Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 30 (2021)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Zgodnja navezanost med malčkom in staršem kot napovednik kakovosti prijateljstva otrok v srednjem otroštvu

Nika Čermak in Ljubica Marjanovič Umek

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 344  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 12. februar 2021

pdf https://doi.org/10.20419/2021.30.525  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Osrednja predpostavka teorije navezanosti je, da se varnost navezanosti in model zgodnjega odnosa med dojenčkom in staršem ali skrbnikom odražata tudi v drugih medosebnih odnosih, vključno s prijateljstvi, skozi življenje. Odnos med otrokom v različnih razvojnih obdobjih in staršem ali skrbnikom tako velja za enega pomembnih napovednikov socialnega razvoja otrok. V pričujoči raziskavi smo preučili vzdolžno povezavo med zgodnjo navezanostjo malčkov in kakovostjo njihovih prijateljstev v srednjem otroštvu. V vzorec je bilo vključenih 129 malčkov (52 % dečkov), iz prvotnega vzorca pa je pri drugem merjenju sodelovalo 118 otrok. Pri starosti 15 mesecev smo navezanost malčkov ocenili z Vprašalnikom o navezanosti (AQS), pri 9 letih pa smo kot mere kakovosti prijateljstva uporabili samooceno, oceno opazovalcev ter sociometrično preizkušnjo. Med varnostjo navezanosti in opazovano kakovostjo prijateljstva obstaja pomembna povezanost, medtem ko navezanost ni bila neposredno povezana s samooceno kakovosti prijateljstva in številom recipročnih prijateljstev otrok. Predpostavili smo tudi model poti, s katerim smo preverili povezave med navezanostjo in kakovostjo prijateljstva. Individualna kakovost interakcije otrok se je izkazala kot pomemben mediator varne navezanosti pri napovedovanju medvrstniške kompetentnosti, ki se kaže v številu recipročnih prijateljstev. Statistično pomembne, a zmerne povezave kažejo na zmeren učinek varne navezanosti na kakovost prijateljstva v srednjem otroštvu.

Ključne besede: navezanost, prijateljstvo, medvrstniški odnosi, psihosocialni razvoj, vzdolžna študija


Citiraj:
Čermak, N. in Marjanovič Umek, L. (2021). Zgodnja navezanost med malčkom in staršem kot napovednik kakovosti prijateljstva otrok v srednjem otroštvu [Early toddler-parent attachment as a predictor of the quality of children’s friendship in middle childhood]. Psihološka obzorja, 30, 1–10. https://doi.org/10.20419/2021.30.525


Seznam literature v članku


Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E. in Wall, S. N. (2015). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Psychology Press.

Bagwell, C. L. in Schmidt, M. E. (2011). Friendships in childhood and adolescence. The Guilford Press.

Berndt, T. J. (1996). Exploring the effects of friendship quality on social development. V M. W. Bukowski, A. F. Newcomb in W. W. Hartup (ur.), The company they keep: Friendships in childhood and adolescence (str. 346–365). Cambridge University Press.

Booth-LaForce, C. in Kerns, K. A. (2009). Child-parent attachment relationships, peer relationships and peer-group functioning. V K. H. Rubin, W. M. Bukowski in B. Laursen (ur.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (str. 490–507). The Guilford Press.

Booth-LaForce, C., Rubin, K. H., Rose-Krasnor, L. in Burgess, K. B. (2005). Attachment and friendship predictors of psychosocial functioning in middle childhood and the mediating roles of social support and self-worth. V K. A. Kerns in R. A. Richardson (ur.), Attachment in middle childhood (str. 161–188). Guilford Press.

Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Vol. 2. Separation: Anxiety and anger. Basic Books.

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment (2. izdaja). Basic Books.

Bretherton, I. (1985). Attachment theory: Retrospect and prospect. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50(1/2), 3–35. CrossRef

Bretherton, I. (2005). In pursuit of the internal working model construct and its relevance to attachment relationships. V K. E. Grossmann, K. Grossmann in E. Waters (ur.), Attachment from infancy to adulthood: The major longitudinal studies (str. 13–47). The Guilford Press.

