Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 31 (2022)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Nov pristop k preventivi v odnosih: Predstavitev metode Rebuild-Relationship Building Dance®

Anna Erdőfi

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 129  |  flagNapisan v angleščini.  |  Objavljeno: 28. oktober 2022

pdf https://doi.org/10.20419/2022.31.565  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Visok delež ločitev po vsem svetu opozarja na potrebo po krepitvi in ohranjanju kakovosti partnerskih odnosov in zakonskih zvez, vendar v terapiji težavo pogosto povzroča to, da partnerja pomoč ob težavah pričneta iskati prepozno. Zato je pomembno pozornosti posvetiti tudi možnostim preventivnega dela v odnosih. Programi, namenjeni gradnji odnosa, ki so bili razviti v preventivne namene, imajo številne prednosti, a so jih raziskovalci pogosto kritizirali. Odgovor na kritike bi lahko bil tudi novo razvit pristop za praktično psihoedukacijo Rebuild-Relationship Building Dance®, ki za krepitev odnosov uporablja dvoranski ples. Cilj študije je raziskati učinkovitost metode s kvantitativnim pristopom. Dve leti trajajoča študija je vključevala partnerje, ki so se pripravljali na sklenitev zakonske zveze. Raziskovalna skupina (N = 64) je trikrat izpolnila sklop vprašalnikov o kakovosti partnerske zveze (BFI, RAS, DCI, FACES IV/komunikacija, PSI, RSES, PAIR), kontrolna skupina (N = 38) pa je te vprašalnike izpolnila dvakrat. Statistične analize so pod-prle pozitivne učinke metode na partnerske zveze na področjih samozavesti, zadovoljstva z odnosom, komunikacije, soočanja s konflikti, intimnosti, spolnosti in skrbi za partnera. Med rezultati testov kontrolne skupine v obeh časovnih točk ni bilo (pozitivne) razlike, v osmih mesecih pa je bilo moč opaziti celo poslabšanje pri nekaterih spremenljivkah (spolnost, komunikacija, zadovoljstvo z odnosom). Rezultati kaže-jo, da metoda predstavlja novo in praktično alternativo za preventivno dejavnost v partnerskih zvezah, ki lahko dopolnjuje klasične terapevtske metode.

Ključne besede: partnerska zveza, zakonska zveza, dvoranski ples, preventiva, krepitev odnosov


Citiraj:
Erdőfi, A. (2022). A new approach to relationship prevention: Introducing the Rebuild-Relationship Building Dance® method. Psihološka obzorja, 31, 553–561. https://doi.org/10.20419/2022.31.565


Seznam literature v članku


Alexander, N. M., & LeBaron, M. (2012). Dancing to the rhythm of the role-play, applying dance intelligence to conflict resolution. Hamline Journal of Public Law & Policy, 33(2), 327–362.

Alpert, P. T. (2011). The health benefits of dance. Home Health Care Management & Practice, 23(2), 155–157. CrossRef

Bodenmann, G. (2008). Dyadisches Coping Inventar (DCI) [Dyadic Coping Inventory (DCI)].

Bradbury, T. N., & Lavner, J. A. (2012). How can we improve preventive and educational interventions for intimate relationships? Behavior Therapy, 43, 113–122. CrossRef

Demers, M., Thomas, A., Wittich, W., & McKinley, P. (2015). Implementing a novel dance intervention in rehabilitation: Perceived barriers and facilitators. Disability and Rehabilitation, 37, 1066–1072. CrossRef

Divorce statistics and divorce rate in the USA. (2012). https://www.divorcestatistics.info/divorce-statistics-and-divorce-rate-in-the-usa.html

Ellis, B. J. (1998). The partner-specific investment inventory: An evolutionary approach to individual differences in investment. Journal of Personality, 66(3), 383–442. CrossRef

Eurostat. (2015). Divorce indicators. European Commission. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_ndivind/default/table?lang=en

Gottman, J. M. (1998). Psychology and the study of marital processes. Annual Review of Psychology, 49, 169–197. CrossRef

