and similitude between the TCI-R, NEO-FFI-R and ZKPQ-50-CC. The Spanish Journal of Psychology, 14(2), 659–666. CrossRef

Aluja, A., Cuevas, L., García, L. F., & García, O. (2007). Zuckerman's personality model predicts MCMI-III personality disorders. Personality and Individual Differences, 42(7), 1311–1321. CrossRef

Aluja, A., Garcı́a, L. F., Blanch, A., De Lorenzo, D., & Fibla, J. (2009). Impulsive-disinhibited personality and serotonin transporter gene polymorphisms: Association study in an inmate's sample. Journal of Psychiatric Research, 43(10), 906–914. CrossRef

Aluja, A., Garcı́a, Ó., & Garcı́a, L. F. (2002). A comparative study of Zuckerman's three structural models for personality through the NEO-PI-R, ZKPQ-III-R, EPQ-RS and Goldberg's 50-bipolar adjectives. Personality and Individual Differences, 33(5), 713–725. CrossRef

Aluja, A., Garcı́a, Ó., & Garcı́a, L. F. (2003). Psychometric properties of the Zuckerman-Kuhlman personality questionnaire (ZKPQ-III-R): A study of a shortened form. Personality and Individual Differences, 34(7), 1083–1097. CrossRef

Aluja, A., Kuhlman, M., & Zuckerman, M. (2010). Development of the Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ): A factor/facet version of the Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ). Journal of Personality Assessment, 92(5), 416–431. CrossRef

Aluja, A., Malas, O., Lucas, I., Worner, F., & Bascompte, R. (2019). Assessment of the Type D personality distress in coronary heart disease patients and healthy subjects in Spain. Personality and Individual Differences, 142, 301–309. CrossRef

Aluja, A., Rossier, J., Blanch, Á., Blanco, E., Martí-Guiu, M., & Balada, F. (2015). Personality effects and sex differences on the International Affective Picture System (IAPS): A Spanish and Swiss study. Personality and Individual Differences, 77, 143–148. CrossRef

Aluja, A., Rossier, J., García, L. F., Angleitner, A., Kuhlman, M., & Zuckerman, M. (2006). A cross-cultural shortened form of the ZKPQ (ZKPQ-50-CC) adapted to English, French, German, and Spanish languages. Personality and Individual Differences, 41(4), 619–628. CrossRef

Angleitner, A., Riemann, R., & Spinath, F. M. (2004). Investigating the ZKPQ-III-R: Psychometric properties, relations to the five-factor model, and genetic and environmental influences in its scales and facets. In R. M. Stelmack (Ed.), On the Psychobiology of Personality: Essays in Honor of Marvin Zuckerman (pp. 89–105). Elsevier. CrossRef

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480. CrossRef

Avsec, A., & Kavčič, T. (2011). Importance of the alternative five and trait emotional intelligence for agentic and communal domains of satisfaction. Psihologijske Teme [Psychological Topics], 20, 461–475.

Avsec, A., & Sočan, G. (2007). Vprašalnik petih velikih faktorjev BFI [Big Five inventory BFI]. In A. Avsec (Ed.), Psihodiagnostika osebnosti [The psychodiagnostics of personality] (pp. 171–178). Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.

Ball, S. A. (1995). The validity of an alternative five-factor measure of personality in cocaine abusers. Psychological Assessment, 7(2), 148–154. CrossRef

Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107(2), 238–246. CrossRef

Buss, A. H., & Plomin, R. (1975). A temperament theory of personality development. Wiley-Interscience.

Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50(12), 975–990. CrossRef

Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1992a) 'Four ways five factors are basic'. Personality and Individual Differences, 13(6), 653–665. CrossRef

Costa, P. T., Jr. & McCrae, R. R. (1992b). Revised NEO personality inventory (NEO-PI-R) and NEO five factor inventory (NEO-FFI) professional manual. Psychological Assessment Resources.

Epskamp, S. (2015). semPlot: Unified visualizations of structural equation models. Structural Equation Modeling, 22(3), 474–483. CrossRef

Eysenck, H. J. (1983). Psychophysiology and personality: Extraversion, neuroticism and psychoticism. In A. Gale & I. A. Edwards (Eds.), Physiological correlates of human behavior: Vol. III., Individual differences and psychopathology (pp. 13–30). Academic Press. CrossRef

García, L. F., Aluja, A., García, O., & Cuevas, L. (2016). Genetic association study within the framework of Zuckerman's psychobiological personality model. Anuario de Psicología, 46(1), 17–30. CrossRef

García, L. F., Escorial, S., García, Ó., Blanch, A., & Aluja, A. (2012). Structural analysis of the facets and domains of the Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ) and the NEO PI-R. Journal of Personality Assessment, 94(2), 156–163. CrossRef

George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference (11.0 update, 4th ed.). Allyn & Bacon.

Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the big-five structure. Psychological Assessment, 4, 26–42. CrossRef

Gomà-i-Freixanet, M., Valero, S., Puntí, J., & Zuckerman, M. (2004). Psychometric properties of the Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire in a Spanish sample. European Journal of Psychological Assessment, 20(2), 134–146. CrossRef

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1–55. CrossRef

Huang, J., He, W., Chen, W., Yu, W., Chen, W., Shen, M., & Wang, W. (2011). The Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire predicts functioning styles of personality disorder: A trial in healthy subjects and personality-disorder patients. Psychiatry Research, 186(2–3), 320–325. CrossRef

John, O. P., Donahue, E. M., & Kentle, R. (1991). The Big-Five inventory. Technical report, institute for personality and social research. University of California. CrossRef

John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big-Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives (Vol. 2, pp. 102–138). University of California.

Kavčič, T., & Zupančič, M. (2018). Razvoj in pomen temeljnih osebnostnih dimenzij na prehodu v odraslost [The development and significance of basic personality dimensions in emerging adulthood]. In M. Zupančič & M. Puklek Levpušček (Eds.), Prehod v odraslost: Sodobni trendi in raziskave [Emerging adulthood: Currents trends and studies] (pp. 119–156). Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Kohnstamm, G. A. (1989). Temperament in childhood: Cross-cultural and sex differences. In G. A. Kohnstamm, J. E. Bates, & M. K. Rothbart (Eds.), Temperament in childhood. John Wiley & Sons.

Komidar, L., Zupančič, M., Puklek Levpušček, M., & Bjornsen, C. A. (2016). Development of the short version of the Individuation Test for Emerging Adults (ITEA-S) and its measurement invariance across Slovene and US emerging adults. Journal of Personality Assessment, 98(6), 626–639. CrossRef

Li, C. H. (2016). Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. Behavior Research Methods, 48(3), 936–949. CrossRef

Lishinski, A. (2018). lavaanPlot: Path diagrams for lavaan models via DiagrammeR (R package version 0.5, 1).

Lucas, R. E., & Donnellan, M. B. (2011). Personality development across the life span: Longitudinal analyses with a national sample from Germany. Journal of Personality and Social Psychology, 101(4), 847–861. CrossRef

McCrae, R. R., & Costa, P. T., Jr. (2004). A contemplated revision of the NEO Five-Factor Inventory. Personality and Individual Differences, 36, 587–596. CrossRef

Mohammad Rahim, K., Nadiah Syariani, M. S., & Geshina Ayu, M. S. (2013). A validity study of Malay translated Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire Cross-Cultural 50 Items (ZKPQ-50-CC). Health, 4(2), 37–52.

Ortigosa, A., Carro, R. M., & Quiroga, J. I. (2014). Predicting user personality by mining social interactions in Facebook. Journal of Computer and System Sciences, 80(1), 57–71. CrossRef

Ostendorf, F., & Angleitner, A. (1994). A comparison of different instruments proposed to measure the big-five. European Review of Applied Psychology, 44, 45–53.

O'Sullivan, D. M., Zuckerman, M., & Kraft, M. (1996). The personality of prostitutes. Personality and Individual Differences, 21(3), 445–448. CrossRef

O'Sullivan, D., Zuckerman, M., & Kraft, M. (1998). Personality characteristics of male and female participants in team sports. Personality and Individual Differences, 25, 119–128. CrossRef

Poó, F. M., Taubman-Ben-Ari, O., Ledesma, R. D., & Díaz-Lázaro, C. M. (2013). Reliability and validity of a Spanish-language version of the Multidimensional Driving Style Inventory. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 17, 75–87. CrossRef

R Core Team. (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Rammstedt, B., & Beierlein, C. (2014). Can't we make it any shorter? Journal of Individual Differences, 35, 212–220. CrossRef

Rašl, P. (2013). Dedljivost osebnostnih potez in čustvenega odzivanja pri mladih odraslih  [Heritability of personality traits and emotional reactions in young adults] [Master's thesis]. University of Ljubljana, Faculty of Arts.

