Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 27 (2018)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Dejavniki tveganja in psihološka obravnava kronične bolečine pri otrocih in mladostnikih

Barbara Horvat Rauter

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 111  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 14. oktober 2018

pdf https://doi.org/10.20419/2018.27.489  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: V prispevku smo predstavili sistematični pregled dejavnikov tveganja za razvoj kronične bolečine pri otrocih in mladostnikih ter njihovo psihološko obravnavo. Opisali smo individualne in medosebne dejavnike tveganja za razvoj kronične bolečine pri otrocih in mladostnikih. Kronično spoprijemanje z bolečino lahko pušča pri otrocih in mladostnikih tudi pomembne posledice, ki se kažejo v posameznikovi kakovosti življenja, njegovem miselnem delovanju, doživljanju sebe in telesa, vključevanju v vrstniške skupine ter športne aktivnosti in vključevanju v šolo. Učinkovita obravnava kronične bolečine je interdisciplinarna, kjer je pomemben tudi psihološki del. V prispevku smo opisali značilnosti kliničnopsihološke ocene in ocene bolečine ter kliničnopsihološke terapevtske pristope in tehnike, v katere vključimo značilnosti, ki smo jih prepoznali skozi oceno in lahko vplivajo na krepitev in/ali vzdrževanje kronične bolečine.

Ključne besede: kronična bolečina, otroci, mladostniki, dejavniki tveganja, psihološki pristop


Citiraj:
Horvat Rauter, B. (2018). Dejavniki tveganja in psihološka obravnava kronične bolečine pri otrocih in mladostnikih [Risk factors and psychological treatment of chronic pain in children and adolescents]. Psihološka obzorja, 27, 142–151. https://doi.org/10.20419/2018.27.489


Seznam literature v članku


American Pain Society. Assessment and Management of Children with Chronic Pain: A Position Statement from the American Pain Society. Pridobljeno s strani http://americanpainsociety.org/uploads/get-involved/pediatric-chronic-pain-statement.pdf

Angheluta, A. M. in Lee, B. K. (2011). Art therapy for chronic pain: Applications and future directions. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy, 45(2), 112–131.

Balague, F., Skovron, M., Nordin, M., Dutoit, G., Pol, L. R. in Waldburger, M. (1995). Low back pain in school children: A study of familial and psychological factors. Spine, 20, 1265–1270. CrossRef

Balague, F., Troussier, B. in Salminen, J. J. (1999). Non-specific low back pain in children and adolescents: Risk factors. European Spine Journal, 8, 429–438. CrossRef

Boey, C. C. M. in Goh, K. L. (2001). The significance of life-events as contributing factors in childhood recurrent abdominal pain in an urban community in Malaysia. Journal of Psychosomatic Research, 51, 559–562. CrossRef

Brattberg, G. (1994). The incidence of back pain and hadache among Swedish school children. Quality of Life Research, 3, 27–31. CrossRef

Carr, A. (2016). Somatic problems. V A. Carr (ur.), Child and adolescent clinical psychology: A contextual approach (3. izd, str. 509–574). London, Združeno Kraljestvo: Routledge.

Chalkiadis, G. A. (2001). Management of chronic pain in children. The Medical Journal of Australia, 175(9), 476–479.

Chin Chi Chan, E., Piira, T. in Betts, G. (2005). The school functioning of children with chronic and recurrent pain. Pediatric Pain Letter, 7(2–3), 11–16.

Chitkara, D. K., Rawat, D. J. in Talley, N. J. (2005). The epidemiology of childhood recurrent abdominal pain in Western countries: A systematic review. The American Journal of Gastroenterology, 100, 1868–1875. CrossRef

Coakley, R. in Wihak, T. (2017). Evidence-based psychological interventions for the management of pediatric chronic pain: New directions in research and clinical practice. Children, 4(2), 9. CrossRef

Compas, B. E. (1987). Coping with stress during childhood and adolescence. Psychological Bulletin, 101, 393–403. CrossRef

Compas, B. E., Connor-Smith, J. K., Saltzman, H., Thomsen, A. H. in Wadsworth, M. E. (2001). Coping with stress during childhood and adolescence: Problems, progress, and potential theory and research. Psychological Bulletin, 127, 87–127. CrossRef

Conte, P. M., Walco, G. A. in Kimura, Y. (2003). Temperament and stress response in children with juvenile primary fibromyalgia syndrome. Arthritis & Rheumatology, 48, 2923–2930. CrossRef