Guzmán-García, A., Mukaetova-Ladinska, E., & James, I. (2012). Introducing a Latin ballroom dance class to people with dementia living in care homes, benefits and concerns: A pilot study. Dementia, 12, 523–535. CrossRef

Hackney, M., & Earhart, G. (2010). Social partnered dance for people with serious and persistent mental illness: A pilot study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 198, 76–78. CrossRef

Halford, W. K., & Bodenmann, G. (2013). Effects of relationship education on maintenance of couple relationship satisfaction. Clinical Psychology Review, 33(4), 512–525. CrossRef

Hanke, R. (2007). The impact of ballroom dancing on the marriage relationship [Doctoral dissertation, University of Pretoria]. UPSpace Institutional Repository. https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/23945/00Dissertation.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hawkins, A. J., Carroll, J. S., Doherty, W. J., & Willoughby, B. (2004). A comprehensive framework for marriage education. Family Relations, 53, 547–558. CrossRef

Hendrick, S. S. (1988). A generic measure of relationship satisfaction. Journal of Marriage and Family, 50(1), 93–98. CrossRef

Jakubowski, S. F., Milne, E. P., Brunner, H., & Miller, R. B. (2004). A review of empirically supported marital enrichment programs. Family Relations, 53, 528–536. CrossRef

John, O. P., Donahue, E. M., & Kentle, R. L. (1991). The Big Five Inventory-Versions 4a and 54. University of California, Institute of Personality and Social Research. CrossRef

Kattenstroth, J., Kalisch, T., Kolankowska, I., & Dinse, H. R. (2011). Balance, sensorimotor, and cognitive performance in long-year expert senior ballroom dancers. Journal of Aging Research, 2011, Article 176709. CrossRef

Knutson, L., Olson, D. H., & Innovations, L. (2003). Effectiveness of PREPARE Program with premarital couples in community settings. Marriage & Family, 6(4), 529–546.

Kövér, L., Balázs, K., Frecska, E., & Égerházi, A. (2017). A PAIR-H párkapcsolati kérdőív magyar nyelvű adaptációja [The Hungarian adaptation of the Pair-H questionnaire]. Alkalmazott Pszichológia, 17(3), 87–109.

Kshtriya, S., Barnstaple, R., Rabinovich, D. B., & DeSouza, J. F. X. (2015). Dance and aging: A critical review of findings in neuroscience. American Journal of Dance Therapy, 37, 81–112. CrossRef

Lesté, A., & Rust, J. (1990). Effects of dance on anxiety. American Journal of Dance Therapy, 12, 19–25. CrossRef

Lima, M. M. S., & Vieira, A. P. (2007). Ballroom dance as therapy for the elderly in Brazil. American Journal of Dance Therapy, 29(2), 129–142. CrossRef

Lobo, Y., & Winsler, A. (2006). The effects of a creative dance and movement program on the social competence of head start preschoolers. Social Development, 15, 501–519. CrossRef

Mangeri, F., Montesi, L., Forlani, G., Dalle Grave, R., & Marchesini, G. (2014). A standard ballroom and Latin dance program to improve fitness and adherence to physical activity in individuals with type 2 diabetes and in obesity. Diabetology and Metabolic Syndrome, 6, Article 74. CrossRef

Martos, T., Sallay, V., Nistor, M., & Józsa, P. (2012). Párkapcsolati megküzdés és jóllét - a Páros Megküzdés Kérdőív magyar változata [Dyadic coping and well-being - The Hungarian version of the Dyadic Coping Inventory]. Psychiatria Hungarica, 27(6), 446–458.

