Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 30 (2021)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Osebnostne lastnosti kot napovedniki različnih vidikov subjektivnega blagostanja pri starejših odraslih

Mojca Petrič in Maja Zupančič

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 357  |  flagNapisan v angleščini.  |  Objavljeno: 2. april 2021

pdf https://doi.org/10.20419/2021.30.528  |  Citati: CrossRef (1)

Povzetek: V raziskavi smo proučili sočasno napovedno vrednost osebnostnih potez za tri sestavine subjektivnega blagostanja pri normativnem vzorcu (N = 272; 70 % žensk) starejših odraslih (M = 71,82 let, SD = 6,03) v Sloveniji. Pri tem smo izhajali iz modela Velikih pet osebnostnih lastnosti ter Keyesovega celostnega modela subjektivnega blagostanja (SB), ki vključuje čustveno (ČB), psihološko (PB) in socialno blagostanje (SoB). V napovednih modelih SB smo najprej upoštevali demografske značilnosti udeležencev (spol, starost, zakonski stan, raven izobrazbe) in njihovo subjektivno oceno zdravja, potem pa dodali samoocene petih osebnostnih lastnosti. Uporabili smo Vprašalnik subjektivne ocene zdravja, ki smo ga oblikovali za namen raziskave, kratko obliko Kontinuuma duševnega zdravja ter Vprašalnik pet velikih faktorjev BFI. Demografske značilnosti niso značilno napovedovale sestavin SB, medtem ko je subjektivna ocena zdravja prirastno pojasnila značilen delež variance v ČB in PB. Sklop petih osebnostnih lastnosti je značilno izboljšal napoved, preko demografskih značilnosti in subjektivne ocene zdravja. Pri tem se je sprejemljivost povezovala z vsemi tremi sestavinami SB, štiri osebnostne lastnosti pa so se s posameznimi sestavinami SB povezovale razlikovalno. Visoka raven vestnosti in nizka raven nevroticizma sta pomembno napovedovali ČB, vestnost, ekstravertnost in odprtost so napovedovale PB, odprtost pa SoB.

Ključne besede: starejši odrasli, osebnost, Velikih pet, subjektivno blagostanje, Keyesov model blagostanja


Citiraj:
Petrič, M. in Zupančič, M. (2021). Personality traits predicting different aspects of subjective well-being in elderly adults. Psihološka obzorja, 30, 15–25. https://doi.org/10.20419/2021.30.528


Seznam literature v članku


Abbott, R. A., Croudace, T. J., Ploubidis, G. B., Kuh, D., Wadsworth, M. E. J., Richards, M., & Huppert, F. A. (2008). The relationship between early personality and midlife psychological well-being: Evidence from a UK birth cohort study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 43(9), 679–687.CrossRef

Avsec, A., & Sočan, G. (2007). Vprašalnik petih velikih faktorjev BFI [The Big Five Inventory BFI]. In A. Avsec (Ed.), Psihodiagnostika osebnosti [Psychodiagnostics of personality] (pp. 171–178). Department of Psychology, University of Ljubljana.

Baltes, P. B., & Baltes, M. M. (1990). Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. In P. B. Baltes & M. M. Baltes (Eds.), Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences (pp. 1–34). Cambridge University Press.CrossRef

Belsky, J., Jaffee, S. R., Caspi, A., Moffitt, T., & Silva, P. A. (2003). Intergenerational relationships in young adulthood and their life course, mental health, and personality correlates. Journal of Family Psychology, 17(4), 460–471.CrossRef

Bennett, K. M. (2005). Psychological wellbeing in later life: The longitudinal effects of marriage, widowhood and marital status change. International Journal of Geriatric Psychiatry, 20(3), 280–284.CrossRef

Binder, M., & Coad, A. (2013). »I'm afraid I have bad news for you…«: Estimating the impact of different health impairments on subjective well-being. Social Science & Medicine, 87, 55–167.CrossRef

Borg, C., Hallberg, I. R., & Blomquist, K. (2005). Life satisfaction among older people (65+) with reduced self-care capacity: The relationship to social, health and financial aspects. Journal of Clinical Nursing, 15(5), 607–618.CrossRef

Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., Bucik, V., Boben, D., Hruševar-Bobek, B., Zupančič, M., & Horvat, M. (2012). Model »velikih pet«: pripomočki za merjenje strukture osebnosti: priročnik [The Big Five Model: Questionnaires to assess personality structure: Assessment manual] . Center za psihodiagnostična sredstva.

Carstensen, L. L., Isaacowitz, D. M., & Charles, S. T. (1999). Taking time seriously: A theory of socioemotional selectivity. American Psychologist, 54(3), 165–181.CrossRef

Caspi, A. (1998). Personality development across the life course. In W. Damon & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology: Vol. 3. Social, emotional, and personality development (pp. 311–388). Wiley.

Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1980). Influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being: Happy and unhappy people. Journal of Personality and Social Psychology, 38(4), 668–678.CrossRef

DeNeve, K. M., & Cooper, H. (1998). The happy personality: A meta-analysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, 124, 197–229.CrossRef

Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55(1), 34–43.CrossRef

Diener, E. (2012). New findings and future directions for subjective well-being research. American Psychologist, 67, 590–597.CrossRef

Diener, E., & Chan, M. Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well-being contributes to health and longevity. Applied Psychology: Health and Well-being, 3(1), 1–43.CrossRef

Diener, E., & Lucas, R. E. (1999). Personality and subjective well-being. In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), Wellbeing: The foundations of hedonic psychology (pp. 213–229). Russell Sage Foundation.

Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, culture, and subjective well-being: Emotional and cognitive evaluation of life. Annual Review of Psychology, 54, 403–425.CrossRef

Diener, E., & Suh, E. M. (1997). Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators. Social Indicators Research, 40(1–2), 189–216.CrossRef

Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. E. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276–302.CrossRef

Dillaway, H. E., & Byrnes, M. (2009). Reconsidering successful aging: A call for renewed and expanded academic critiques and conceptualizations. Journal of Applied Gerontology, 28(6), 702–722.CrossRef

Elliot, A. J., & Thrash, T. M. (2002). Approach-avoidance motivation in personality: Approach and avoidance temperaments and goals. Journal of Personality and Social Psychology, 82(5), 804–818.CrossRef

Eurostat. (2019). Ageing Europe. Looking at the lives of older people in EU. https://www.age-platform.eu/publications/ ageing-europe-looking-lives-older-people-eu-eurostat- 2019-report

Fagerström, C., Borg, C., Balducci, C., Burholt, V., Wenger, C. G., Ferring, D., Weber, G., Holst, G., & Hallberg, I. R. (2007). Life satisfaction and associated factors among people aged 60 years and above in six European countries. Applied Research in Quality of Life, 2(1), 33–50.CrossRef

Friedman, H. S., & Kern, M. L. (2014). Personality, well-being, and health. Annual Review of Psychology, 65, 719–742.CrossRef

Gallagher, M. W., Lopez, S. J., & Preacher, K. J. (2009). The hierarchical structure of well-being. Journal of Personality, 77, 1025–1049.CrossRef

Gomez, V., Krings, F., Baugarter, A., & Grob, A. (2009). The influence of personality and life events on subjective well-being from a life span perspective. Journal of Research in Personality, 43, 345–354.CrossRef

Gray, J. A. (1990). Brain systems that mediate both emotion and cognition. Cognition & Emotion, 4(3), 269–288.CrossRef

Hansen, T., & Slagsvold, B. (2012). The age and subjective well-being paradox revisited: A multidimensional perspective. Norsk Epidemiologi, 22(2), 187–195.CrossRef

Hill, P. L., Turiano, N. A., Mroczek, D. K., & Roberts, B. W. (2012). Examining concurrent and longitudinal relations between personality traits and social well-being in adulthood. Social Psychological and Personality Science, 3(6), 698–705.CrossRef

Jivraj, S., Nazroo, J., Vanhoutte, B., & Chandola, T. (2014). Aging and subjective well-being in later life. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 69(6), 930–941.CrossRef

John, O. P., Donahue, E. M., & Kentle, R. L. (1991). The Big Five Inventory--Versions 4a and 54. University of California, Berkeley, Institute of Personality and Social Research.CrossRef

John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big-Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (pp. 102–138). Guilford Press.

Joshanloo, M., & Nosratabadi, M. (2009). Levels of mental health continuum and personality traits. Social Indicators Research, 90(2), 211–224.CrossRef

Joshanloo, M., Rastegar, P., & Bakhshi, A. (2012). The Big Five personality domains as predictors of social wellbeing in Iranian university students. Journal of Social and Personal Relationships, 29(5), 639–660.CrossRef

Kahlbaugh, P., & Huffman, L. (2017). Personality, emotional qualities of leisure, and subjective well-being in the elderly. The International Journal of Aging and Human Development, 85(2), 164–184.CrossRef

Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61, 121–140.CrossRef

Keyes, C. L. M. (2002). The Mental Health Continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior, 43, 207–222.CrossRef

Keyes, C. L. M. (2007). Promoting and protecting mental health as flourishing: A complementary strategy for improving national mental health. American Psychologist, 62(2), 95–108.CrossRef

Keyes, C. L. M. (2009). Brief description of the Mental Health Continuum Short Form (MHC-SF) . https://www.aacu.org/sites/default/files/MHC-SFEnglish.pdf

Keyes, C. L. M., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 1007–1022.CrossRef

Lamers, S. M. A., Glas, C. A. W., Westerhof, G. J., & Bohlmeijer, E. T. (2012). Longitudinal evaluation of the Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF): Measurement invariance across demographics, physical illness and mental illness. European Journal of Psychological Assessment, 28(4), 290–296.CrossRef

Lemon, B. W., Bengtson, V. L., & Peterson, J. A. (1972). An exploration of the activity theory of aging: Activity types and life satisfaction among in-movers to a retirement community. Journal of Gerontology, 27(4), 511–523.CrossRef

Lucas, R. E. (2008). Personality and subjective well-being. In R. J. Larsen & M. Eid (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 171–194). Guilford Press.