Clark, K. E. in Ladd, G. W. (2000). Connectedness and autonomy support in parent-child relationships: Links to children's socioemotional orientation and peer relationships. Developmental Psychology, 36(4), 485–498. CrossRef

Cohn, D. A. (1990). Child-mother attachment of six-year-olds and social competence at school. Child Development, 61(1), 152–162. CrossRef

Deutz, M. H., Lansu, T. A. in Cillessen, A. H. (2015). Children's observed interactions with best friends: Associations with friendship jealousy and satisfaction. Social Development, 24(1), 39–56. CrossRef

Flyr, M. L., Howe, T. in Parke, R. D. (1995). Observed friendship quality scale [Neobjavljen sistem kodiranja]. University of California.

Groh, A. M., Fearon, R. P., Bakermans-Kranenburg, M. J., van IJzendoorn, M. H., Steele, R. D. in Roisman, G. I. (2014). The significance of attachment security for children's social competence with peers: A meta-analytic study. Attachment and Human Development, 16(2), 103–136. CrossRef

Gullone, E. in Robinson, K. (2005). The Inventory of Parent and Peer Attachment - Revised (IPPA-R) for children: A psychometric investigation. Clinical Psychology and Psychotherapy, 12(1), 67–97. CrossRef

Kemple, K. M. (2004). Let's be friends: Peer competence and social inclusion in early childhood programs. Teachers College Press.

Kerns, K. A. in Brumariu, L. E. (2016). Attachment in middle childhood. V J. Cassidy (ur.), Handbook of attachment: theory, research and clinical applications (str. 349–365). Guilford.

Ladd, G. W. (2016). Themes and theories: Perspectives on processes in family-peer relationships. V Parke, R. D. in Ladd, G. W. (ur.), Family-Peer Relationships: Models of linkage (str. 1–34). Routledge.

LaFreniere, P. J. in Sroufe, L. A. (1985). Profiles of peer competence in the preschool: Interrelations between measures influence of social ecology and relation to attachment history. Developmental Psychology, 21(1), 56–69. CrossRef

Lansford, J. E. (2004). Links between family relationships and best friendships in the United States and Japan. The International Journal of Aging and Human Development, 59(4), 287–304. CrossRef

Main, M., Kaplan, N. in Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood and adulthood: A move to the level of representation. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50(1/2), 66–104. CrossRef

Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (2004). Socialni in moralni razvoj v zgodnjem otroštvu. V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (str. 363–381). Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

McDowell, D. J. in Parke, R. D. (2009). Parental correlates of children's peer relations: An empirical test of a tripartite model. Developmental Psychology, 45(1), 224–235. CrossRef

Pallini, S., Baiocco, R., Schneider, B. H., Madigan, S. in Atkinson, L. (2014). Early child-parent attachment and peer relations: A meta-analysis of recent research. Journal of Family Psychology, 28(1), 118–123. CrossRef

Park, K. A. in Waters, E. (1989). Security of attachment and preschool friendships. Child Development, 60(5), 1076–1081. CrossRef

Parker, J. G. in Asher, S. R. (1993). Friendship and friendship quality in middle childhood: Links with peer group acceptance and feelings of loneliness and social dissatisfaction. Developmental Psychology, 29(4), 611–621. CrossRef

Peters, E. (2010). Friendships in middle childhood: Links with psychobiology, parenting and peer group functioning[Neobjavljena doktorska disertacija]. Radboud Universiteit Nijmegen.

Peters, E., Van den Bosch, N. in Riksen-Walraven, J. M. A. (2007). The Child-Friend Interaction Rating Scales (C-FIRS) . Behavioural Science Institute.

