Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 23 (2014)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Pogled onkraj statistike: razlogi za razhajanje med zakonodajo, politiko in prakso v zadovoljevanju potreb visoko sposobnih škotskih učencev

Niamh Stack in Margaret Sutherland

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 90  |  flagNapisan v angleščini.  |  Objavljeno: 29. marec 2015

pdf https://doi.org/10.20419/2014.23.415  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Razprava o tem, kako najbolje prepoznavati nadarjene učence ter z njimi delati, ima v mednarodnem prostoru dolgo in bogato zgodovino. V nasprotju z državami, v katerih izvajajo posebne programe in imajo tudi posebne učitelje za nadarjene učence, se je Škotska odločila za inkluzivni pristop do obravnave nadarjenih učencev; razvila je zakonski in kurikularni okvir, ki izhaja iz teoretskih spoznanj o izobraževalnih in razvojnih potrebah visoko sposobnih učencev. Kljub splošnim prednostim tega pristopa pa je treba pozornost nameniti temu, da so potrebe teh učencev dejansko prepoznane, obravnavane in uresničene. Škotska vlada zato vsako leto zbere podatke javnih šol. Ti podatki se v skladu z škotsko zakonodajo nanašajo na učence z dodatnimi potrebami, vključno z visoko sposobnimi učenci. Vendar se v teh podatkih pojavljajo določene nepravilnosti, kot na primer nenavadna in nepojasnjena razhajanja v odstotku visoko sposobnih učencev iz različnih geografskih kontekstov. Zato je namen pričujoče študije preučiti potencialne razloge teh nepravilnosti in oceniti smernice za prepoznavanje in delo z visoko sposobnimi škotskimi učenci. Izvedenih je bilo trinajst strukturiranih telefonskih intervjujev s predstavniki lokalnih izobraževalnih oblasti na Škotskem. Cilj teh intervjujev je bil pridobiti natančnejši kvalitativen vpogled v postopke prepoznavanja in dela z visoko sposobnimi učenci v praksi. Iz intervjujev izhaja več zanimivih izsledkov, pomembnih za pojasnitev nepravilnosti in v pomoč pri boljšem razumevanju vsakodnevne prakse. Rezultati so spodbudni, a tudi opozarjajo, da morajo učitelji, pedagoški psihologi, šole in izobraževalne oblasti zagotoviti, da bodo potrebe te skupine učencev dejansko obravnavane.

Ključne besede: popis škotskih šol, nadarjeni, izobraževanje, inkluzija


Citiraj:
Stack, N. in Sutherland, M. (2014). Seeing beyond statistics: Examining the potential for disjuncture between legislation, policy and practice in meeting the needs of highly able Scottish students. Psihološka obzorja, 23, 145–154. https://doi.org/10.20419/2014.23.415


Seznam literature v članku


Bégin, J., & Gagné, F. (1994a). Predictors of attitudes toward gifted education: A review of the literature and a blueprint for future research. Journal for the Education of the Gifted, 17, 161–179. CrossRef

Bégin, J., & Gagné, F. (1994b). Predictors of general attitude toward gifted education. Journal for the Education of the Gifted, 18, 74–86. CrossRef

Borland, J. H. (2005). Gifted education without gifted children: The case for no conception of giftedness. In R. Sternberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 1–19). New York, NY, USA: Cambridge University Press. CrossRef

Brody, L., & Stanley, J. (2005). Youths who reason exceptionally well mathematically and or verbally. In R. Sternberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 20–37). New York, NY, USA: Cambridge University Press. CrossRef

Claxton, G., & Meadows, S. (2009) Brightening up: How children learn to be gifted. In T. Balchin, B. Hymer, & D. J. Matthews (Eds.), The Routledge International Companion to gifted education (pp. 3–17). London, England: Routledge.

Cramond, B. (2004). Can we, should we, need we agree on a definition of giftedness? Roeper Review, 27, 15–17. CrossRef

Donaldson, G. (2011). Teaching Scotland's Future. Edinburgh, Scotland: HMSO.

Drummond, M. J., & Yarker, P. (2013). Editorial: The enduring problem of fixed ability: But is a new conversation beginning? FORUM, 55(1), 3–7. CrossRef

Education Scotland (n.d. a). What is Curriculum for Excellence? Retrieved from http://www.educationscotland.gov.uk/thecurriculum/whatiscurriculumforexcellence/

Education Schotland (n.d. b). Additional Support Needs. Retrieved from http://www.educationscotland.gov.uk/supportinglearners/additionalsupportneeds/

Education Scotland (n.d. c). Universal Support. Retrieved from http://www.educationscotland.gov.uk/supportinglearners/whatissupport/targetedsupport/index.asp

Education Scotland (n.d. d). Targeted Support. Retrieved from http://www.educationscotland.gov.uk/supportinglearners/whatissupport/universalsupport/index.asp

Education (Additional Support for Learning) (Scotland) Act 2004 (n.d.). Retrieved from http://www.legislation.gov.uk/asp/2004/4

Education (Additional Support for Learning) (Scotland) Act 2009 (n.d.). Retrieved from http://www.legislation.gov.uk/asp/2009/7

Florian, L., & Kershner, R. (2009). Inclusive pedagogy. In H. Daniels, H. Lauder, & J. Porter (Eds.), Knowledge, values and educational policy: A critical perspective (pp. 173–183). London, England: Routledge.