McCrae, R. R., & Costa, P. T., Jr. (1991). Adding liebe und arbeit: The full five-factor model and well-being. Personality and Social Psychology Bulletin, 17(2), 227–232.CrossRef

McCrae, R. R., & Löckenhoff, C. E. (2014). Self-regulation and the five-factor model of personality traits. In R. H. Hoyle (Ed.), Handbook of personality and self-regulation (pp.145–168). Wiley Blackwell.CrossRef

Mroczek, D. K., & Spiro III, A. (2005). Change in life satisfaction during adulthood: Findings from the Veterans affairs normative aging study. Journal of Personality and Social Psychology, 88(1), 189–202.CrossRef

Okun, M. A., Stock, W. A., Haring, M. J., & Witter, R. A. (1984). Health and subjective well-being: A meta-analysis. The International Journal of Aging and Human Development, 19(2), 111–132.CrossRef

Ozer, D. J., & Benet-Martinez, V. (2006). Personality and the prediction of consequential outcomes. Annual Review of Psychology, 57, 401–421.CrossRef

Pavot, W., Diener, E., & Fujita, F. (1990). Extraversion and happiness. Personality and Individual Differences, 11, 1299–1306.CrossRef

Petrič, M. (2015). Napovedniki Keyesovega modela duševnega zdravja pri starostnikih [Predictors of the Keyes's model of mental health in elderly] [Unpublished doctoral dissertation]. University of Ljubljana.

Pinquart, M., & Sörensen, S. (2000). Influences of socioeconomic status, social network, and competence on subjective well-being in later life: A meta-analysis. Psychology of Aging, 15(2), 187–224.CrossRef

Roberts, B. W., Jackson, J. J., Fayard, J. V., Edmonds, G., & Meints, J. (2013). Conscientiousness. In M. R. Leary & R. H. Hoyle (Eds.), Handbook of individual differences in social behavior (pp. 369–381). The Guilford Press.

Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1997). Successful aging. The Gerontologist, 37(4), 433−440.CrossRef

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141–166.CrossRef

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of eudaimonic well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069–1081.CrossRef

Ryff, C. D. (2013). Eudaimonic well-being and health: Mapping consequences of self-realization. In A. S. Waterman (Ed.), The best within us: Positive psychology perspectives on eudaemonia (pp. 77–98). American Psychological Association.CrossRef

Sargent-Cox, K. A., Anstey, K. J., & Luszcz, M. A. (2010). Patterns of longitudinal change in older adults' self-rated health: The effect of the point of reference. Health Psychology, 29(2), 143–152.CrossRef

Schmutte, P. S., & Ryff, C. D. (1997). Personality and well-being: Reexamining methods and meanings. Journal of Personality and Social Psychology, 73(3), 549–559.CrossRef

Shapiro, A., & Keyes, C. L. M. (2008). Marital status and social well-being: Are the married always better off? Social Indicators Research, 88(2), 329–346.CrossRef

Snowden, M., Dhingra, S. S., Keyes, C. L. M., & Anderson, L. A. (2010). Changes in mental well-being in the transition to late life: Findings from MIDUS I and II. American Journal of Public Health, 100(12), 2385–2388.CrossRef

Statistical Office. (2017). Število in sestava prebivalstva [Population structure]. http://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/104

Staudinger, U. M., Fleeson, W., & Baltes, P. B. (1999). Predictors of subjective physical health and global well-being: Similarities and differences between the United States and Germany. Journal of Personality and Social Psychology, 76(2), 305–319.CrossRef

Steel, P., Schmidt, J., & Shultz, J. (2008). Refining the relationship between personality and subjective well-being. Psychological Bulletin, 123, 138–161.CrossRef

Stephan, Y. (2009). Openness to experience and active older adults' life satisfaction: A trait and facet-level analysis. Personality and Individual Differences, 47(6), 637–641.CrossRef

Stowe, J. D., & Cooney, T. M. (2015). Examining Rowe and Kahn's concept of successful aging: Importance of taking a life course perspective. The Gerontologist, 55(1), 43–50.CrossRef

Teuscher, U. (2009). Subjective age bias: A motivational and information processing approach. International Journal of Behavioral Development, 33(1), 22–31.CrossRef

Vittersǿ, J. (2001). Personality traits and subjective well-being: Emotional stability, not extraversion, is probably the important predictor. Personality and Individual Differences, 31(6), 903–914.CrossRef

Waterman, A. S. (1993). Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 678–691.CrossRef

Zager Kocjan, G. (2016). Engagement, passion, and flow among employees: A theoretical and empirical distinction [Unpublished doctoral dissertation]. University of Ljubljana.

Zupančič, M., & Kavčič, T. (2017). Personality, life events, and three components of subsequent subjective well-being in female university students. Social Inquiry into Well-Being, 3(1), 1–14.


Citati prek sistema CrossRef (1)

Integral definition and conceptual model of mental health: Proposal from a systematic review of different paradigms
       Maday Alicia Coronel-Santos, Juan Carlos Rodríguez-Macías
       Frontiers in Sociology, 2022
       https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.978804


« Nazaj na Letnik 30 (2021)