Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 31 (2022)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Socialno-čustveno zdravje učencev, njihovo zadovoljstvo z življenjem in šolska klima v kontekstu pandemske krize COVID-19: Vzdolžna študija v Litvi

Ala Petrulytė, Virginija Guogienė in Vaiva Rimienė

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 74  |  flagNapisan v angleščini.  |  Objavljeno: 16. september 2022

pdf https://doi.org/10.20419/2022.31.556  |  Citati: CrossRef (1)

Povzetek: Raziskovanje socialno-čustvenega zdravja učencev je pomembna za kakovostno učenje in njihovo blagostanje v šoli, še posebno v času izzivov, ki jih prinaša pandemija COVID-19. Namen: raziskati socialno-čustveno zdravje mlajših učencev, njihovo zadovoljstvo z življenjem in zaznano šolsko klimo v času pandemske krize in prevladujočega učenja na daljavo z uporabo vzdolžnega pristopa. Metoda: Vprašalnik Socialnega in čustvenega zdravja – osnovna (Social and Emotional Health Survey-Primary; SEHS-P; Furlong idr., 2013) in Večdimenzionalna lestvica zadovoljstva z življenjem za učence (Multidimensional Students Life Satisfaction Scale; MSLSS; Huebner, 2001). Vzorec je obsegal 84 učencev Litvanskih osnovnih šol (starih med 10 in 12 let). Rezultati in sklepi: Prvi meseci pandemske krize so vodili k poslabšanju socialno-čustvenega zdravja in zadovoljstva učencev. Vendar pa je bilo po osmih mesecih (retest) moč opaziti nekaj izboljšanja v čustvenem zdravju, zadovoljstvu učencev z življenjem ter razredni mikroklimi. Med učenci ni bilo moč opaziti razlik po spolu. Rezultati so prav tako pokazali pozitivne in značilne povezanosti med socialno-čustvenim zdravjem učencev, njihovim zadovoljstvom z življenjem ter zaznano šolsko klimo; regresijske analize so pokazale, da ima družina pomembno vlogo pri oblikovanju socialno-čustvenega zdravja učencev. Podpora učiteljev pri učenju na daljavo je lahko izboljšala razredno mikroklimo, poznavanje zdravstvenega stanja učencev pa jim je lahko pomagalo pri prilagajanju učenje na daljavo, da je bilo to v času pandemske krize bolj učinkovito.

Ključne besede: socialno-čustveno zdravje, zadovoljstvo z življenjem, šolska mikroklima, učenci, vzdolžna študija


Citiraj:
Petrulytė, a., Guogienė, V. in Rimienė, V. (2022). Social emotional health, life satisfaction and school climate of junior school students in the context of Covid-19 pandemic crisis: Longitudinal research in Lithuania. Psihološka obzorja, 31, 482–492. https://doi.org/10.20419/2022.31.556


Seznam literature v članku


Aymerich, M., Cladellas, R., Castelló, A., Casas, F., & Cunill, M. (2021). The evolution of life satisfaction throughout childhood and adolescence: Differences in young people's evaluations according to age and gender. Child Indicators Research, 14(6), 2347–2369. CrossRef

Barkauskienė, R., & Zacharevičienė, A. (2019). Darbas su vaikais, turinčiais elgesio ir emocinių sunkumų bei sutrikimų [Working with children suffering from behavioural and emotional difficulties and disorders]. Nacionalinė Švietimo Agentūra. https://sctelsiai.lt/ppt/darbassuvaikais.pdf

Breidokienė, R., Jusienė, R., Urbonas, V., Praninskienė, R., & Girdzijauskienė, S. (2021). Sedentary behavior among 6–14-year-old children during the COVID-19 lockdown and its relation to physical and mental health. Healthcare, 9, Article 756. CrossRef

Boman, P., Furlong, M. J., Shochet, I., Lillies, E., & Jones, C. (2009). Optimism and the school context. In M. J. Furlong, R. Gilman, & S. Huebner (Eds.), Handbook of positive psychology in schools (pp. 51–64). Routledge. CrossRef

Bono, G., & Froh, J. (2009). Gratitude in school: Benefit to students and schools. In M. Furlong, R. Gilman, & S. Huebner (Eds.), Handbook of positive psychology in schools (pp. 77–88). Routledge.

Brissette, I., Scheier, M. F., & Carver, C. S. (2002). The role of optimism in social network development, coping, and psychological adjustment during a life transition. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 102–111. CrossRef

Carver, S. C., Scheier, M. F., & Segerstrom, S. C. (2010). Optimism. Clinical Psychology Review, 30, 879–889. CrossRef

Coalition for Psychology in Schools and Education. (2019, December). Report on the Teacher Needs Survey 2019. American Psychological Association, Center for Psychology in Schools and Education.

Compas, B. (1993). Promoting positive mental health in adolescence. In S. G. Millstein, A. C. Peterson, & E. O. Nightingale (Eds.), Promoting the health of adolescents (pp. 159–179). Oxford University Press.

