Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 32 (2023)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Povezanost med slogi navezanosti partnerjev in kakovostjo partnerskega odnosa: pregled literature

Robi Erzetič in Maša Žvelc

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 101  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 27. december 2023

pdf https://doi.org/10.20419/2023.32.583  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Naredili smo pregled literature, katerega namen je bil ugotoviti, kako so različni slogi navezanosti pri partnerjih povezani s kakovostjo partnerskega odnosa. V pregled smo vključili 15 raziskav, izvedenih med leti 2017 in 2021, iz štirih podatkovnih zbirk. Rezultati, z nekaterimi izjemami, kažejo na povezanost med vsemi slogi navezanosti in kakovostjo partnerskih odnosov. Rezultati nakazujejo, da imajo varno navezani posamezniki bolj kakovosten partnerski odnos v primerjavi z nevarno navezanimi. Večina zajetih raziskav tudi kaže, da obstaja negativna povezava med anksioznim in izogibajočim slogom navezanosti ter kakovostjo partnerskega odnosa. Anksiozna in izogibajoča navezanost sta povezani tudi s psihološko zlorabo partnerjev, prisiljenim spolnim odnosom (angl. sexual coercion) in z destruktivnim komunikacijskim vzorcem umikanja iz konflikta. Anksiozen slog navezanosti pa je povezan tudi z destruktivnim komunikacijskim vzorcem vpletanja v konflikt. Obstajajo tudi razlike v povezanosti med kakovostjo partnerskega odnosa ter izogibajočim slogom navezanosti v odvisnosti od spola, inteligentnosti ter sociokulturnih dejavnikov.

Ključne besede: navezanost, slogi, kakovost, partnerski odnos


Citiraj:
Erzetič, R. in Žvelc, M. (2023). Povezanost med slogi navezanosti partnerjev in kakovostjo partnerskega odnosa: pregled literature [Influence of attachment styles on relationship quality: literature review]. Psihološka obzorja, 32, 221–230. https://doi.org/10.20419/2023.32.583


Seznam literature v članku


Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E. in Wall, S. N. (2015). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Routledge. CrossRef

Amani, R. in Khosroshahi, A. S. (2020). The structural model of marital quality based on secure attachment style through the mediating role of self-compassion, resilience, and perspective-taking. The American Journal of Family Therapy, 49(1), 16–36. CrossRef

Asadollahi Salmabad, T., Miri, M. R., Norozi, E. in Hosseini, T. (2017). An investigation of the relationship between dimensions of attachment style and marital satisfaction among housewives in 2016. Journal of Health Sciences and Technology, 1(1), 35–40.

Bartholomew, K. in Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 6(2), 226–244. CrossRef

Bedair, K., Hamza, E. A. in Gladding, S. T. (2020). Attachment style, marital satisfaction, and mutual support attachment style in Qatar. The Family Journal, 28(3), 329–336. CrossRef

Begum, R. in Kumar, K. B. (2014). The role of attachment style and marital quality in attachment injury couples. Proceedings Journal of Education, Psychology and Social Science Research, 1(1), 97–101. CrossRef

Bonache, H., Gonzalez-Mendez, R. in Krahé, B. (2019). Adult attachment styles, destructive conflict resolution, and the experience of intimate partner violence. Journal of Interpersonal Violence, 34(2), 287–309. CrossRef

Cann, A., Norman, M. A., Welbourne, J. L. in Calhoun, L. G. (2008). Attachment styles, conflict styles and humour styles: Interrelationships and associations with relationship satisfaction. European Journal of Personality, 22(2), 131–146. CrossRef

Caunt, B. S., Franklin, J., Brodaty, N. E. in Brodaty, H. (2013). Exploring the causes of subjective well-being: A content analysis of peoples' recipes for long-term happiness. Journal of Happiness Studies, 14(2), 475–499. CrossRef

Cirhinlioğlu, F. G., Cirhinlioğlu, Z. in Tepe, Y. K. (2018). The mediating role of religiousness in the relationship between the attachment style and marital quality. Current Psychology, 37(1), 207–215. CrossRef

Dijkstra, P., Barelds, D. P., Ronner, S. in Nauta, A. P. (2017). Intimate relationships of the intellectually gifted: Attachment style, conflict style, and relationship satisfaction among members of the Mensa society. Marriage & Family Review, 53(3), 262–280. CrossRef

Du, K. in Dong, Y. (2021). The dyadic interaction model of relationship quality and the impact of attachment orientation and empathy on infertile couples in China. Nursing Open, 8 (5), 2664–2672. CrossRef

Edelstein, R. S. in Shaver, P. R. (2004). Avoidant attachment: Exploration of an oxymoron. V R. S. Edelstein in P. R. Shaver (ur.), Handbook of closeness and intimacy (str. 407–422). Psychology Press.

