Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 23 (2014)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Identificiranje talentiranih na Madžarskem: od identificiranja do raziskovanja

Szilvia Péter-Szarka

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 61  |  flagNapisan v angleščini.  |  Objavljeno: 29. marec 2015

pdf https://doi.org/10.20419/2014.23.416  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Prispevek predstavlja prepoznavanje talentov na Madžarskem ter nekatera še neodgovorjena vprašanja s tega področja. Najprej je podan kratek povzetek o obravnavi talentiranih na Madžarskem, nato pa so izpostavljeni nekateri aktualni problemi identifikacije talentiranih: težave pri opredeljevanju talenta, talent kot potencial, dejavniki okolja, vloga vztrajnosti in motivacije ter pomen individualnih razlik. V nadaljevanju prispevka je predstavljena obstoječa praksa identificiranja talentiranih, vključno s sklepi o nadaljnjem razvoju te prakse v smeri raziskovanja individualnih značilnosti ter z večjim poudarkom na uporabi testov kognitivnega profiliranja, ugotavljanja interesov, uporabe opazovanja in dinamičnih ocenjevalnih metod, upoštevanja mnenj učiteljev in poudarjanja potrebe po vlaganju napora. Zdi se, da je premik od identifikacije k raziskovanju oziroma ugotavljanje individualnih potreb in značilnosti posameznikov za zagotavljanje nadaljnjega razvoja v primerjavi zgolj s selekcijo bolj učinkovit način za podpiranje talentiranih v 21. stoletju.

Ključne besede: talentirani, identifikacija, Madžarska, raziskovanje, okoljski dejavniki


Citiraj:
Péter-Szarka, S. (2014). Talent identification in Hungary: From identification to investigation. Psihološka obzorja, 23, 155–162. https://doi.org/10.20419/2014.23.416


Seznam literature v članku


LXXIX. Act of Public Education (1993). Retrieved from http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/kozokt_tv_070823.pdf

CXC. Act of National Public Education (2011). Retrieved from http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.226439

Csikszentmihalyi. M. (1985). Emergent motivation and the evolution of the self. In D. Kleiber & M.H. Maehr (Eds.), Motivation in Adulthood (pp. 93–119). Greenwich, CT, USA: JAI Press.

Csíkszentmihályi, M. (2009). A systems perspective on creativity and its implications for measurement. In E. Villalba (Ed.), Can creativity be measured? International conference volume (pp. 407–414). Brussels, Belgium: European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Centre for Research on Lifelong Learning. Retrieved from http://bookshop.europa.eu/en/measuring-creativity-pbLBNA24033/

Duckworth, A. L., & Seligman, M. E. P. (2005). Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents. Psychological Science, 16(12), 939–944. CrossRef

Dweck, C. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York, NY, USA: Ballantine Books.

Elliot, A. J., Murayama, K., & Pekrun, R. (2011). A 3X2 Achievement Goal Model. Journal of Educational Psychology, 103(3), 632–648. CrossRef

Ericsson, K. A. (1998). The scientific study of expert levels of performance: General implications for optimal learning and creativity. High Ability Studies, 9, 75–100. CrossRef

Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Romer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100(3), 363–406. CrossRef

Fitts, W. H. (1965). Manual for the Tennesse Self Concept Scale. Nashville, TN, USA: Counselor Recordings and Tests.

Fuszek, C. (2014). An overview of the current status of talent care and talent support in Hungary. CEPS Journal, 4(3), 55–71.

Fuszek, C., Arató, F., Balogh, L., Bodnár, G., Gyarmathy, É., Péter-Szarka, S., & Vass, V. (2014). Ez is tehetséggondozás! [It is also talent support!]. Iskolakultúra, 4, 100–120.

Gagne, F. (2008). Building gifts into talents: Overview of the DMGT. Retreived from http://www.sfu.ca/~kanevsky/428/Gagne.pdf

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York, NY, USA: Basic Books.

Griffin, N. S., McKenzie, J. (1993). Nebraska Starry Night: A behavior-based observation protocol, version 8.893. Lincoln, NE, USA: University of Nebraska-Lincoln.