Freeman, J. (2013). The long-term effects of families and educational provision on gifted children. Educational & Child Psychology, 30(2), 7–17.

Gardner, H. (1983). Frames of mind. New York, NY, USA: Basic Books.

Geake, J., & Gross, M. U. M. (2008). Teachers' negative affect toward academically gifted students: An evolutionary psychological study. Gifted Child Quarterly, 52(3), 217–231. CrossRef

Gross, M. U. M. (1997). Changing teacher attitudes towards gifted children: An early but essential step. In J. Chan, R. Li & J. Spinks (Eds.), Maximising potential: Lengthening and strengthening our stride (pp. 3–22). Hong Kong, China: World Council for Gifted and Talented Children.

Head, G. (2011). Inclusion and Pedagogy. In M. McMahon, C. Forde, & M. Martin (Eds.), Contemporary Issues in Learning and Teaching (pp. 60–72). London, England: Sage Publications. CrossRef

Head, G., & Pirrie, A. (2007). The place of special schools in a policy climate of inclusion. Journal of Research in Special Educational Needs, 7(2), 90–96. CrossRef

McClain, M. C., & Pfeiffer, S. (2012). Identification of gifted students in the United States today: A look at state definitions, policies, and practices. Journal of Applied School Psychology, 28(1), 59–88. CrossRef

McCulloch, M. (2011). Interprofessional approaches to practice. In M. McMahon, C. Forde, & M.Martin (Eds.), Contemporary issues in learning and teaching (pp. 169–174). London, England: Sage Publications. CrossRef

Milik, A., & Boylan, M. (2013). Valuing choice as an alternative to fixed-ability thinking and teaching in primary mathematics. FORUM, 55(1), 161–172.CrossRef

Montgomery, D. (2003). Gifted and talented with special educational needs: Double exceptionality. London, England: NACE Fulton Publication.

Pfeiffer, S. I. (2003). Challenges and opportunities for students who are gifted: What the experts say. Gifted Child Quarterly, 47, 161–169.CrossRef

Radnor, H., Koshy, V., & Taylor, A. (2007). Gifts, talents and meritocracy. Journal of Education Policy, 22(3), 283–99. CrossRef

Renzulli, J. S. (2005). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for promoting creative productivity. In R. J. Sternberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (2nd ed., pp. 217–245). Boston, MA, USA: Cambridge University Press. CrossRef

Resing, W. C. M., Lauchlan, F., & Elliott, J. G. (2013). Guest Editorial. Educational and Child Psychology, 30(2), 5–6.

Scotland's Education System (n.d.). Retrieved from http://www.gtcs.org.uk/education-in-scotland/scotlands-education-system.aspx

Scottish Government (2012). The National framework for inclusion. Edinburgh, Scotland: HMSO.

Scottish Government (2006a). Getting it right for every child. Edinburgh, Scotland:HMSO Scottish Government (2006b). Building the curriculum 3. Edinburgh, Scotland: HMSO.

Scottish Network for Able Pupils (2009). Non-statutory guidance for schools. Glasgow, Scotland: Author.

Scottish Office Education and Industry Department (1993). The education of able pupils P6-S2. Edinburgh, Scotland: HMSO.

Smith, C. (2005). Including the gifted and talented: Making inclusion work for more able learners. London, England: Routledge.

Sternberg, R. (2005). The WICS model of giftedness. In R. Sternberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 327–42). New York, NY, USA: Cambridge University Press. CrossRef

Sternberg, R. (2009). Wisdom, intelligence, creativity synthesized: A model of giftedness. In. T. Balchin, B. Hymer, & D. Matthews (Eds.), The Routledge International Companion to gifted education (pp. 255–64). London, England: Routledge. CrossRef

Sternberg, R., & Davidson, J. (2005). Conceptions of giftedness (2nd ed.). New York, NY, USA: Cambridge University Press. CrossRef

Stephens, K. (2008). Applicable federal and state policy, law, and legal considerations in gifted education. In S. I. Pfeiffer (Ed.), Handbook of giftedness in children (pp. 387–408). New York, NY, USA: Springer. CrossRef

Stephens, K., & Karnes, F. A. (2000). State definitions for the gifted and talented revisited. Exceptional Children, 66, 219–238.

Subotnik, R. F. (2003). A developmental view of giftedness: From being to doing. Roeper Review, 26, 14–15. CrossRef

Sutherland, M. (2011a). Highly able pupils in Scotland: Making curriculum change count Journal of the Institute for Educational Research, 43, 2.

Sutherland, M. (2011b). The Early Years educator: A key contributor to effective practice for highly able young children. TalentEd, 27, 1–11.

Sutherland, M., & Stack, N. (2014). Ability as an additional support need: Scotland's inclusive approach to gifted education. Center for Educational Policy Studies Journal, 4(3), 73–87.

Tomlinson, S. (2008). Gifted, talented and high ability: Selection for education in a one-dimensional world. Oxford Review of Education, 34(1), 59–74. CrossRef

Van Tassel-Baska, J. (2005). Domain-specific giftedness: Applications in school and life. In R. Sternberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 358–376). New York, NY, USA: Cambridge University Press. CrossRef

VanTassel-Baska, J., Feng, A., & Evans, B. (2007). Patterns of identification and performance among gifted students identified through performance tasks: A three-year analysis. Gifted Child Quarterly, 51, 218–231. CrossRef


« Nazaj na Letnik 23 (2014)