Eder, S. J., Nicholson, A. A., Stefanczyk, M. M., Pieniak, M., Martínez-Molina, J., Pešout, O., Binter, J., Smela, P., Scharnowski, F. in Steyrl, D. (2021). Securing your relationship: Quality of intimate relationships during the COVID-19 pandemic can be predicted by attachment style. Frontiers in Psychology, 12, članek 647956. CrossRef

Fisher, J. V. in Crandell, L. E. (2007). Complex attachment: Patterns of relating in the couple. Sexual and Marital Therapy, 12(3), 211–223. CrossRef

Gomboc, S. (2018). Teorija navezanosti: Analiza dinamike med avtonomijo in pripadnostjo v partnerskih odnosih [Attachment theory: An analysis of dynamics between autonomy and relatedness in intimate relationship]. Socialna pedagogika, 22, 75–98.

González-Ortega, E., Orgaz-Baz, B., Vicario-Molina, I. in Fuertes-Martín, A. (2020). Adult attachment style combination, conflict resolution and relationship quality among young-adult couples. Terapia Psicológica, 38(3), 303–316. CrossRef

Hazan, C. in Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511–524. CrossRef

Hollist, C. S. in Miller, R. B. (2005). Perceptions of attachment style and marital quality in midlife marriage. Family Relations, 54(1), 46–57. CrossRef

Knies, K., Bodalski, E. A. in Flory, K. (2021). Romantic relationships in adults with ADHD: The effect of partner attachment style on relationship quality. Journal of Social and Personal Relationships, 38(1), 42–64. CrossRef

Knoke, J., Burau, J. in Roehrle, B. (2010). Attachment styles, loneliness, quality, and stability of marital relationships. Journal of Divorce & Remarriage, 51(5), 310–325. CrossRef

Main, M. (1991). Metacognitive knowledge, metacognitive monitoring, and singular (coherent) vs. multiple (incoherent) models of attachment. Findings and directions for future research. V C. M. Parkes, J. Stevenson-Hindle in P. Marris (ur.), Attachment across the life cycle (str. 127–159). Routledge.

Molero, F., Shaver, P. R., Fernández, I. in Recio, P. (2017). Attachment insecurities, life satisfaction, and relationship satisfaction from a dyadic perspective: The role of positive and negative affect. European Journal of Social Psychology, 47(3), 337–347. CrossRef

Nadiri, M. in Khalatbari, J. (2018). Study of marital satisfaction in students based on psychological components of attachment style, perfectionism and conflict resolution. BRAIN, Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 9(3), 120–127.

Overall, N. C., Chang, V. T., Pietromonaco, P. R., Low, R. S. in Henderson, A. M. (2021). Partners' attachment insecurity and stress predict poorer relationship functioning during COVID-19 quarantines. Social Psychological and Personality Science, 13(1), 285–298. CrossRef

Pietromonaco, P. R., Greenwood, D. in Barrett, L. F. (2004). Conflict in adult close relationships: An attachment perspective. V W. S. Rholes in J. A. Simpson (ur.), Adult attachment: Theory, research, and clinical implications (str. 267–299). Guilford Press.

Sandberg, J. G., Bradford, A. B. in Brown, A. P. (2017). Differentiating between attachment styles and behaviors and their association with marital quality. Family Process, 56(2), 518–531. CrossRef

Scheeren, P., Goulart, V. R., De Andrade Vieira, R. V. in Wagner, A. (2014). Marital quality and attachment: The mediator role of conflict resolution styles. Paideia (Ribeirao Preto), 24(58), 177–186. CrossRef

Shah, P., Bihari, S. in Munshi, C. (2018). Adult attachment style and marital satisfaction. Indian Journal of Mental Health, 5(2), 229–233. CrossRef

Simpson, A. J., Rholes, W. S., Oriña, M. M. in Grich, J. (2002). Working models of attachment, support giving, and support seeking in a stressful situation. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 598–608. CrossRef

Sommantico, M., Donizzetti, A. R., Parrello, S. in De Rosa, B. (2019). Predicting young adults' romantic relationship quality: Sibling ties and adult attachment styles. Journal of Family Issues, 40(5), 662–688. CrossRef

Sumer, N. (2006). Categorical and dimensional comparison of the adult attachment measures. Turk Psikoloji Dergisi, 21(57), 1–24.

Vithanage, R. D. H. (2014). The influence of adult attachment styles on marital satisfaction among married couples. Journal of Social Sciences, 6(1), 46–65.

Žvelc, G. (2011). Navezanost v odraslosti. V G. Žvelc (ur.), Razvojne teorije v psihoterapiji: Integrativni model medosebnih odnosov [Developmental theories in psychotherapy: Integrative model of interpersonal relationships] (str. 101–114). IPSA.

Žvelc, M. in Žvelc, G. (2006). Stili navezanosti v odraslosti [Adult attachment styles]. Psihološka obzorja, 15(3), 51–64.


« Nazaj na Letnik 32 (2023)