Gyarmathy, É. (2014). A nem szunnyadó erő: A tehetség fogalmának átgondolása [Power that is not sleeping: Rethinking the concept of giftedness]. Neveléstudomány, 2, 67–81. Retreived from http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2014/nevelestudomany_2014_2_67-81.pdf

Gyarmathy, É., & Herskovits, M. (1999). Képességek vizsgálata az érdeklődés térképének segítségével [Investigation of abilities with the help of mapping interests]. Pszichológia, 19(4), 437–458.

Kozéki, B. & Entwistle, N. J. (1986): Tanulási motivációk és orientációk vizsgálata magyar és skót iskoláskorúak körében [Examination of learning motivation and orientation among Hungarian and Scottish students]. Pszichológia, 6(2), 271–292.

Mönks, F. J. (1992). Development of gifted children: The issue of identification and programming. In F. J. Mönks, W. A. M. Peters (Eds.), Talent for the future (pp. 191–202). Assen/Maastricht, Netherlands: Van Gorcum.

Pappné Gyulai, K., & Pakurár, M. (2011). A debreceni példa. Tehetségazonosítás és tehetséggondozás a város közoktatási intézményeiben [The example of Debrecen. Talent identification and talent development in the public schools of the town]. Budapest, Hungary: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Péter-Szarka, S. (2012). Creative climate as a means to promote creativity in the classroom. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10(3), 1011–1034.

Péter-Szarka, S. (2013). Guidelines for the assessment of creativity. ECHA News, 27(2), 8–9.

Renzulli, J. S. (1986). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 53–92). New York, NY, USA: Cambridge University Press.

Renzulli, J. (1998). Three-ring conception of giftedness. In S. M. Baum, S. M., Reis, & L. R. Maxfield (Eds.), Nurturing the gifts and talents of primary grade students. Mansfield Center, CT, USA: Creative Learning Press. Retrieved from http://www.gifted.uconn.edu/sem/semart13.html

Renzulli, J. S., Smith, L. H., White, A. J., Callahan, C. M., Hartman, R. K., & Westberg, K. L. (2002). Scales for rating the behavioral characteristics of superior students – revised edition. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press.

Smythe, I (2002). Cognitive factors underlying reading and spelling difficulties: A cross linguistic study (Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy). Department of Psychology, School of Human Sciences, University of Surrey, Guildford, UK.

Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., Lushene, R., Vagg, P. R., & Jacobs, G. A. (1983). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA, USA: Consulting Psychologists Press.

Sternberg, R. J. (1997). Successful intelligence. New York, NY, USA: Plume.

Sternberg, R., Davidson, J. (Eds.) (2005). Conceptions of Giftedness. New York, NY, USA: Cambridge University Press. CrossRef

Sternberg, R. J., & Kaufman, S. B. (Eds.) (2011). The Cambridge handbook of intelligence. New York, NY, USA: Cambridge University Press. CrossRef

Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science. Psychological Science in the Public Interest, 12(1), 3–54. CrossRef

Tóth L., & Király Z. (2006). Új módszer a kreativitás megállapítására: A Tóth-féle Kreativitást Becslő Skála [A new method for the assessment of creativity: The Tóth Creativity Assessment Scale]. Magyar Pedagógia, 106(4), 287–311.

Urban, K. K. (2005). Assessing creativity: The Test for Creative Thinking - Drawing Production (TCT-DP). International Education Journal, 6(2), 272–280.

Vallerand, R., Pelletier, L., Blais, M., Briere, N., Senecal, C., & Vallieres, E. (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and Psychological Measurement, 52, 1003–1017. CrossRef

Ziegler, A. (2004). The Actiotope Model of Giftedness. Retrieved from http://www.psycho.ewf.uni-erlangen.de/mitarbeiter/ziegler/publikationen/Publikation02a.pdf

Ziegler, A. (2005). The Actiotope Model of Giftedness. In R.J. Sternberg & J.E. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness (pp. 411–436). New York, NY, USA: Cambridge University Press. CrossRef


« Nazaj na Letnik 23 (2014)