Dahl, R. E. (1996). The impact of inadequate sleep on children's daytime cognitive function. Seminars in Pediatric Neurology, 3, 44–50. CrossRef

Di Lorenzo, C., Colletti, R. B., Lehmann, P., Boyle, J. T., Gerson, W. T., Hyams, J. S., Squires, R. H., Jr., Walker, L. S. in Kanda, P. T. (2005). Chronic abdominal pain in children: A technical report of the American Academy of Pediatrics and the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Journal of Pediatric Gastroenterology Nutrition, 40, 249–261. CrossRef

Donnelly, T. J. in Jaaniste, T. (2016). Attachment and chronic pain in children and adolescents. Children, 3(4), 21. CrossRef

Eccleston, C. in Crombez, G. (2017). Advancing psychological therapies for chronic pain. F1000Research, 6, 461. CrossRef

Egger, H. L., Costello, E. J., Erkanli, A. in Angold, A. (1999). Somatic complaints and psychopathology in children and adolescents: Stomach aches, musceloskeletal pains, and headache. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 852–860. CrossRef

Friedrichsdorf, S. J., Giordano, J., Desai Dakoji, K., Warmuth, A., Daughtry, C. in Schulz, C. A. (2016). Chronic pain in children and adolescents: Diagnosis and treatment of primary pain disorders in head, abdomen, muscles and joints. Children, 3(4), 42. CrossRef

Gold, J. J., Mahrer, N. E., Yee, J. in Palermo, T. M. (2009). Pain, fatigue, and health-related quality of life in children and adolescents with chronic pain. The Clinical Journal of Pain, 25, 407–412. CrossRef

Goldenberg, H. in Goldenberg, I. (ur.). (2008). Family therapy: An overview (7. izd.). Belmont, CA, ZDA: Thomson Higher Education.

Hadhazy, V. A., Ezzo, J., Creamer, P. in Berman, B. M. (2000). Mind-body therapies for threatment of fibromyalgia: A systematic review. Journal of Rheumatology, 27, 2911–2918.

Hassett, A. L., Hilliard, P. E., Goesling, J., Clauw, D. J., Harte, S. E. in Brummett, C. M. (2013). Reports of chronic pain in childhood and adolescence among patients at a tertiary care pain clinic. The Journal of Pain, 14, 1390–1397. CrossRef

Holley, A. L., Wilson, A. C., Noel, M. in Palermo, T. M. (2016). Post-traumatic stress symptoms in children and adolescents with chronic pain: A topical review of the literature and proposed framework for future research. European Journal of Pain, 20, 1371–1383. CrossRef

Huguet, A., Tougas, M. E., Hayden, J., McGrath, P. J., Chambers, C. T., Stinson, J. N. in Wozney, L. (2016). Systematic review of childhood and adolescent risk and prognostic factors for recurrent headaches. The Journal of Pain, 17, 855–873. CrossRef

Jones, G. T., Watson, K. D., Silman, A. J., Symmons, D. P. M. in Macfarlane, G. J. (2003). Predictors of low back pain in British schoolchildren: A popolation-based prospective cohort study. Pediatrics, 111(4 Pt 1), 822–828. CrossRef

King, S., Chambers, C. T., Huguet, A., MacNevin, R. C., McGrath, P. J., Parker, L. in MacDonald, A. J. (2011). The epidemiology of chronic pain in children and adolescents revisited: A systematic review. Pain, 152, 2729–2738. CrossRef

Lewandowski, A. S., Palermo, T. M., Stinson, J., Handley, S. in Chambers, C. T. (2010). Systematic review of family functioning in families of children and adolescents with chronic pain. The Journal of Pain, 11(11), 1027–1038. CrossRef

Liakopoulou-Kairis, M., Alifieraki, T., Protagora, D., Korpa, T., Kondyli, K., Dimosthenous, E., … Kovanis, T. (2002). Recurrent abdominal pain and headache-psychopathology, life events and family functioning. European Child & Adolescent Psychiatry, 11, 115–122. CrossRef

Litt, M. D., Shafer, D. M., Ibanez, C. R., Kreutzer, D. L. in Tawfik-Yonkers, Z. (2009). Momentary pain and coping in temporomandibular disorder pain: Exploring mechanisms of cognitive behavioral treatment for chronic pain. Pain, 145, 160–168. CrossRef

Malchiodi, C. A. (ur). (1999). Medical art therapy with children. London, Združeno Kraljestvo: Kingsley.