Martos, T., Sallay, V., Szabó, T., Lakatos, C., & Tóth-Vajna, R. (2014). A Kapcsolati Elégedettség Skála magyar változatának (RAS-H) pszichometriai jellemzõi [Psychometric characteristics of the Hungarian version of the Relationship Assessment Scale (RAS-H)]. Mentálhigiéné es Pszichoszomatika, 15(3), 245–258. CrossRef

Mirnics, Z., Vargha, A., Tóth, M., & Bagdy, E. (2010). Cross-cultural applicability of FACES IV. Journal of Family Psychotherapy, 21(1), 17–33. CrossRef

Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note taking. Psychological Science, 25(6), 1159–1168. CrossRef

Murrock, C. J., & Graor, C. H. (2014). Effects of dance on depression, physical function, and disability in underserved adults. Journal of Aging and Physical Activity, 22, 380–385. CrossRef

Nayeri, A., Lotfi, M., & Noorani, M. (2014). The effectiveness of group training of transactional analysis on intimacy in couples. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 1167–1170. CrossRef

Olson, D. H. (2000). Circumplex model of marital and family systems. Journal of Family Therapy, 22(2), 144–167. CrossRef

Olson, D. H., Gorall, D. M., & Tiesel, J. W. (2004). FACES IV: Development and validation. Life Innovations.

Olson, D. H., Larson, P. J., & Olson-Sigg, A. (2009). Couple checkup: Tuning up relationships. Journal of Couple and Relationship Therapy, 8, 129–142. CrossRef

Péntek-Dózsa, M., & Sélley, B. (2019). A kézírás és a gépírás összehasonlító vizsgálata a Mozgásjavító Általános Iskolában [A comparative analysis of handwriting and typing in the primary school for movement therapy]. Iskolakultúra, 29, 62–87. CrossRef

Pratt, R. R. (2004). Art, dance, and music therapy. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics, 15, 827–841. CrossRef

Quiroga, M. C., Bongard, S., & Kreutz, G. (2009). Emotional and neurohumoral responses to dancing tango argentino: The effects of music and partner. Music and Medicine, 1, 14–21. CrossRef

Quiroga, M. C., Kreutz, G., Clift, S., & Bongard, S. (2010). Shall we dance? An exploration of the perceived benefits of dancing on well-being. Arts & Health, 2(2), 149–163. CrossRef

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press. CrossRef

Rózsa, S., Kő, N., & Oláh, A. (2006). Rekonstruálható-e a Big Five a hazai mintán? A Carparaféle "Big Five Kérdőív" (BFQ) felnőtt változatának hazai adaptációja és nemzetközi összehasonlító elemzése [Is the Big Five reenactable with a Hungarian sample? The adaptation and international comparative analyis of Caprara's "Big Five Scale" (BFQ)]. Pszichológia, 26(1), 57–76.

Salamat, M. (2005). Examine the effectiveness of relational skills teaching by using the transactional analysis method on decreasing the marital conflicts in couples of Isfahan city [Unpublished MA thesis]. Islamic Azad university of Roodehen.

Sallay, V., Martos, T., Földvári, M., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). A Rosenberg Önértékelés Skála (RSES-H): Alternatív fordítás, strukturális invariancia és validitás [Hungarian version of the Rosenberg Self-esteem Scale (RSES-H): An alternative translation, structural invariance, and validity]. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 259–275. CrossRef

Schaefer, M. T., & Olson, D. H. (1981). Assessing intimacy: The Pair Inventory. Journal of Marital and Family Therapy, 7(1), 47–60. CrossRef

Shanahan, J., Morris, M. E., Bhriain, O. N., Saunders, J., & Clifford, A. M. (2015). Dance for people with Parkinson disease: What is the evidence telling us? Physical Medicine and Rehabilitation, 96, 141–153. CrossRef

Stanley, S. M., Amato, P. R., Johnson, C. A., & Markman, H. J. (2006). Premarital education, marital quality, and marital stability: Findings from a large, random household survey. Journal of Family Psychology, 20, 117–126. CrossRef

Ziapour, A., Mahmoodi, F., Dehghan, F., Hoseini Mehdi Abadi, S. M., Azami, E., & Rezaei, M. (2017). Effectiveness of group counseling with acceptance and commitment therapy approach on couples' marital adjustment. World Family Medicine, 15(8), 230–235. CrossRef


« Nazaj na Letnik 31 (2022)