Robins, R. W., Fraley, R. C., Roberts, B. W., & Trzesniewski, K. H. (2001). A longitudinal study of personality change in young adulthood. Journal of Personality, 69(4), 617–640. CrossRef

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. CrossRef

Rossier, J., Verardi, S., Massoudi, K., & Aluja, A. (2008). Psychometric properties of the French version of the Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire. International Journal of Clinical and Health Psychology, 8(1), 203–217.

Revelle, W. (2021). psych: Procedures for psychological, psychometric, and personality research (R package version 2.1.9.). Northwestern University. https://CRAN.R-project.org/package=psych

Salavera, C., Usán, P., Teruel, P., & Antoñanzas, J. L. (2020). Eudaimonic well-being in adolescents: The role of trait emotional intelligence and personality. Sustainability, 12(7), Article 2742. CrossRef

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23–74. https://www.stats.ox.ac.uk/~snijders/mpr_Schermelleh.pdf

Slobodskaya, H. R., & Zupančič, M. (2010). Development and validation of the Inventory of Child Individual Differences-short version in two Slavic countries. Studia Psychologica, 52(1), 23–39.

Specht, J. (Ed.). (2017). Personality development across the lifespan. Academic Press. CrossRef

Steiger, J. H., & Lind, J. C. (1980, May). Statistically based tests for the number of common factors [Paper presentation]. Annual spring meeting of the Psychometric Society, Iowa City, Iowa.

Tilton-Weaver, L. C., & Kakihara, F. (2007). United States of America. In J. Arnett (Ed.), International encyclopedia of adolescence (Vol. 1, pp. 1061–1076). Routledge.

Tucker, L. R., & Lewis, C. (1973). A reliability coefficient for maximum likelihood factor analysis. Psychometrika, 38(1), 1–10. CrossRef

Xu, S., Gao, Q., Ma, L., Fan, H., Mao, H., Liu, J., & Wang, W. (2015). The Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire in bipolar I and II disorders: A preliminary report. Psychiatry Research, 226(1), 357–360. CrossRef

Wortman, J., Lucas, R. E., & Donnellan, M. B. (2012). Stability and change in the Big Five personality domains: Evidence from a longitudinal study of Australians. Psychology and Aging, 27(4), 867–874. CrossRef

Wu, Y. X., Wang, W., Du, W. Y., Li, J., & Wang, Y. H. (2000). Development of a Chinese version of the Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire: Reliabilities and gender/age effects. Social Behavior and Personality: An International Journal, 28(3), 241–250. CrossRef

Zuckerman, M. (1991). Psychobiology of personality (Vol. 10). Cambridge University Press. CrossRef

Zuckerman, M. (1992). What is a basic factor and which factors are basic? Turtles all the way down. Personality and Individual Differences, 13(6), 675–681. CrossRef

Zuckerman, M. (2002). Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ): An alternative five-factorial model. In B. De Raad & M. Perugini (Eds.), Big five assessment (pp. 377–396). Hogrefe and Huber Publishers.

Zuckerman, M. (2005). Psychobiology of personality (2nd ed.) Cambridge University Press. CrossRef

Zuckerman, M., & Kuhlman, D. M. (2000). Personality and risk-taking: Common bisocial factors. Journal of Personality, 68(6), 999–1029. CrossRef

Zuckerman, M., Kuhlman, D. M., & Camac, C. (1988). What lies beyond E and N? Factor analyses of scales believed to measure basic dimensions of personality. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 96–107. CrossRef

Zuckerman, M., Kuhlman, D. M., Teta, P., Joireman, J., & Kraft, M. (1993). A comparison of three structural models of personality: The big three, the big five, and the alternative five. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 757–768. CrossRef

Zuckerman, M., Kuhlman, D. M., Thornquist, M., & Kiers, H. (1991). Five (or three) robust questionnaire scale factors of personality without culture. Personality and Individual Differences, 12(9), 929–941. CrossRef

Zuckerman, M., & Link, K. (1968). Construct validity for the sensation-seeking scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 32(4), 420–426. CrossRef

Zupančič, M., & Kavčič, T. (2017). Personality, life events, and three components of subsequent subjective well-being in female university students. Social Inquiry into Well-Being (Archive), 3 (1), 1–14.


« Nazaj na Letnik 32 (2023)