McKillop, H. N. in Banez, G. A. (2016). A broad consideration of risk factors in pediatric chronic pain: Where to go from here? Children, 3(4), 38. CrossRef

Meijer, S. A., Sinnema, G., Bijstra, J. O., Mellenbergh, G. J. in Wolters, W. H. (2000). Social functioning in children with a chronic illness. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 309–317. CrossRef

Mindell, J. A., Owens, J. A. in Carskadon, M. A. (1999). Developmental features in sleep. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 8, 695–725. CrossRef

Nicholson, R. A., Houle, T. T., Rhudy, J. L. in Norton, P. J. (2007). Psychological risk factors in headache. Headache, 47, 413–426. CrossRef

Page, M. G., Stinson, J., Campbell, F. Isaac, L in Katz, J. (2013). Identification of pain-related psychological risk factors for the development and maintenance of pediatric chronic postsurgical pain. Journal of Pain Research, 6, 167–180. CrossRef

Palermo, T. M. (2000). Impact of recurrent and chronic pain on child and family daily functioning: A critical review of the literature. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 21(1), 58–69. CrossRef

Palermo, T. M., Valrie, C. R. in Karlson, C. W. (2014). Family and parent influences on pediatric chronic pain: A developmental perspective. American Psychologyst, 69(2), 142–152. CrossRef

Roth-Isigkeit, A., Thyen, U., Stöven, H., Schwarzenberger, J. in Schmucker, P. (2005). Pain among children and adolescents: Restrictions in daily living and triggering factors. Pediatrics, 115, 152–162. CrossRef

Schechter, N. L., Palermo, T. M., Walco, G. A. in Berde, C. B. (2009). Persistent pain in children. V S. M. Fishman, J. C. Ballantyne in J. P. Rathmell (ur.), Bonica's management of pain (4. izd., str. 767-782). Philadelphia, PA, ZDA: Lippincott Williams in Wilkins.

The Scottish Government, Scottish Medical and Scientific Advisory Committee (2018). Management of chronic pain in children and young people: A national clinical guideline: An opportunity for consultation. Pridobljeno s strani https://www.researchgate.net/publication/315661349_Management_of_Chronic_Pain_in_Children_and_Young_People_A_National_Clinical_Guideline

Sjolie, A. N. (2004). Associations between activities and low back pain in adolescents. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 14, 352–359. CrossRef

Speretto, F., Brachi, S., Vittadello, F. in Zulian, F. (2015). Musculoskeletal pain in schoolchildren across puberty: A 3-year follow-up study. Pediatric Rheumatology, 13, 16. CrossRef

Stahlschmidt, L., Zernikow, B. in Wager, J. (2016). Specialized rehabilitation programs for children and adolescents with severe disabling chronic pain: Indications, treatment and outcomes. Children, 3(4), E33. CrossRef

Stewart, I. in Joines, V. (2002). TA today: A new introduction to transactional analysis. Nottingham, Združeno Kraljestvo: Lifespace Publishing.

Tegethoff, M., Belardi, A., Stalujanis, E. in Meinlschmidt, G. (2015). Comorbidity of mental disorders and chronic pain: Chronology of onset in adolescents of national representative cohort. The Journal of Pain, 16, 1054–1064. CrossRef

Van Tilburg, M. A., Spence, N. J., Whitehead, W. E., Bangdiwala, S. in Goldston, D. B. (2011). Chronic pain in adolescents is associated with suicidal thoughts and behaviors. The Journal of Pain, 12, 1032–1039. CrossRef

Voerman, J. S., Vogel, I., Waart, F., Westendorp, T., Timman, R., Busschbach, J. J. V., van de Looij-Jansen, P. in Klerk, C. (2015). Bullying, abuse and family conflict as risk factors for chronic pain among Dutch adolescents. European Journal of Pain, 19, 1544–1551. CrossRef

Walker, L. S. (2004). Helping the child with recurrent abdominal pain return to school. Pediatric Annals, 33, 128–136. CrossRef

Walker, L. S., Dengler-Crish, C. M., Rippel, S. in Bruehl, S. (2010). Functional abdominal pain in childhood and adolescence increases risk for chronic pain in adulthood. Pain, 150, 568–572. CrossRef

Wang, S., Fuh, J., Lu, S. in Juang, K. (2006). Chronic daily headache in addolescents: Prevalence, impact, and medication overuse. Neurology, 66, 193–197. CrossRef


« Nazaj na Letnik 27 (2018)