Phillipsen, L. C. (1999). Associations between age, gender, and group acceptance and three components of friendship quality. Journal of Early Adolescence, 19(4), 438–464. CrossRef

Raikes, H. A. in Thompson, R. A. (2008). Attachment security and parenting quality predict children's problem-solving, attributions, and loneliness with peers. Attachment and Human Development, 10(3), 319–344. CrossRef

Rice, K. G. in Mulkeen, P. (1995). Relationships with parents and peers: A longitudinal study of adolescent intimacy. Journal of Adolescent Research, 10(3), 338–357. CrossRef

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. CrossRef

Scharf, M. (2014). Children's social competence within close friendship: The role of self-perception and attachment orientations. School Psychology International, 35(2), 206–220. CrossRef

Scharf, M., Kerns., K. A., Rousseau, S. in Kivenson-Baron, I. (2016). Mother-child attachment and social anxiety: Associations with friendship skills and peer competence in Arab children. School Psychology International, 37(3), 271–288. CrossRef

Schneider, B. H., Atkinson, L. in Tardif, C. (2001). Child-parent attachment and peer relations: A quantitative review. Developmental Psychology, 37(1), 86–100. CrossRef

Schwarz, B., Stutz, M. in Ledermann, T. (2012). Perceived interparental conflict and early adolescents' friendships: The role of attachment security and emotion regulation. Journal of Youth and Adolescence, 41(9), 1240–1252. CrossRef

Selman, R. L. in Schultz, L. H. (1990). Making a friend in youth: Developmental theory and pair therapy. University of Chicago Press.

Sroufe, L. A. (1983). Infant-caregiver attachment and patterns of adaptation in preschool: The roots of maladaptation and competence. V M. Perlmutter (ur.), Minnesota symposium in child psychology (str. 41–81). Erlbaum.

Sroufe, L. A., Egeland, B. in Carlson, E. (1999). One social world: The integrated development of parent-child and peer relationships. V W. A. Collins in B. Laursen (ur.), Relationships as developmental contexts: The Minnesota Symposia on Child Psychology, vol. 30 (str. 241–261). Erlbaum.

Sroufe, L. A., Egeland, B., Carlson, E. in Collins, W. A. (2005). Placing early attachment experiences in developmental context. V K. E. Grossmann, K. Grossmann in E. Waters (ur.), Attachment from infancy to adulthood: The major longitudinal studies (str. 48–70). The Guilford Press.

Sroufe, L. A., Egeland, B. in Kreutzer, T. (1990). The fate of early experience following developmental change: Longitudinal approaches to individual adaptation in childhood. Child Development, 61(5), 1363–1373. CrossRef

Sroufe, L. A. in Waters, E. (1977). Attachment as an organizational construct. Child Development, 48(4), 1184–1199. CrossRef

Van Bakel, H. J. in Riksen-Walraven, J. M. (2002). Parenting and development of one-year-olds: Links with parental, contextual and child characteristics. Child Development, 73(1), 256–273. CrossRef

Van Bakel, H. J. in Riksen-Walraven, J. M. (2004). AQS security scores: What do they represent? A study in construct validation. Infant Mental Health Journal, 25(3), 175–193. CrossRef

van IJzendoorn, M. H., Vereijken, C. M. J. L., Bakermans-Kranenburg, M. J. in Riksen-Walraven, J. M. (2004). Assessing attachment security with the Attachment Q Sort: Meta-analytic evidence for the validity of the observer AQS. Child Development, 75(4), 1188–1213. CrossRef

Waters, E. (1995). Appendix A: The Attachment Q-set (version 3.0). Monographs of the Society for Research in Child Development, 60(2/3), 234–246. CrossRef

Waters, E., Wippman, J. in Sroufe, L. A. (1979). Attachment, positive affect, and competence in the peer group: Two studies in construct validation. Child Development, 50(3), 821–829. CrossRef

Wood, J. J., Emmerson, N. A. in Cowan, P. A. (2004). Is early attachment security carried forward into relationships with preschool peers? British Journal of Developmental Psychology, 22(2), 245–253. CrossRef

Youngblade, L. M. in Belsky, J. (1992). Parent-child antecedents of 5-year-olds' close friendships: A longitudinal analysis. Developmental Psychology, 28(4), 700–713. CrossRef

Youngblade, L. M., Park, K. A. in Belsky, J. (1993). Measurement of young children's close friendship: A comparison of two independent assessment systems and their associations with attachment security. International Journal of Behavioral Development, 16(4), 563–587. CrossRef


« Nazaj na Letnik 30 (2021)