Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 30 (2021)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Računalniški kognitivni trening pri otrocih in mladostnikih z lažjo motnjo v duševnem razvoju

Nastasija Mahne, Karin Bakračevič in Vojko Kavčič

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 98  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 7. maj 2021

pdf https://doi.org/10.20419/2021.30.534  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Več študij je preučevalo bližnje in daljne transferne učinke kognitivnega treninga (predvsem treninga delovnega spomina), a je bilo le malo študij narejenih na populaciji otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Iz tega razloga smo želeli v naši raziskavi preveriti, kakšne učinke ima računalniški kognitivni trening – virtualni labirint – na kognitivne funkcije otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. V raziskavi so nas še posebej zanimali učinki treninga na izvršilne funkcije in nekatere z njimi povezane kognitivne funkcije: preklapljanje med mentalnimi seti, verbalno fluentnost, delovni spomin, dolgotrajni spomin in hitrost procesiranja. V raziskavi je sodelovalo 21 učencev, 11 v eksperimentalni in 10 v kontrolni skupini. Vključili smo učence od 4. do 9. razreda, stari so bili od 10 do 19 let. Eksperimentalna skupina je trening izvajala 12-krat po 35 minut. Intervencija je potekala skupinsko, dvakrat na teden. Kontrolna skupina je bila pasivna in ni izvajala nobenih aktivnosti. Pred in po končanih treningih smo udeležence v kontrolni in eksperimentalni skupini testirali z nevropsihološkimi testi in računalniško baterijo CogState. Rezultati so pokazali pomembne izboljšave pri eksperimentalni skupini v primerjavi s kontrolno skupino na Reyjevem slušno-verbalnem testu (s katerim preverjamo kognitivne sposobnosti na področju slušno-besednega spomina), pri meri skupnega števila priklicanih besed (vsoti preizkusov od I do III) ter na preizkusu po interferenci (preizkusu IV). Pomembne izboljšave pri eksperimentalni skupini v primerjavi s kontrolno pa so se pokazale tudi pri Testu povezovanja – delu A, ki preverja motorično hitrost. Najmočnejši je bil torej učinek treninga na hitrost procesiranja vidnih informacij in besedni spomin.

Ključne besede: računalniški kognitivni trening, otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, izvršilne funkcije, spomin, hitrost procesiranja informacij


Citiraj:
Mahne, N., Bakračevič, K. in Kavčič, V. (2021). Računalniški kognitivni trening pri otrocih in mladostnikih z lažjo motnjo v duševnem razvoju [Computerised cognitive training in pupils with mild intellectual disability]. Psihološka obzorja, 30, 79–87. https://doi.org/10.20419/2021.30.534


Seznam literature v članku


Bangirana, P., Sikorskii, A., Giordani, B., Nakasujja, N. in Boivin, M. J. (2015). Validation of the CogState battery for rapid neurocognitive assessment in Ugandan school age children. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 9(38), 1–7. CrossRef

Barič, M. (2009). Struktura modela svetovanja za ranljivo skupino oseb s posebnimi potrebami - Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju [The structure of the model of counseling for the vulnerable group of individuals with special needs - Individuals with mild cognitive disability] (poročilo operacije Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine). Ministrstvo RS za šolstvo in šport. http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/CVZU/razvoj_modelov/CVZU_7MODELI_Struktura_lazja.pdf

Bergman Nutley, S., Soderqvist, S., Bryde, S., Thorell, L. B., Humphreys, K. in Klingberg,T. (2011). Gains in fluid intelligence after training non-verbal reasoning in 4-year-old children: A controlled, randomized study. Developmental Science, 14(3), 591–601. CrossRef

Brown, T. E. (2005). Attention deficit disorder: The unfocused mind in children and adults. Yale University Press.

Carpenter, P. A., Just, M. A. in Shell, P. (1990). What one intelligence test measures: A theoretical account of the processing in the Raven Progressive Matrices Test. Psychological Review, 97(3), 404–431. CrossRef

Charter, R. A., Adkins, T. G., Alekoumbides, A. in Seacat, G. F. (1987). Reliability of the WAIS, WMS, and Reitan Battery: Raw scores and standardized scores corrected for age and education. International Journal of Clinical Neuropsychology, 9, 28–32.

Cogstate. (2018). Cogstate Research Battery. https://www.cogstate.com/academic-research/

Crowe, S. F. (1998). The differential contribution of mental tracking, cognitive flexibility, visual search, and motor speed to performance on parts A and B of the Trail Making Test. Journal of Clinical Psychology, 54(5), 585–591. CrossRef

Danielsson, H., Zottarel, V., Palmqvist, L. in Lanfranchi, S. (2015). The effectiveness of working memory training with individuals with intellectual disabilities - A meta-analytic review. Frontiers in Psychology, 6, 1–10. CrossRef

Dawson, P. in Guare, R. (2009). Executive Skills: The Hidden Curriculum. Principal Leadership, 9(7), 10–14.

