Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 28 (2019)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Merjenje napovednikov blagostanja med mladostniki v Sloveniji: psihometrične značilnosti mere MDI in dimenzij mere EPOCH

Ana Kozina in Valentina Čufar

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 145  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 30. december 2019

pdf https://doi.org/10.20419/2019.28.504  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Merjenje blagostanja pridobiva pozornost tako na področju psiholoških raziskav, kot tudi na področju vzgoje in izobraževanja. V slovenskem prostoru lahko zaznamo pomanjkanje psihometrično veljavnih mer blagostanja pri otrocih in mladostnikih. V pričujoči raziskavi sva se osredotočili na psihometrične lastnosti dveh mer, ki merita dejavnike blagostanja za mladostnike: Merjenje razvoja otrok MDI (angl. Middle Years Development Inventory; Schonert-Reichl idr., 2013) in Mera blagostanja mladostnikov EPOCH (angl. Measure of Adolescent Well-Being; Kern, Benson, Steinberg in Steinberg, 2016). Za namene validacije obeh mer sva preverjali njuno strukturo, zanesljivost ter konvergentno in diskriminativno veljavnost. Analize so bile izvedene na podvzorcu PISA 2015. Vzorec zajema 3224 udeležencev s povprečno starostjo 16,65 let in standardnim odklonom 4,19. Konfirmatorna faktorska analiza je bila izvedena posebej za vprašalnik MDI in za dve dimenziji vprašalnika EPOCH. Rezultati konfirmatorne faktorske analize so pokazali zadovoljivo prilaganje modela izvorni različici v skladu s predpostavljeno strukturo. Vse dimenzije in podlestvice izbranih mer so zadovoljivo zanesljive (alfa koeficienti se gibljejo med 0,72 in 0,92). Analizirali sva koeficiente povezanosti med podlestvicami oziroma dimenzijami MDI in EPOCH ter dosežki na Vprašalniku spodbujanja pozitivnega razvoja mladih (PYD, Geldof idr., 2014) ter razlike med spoloma. Zaključiva lahko, da sta vprašalnika MDI in dve dimenziji vprašalnika EPOCH ustrezno zanesljivi in veljavni za uporabo v raziskovalne namene tudi v slovenskem prostoru.

Ključne besede: blagostanje, mladostniki, psihometrične značilnosti, veljavnost testa, pozitivna psihologija


Citiraj:
Kozina, A. in Čufar, V. (2019). Merjenje napovednikov blagostanja med mladostniki v Sloveniji: psihometrične značilnosti mere MDI in dimenzij mere EPOCH [Well-being factors measurement in youth in Slovenia: psychometric properties of the measure MDI and two dimensions of the measure EPOCH]. Psihološka obzorja, 28, 123–136. https://doi.org/10.20419/2019.28.504


Seznam literature v članku


Avsec, A. in Sočan, G. (2009). Validacija slovenske oblike Vprašalnika psihološkega blagostanja RPWB. Psihološka obzorja, 18(4), 4–19.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Harvard university press.

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York, NY, ZDA: Guilford Press.

Bullinger, M., Brütt, AL., Erhart, M., Ravens-Sieberer, U. in BELLA Study Group. (2008). Psychometric properties of the KINDL-R questionnaire: results of the BELLA study. European Child Adolescent Psychiatry, 17, 125–132. CrossRef

Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. New York, NY, ZDA: Taylor & Francis Group.

Cooke, P. J., Melchert, T. P. in Connor, K. (2016). Measuring well-being: A review of instruments. The Counseling Psychologist, 44(5), 730–757. CrossRef

Csikszentmihalyi, M. (1997). Finding flow: The psychology of engagement with everyday life. Basic Books.

Csikszentmihalyi, M., & Seligman, M. E. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5–14. CrossRef

Cummins, R. A., in Lau, A. L. D. (2005). Personal Well-Being Index- School Children (PWI-SC) manual (3rd ed.). Melbourne, Australia: Deakin University.

Čufar, V., Kramaršek, P., Mahne, N. in Mohar, N. (2015). Vpliv pozitivnih intervencij na povečanje dobrega počutja. V Čufar, V., Kramaršek, P. in Mahne, N. (ur.), Raziskave študentov psihologije prve stopnje: Zbornik znanstveno-raziskovalnih prispevkov (str. 6–15). Maribor, Slovenija: Filozofska fakulteta.