Daniunaite, I., Truskauskaite-Kuneviciene, I., Thoresen, S., Zelviene, P., & Kauzlauskas, E. (2021). Adolescents amid the COVID-19 pandemic: A prospective study of psychological functioning. Child and Adolescents Psychiatry and Mental Health, 15, Article 45. CrossRef

Diener, E. (1994). Assessing subjective well-being: Progress and opportunities. Social Indicators Research, 31(2), 103–157. CrossRef

Emmons, R. A. (2007). Thanks! How the new science of gratitude can make you happier. Houghton Mifflin.

Feather, N. T. (1962). The study of persistence. Psychological Bulletin, 59, 94–115. CrossRef

Froh, J. J., Fan, J., Emmons, R. A., Bono, G., Huebner, E. S., & Watkins, P. (2011). Measuring gratitude in youth: Assessing the psychometric properties of adult gratitude scales in children and adolescents. Psychological Assessment, 23, 311–324. CrossRef

Furlong, M. J., You, S., Renshaw, T. L., O'Malley, M. D., & Rebelez, J. (2013). Preliminary development of the Positive Experiences at School Scale for elementary school students. Child Indicators Research, 6, 753–775. CrossRef

Furlong, M. J., You, S., Renshaw, T., Smith, D. C., & O'Malley, M. D. (2014). Preliminary development and validation of the Social Emotional Health Survey for secondary school students. Social Indicators Research, 117, 1011–1032. CrossRef

Gajdosova, E., & Majercakova Albertova, S. (2019) Validation of International School Climate Surveys in Slovakia. American Journal of Applied Psychology, 8(1), 14–18. CrossRef

Greenspoon, P. J., & Saklofske, D. H. (1997). Validity and reliability of the Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale with Canadian children. Journal of Psychoeducational Assessment, 15(2), 138–155. CrossRef

Huebner, E. S. (1994). Preliminary development and validation of a Multidimensional Life Satisfaction Scale for children. Psychological Assessment, 6(2), 149–158. CrossRef

Huebner, E. S. (2001). Manual for the Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale. University of South Carolina, Department of Psychology.

Huebner, E. S., Gilman, R., & Laughlin, J. E. (1999). A multimethod investigation of the multidimensionality of children's well-being reports: Discriminant validity of life satisfaction and self-esteem. Social Indicators Research, 46(1), 1–22. CrossRef

Jusienė, R., Baukienė, E., & Breidokienė, R. (2021). Risk of behavioural and emotional disorders in Lithuanian school aged children as assessed with SDQ during the second lockdown due to COVID-19. Psichologija, 64, 77–85. CrossRef

Jusienė, R., Būdienė, V., Gintilienė, G., Girdzijauskienė, S., Stonkuvienė, I., Žėkaitė, J., Adomaitytė Subačienė, I., Baukienė, E., Breidokienė, R., Buzaitytė-Kašalynienė, K., Dragūnevičius, K., Grabauskaitė, V., Praninskienė, R., Schoroškienė, V., Speičytė-Ruschhoff, E., & Urbonas, V. (2021). Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu [Distance Education of Children During the COVID-19 Pandemic: Threats and Opportunities from an Ecosystem Perspective]. Vilniaus universiteto leidykla. CrossRef

Kalpokienė, V. (2005). Paauglių raida ir psichikos sutrikimai Ego psichologijos požiūriu [An attitude of ego psychology towards development and mental disorders of adolescents]. Psichologija, 31, 75–85. CrossRef

Kernagė, A., Marcikonytė, R., Juzonienė, J., Eljašovienė, M., & Maslauskienė, V. (2021). COVID-19 pasekmių psichikos sveikatai mažinimas: Vertinimo ataskaita [COVID-19 reducing mental health implications: Assessment report]. https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Product/Download/4105

Kuhl, J. (1996). Who controls whom when "I control myself"? Psychological Inquiry, 7(1), 61–68. CrossRef

La Salle, T. P., & Meyers, J. P. (2014). The Georgia Elementary School Climate Survey. Georgia Department of Education.

Lewinsohn, P., Redner, J., & Seeley, J. (1991). The relationship between life satisfaction and psychosocial variables: New perspectives. In F. Strack, M. Argyle, & N. Schwartz (Eds.), Subjective well-being (pp. 141–169). Plenum Press.

Lucas, R. E., Diener, E., & Suh, E. (1996). Discriminant validity of well-being measures. Journal of Personality and Social Psychology, 71(3), 616–628. CrossRef

Nunes El Achkar, A. M., Romera Leme, A. B., Benevides Soares, A., & Mattar Yunes, M. A. (2019). Life satisfaction and academic performance of elementary school students. Psico-USF, 24(2), 323–335. CrossRef

Park, N., & Peterson, C. (2009). Strengths of character in schools. In R. Gilman, E. S. Huebner, & M. J. Furlong (Eds.), Handbook of positive psychology in schools (pp. 65–76). Routledge.

Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Strengths of character and well-being. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(5), 603–619. CrossRef

Pavot, W. G., Diener, E., Colvin, C. R., & Sandvik, E. (1991). Further validation of the Satisfaction with Life Scale: Evidence for the cross-method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assessment, 57 (1), 149–161. CrossRef

Peterson, C., & Park, N. (2006). Character strengths in organizations. Journal of Organizational Behavior, 27, 1149–1154. CrossRef

Peterson, C., Park, N., & Seligman, M. E. (2005). Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life. Journal of Happiness Studies, 6(1), 25–41. CrossRef

Petlák, E. (2006). Klíma škola a klíma triedy [School and classroom climate]. Iris.

Petrulytė, A., & Guogienė, V. (2018). Adolescents' social emotional health and empathy in a Lithuanian sample. International Journal of Psychology: Biopsychosocial Approach, 22, 69–93. CrossRef

Petrulytė, A., & Guogienė, V. (2020). Social emotional health of younger school-age students in the context of (non) crisis. In E. Gajdošová, M. Madro, & M. Valihorová (Eds.), Duševné zdravie v školách v kontexte kríz a krízovej intervencie: zborník príspevkov z online medzinárodnej vedeckej konferencie [Psychological health in schools in the context of crisis and crisis intervention: Proceedings of the online conference] (pp. 9–22). IPV Inštitút priemyselnej výchovy.

Proctor, C. L., Linley, P. A., & Maltby, J. (2009). Youth life satisfaction: A review of the literature. Journal of Happiness Studies, 10(5), 583–630. CrossRef

Prucha, J., Walterová, J., & Mareš, J. (1998). Pedagogický slovník [Pedagogical dictionary]. Portál.

Sarason, S. D. (1997). Forward. In R. Weissberg, T. P. Gullotta, R. L. Hampton, B. A. Ryan, & G. R. Adams (Eds.), Enhancing children's wellness: Vol. 8. (pp. ix–xi).

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219–247. CrossRef

Srivastava, S., McGonigal, K. M., Richards, J. M., Butler, E. A., & Gross, J. J. (2006). Optimism in close relationships: How seeing things in a positive light makes them so. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 143–153. CrossRef

Telef, B. B. (2020). Hope and life satisfaction in elementary school students: Mediation role of affective experiences. Journal of Positive School Psychology, 4(2), 176–186. CrossRef

Terry, T., & Huebner, E. S. (1995). The relationship between self-concept and life satisfaction in children. Social Indicators Research, 35(1), 39–52. CrossRef

Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D'Alessandro, A. (2013). A review of School Climate Research. Review of Educational Research, 83(3), 357–385. CrossRef

UNICEF (2020). Annual report 2020. Office of research – Innocenti.

Valantinas, A. (2009). Socialinis emocinis ugdymas. Kas tai? Kuo gali mums padėti? [Social emotional education: What is it? How can it help us?]. Švietimo problemos analizė, 10(38). https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/07/Socialinis-emocinis-ugdymas.-Kas-tai-Kuo-gali-mums-padeti-2009-gruodis.pdf

Veenhoven, R., Ehrhardt, J., Ho, M. S. D., & de Vries, A. (1993). Happiness in nations: Subjective appreciation of life in 56 nations 1946-1992. Erasmus University Rotterdam.

Volet, S. F. (1997). Cognitive and affective variables in academic learning: The significance of direction and effort in students' goals. Learning and Instruction, 7, 235–254. CrossRef

Wang, C., La Salle, T., Wu, C., Do, K. A., & Sullivan, K. E. (2018). School climate and parental involvement buffer the risk of peer victimization on suicidal thoughts and behaviors among Asian American middle school students. Asian American Journal of Psychology, 9(4), 296–307. CrossRef

Weber, M., & Ruch, W. (2012). The role of a good character in 12-year-old school students: Do character strengths matter in the classroom? Child Indicators Research, 5, 317–334. CrossRef

Wilkins, B., Boman, P., & Mergler, A. (2015). Positive psychological strengths and school engagement in primary school students. Cogent Education, 2(1), Article 1095680. CrossRef

Žukauskienė, R., Malinauskienė, O., & Erentaitė, R. (2011). Tėvų auklėjimo stiliaus ir emocinio intelekto sąsajos su vyresniųjų paauglių saviveiksmingumu bei saviverte pagal lytį [Effects of parenting styles and emotional intelligence on self-efficacy and self-esteem in late adolescence: Gender differences]. Psichologija, 44, 22–41. CrossRef


Citati prek sistema CrossRef (1)

The COVID‐19 pandemic and adolescents' and young adults' experiences at school: A systematic narrative review
       Aprile D. Benner, Madeline K. Harrington, Carmen Kealy, Chidozie E. Nwafor
       Journal of Research on Adolescence, 2024
       https://doi.org/10.1111/jora.12935


« Nazaj na Letnik 31 (2022)