Delavarian, M., Bokharaeian, B., Towhidkhah, F. in Gharibzadeh, S. (2015). Computer-based working memory training in children with mild intellectual disability. Early Child Development and Care, 185(1), 66–74. CrossRef

Franzen, M. D., Paul, D. in Iverson, G. L. (1996). Reliability of alternate forms of the Trail Making Test. The Clinical Neuropsychologist, 10, 125–129. CrossRef

Hammers, D., Spurgeon, E., Ryan, K., Persad, C., Barbas, N., Heidebrink, J., Darby, D. in Giordani, B. (2012).Validity of a brief computerized cognitive screening test in dementia. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 25(2), 89–99. CrossRef

Holmes, J., Gathercole, S. E. in Dunning, D. L. (2009). Adaptive training leads to sustained enhancement of poor working memory in children. Developmental Science, 12(4), F9–F15. CrossRef

Klingberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory. Trends in Cognitive Sciences, 14(7), 317–324. CrossRef

Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P. J., Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlström, K., Gillberg, C. G., Forssberg, H. in Westerberg, H. (2005). Computerized training of working memory in children with ADHD: A randomized, controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44(2), 177–186. CrossRef

Lah, S. (2017). Kognitivni računalniški trening kot dopolnitev dodatne strokovne pomoči in njegova učinkovitost pri učencih s posebnimi potrebami [Cognitive computer training as a completion of additional professional support and its effectiveness for pupils with special needs] [Magistrsko delo, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta].Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru. https://dk.um.si/Dokument.php?id=120606

Lezak, M. (2012). Neuropsychological assessment. Oxford University Press.

Lezak, M. D., Howieson, D. B. in Loring, D. W. (2004). Neuropsychological assessment (4. izd.) . Oxford University Press.

Marinč, D., Burnik, F., Vališer, A., Barborič, K., Potočnik Dajčman, N. in Dretnik, F. (2015). Otroci z motnjami v duševnem razvoju. V N. Vovk-Ornik (ur.), Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (str. 6–7). Zavod RS za šolstvo.

Marusic, U., Giordani, B., Moffat, S., Petrič, M., Dolenc, P., Pišot, R. in Kavcic, V. (2016). Computerized cognitive training during physical inactivity improves executive functioning in older adults. Aging Neuropsychology and Cognition, 25(1), 1–21. CrossRef

Miyake, A., Friedman, N. P., Rettinger, D. A., Shah, P. in Hegarty, M. (2001). How are visuospatial working memory, executive functioning, and spatial abilities related? A latent-variable analysis. Journal of Experimental Psychology: General, 130(4), 621–640. CrossRef

Moalli, E. (2006). Conoscenze sulla memoria e prestazioni di memoria in individuicon sindrome di Down e con sviluppo tipico: Effetti di training di breve durata[Knowledge about memory and memory performance in individuals with Down syndrome and with typical development: Effects of short duration training] [Neobjavljena doktorska disertacija]. Univerza v Padovi.

Moalli, E., Rota Negroni, S. in Vianello, R. (2004). Conoscenze sulla memoria eprestazioni di memoria in ragazzi con sindrome di Down: Effetti di due diversitraining di breve durata [Knowledge about memory and memory performance in boys with Down syndrome: effects of two different short-term trainings]. Giornale Italiano delle Disabilitá, 3, 23–40.

Peña-Casanova, J., Quiñones-Úbeda, S., Gramunt-Fombuena, N., Quintana-Aparicio, M., Aguilar, M., Badenes, D., Cerulla, N., Molinuevo, J. L., Ruiz, E., Robles, A., Sagrario Barquero, M., Antunez, C., Martinez-Parra, C., Frank-Garcia, A., Fernandez, M., Alfonso, V., Sol, J. M. in Blesa, R. (2009). Spanish Multicenter Normative Studies (NEURONORMA Project): Norms for Verbal Fluency Tests. Archives of Clinical Neuropsychology, 24(4), 395–411. CrossRef

Ramier, A. M. in Hécaen, H. (1970). Role respectif des atteintes frontales et de la late ́ralisation le ́sionnelle dans les de ́ficits de la fluence verbale [Respective role of frontal impairment and lesion lateralization in verbal fluency deficits]. Revue Neurologique, 132, 17–22.

Salthouse, T. A., Fristoe, N., McGuthry, K. E. in Hambrick, D. Z. (1998). Relation of task switching to speed, age, and fluid intelligence. Psychology and Aging, 13(3), 445–461. CrossRef

Söderqvist, S., Nutley, S. B., Ottersen, J., Grill, K. M. in Klingberg, T. (2012). Computerized training of non-verbal reasoning and working memory in children with intellectual disability. Frontiers in Human Neuroscience, 6, 200–207. CrossRef

Teleb, A., Mohamed, W. in Elbert, T. (2016). Does enhancing visual perception in mild intellectually disabled children transfer to other skills? European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS): ICEEPSY 2016, 16, članek 41, 391–402. CrossRef

Thorell, L. B., Lindqvist, S., Berman Nutley, S., Bohlin, G. in Klingberg, T. (2009). Training and transfer effects of executive functions in preschool children. Developmental Science, 12(1), 106–113. CrossRef

Troyer, A. K., Moscovitch, M. in Winocur, G. (1997). Clustering and switching as two components of verbal fluency: Evidence from younger and older healthy adults. Neuropsychology, 11(1), 138–146. CrossRef

Vakil, E. in Blachstein, H. (1993). Rey Auditory-Verbal Learning Test: Structure analysis. Journal of Clinical Psychology, 49(6), 883–890. CrossRef

Van der Molen, M. J., Van Luit, J. E. H., Van der Molen, M. W., Klugkist, I. in Jongmans, M. J. (2010). Effectiveness of a computerised working memory training in adolescents with mild to borderline intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 54(5), 433–447. CrossRef

van 't Hooft, I., Andersson, K., Bergman, B., Sejersen, T., von Wendt, L. in Bartfai, A. (2007). Sustained favorable effects of cognitive training in children with acquired brain injuries. NeuroRehabilitation, 22(2), 109–16. CrossRef


« Nazaj na Letnik 30 (2021)