Diener, E., Emmons, R, Larsen, R., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 1105–1117. CrossRef

Eccles, J. S. (1999). The development of children ages 6 to 14. Future of Children, 9(2), 30–44. CrossRef

Geldof, G. J., Bowers, E. P., Boyd, M. J., Mueller, M. K., Napolitano, C. M., Schmidt, K. L., … Lerner, R. M. (2014). Creation of short and very short measures of the five C's of positive youth development. Journal of Research on Adolescence, 24(1), 163–176. CrossRef

Greenberg, M. T., Weissberg, R. P., O'Brien, M. U., Zins, J. E., Fredericks, L., Resnik, H., & Elias, M. J. (2003). Enhancing school-based prevention and youth development through coordinated social, emotional, and academic learning. American Psychologist, 58(6-7), 466–474. CrossRef

Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33(7), 1073–1082. CrossRef

Huppert, F. A. in So, T. T. C. (2013). Flourishing across Europe: Application of a new conceptual framework for defining well-being. Social Indicators Research, 110(3), 837–861. CrossRef

Kern, M. L., Benson, L., Steinberg, E. A. in Steinberg, L. (2016). The EPOCH measure of adolescent well-being. Psychological Assessment, 28(5), 586–597. CrossRef

Kern, M. L., Waters, L. E., Adler, A. in White, M. A. (2015). A multidimensional approach to measuring well-being in students: Application of the PERMA framework. The Journal of Positive Psychology, 10(3), 262–271. CrossRef

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modelling. New York, NY, ZDA: Guilford.

Kozina, A. in Štraus, M. (2017). Relationship between academic achievement as measured in the PISA study and wellbeing indicators: Preliminary findings. Šolsko polje, 28, 185–212.

Kozina, A., Wiium, N., Gonzalez, J. M. in Dimitrova, R. (2018). Positive youth development and academic achievement in Slovenia. Child & Youth Care Forum, 1–18. CrossRef

Lerner, R. M. (2007). The good teen: Rescuing adolescence from the myths of the storm and stress years. New York: Crown Publishing.

Lerner, R. M., von Eye, A., Lerner, J. V., & Lewin-Bizan, S. (2009). Exploring the foundations and functions of adolescent thriving within the 4-H study of positive youth development: A view of the issues. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(5), 567–570. CrossRef

Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227–238. CrossRef

Matthews, N., Kilgour, L., Christian, P., Mori, K. in Hil, D. M. (2015). Understanding, evidencing, and promoting adolescent well-being: An emerging agenda for schools. Youth & Society, 47(5), 659–683. CrossRef

Musek, J. (2015). Osebnost, vrednote in psihično blagostanje. Ljubljana, Slovenija: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ng, Z. J., Huebner, S. E., in Hills, K. J. (2015). Life satisfaction and academic performance in early adolescents: Evidence for reciprocal association. Journal of School Psychology, 53(6), 497–491. CrossRef

OECD (2017). How's life? 2017: Measuring well-being. Pariz, Francija: Avtor. Pridobljeno s http://dx.doi.org/10.1787/how_life-2017-en CrossRef

Opree, S. J., Buijzen, M. in Reijmersdal, E.A. (2018). Development and validation of the psychological well-being scale for children (PWB-C). Societies, 8(18), 1–14. CrossRef

Peterson, C., Park, N., & Seligman, M. E. (2005). Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life. Journal of Happiness Studies, 6(1), 25–41. CrossRef

Phelps, E., Zimmerman, S., Warren, A.E.A., Jeličić, H., von Eye, A., in Lerner, R. M. (2009). The structure and developmental course of positive youth development (PYD) in early adolescence: Implications for theory and practice. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(5), 571–584. CrossRef

Ravens-Sieberer, U., & Bullinger, M. (1998). Assessing health-related quality of life in chronically ill children with the German KINDL: first psychometric and content analytical results. Quality of Life Research, 7(5), 399–407. CrossRef

Ravens-Sieberer, U., Gosch, A., Rajmil, L., Erhart,M., Bruil,J., Duer,… Kidscreen Group E (2005). Kidscreen-52 Quality of life measure for children and adolescents. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, 5(3), 353–365. CrossRef

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–67. CrossRef

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069–1081. CrossRef

Schonert-Reichl, K.A., Guhn, M., Gadermann, A. M., Hymel, S., Sweiss, L. in Hertzman, C. (2013). Development and validation of the Middle Years Development Instrument (MDI): Assessing children's well-being and assets across multiple contexts. Social Indicators Research, 114(2), 345–369. CrossRef

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish. New York, NY, ZDA: Simon & Schuster.

Smolej Fritz, B. in Avsec, A. (2007). The experience of flow and subjective well-being of music students, Psihološka obzorja, 16(2), 5–17.

Stevanovic, D. (2009). Serbian KINDL questionnaire for quality of life assessments in healthy children and adolescents: Reproducibility and construct validity. Health and Quality of Life Outcomes, 7(1), 1–7. CrossRef

Strniša, J. (2007). Pomembnost in uresničenost vrednot v odnosu do subjektivnega blagostanja pri slovenskih in britanskih študentih. Psihološka obzorja, 16(2), 19–34.

The Children's Society (2017). The good childhood report 2017. Pridobljeno s https://www.childrenssociety.org.uk/what-we-do/resources-and-publications/the-good-childhood-report-2017

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063–1070. CrossRef


« Nazaj na Letnik 28 (2019)